Go to Site http://www.tuewsob.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ติวสอบดอทคอม
 
 
 
9 เล่ม 9 เรื่อง /พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง/ภาค กข
ติดต่อเรา  0872494141  , 0933294785
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558
(ตอบ) ฉบับที่ 3
-พรบ.งบประมาณ ปี2559
(ตอบ) lสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นล้านบาท
-หลวงพ่อคูณมรณภาพอายุกี่ปี
(ตอบ) 92 ปี
-SEAMEC คืออะไร
(ตอบ) Southeast Asian Ministers of Education Council Conference
การประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ P.A. ใช้กับวิทยฐานะใด
(ตอบ) ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
-คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคุรุาภาเขตพื้นที่และก.ค.ศ.มีกี่คน
(ตอบ) เขตพื้นที่ 15 ก.ค.ศ. 7 คน
-ร่าง รธน. 1 ที่เกี่ยวข้อง ศธ. โดยตรง คือมาตราใด
(ตอบ) มาตรา 52 , 84 , 286
-แผ่นดินไหวที่เนปาลมีขนาด
(ตอบ) 7.8 แม็กนิจูด
-การประชุม SEAMEO โดย ศธ. ครั้งที่เท่าใด
(ตอบ) 48 (6-9 เมย 58)
-การพัฒนาครูและบุคลากรแบบใหม่มีชื่อว่าอย่างไร
(ตอบ) Coaching Team
-ปลัด ศธ.คนใหม่ชื่อว่าอย่างไร
(ตอบ) นายกำจร ตติยกวี
-หญิงสามัญที่แต่งงานกับเจ้าชายบรูไนชื่อ
(ตอบ) ยังกู ราอับไบ อาตุล อดาวิยาห์
เป็งงิรัน ฮาจิ โบลเกีย
-พยาธิที่เป็นสาเหตุให้โค้ชแต๊กเสียชีวิตชื่อ
(ตอบ) สตรองจีลอยด์
-สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ (9-15 เมย 58)
(ตอบ) เสียชีวิต 364 จ.สุรินทร์สูงสุด 16 ราย
สาเหตุ เมาสุรา , พาหนะ จักรยานยนตร์ สูงสุด
-นางสงกรานต์ ปี 2558
(ตอบ) รากษสเทวี ทรงพาหุรัด พาหนะวราหะ(สุกร)
-ยกเลิกกฎอัยการศึกษาวันใดและใช้กฎหมายใดแทน
(ตอบ) ยกเลิก 1 เม.ย.58 ใช้ มาตรา 44 รธน.ชั่วคราว 57 แทน
-สัดส่วนนักเรียนต่อห้องใหม่
(ตอบ) ปฐมวัย-ประถม-มัธยม = 30 - 30 - 40

พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
อายุ 92 ปี เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แผ่นดินไหวที่เนปาล
7.8 แม็กนิจูด

นางสงกรานต์ 2558
รากษสเทวี ทรงพาหุรัด
มาเหนือหลังวราหะ (สุกร)

กระทรวงศึกษาธิการมีอายุ 123 ปี
1 เมษายน 2558

สัดส่วนนักเรียนต่อห้องใหม่
ปฐมวัย - ประถม - มัธยม
30 - 30 - 40

5 วิชาหลักสอบ O-Net ใหม่
ไทย-คณิต-วิทย์ฯ-สังฯ-อังกฤษ

ศธ. กำหนดให้ปี 2558
ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

โฆษก ศธ
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

คำขวัญวันครู 2558
เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา
เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

คำขวัญวันเด็ก 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน
-ค่านิยม 12 ประการ
-งบประมาณ 58 บอลโลก 2014
-การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
-ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 57
-ผู้อนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน เงิน
-การบริหารยุคใหม่ ฯ ทฤษฎีการบริหาร
-การพัสดุ
-มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา
-หลักสูตรแกนกลาง (ใหม่) 2557
12 ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. (ใหม่)
-LNR บันทึก สพฐ. ใหม่ 2557
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-มาตรฐานวิชาชีพใหม่
-ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย คำย่อ
-ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม 57
-เงินเดือนใหม่ครู 2557
-สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครู เด่น 57
-วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014
-5 ธันวา ปีใหม่ วันครู หลักสูตรใหม่
-ที่มา สว. การแก้ไข รธน.
-คดีปราสาทพระวิหาร 2505


คู่มือสอบครูผู้ช่วย + DVD = 800 บ.
+ UPDATE 2558
1 เล่มใหญ่ 3 ชีตช่วยจำ
1 แผ่น DVD
457.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ครั้งที่ 64
456.คสช. มี 6 คน
454 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ
453.มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ
452.วันเลือกตั้ง สส. 2557 คือ 2 ก.พ.2557
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน

-มิติใหม่การศึกษา
-รองเลขาธิการ กกอ.คนใหม่
-ผลการประชุมสภาซีเมค
-เกณฑ์การได้มาคุรุสภาเขตพื้นที่
-ร่าง รธน.ที่เกี่ยวข้อง ศธ.
-ภารกิจ รมช.ที่ยะลา
- ก.พ.อ.
-คำสั่ง คสช.
-ปีมหามงคล
-การจัดเก็บข้อมูล สภาการศึกษา
- 38 ค. (2)
-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 31 มีค 58
-ซุบเปอร์บอร์ดทางการศึกษา
- มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
- กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
- ร่าง พรบ. 2 มหาวิทยาลัย
- ศธ.รับมือ PISA
-กิจการนักศึกษา
-มติ สทศ.ปรับลด O-Net เหลือ 5 วิชาหลัก
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558
-ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
-ความร่วมมือไทยฟิลิปปินส์
-สุดยอดนวัตกรรมอาชีวฯ
- ประชุม กรอ.อศ. 1/2558
- ผลการประชุม ศธ.
-เสวนาปฏิรูปการศึกษา
- ผลการประชุม ก.พ.อ.
-ยกระดับค่ายลูกเสือ
- ศธ หารือกับ กกต.
- แนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มหกรรมวิชาการอิสลาม
-"ครูดีศรีแผ่นดิน"
-ผลการประชุม ศธ. 1/2558
-ผลการประชุม ก.ค.ศ. 1/2558คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร  = 800 บ.
81 งานในหน้าที่ 42 กฎหมาย
8 สมรรถนะ 1 ภาวะผู้นำ
ภาษาอังกฤษ + 12 ค่านิยม
คลังข้อสอบ + DVD
ทุกชุด + ตัวใหม่ล่าสุด
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
300 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
299 ค่านิยม 12 ประการ
263 งบ 58 บอลโลก 2014 คสช.
262 การประเมินภายนอกรอบสี่
261 ระบบควบคุมภายใน ฯ 2557
259 การบริหารยุคใหม่ ฯ
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
257 LNR บันทึก สพฐ.ใหม่ 2557
256 การประกันคุณภาพการศึกษา
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ
รอบรู้เด่น 2557
253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013
เลือกตั้ง 2014
252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่
251 ที่มา สว. การแก้ รธน. เด่น
250 คดีปราสาทพระวิหาร
249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP
248 สมเด็จพระสังฆราช
247 สายัณห์ สว. สวนยาง
246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56
242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์
241 ครม.ปู 5
240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56
238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2
236 Tablet 57 ICT น่าออก
235 บันทึก สพฐ.2013
234 ทรงผม นร เด่น 56
213 จิตวิทยา 6 STEP +
คำขวัญ + กีฬาเด่น
212 แผนศธ-สพฐ. 4 ปีใหม่
211 งานศิลปหัตถกรรม 56
210 นโยบายพงศ์เทพ
+ รวมมิตรอาเซียน
209 3G ซีไรต์ โนเบล
208 วิทยฐานะใหม่ 2555
207 รอบรู้ สอศ.
206 นโยบายหลัก ศธ 2555
205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012
204 แผนกำลังคน 55-59
203 สพฐ.255 ใหม่ NASA
202 คนพิการ นางงาม กีฬา
เจตคติ/สมรรถนะ v 55
201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012
200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ.2555
199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค แอด 55
198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55
197 22 นโยบายใหม่ ศธ
196 โอลิมปิก 2012
195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ
194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ
193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู
192 ระบบดูแล
191 ภาวะผู้นำ
มาตรการประหยัด สพฐ.2555
เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์
รอบรู้ 189 กรอ.+เด่น
รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ.2012
รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช.
รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น
รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่น
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ เด่น 55
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56
รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 +เด่น
รอบรู้ 178 ส.ค.ส.พระราชทาน 2555
รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ. 9 โครงการ ศธ
รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 + เด่นใหม่ 55
รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 + เด่น 54-55
รอบรู้ 174 รับ นร.55 + รร.พอเพียง 56 + EM
รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 พัสดุ+กรณีศึกษา55
รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล
รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55
รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง (v ใหม่)
รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554
รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54
รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS
รอบรู้ 165 2p2r แผน ฉ.9 กสทช.
รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2
รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54
รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่
รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55
รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1
พรบ.ครูใหม่
รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1
บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่
การจัดการเรียนการสอน ใน รร.
นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ
ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54
หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร
จัดซื้อใหม่ e-GP+9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร.
การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย
รอบรู้ 422 การพัฒนา รร.ขนาดเล็ก สพฐ.54
รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์
รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54
รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54
รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย
รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป.ปี 54 ใหม่
รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554
รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554
รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ.
รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
กฎหมาย 81 6 STEP V3
พรบ.สภาครูฯ
กฎหมาย 80 6 STEP
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร.56 ปู 3
กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง.อาชีว
กฎหมาย 76 พรบ.การอาชีวศึกษา
กฎหมาย 74 พรฎ.ข้าราชการครู กทม.
กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ.
กพ.7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก
สมรรถนะ/เจตคติ v 55
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณ 2556
กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1
กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.55
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร.สพฐ.55
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54
พรบ.ลิขสิทธิ์  V1   ลิขสิทธิ์ V2
กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์
ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
ร่าง พรบ.ครูใหม่
หลักประกันภายในปฐมวัย 54
หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ. ใหม่ 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3
เงินบำรุงการศึกษาใหม่
พรบ.บัตรประชาชนใหม่ ฉ.3 54
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 6
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 5
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 4
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 3
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 2
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมาย ชุด 58 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ 54
กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554
กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 + ชนก
กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ.
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2  V. 2
V. 2  V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
ติวสอบดอทคอม
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
ติวสอบบน
เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter
ข้อสอบ  ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบใหม่ล่าสุด facebook twitter
เตรียมสอบถาม-ตอบ ทั้งหมด ใหม่กว่านี้ ที่ facebook
ติวสอบ ที่ face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
ใหม่ ชุด กฎหมาย 101 พรบ.เงินเดือนใหม่ครู 58 + 298 อังกฤษฯ 2 297     
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ครบ 1 ปี ปฎิวัติ 22 พ.ค. 2558 (คลิ๊กอ่าน)
- เคลื่อนร่าง'พ่อคูณ'เป็น'อจ.ใหญ่'แพทย์ มข. (คลิ๊กอ่าน)
- เสนอทำแบบสอบถาม 74 พรรคการเมือง (คลิ๊กอ่าน)
- ประยุทธ์ใช้ ม.44 แก้ปัญหา (คลิ๊กอ่าน)
- จ่อหั้นทิ้ง 30 มาตรา ร่าง รธน.1 (คลิ๊กอ่าน)
- ปรวิทย์ นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม.แทนบิ๊กตู่ (คลิ๊กอ่าน)
-แผ่นดินไหวที่เนปาล 7.8 แม็กนิจูด (คลิ๊กอ่าน)
-ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 26 (คลิ๊กอ่าน)
- พท. ปชป. วิชาการ หารือปรองดอง (คลิ๊กอ่าน)


การเข้าห้องสอบ 1.ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ 2.กด Start 3.Next
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉ.ชั่วคราว (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)
- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คลิ๊ก)
- มติ ครม. 6 พ.ค. 57 (คลิ๊ก)
- มติ ครม.8 เม.ย. 57 (คลิ๊ก)
- มติ ครม. 1 เม.ย. 2557  (คลิ๊ก)
- สเป็ค Tablet ปีงบ 57 (คลิ๊ก)
- แถลงการณ์หลังอ่านคำพิพากษาศาลโลก (คลิ๊ก)
- ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (คลิ๊ก)
- การลดต้นทุนผลิตข้าว (คลิ๊ก)


ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com facebookโทร 0872494141 , 0933294785 ไอดี Lineที่ tuewsob2014

ฟรี..(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก 39 เอก
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- พรบ.เงินดือนใหม่ข้าราชการครูฯ  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ว 5/2558 หรือ ว P.A. (คลิ๊ก)
- ปฏิทินและเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2558  (คลิ๊ก)
- ปฏิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหาร รร ปี 58  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหาร  ว.19  (ปกติ) ว. 20  (พิเศษ)
- เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร บุคลากรใหม่ (คลิ๊ก)
- นโยบาย รมว.ศธ. 5-7-10 (คลิ๊ก)
- 10 นโยบายการศึกษา ครม.ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสี่ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักปลัด ศธ. (คลิ๊ก)
- ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
- มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 (คลิ๊ก)
- นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. 2557 (คลิ๊ก)
- เงินเดือนใหม่ครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2557  (คลิ๊ก)

เว็บพัฒนาครู
เว็บพัฒนาผู้บริหาร
- มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย (คลิ๊กอ่าน)
- DLTV อย่างยั่งยืน (คลิ๊กอ่าน)
- เตรียมอาชีวศึกษา รุ่น 2 (คลิ๊กอ่าน)
- P.A. เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ครู (คลิ๊กอ่าน)
- ร่าง รธน. ที่เกี่ยวข้อง ศธ. ม.52 84 286 (คลิ๊กอ่าน)
- ผลการประชุม 3 บอร์ด ศธ. (คลิ๊กอ่าน)
- ศธ.แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน (คลิ๊กอ่าน)
- คสช.โยกย้าย ปลัดและผู้บริหาร ศธ.ใหม่  (คลิ๊กอ่าน)
   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ทีมงานคุณภาพ

คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
5 ภาค


คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
5 ภาค

คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ปี 2558

คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบผู้บริหาร


คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
 

คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย


 
ห้อง ครูผู้ช่วยวิชาทั่วไป
 
 
จ.นครราชสีมา    โรงแรม...     จ.นครปฐม ณ   โรงแรม...
จ.นครสวรรค์ ณ โรงแรม...
จ.นครศรีธรรมราช ณ   โรงแรม...
จ.ปทุมธานี ณ โรงแรม
จ.อุบลราชธานี   โรงแรม...
จ.สกลนคร ณ   โรงแรม...
จ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด - ปัตตานี - เชียงใหม่ - อุดรธานี
จ.อื่น ๆ (โปรดกรอกใบสมัคร บอกความต้องการ ไม่ต้องการจ่ายมัดจำล่วงหน้า)
พัฒนาสู่ครูผู้ช่วย 58
 

 
ProProfs - ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 
ข้อสอบยอดฮิต  ชุด  101 เงินเดือนใหม่ + ภาษาอังกฤษ
 
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย2559 ผู้บริหาร รอบ 2   
ฟรี = กระเป๋า+เล่มเอกสาร+DVD+เสียง+แผ่นพับ +

อาหาร-เบรค+สรุปย่อ+คลังข้อสอบ+ชีตช่วยจำ = วิชาทั่วไป + วิชาเอก 

ProProfs Quiz- ????????????? ??? 300 ?????? ??????????????????????????????????????? ป Powered by ProProfs
????????????? 301 ?????? ????????????????????????????????????????????????? ป Powered by ProProfs
 
ห้อง ครูผู้ช่วยวิชาเอก
?????? 302 ?????????? + ??????????????????????????????????????? ??? 5 - ProProfs ป ProProfs Assessment Tool
คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบผู้บริหารรอบ 2


ProProfs Quiz- ????????????? 101 ???.????????? ???????????? ????????????????????????????? (??????? 3) ?.?.2558 ป Create online test
9 เล่ม 9 เรื่อง พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ภาค กข ติดต่อเรา 0872494141 0933294785 ข้อสอบ ครู บุคลากร ผู้บริหาร -พรบ เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ 2558 ตอบ ฉบับที่ 3 -พรบ งบประมาณ ปี2559 ตอบ lสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นล้านบาท -หลวงพ่อคูณมรณภาพอายุกี่ปี ตอบ 92 ปี -SEAMEC คืออะไร ตอบ Southeast Asian Ministers of Education Council Conference การประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ P A ใช้กับวิทยฐานะใด ตอบ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ -คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคุรุาภาเขตพื้นที่และก มีกี่คน ตอบ เขตพื้นที่ 15 7 คน -ร่าง รธน 1 ที่เกี่ยวข้อง ศธ โดยตรง คือมาตราใด ตอบ มาตรา 52 84 286 -แผ่นดินไหวที่เนปาลมีขนาด ตอบ 7 8 แม็กนิจูด -การประชุม SEAMEO โดย ศธ ครั้งที่เท่าใด ตอบ 48 6-9 เมย 58 -การพัฒนาครูและบุคลากรแบบใหม่มีชื่อว่าอย่างไร ตอบ Coaching Team -ปลัด ศธ คนใหม่ชื่อว่าอย่างไร ตอบ นายกำจร ตติยกวี -หญิงสามัญที่แต่งงานกับเจ้าชายบรูไนชื่อ ตอบ ยังกู ราอับไบ อาตุล อดาวิยาห์ เป็งงิรัน ฮาจิ โบลเกีย -พยาธิที่เป็นสาเหตุให้โค้ชแต๊กเสียชีวิตชื่อ ตอบ สตรองจีลอยด์ -สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ 9-15 เมย 58 ตอบ เสียชีวิต 364 สุรินทร์สูงสุด 16 ราย สาเหตุ เมาสุรา พาหนะ จักรยานยนตร์ สูงสุด -นางสงกรานต์ ปี 2558 ตอบ รากษสเทวี ทรงพาหุรัด พาหนะวราหะ สุกร -ยกเลิกกฎอัยการศึกษาวันใดและใช้กฎหมายใดแทน ตอบ ยกเลิก 1 เม 58 ใช้ มาตรา 44 รธน ชั่วคราว 57 แทน -สัดส่วนนักเรียนต่อห้องใหม่ ตอบ ปฐมวัย-ประถม-มัธยม 30 - 30 - 40 พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อายุ 92 ปี เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา แผ่นดินไหวที่เนปาล 7 8 แม็กนิจูด นางสงกรานต์ 2558 รากษสเทวี ทรงพาหุรัด มาเหนือหลังวราหะ สุกร กระทรวงศึกษาธิการมีอายุ 123 ปี 1 เมษายน 2558 สัดส่วนนักเรียนต่อห้องใหม่ ปฐมวัย - ประถม - มัธยม 30 - 30 - 40 5 วิชาหลักสอบ O-Net ใหม่ ไทย-คณิต-วิทย์ฯ-สังฯ-อังกฤษ ศธ กำหนดให้ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โฆษก ศธ ดร อมรวิชช์ นาครทรรพ คำขวัญวันครู 2558 เกียรติ ครูยิ่งใหญ่ น้อม ใจบูชา เลิศ ล้ำคุณค่า ศรัท ธาพระคุณ คำขวัญวันเด็ก 2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต -ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน -ค่านิยม 12 ประการ -งบประมาณ 58 บอลโลก 2014 -การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ -ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 57 -ผู้อนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน เงิน -การบริหารยุคใหม่ ทฤษฎีการบริหาร -การพัสดุ -มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา - หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ 2557 12 ผู้แทนครู ใน ใหม่ -LNR บันทึก สพฐ ใหม่ 2557 -การประกันคุณภาพการศึกษา -มาตรฐานวิชาชีพใหม่ -ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย คำย่อ -ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม 57 -เงินเดือนใหม่ครู 2557 -สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครู เด่น 57 -วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014 -5 ธันวา ปีใหม่ วันครู หลักสูตรใหม่ -ที่มา สว การแก้ไข รธน -คดีปราสาทพระวิหาร 2505 เฉลยข้อสอบถูกหรือผิด คู่มือสอบครูผู้ช่วย DVD 800 UPDATE 2558 1 เล่มใหญ่ 3 ชีตช่วยจำ 1 แผ่น DVD 457 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ครั้งที่ 64 456 คสช มี 6 คน 454 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ 453 มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ 452 วันเลือกตั้ง สส 2557 คือ 2 2557 451 3 2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา 450 นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้ 449 บุคลากรทางการศึกษา 38 2 มี 2 ประเภท 7 ระดับ 448 ระเบียบ การลาข้าราชการ 2555 11 ประเภท 447 6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์ 446 กลุ่มอาชีพ มัธยมเชิงปฏิบัติ เพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย 445 7 สาขาใหม่ของ สพฐ คือ เกษตร -วิทยาศาสตร์- วิศวะ -บริหาร- คิดสร้างสรรค์ -สังคม- อาหาร 444 สพฐ 2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ 433 ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ 432 แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน รอบรู้ ชุด 106 การบริหารการเปลี่ยนแปลง รอบรู้ ชุด 107 การควบคุม การวัด ประเมิน จัดการความรู้ รอบรู้ ชุด 108 การวิเคราะห์บริบท รอบรู้ ชุด 109 การบริหารจัดการที่ดี รอบรู้ ชุด 110 การนำองค์การและเทคโนโลยีฯ รอบรู้ ชุด 111 การวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์ รอบรู้ ชุด 112 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รอบรู้ ชุด 113 การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รอบรู้ ชุด 114 การฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice -มิติใหม่การศึกษา -รองเลขาธิการ กกอ คนใหม่ -ผลการประชุมสภาซีเมค -เกณฑ์การได้มาคุรุสภาเขตพื้นที่ -ร่าง รธน ที่เกี่ยวข้อง ศธ -ภารกิจ รมช ที่ยะลา - -คำสั่ง คสช -ปีมหามงคล -การจัดเก็บข้อมูล สภาการศึกษา - 38 2 -มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง 31 มีค 58 -ซุบเปอร์บอร์ดทางการศึกษา - มติ ครม ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ - กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน - ร่าง พรบ 2 มหาวิทยาลัย - ศธ รับมือ PISA -กิจการนักศึกษา -มติ สทศ ปรับลด O-Net เหลือ 5 วิชาหลัก -งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 -ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา -ความร่วมมือไทยฟิลิปปินส์ -สุดยอดนวัตกรรมอาชีวฯ - ประชุม กรอ อศ 1 2558 - ผลการประชุม ศธ -เสวนาปฏิรูปการศึกษา - ผลการประชุม -ยกระดับค่ายลูกเสือ - ศธ หารือกับ กกต - แนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน - มหกรรมวิชาการอิสลาม - -ผลการประชุม ศธ 1 2558 -ผลการประชุม 1 2558 ภาวะผู้นำ LEADERSHIP -ภาค ผู้บริหาร v 1 สมรรถนะ ชุด 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ -ภาค ผู้บริหาร v 1 สมรรถนะ ชุด 4 การทำงานเป็นทีม -ภาค ผู้บริหาร v 1 สมรรถนะ ชุด 3 การบริการที่ดี -ภาค ผู้บริหาร v 1 สมรรถนะ ชุด 2 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ -ภาค ผู้บริหาร v 1 สมรรถนะ ชุด 1 ความรู้พื้นฐาน competency - ชุด 8 วิสัยทัฒน์ - ชุด 7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร - ชุด 6 การสื่อสารและการจูงใจ คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร 800 81 งานในหน้าที่ 42 กฎหมาย 8 สมรรถนะ 1 ภาวะผู้นำ ภาษาอังกฤษ 12 ค่านิยม คลังข้อสอบ DVD ทุกชุด ตัวใหม่ล่าสุด ข้อสอบงานวิชาการ - ชุดรวม งานวิชาการ ชุด 1 1 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรฯ 51 ชุด 1 2 จิตวิทยาการศึกษา ชุด 1 3 การจัดการเรียนการสอน ใน รร ชุด 1 4 หลักสูตรแกนกลาง V 6 2557 ชุด 1 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับการสอน ชุด 1 6 วัดประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 5 พฐ ชุด 1 7 การวิจัยทางการศึกษา ชุด 1 8 การนิเทศการศึกษา ชุด 1 9 งานแนะแนว ชุด 10 ชุด 1 11 ประกันคูณภาพและมาตรฐาน ชุด 12 ชุด 1 13 ประกันคุณภาพภายในปฐมวัย ชุด 14 ชุด 15 ชุด 1 16 การคัดเลือกหนังสือเรียน ชุด 1 17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีฯ ข้อสอบงานงบประมาณ - ชุดรวม การบริหารบุคคล ชุด 1 ชุด 2 2 สอบ บรรจุแต่งตั้ง ลงโทษ ย้าย ชุด 3 การคำนวณอัตรากำลังครู ชุด 2 4 เงินเดือน เลื่อนขั้นใหม่ 54 ชุด 2 5 วิทยฐานะครูและบุคลากรใหม่ 54 ชุด 2 6 การลาทุกประเภท การลาใหม่ 55 ชุด 2 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุด 2 8 วินัยและการลงโทษ ชุด 9 ชุด 10 ชุด 11 ชุด 2 12 การออกจากราชการ เออรีย์55 ชุด 13 ชุด 2 14 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ V 2 ชุด 15 ชุด 16 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร 54 ชุด 17 มาตรฐานและจรรยาบรรณ V 6 ชุด 18 ชุด 19 ชุด 20 ข้อสอบงานบริหารบุคคล - ชุดรวม การบริหารงานงบประมาณ ชุด 1 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม V 6 ชุด 3 1 การบริหารงบประมาณ ชุด 3 2 การวางแผนงบ เรียนฟรี 15 ปี ชุด 3 3 เงินอุดหนุน สพฐ 1 ชุด 4 ชุด 3 5 บริหารงบ เปลี่ยนแปลง โอน ควบคุมย่อย ชุด 6 คำนวณ ติดตามเงินงบ รักษา เบี้ยเลี้ยง ชุด 3 7การใช้เงินอุดหนุนรายหัว-ผลผลิต ชุด 8 ชุด 9 ชุด 10 ชุด 11 ชุด 12 ชุด 13 ชุด 3 14 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ชุด 3 15 ประมวลการบริหารพัสดุ V6 ชุด 16 ชุด 3 17 การเบิกเงินจากคลัง GFMIS ชุด 18 ชุด 19 ชุด 20 ชุด 21 ชุด 22 จัดซื้อใหม่ e-GP 9E งานเด่น รร ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดรวม การบริหารงานทั่วไป ชุด 4 1 เปรียบเทียบประเมินนอกรอบสาม ชุด 2 ชุด 2 3 รวมอำนาจ การบริหารการศึกษา ชุด 4 ชุด 4 5 ประมวลหลักบริหารและ OD ชุด 4 6 ประมวลแผนบริหารและมาตรฐาน ชุด 7 ชุด 4 8 งานธุรการ ชุด 9 ชุด 10 ชุด 11 ชุด 4 12 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ ชุด 13 ชุด 14 ชุด 4 15 งานกิจการ นร-ห้องเรียนสีขาว ชุด 4 16 กิจการ นร 4 ต้อง 2 ไม่ ชุด 17 ชุด 4 18 การพัฒนาองค์กร 9 โมดูล ชุด 19 ชุด 20 ชุด 21 ชุด 4 22 การปรับเปลี่ยน ลงโทษนักเรียน 300 ภาษาอังกฤษ 1 2 3 299 ค่านิยม 12 ประการ 263 งบ 58 บอลโลก 2014 คสช 262 การประเมินภายนอกรอบสี่ 261 ระบบควบคุมภายใน 2557 259 การบริหารยุคใหม่ 258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557 12 ผู้แทนข้าราชการครูใน 257 LNR บันทึก สพฐ ใหม่ 2557 256 การประกันคุณภาพการศึกษา 255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ 254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ รอบรู้เด่น 2557 253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014 252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่ 251 ที่มา สว การแก้ รธน เด่น 250 คดีปราสาทพระวิหาร 249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP 248 สมเด็จพระสังฆราช 247 สายัณห์ สว สวนยาง 246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56 242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ 241 ครม ปู 5 240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56 238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน รมว ใหม่ 237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2 236 Tablet 57 ICT น่าออก 235 บันทึก สพฐ 2013 234 ทรงผม นร เด่น 56 213 จิตวิทยา 6 STEP คำขวัญ กีฬาเด่น 212 แผนศธ-สพฐ 4 ปีใหม่ 211 งานศิลปหัตถกรรม 56 210 นโยบายพงศ์เทพ รวมมิตรอาเซียน 209 3G ซีไรต์ โนเบล 208 วิทยฐานะใหม่ 2555 207 รอบรู้ สอศ 206 นโยบายหลัก ศธ 2555 205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012 204 แผนกำลังคน 55-59 203 สพฐ 255 ใหม่ NASA 202 คนพิการ นางงาม กีฬา เจตคติ สมรรถนะ v 55 201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012 200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ 2555 199 แก่งจันทร์โมเดล 38 แอด 55 198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55 197 22 นโยบายใหม่ ศธ 196 โอลิมปิก 2012 195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ 194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ 193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู 192 ระบบดูแล 191 ภาวะผู้นำ มาตรการประหยัด สพฐ 2555 เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอบรู้ 189 กรอ เด่น รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ 2012 รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58 รอบรู้ 183 สรุป Tablet ค่าตอบแทนการลา เด่น รอบรู้ 182 นโยบาย รมว ศธ สุชาติ เด่น 55 รอบรู้ 181 ครม ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55 รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56 รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 เด่น รอบรู้ 178 พระราชทาน 2555 รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ 9 โครงการ ศธ รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 เด่นใหม่ 55 รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 เด่น 54-55 รอบรู้ 174 รับ นร 55 รร พอเพียง 56 EM รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ 55 พัสดุ กรณีศึกษา55 รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55 รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง v ใหม่ รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554 รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54 รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS รอบรู้ 165 2p2r แผน 9 กสทช รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2 รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54 รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่ รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55 รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1 พรบ ครูใหม่ รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1 บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่ การจัดการเรียนการสอน ใน รร นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54 หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร จัดซื้อใหม่ e-GP 9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย รอบรู้ 422 การพัฒนา รร ขนาดเล็ก สพฐ 54 รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์ รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54 รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54 รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป ปี 54 ใหม่ รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554 รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ ใหม่ กขป ใหม่ รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส ใหม่ กองทุนครู วันเกิด ศธ ภาษาไทย น่าออกใหม่ รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54 รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน รอบรู้ ชุด 138 พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54 รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54 รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554 รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54 รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53 รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554 รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 คลองลัดโพธิ์ รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50 รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553 รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ 54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป ผอ สพม นานาน่าออก รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ รอบ 3 รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่ รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54 รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53 รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53 รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53 รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2 พลวัต ชุดที่ 80 พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550 พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2 พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551 พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ 2553 พลวัต ชุด 6 PMQA พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์ พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2 พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552 พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ รธน ซีเกมส์ พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ และ อกคศ 52 พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52 พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก พลวัต ชุด 26 พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25 พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553 พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์ พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53 พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53 พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร พลวัต ชุด 34 กพร และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พลวัต ชุด 35 BSC KM Bluprint for chang OD พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53 พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต คนใหม่ พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System พลวัต ชุด 47 วันครู พลวัต ชุด 48 ONET NT LAS GAT PAT พลวัต ชุด 49 เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก พลวัต ชุด 50 พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่ พลวัต ชุด 52 สมุดบันทึก สพฐ พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต ศธ ครูภูมิปัญญา พลวัต ชุด 55 TEACHER TV 5 องค์กรหลัก พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน พลวัต ชุด 57 POSDCORB amp PDCA พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557 กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน กฎหมาย 97 การพัสดุ กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่ กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557 งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร 2557 กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่ กฎหมาย 90 การย้าย 56 กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ กฏหมาย 88 พรบ คนพิการ 56 กฎหมาย 86 ปพ 1 ใหม่ 2556 ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ 1 สมรรถนะครู กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56 ความรู้เข้าใจวิชาชีพ กฎหมาย 81 6 STEP V3 พรบ สภาครูฯ กฎหมาย 80 6 STEP พรบ การศึกษา V3 กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร 56 ปู 3 กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง อาชีว กฎหมาย 76 พรบ การอาชีวศึกษา กฎหมาย 74 พรฎ ข้าราชการครู กทม กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ กพ 7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก สมรรถนะ เจตคติ v 55 กฎหมาย 72 พรบ งบประมาณ 2556 กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1 กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ 55 กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555 กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร สพฐ 55 กฎหมาย 67 กรณีศึกษา กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54 5เด่น กฎหมาย 65 รวมระเบียบ amp ใหม่เด่น 55 กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54 พรบ ลิขสิทธิ์ V1 ลิขสิทธิ์ V2 กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์ ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54 วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1 กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์ กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ ร่าง พรบ ครูใหม่ หลักประกันภายในปฐมวัย 54 หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ ใหม่ 54 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค 3 เงินบำรุงการศึกษาใหม่ พรบ บัตรประชาชนใหม่ 3 54 ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค 6 ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค 5 ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค 4 ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค 3 ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค 2 ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมาย ชุด 58 พรบ เงินเดือนครูใหม่ 54 กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ 2554 กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 ชนก กฎหมาย ชุด 55 พรบ เงินเดือนเก่าและใหม่ 2547 - 2554 กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร ไปสังกั สพม และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54 กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา เขตพื้นที่การศึกษา 2553 กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน 2553 V 2 V 2 V 2 V 2 กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป สพม อำนาจหน้าที่ 53 กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ เลขประจำส่วนราชการ กฎ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53 กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร กฎหมาย ชุด 1 พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 45 กฎหมาย ชุด 2 พรบ สภาครูและบุคลากรฯ 2546 กฎหมาย ชุด 3 พรบ ระเบียบบริหาร ศธ 2546 กฎหมาย ชุด 4 พรบ ระเบียบข้าราชการครู 47 2 51 กฎหมาย ชุด 5 พรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545 กฎหมาย ชุด 6 พรบ คุ้มครองเด็ก 2546 กฎหมาย ชุด 7 พรฎ ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 กฎหมาย ชุด 8 พรบ ลูกเสือ 2551 กฎหมาย ชุด 9 พรบ วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539 กฎหมาย ชุด 10 พรบ จัดตั้งศาลปกครอง 2552 กฎหมาย ชุด 11 พรบ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 กฎหมาย ชุด 12 พรบ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 กฎหมาย ชุด 13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550 กฎหมาย ชุด 14 พรบ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1 กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2 กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3 กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4 กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5 กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6 กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7 กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8 ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9 กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10 กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11 กฎหมาย ชุด 26 พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540 กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร กฎหมาย ชุด 29 พรบ เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547 กฎหมาย ชุด 30 พรบ โรงเรียนเอกชน 2550 กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552 กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550 กฎหมาย ชุด 33 พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51 กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2 กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47 กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53 กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53 กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา กฎหมายชุดที่ 39 พรบ การศึกษานอกระบบ 51 กฎหมายชุด 40 พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51 กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท รร กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2553 กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ ระเบียบบริหารราชการ ศธ 2553 กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ ระเบียบข้าราชการครูฯ 2553 กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อ สมรรถนะ COMPETENCY พื้นฐาน วิเคราะห์ 1 สมรรถนะและความรู้ของผู้บริหารฯ วิเคราะห์ 2 สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์ 3 การวัดเจตคติและความเป็นผู้นำ สมรรถนะ 2 COMPETENCY ประยุกต์ รอบรู้ทั่วไป ความรู็้้้ความสามารถ งานในหน้าที่ 4 เรื่อง 81 งาน การ - คล - งบ - ไป 17 - 20 -22 -22 ข้อสอบทั้งหมด ข้อสอบทั้งหมด -ชุด ตัวเลข สัญลักษณ์ -ชุดที่ 1 อนุกรม -ชุดที่ 1 อุปมา - อุปไมย -ชุดที่ 2 คำถูกผิด คำและประโยค -ชุดที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาการศึกษาไทย ชุดที่ 2 จิตวิทยาการเรียนการสอน -ชุดที่ 3 จิตวิทยาการเรียนรู้ -เก็งข้อสอบ ภาค -26-27 เม 54 -วิชาชีพครู 100 คะแนน -เวอร์ชั่น 2 -แผนการศึกษาแห่งชาติ -แผนปฏฺบัติการ สพฐ 54 -หลักสูตรแกนกลาง 51 -พรบ การศึกษาแห่งชาติ42และ45 -เวอร์ชั่น 2 ชุด 1 -เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 -พรบ ระเบียบบริหาร ศธ 46 -เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 -พรบ ระเบียบข้าราชการครู 47 2 51 -เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 ห้องข่าวเด่น การศึกษา 5 องค์กรหลัก ศธ ติวสอบดอทคอม เยี่ยมชมวันนี้ ติวสอบ บน 1 ข้อสอบออนไลน์ใหม่ เฉลย 2 เก็งข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง 3 สรุปย่อรวม กฎหมายใหม่ 4 สรุปย่อรวม รอบรู้ทั่วไปใหม่ 5 นโยบายรัฐบาล ติวสอบบน face book You Tube twitter ห้องแลก ลอกข้อสอบ ใหม่สด ติวสด ฟรี tuewsob ห้องเก็งข้อสอบ ผู้บริหาร ห้องเก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย Follow @krunikron Tweets by @krunikron function d s id document ห้องแลก ข้อสอบ เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด ข้อสอบใหม่ล่าสุด facebook twitter รวมห้อง ฟรี เตรียมสอบ บน ห้องรวมข้อสอบ 1 face book ห้องแลกข้อสอบ You Tube twitter tuewsob blogspot ห้องสอบผู้บริหาร 1 ห้องสอบครูผู้ช่วย 2 เตรียมสอบฟรี บน face book face book เตรียมสอบ ถาม-ตอบ ทั้งหมด ใหม่กว่านี้ ที่ facebook face book Follow @krunikron ติวสอบ ที่ face book ข้อสอบวัดเจตคติ สมรรถนะ v 55 v เก่า ใหม่ ชุด กฎหมาย 101 พรบ เงินเดือนใหม่ครู 58 298 อังกฤษฯ 2 297 ห้องข่าวใหม่ การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน - ครบ 1 ปี ปฎิวัติ 22 2558 คลิ๊กอ่าน - เคลื่อนร่าง เป็น แพทย์ มข คลิ๊กอ่าน - เสนอทำแบบสอบถาม 74 พรรคการเมือง คลิ๊กอ่าน - ประยุทธ์ใช้ 44 แก้ปัญหา คลิ๊กอ่าน - จ่อหั้นทิ้ง 30 มาตรา ร่าง รธน 1 คลิ๊กอ่าน - ปรวิทย์ นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม แทนบิ๊กตู่ คลิ๊กอ่าน -แผ่นดินไหวที่เนปาล 7 8 แม็กนิจูด คลิ๊กอ่าน -ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 26 คลิ๊กอ่าน - พท ปชป วิชาการ หารือปรองดอง คลิ๊กอ่าน การเข้าห้องสอบ 1 ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ 2 กด Start 3 Next มุมดาวน์โหลด ลิงค์ เรื่องใหม่ - กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ คลิ๊ก - 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 คลิ๊ก - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชั่วคราว คลิ๊ก - 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช คลิ๊ก - คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คลิ๊ก - มติ ครม 6 57 คลิ๊ก - มติ ครม 8 เม 57 คลิ๊ก - มติ ครม 1 เม 2557 คลิ๊ก - สเป็ค Tablet ปีงบ 57 คลิ๊ก - แถลงการณ์หลังอ่านคำพิพากษาศาลโลก คลิ๊ก - ยุทธศาสตร์ประเทศไทย คลิ๊ก - การลดต้นทุนผลิตข้าว คลิ๊ก ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail com facebook โทร 0872494141 0933294785 ไอดี Lineที่ tuewsob2014 ฟรี ใหม่ ห้องเก็งข้อสอบ วิชาเอก 39 เอก มุมดาวน์โหลด ลิงค์ การศึกษา - พรบ เงินดือนใหม่ข้าราชการครูฯ คลิ๊ก - เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ 5 2558 หรือ P A คลิ๊ก - ปฏิทินและเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2558 คลิ๊ก - ปฏิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหาร รร ปี 58 คลิ๊ก - เกณฑ์สอบผู้บริหาร 19 ปกติ 20 พิเศษ - เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร บุคลากรใหม่ คลิ๊ก - นโยบาย รมว ศธ 5-7-10 คลิ๊ก - 10 นโยบายการศึกษา ครม ประยุทธ์ 1 คลิ๊ก - เกณฑ์ประเมิน สมศ รอบสี่ คลิ๊ก - เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา คลิ๊ก - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักปลัด ศธ คลิ๊ก - ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 คลิ๊ก - ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ คลิ๊ก - มาตรฐานวิชาชีพ 2556 คลิ๊ก - นโยบายการรับนักเรียน สพฐ 2557 คลิ๊ก - เงินเดือนใหม่ครู ที่ รับรอง 2557 คลิ๊ก คลิ๊ก อัพเดทเรื่องใหม่ ที่ ห้องติวสอบ เว็บ พัฒนาครู เว็บ พัฒนาผู้บริหาร - มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย คลิ๊กอ่าน - DLTV อย่างยั่งยืน คลิ๊กอ่าน - เตรียมอาชีวศึกษา รุ่น 2 คลิ๊กอ่าน - P A เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ครู คลิ๊กอ่าน - ร่าง รธน ที่เกี่ยวข้อง ศธ 52 84 286 คลิ๊กอ่าน - ผลการประชุม 3 บอร์ด ศธ คลิ๊กอ่าน - ศธ แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน คลิ๊กอ่าน - คสช โยกย้าย ปลัดและผู้บริหาร ศธ ใหม่ คลิ๊กอ่าน คลิ๊ก อ่านข่าวทั้งหมด เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ทีมงานคุณภาพ คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบผู้บริหาร คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบครูผู้ช่วย คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ห้อง ครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป ห้อง สอบผู้บริหาร ห้อง กรณีศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหาร นครราชสีมา โรงแรม นครปฐม โรงแรม นครสวรรค์ โรงแรม นครศรีธรรมราช โรงแรม ปทุมธานี โรงแรม อุบลราชธานี โรงแรม สกลนคร โรงแรม สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด - ปัตตานี - เชียงใหม่ - อุดรธานี อื่น โปรดกรอกใบสมัคร บอกความต้องการ ไม่ต้องการจ่ายมัดจำล่วงหน้า พัฒนาสู่ครูผู้ช่วย 58 สมัครพัฒนาความรู้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2559 ห้อง ภาษาอังกฤษ ProProfs - ค่านิยมหลัก 12 ประการ ข้อสอบ ยอดฮิต ชุด 101 เงินเดือนใหม่ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559 ผู้บริหาร รอบ 2 ฟรี กระเป๋า เล่มเอกสาร DVD เสียง แผ่นพับ อาหาร-เบรค สรุปย่อ คลังข้อสอบ ชีตช่วยจำ วิชาทั่วไป วิชาเอก ProProfs Quiz- 300  ป  Powered by ProProfs 301  ป  Powered by ProProfs เตรียมสอบครู 59 เตรียมสอบผู้บริหาร รอบ 2 เตรียมสอบ ผู้บริหาร 58 ครููผู้ช่วย 59 ห้อง ครูผู้ช่วย วิชาเอก 302 5 - ProProfs  ป  ProProfs Assessment Tool ใหม่ สมัครพัฒนาความรู้ ผู้บริหาร 5 ภาค รอบ 2 คลิ๊ก สมัคร เตรียมสอบ ผู้บริหารรอบ 2 ProProfs Quiz- 101 3 2558  ป  Create online test