Go to Site http://www.thailife.com/ca.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด
Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ขับเคลื่อนโดย

นักขายไร้ขีดจำกัด

ก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ไปกับนักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายไร้ขีดจำกัดเท่านั้นดเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

นักขายไร้ขีดจำกัด ตำแหน่งผู้บริหารหน่วย (แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน)มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้น็ตได้ หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

อรรถประโยชน์ไร้ขีดจำกัด สำหรับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บซีเอ ออนไลน์ ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน ตรวจสอบผลงานตนเอง/ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง/ทีมงาน TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา เว็บเพจตัวแทน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก (สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป)อีเมล์ @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆพร้อมแนบไฟล์ เอกสาร เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์ โครงการแข่งขัน ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินงานให้ครบเป้าหมาย ทีแอล คัส โตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ ทะเบียนผู้เอาประกัน ใบอนุญาตหมดอายุ กรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญา วันเกิดผู้เอาประกันประกัน ดาว์นโหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบวชัวร์แบบประกันระกัน

เงื่อนไขในการสมัคร

ต้องเป็น ตัวแทนไทยประกันชีวิต ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายใน ระดับหน่วย ขึ้นไป (หลังการแต่งตั้ง 60 วัน)

ข้อตกลงในการใช้บริการ (กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในหมวดตัวแทน Login สำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนั้น กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และประโยชน์ของตัวท่าน ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบภายหลังได้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ ไว้ไม่เป็นความจริง ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของท่าน พร้อมจัดส่ง ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้เลือกไว้กลับไปทางอีเมล์ของท่าน และหลังจากนั้นท่านจะสามารถ login โดยใช้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน เพื่อใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้ทันที ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้บกำหนดไว้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัว ที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ อาทิเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้ ได้เป็นต้น ทุกๆครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้ สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษา สมาชิก และ รหัสผ่าน อย่างเคร่งครัด และทำการ Log out ทุกครั้ง เมื่อออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นตัว อย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ผู้ที่สมัครใช้บริการแล้ว ภายหลังถูกลดสภาพต่ำกว่าระดับหน่วย หรือพ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ทุกกรณี สมาชิกทุกท่าน โปรดทำการ login เข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยทุกๆ 30 วัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่ ห้ามนำอีเมล์ที่ได้รับนี้ ไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ใช้ในทางที่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิก อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้บริการได้ กรุณาติดต่อ ส่วนการตลาดดิจิทัล ต่อ 1935 - 1936

วิธีการสมัครสมาชิก

นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์ กรุณากรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้

  • 1.กรอกรหัสตัวแทน (ตัวเลข 8 หลัก)

  • 2.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ

  • 3.เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  • 4.กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด (ระบบจะส่ง SMS) แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ซีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้)

กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1935 - 1936


ลงชื่อเข้าใช้

alert meta name content ไทยประกันชีวิต นักขายไร้ขีดจำกัด -- function checkLoginNew username password alert if $ valid var username $ val var password $ val $ html var req if window XMLHttpRequest req new XMLHttpRequest else if window ActiveXObject req new ActiveXObject else alert return false req onreadystatechange function if req readyState 4 if req responseText alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById focus else if req responseText window location caserver else if req responseText setTimeout function window location caserver 200 else if req responseText window location caserver $ html return true else $ html return true var str Math random var querystr querystr str querystr username querystr password req open querystr true req send null -- link href type rel link href type rel link href type rel link href type rel link href type rel link href type rel script src async text javascript ddsmoothmenu init ddsmoothmenu init gscb_a display inline-block font 27px 13px arial sans-serif gsst_a gscb_a color #a1b9ed cursor pointer gsst_a hover gscb_a gsst_a focus gscb_a color #36c gsst_a display inline-block gsst_a cursor pointer padding 0 4px gsst_a hover text-decoration none important gsst_b font-size 16px padding 0 2px position relative user-select none -moz-user-select none white-space nowrap gsst_e opacity 55 gsst_a hover gsst_e gsst_a focus gsst_e opacity 72 gsst_a active gsst_e opacity 1 gsst_f background white text-align left gsst_g background-color white border 1px solid #ccc border-top-color #d9d9d9 box-shadow 0 2px 4px rgba 0 0 0 0 2 -moz-box-shadow 0 2px 4px rgba 0 0 0 0 2 margin -1px -3px padding 0 6px gsst_h background-color white height 1px margin-bottom -1px position relative top -1px gsib_a width 100% padding 4px 6px 0 gsib_a gsib_b vertical-align top gssb_c border 0 position absolute z-index 989 gssb_e border 1px solid #ccc border-top-color #d9d9d9 box-shadow 0 2px 4px rgba 0 0 0 0 2 -moz-box-shadow 0 2px 4px rgba 0 0 0 0 2 cursor default gssb_f visibility hidden white-space nowrap gssb_k border 0 display block position absolute top 0 z-index 988 gsdd_a border none important gscsep_a display none gsq_a padding 0 gssb_a padding 0 7px gssb_a gssb_a td white-space nowrap overflow hidden line-height 22px #gssb_b font-size 11px color #36c text-decoration none #gssb_b hover font-size 11px color #36c text-decoration underline gssb_g text-align center padding 8px 0 7px position relative gssb_h font-size 15px height 28px margin 2em gssb_i background #eee gss_ifl visibility hidden padding-left 5px gssb_i gss_ifl visibility visible a gssb_j font-size 13px color #36c text-decoration none line-height 100% a gssb_j hover text-decoration underline gssb_l height 1px background-color #e5e5e5 gssb_m color #000 background #fff gsfe_a border 1px solid #b9b9b9 border-top-color #a0a0a0 box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 1 -moz-box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 1 -webkit-box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 1 gsfe_b border 1px solid #4d90fe outline 0 box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 3 -moz-box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 3 -webkit-box-shadow inset 0 1px 2px rgba 0 0 0 0 3 gssb_a padding 0 7px gssb_e border 0 gssb_l margin 5px 0 gssb_c gsc-completion-container position static gssb_c z-index 5000 gsc-completion-container table background transparent font-size inherit font-family inherit gssb_c tbody tr gssb_c tbody tr td gssb_d gssb_d tbody tr gssb_d tbody tr td gssb_e gssb_e tbody tr gssb_e tbody tr td padding 0 margin 0 border 0 gssb_a table gssb_a table tr gssb_a table tr td padding 0 margin 0 border 0 firebugResetStyles z-index 2147483646 important top 0 important left 0 important display block important border 0 none important margin 0 important padding 0 important outline 0 important min-width 0 important max-width none important min-height 0 important max-height none important position fixed important transform rotate 0deg important transform-origin 50% 50% important border-radius 0 important box-shadow none important background transparent none important pointer-events none important white-space normal important firebugBlockBackgroundColor background-color transparent important firebugResetStyles before firebugResetStyles after content important firebugCanvas display none important firebugLayoutBox width auto important position static important firebugLayoutBoxOffset opacity 8 important position fixed important firebugLayoutLine opacity 4 important background-color #000 important firebugLayoutLineLeft firebugLayoutLineRight width 1px important height 100% important firebugLayoutLineTop firebugLayoutLineBottom width 100% important height 1px important firebugLayoutLineTop margin-top -1px important border-top 1px solid #999 important firebugLayoutLineRight border-right 1px solid #999 important firebugLayoutLineBottom border-bottom 1px solid #999 important firebugLayoutLineLeft margin-left -1px important border-left 1px solid #999 important firebugLayoutBoxParent border-top 0 none important border-right 1px dashed #E00 important border-bottom 1px dashed #E00 important border-left 0 none important position fixed important width auto important firebugRuler position absolute important firebugRulerH top -15px important left 0 important width 100% important height 14px important background url repeat-x important border-top 1px solid #BBB important border-right 1px dashed #BBB important border-bottom 1px solid #000 important firebugRulerV top 0 important left -15px important width 14px important height 100% important background url repeat-y important border-left 1px solid #BBB important border-right 1px solid #000 important border-bottom 1px dashed #BBB important overflowRulerX firebugRulerV left 0 important overflowRulerY firebugRulerH top 0 important fbProxyElement position fixed important pointer-events auto important a title href img alt src border height width img alt http www thailife com images vertical-line png height width img alt src height width ดาวน์โหลด img alt src height width เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง img alt src height width a onclick href สมัครรับข่าวสาร img alt src height width หน้าแรก form target action method a alt target href img title alt src align border height width a href target alt img src alt title align border height width a href alt title target img src alt border height width div style id div dir class table class cellpadding cellspacing input style spellcheck dir id title name class size autocomplete type input id name type input title class value type div title class div class ขับเคลื่อนโดย img class src script type src script type google load google setOnLoadCallback function true script src type link href type rel link href type rel script src type script type src link href type rel link href type rel script src type link rel type href link rel type href script type src input gsc-input border-color #009 input gsc-search-button border-color #009 background-color #009 a id href class รู้จักไทยประกันชีวิต ul style a class target href ดูแลคุณตลอดไป ul style a class target href ประวัติบริษัทฯ a class target href คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ a class target href คณะกรรมการชะรีอะฮ์ไทยประกันตะกาฟุล a class target href รางวัลแห่งเกียรติยศคนไทย a class target href บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต a class target href ผลการดำเนินงานประจำปี a class target href ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาส a class target href ติดต่อไทยประกันชีวิต a class target href ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต a id href แบบประกันที่น่าสนใจ a class target href แบบประกันไทยประกันชีวิต a class target href แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว a class target href แผนเงินออมสำหรับอนาคต a class target href แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย a class target href แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ a class target href แผนหลักประกันทุนการศึกษา a class target href แผนการสร้างสวัสดิการ a class target href แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล a class target href แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข กบข a class target href แบบประกันชีวิตออนไลน์ a class target href กรมธรรม์ประกันภัย a class target href กรมธรรม์ประกันชีวิต a class target href สนใจทำประกันชีวิตออนไลน์ a class target href แบบประกันเพื่อการลงทุน a class target href ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ a class target href สนใจทำประกัน a class mnuCare href มากกว่าการประกันชีวิต ul style a class target href มากกว่าการประกันชีวิต a class target href แนวคิดที่มากกว่าการประกันชีวิต a class target href Life Planner a class target href Life Planner คืออะไร a class target href Life Planner 7 ดี 7 เก่ง a class target href บริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ul style a class target href ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ a class target href ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ a class target href ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ a class target href ไทยประกันชีวิต Exclusive Private Service a class target href ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ a class target href ไทยประกันชีวิตเช็คอัพ a class target href คลับไทยประกันชีวิต a class target href บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย a class target href ดูแลชีวิตรอบด้าน a class target href ดัชนีวัดความสุข a class target href วิถีไทยวิถีสุข a class target href สุขภาพดีมีความสุข a class target href Total Life Solutions ตัวแทนไทยประกันชีวิต a class target href ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ a class target href อาชีพนี้มีคำตอบ a class target href อาชีพตัวแทนประกันชีวิต a class target href ใบอนุญาตตัวแทน a class target href ติดต่อตัวแทน a class target href สนใจเป็นตัวแทน a class target href นักขายไร้ขีดจำกัด a id href class เพื่อสังคมไทย ul style a class target href เพื่อสังคมไทย a class target href แผนแม่บท CSR a class target href ยุทธศาสตร์ “การให้” a class target href หนึ่งคนให้ หลายคนรับ กับไทยประกันชีวิต a class target href เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ a class target href ส่งเสริมสถาบันศาสนา a class target href มูลนิธิไทยประกันชีวิต a class target href ยุทธศาสตร์ “การดูแลชีวิตคนไทย” a class target href ด้านกรมธรรม์ a class target href ด้านบริการ a class target href ยุทธศาสตร์ “การเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต” a class target href ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม a class target href จิตอาสา CSR Volunteer a class target href อื่นๆ a class target href น้ำดื่ม “น้ำใจไทยประกันชีวิต” a class target href โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม a class target href สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ“นิทานคุณธรรม” a class target href ปฏิทินเพื่อสังคม a id href class ลูกค้าของเรา ul style a class target href บุคคล a class target href บัตรไทยไลฟ์การ์ด a class target href กิจกรรมไทยไลฟ์การ์ด a class target href iService a class target href ติดตามผล การขอเอาประกันเคสใหม่ a class target href องค์กร table class style cellpadding cellspacing