Go to Site http://www.thailife.com/ca.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด
หน้าแรก สมัครรับข่าวสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดนักขายไร้ขีดจำกัด

ก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ไปกับนักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายไร้ขีดจำกัดเท่านั้นดเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

นักขายไร้ขีดจำกัด ตำแหน่งผู้บริหารหน่วย (แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน)มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้น็ตได้ หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

อรรถประโยชน์ไร้ขีดจำกัด สำหรับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บซีเอ ออนไลน์ ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน ตรวจสอบผลงานตนเอง/ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง/ทีมงาน TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา เว็บเพจตัวแทน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก (สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป)อีเมล์ @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆพร้อมแนบไฟล์ เอกสาร เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์ โครงการแข่งขัน ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินงานให้ครบเป้าหมาย ทีแอล คัส โตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ ทะเบียนผู้เอาประกัน ใบอนุญาตหมดอายุ กรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญา วันเกิดผู้เอาประกันประกัน ดาว์นโหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบวชัวร์แบบประกันระกัน

เงื่อนไขในการสมัคร

ต้องเป็น ตัวแทนไทยประกันชีวิต ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายใน ระดับหน่วย ขึ้นไป (หลังการแต่งตั้ง 60 วัน)

ข้อตกลงในการใช้บริการ (กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในหมวดตัวแทน Login สำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนั้น กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และประโยชน์ของตัวท่าน ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบภายหลังได้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ ไว้ไม่เป็นความจริง ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของท่าน พร้อมจัดส่ง ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้เลือกไว้กลับไปทางอีเมล์ของท่าน และหลังจากนั้นท่านจะสามารถ login โดยใช้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน เพื่อใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้ทันที ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้บกำหนดไว้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัว ที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ อาทิเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้ ได้เป็นต้น ทุกๆครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้ สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษา สมาชิก และ รหัสผ่าน อย่างเคร่งครัด และทำการ Log out ทุกครั้ง เมื่อออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นตัว อย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ผู้ที่สมัครใช้บริการแล้ว ภายหลังถูกลดสภาพต่ำกว่าระดับหน่วย หรือพ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ทุกกรณี สมาชิกทุกท่าน โปรดทำการ login เข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยทุกๆ 30 วัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่ ห้ามนำอีเมล์ที่ได้รับนี้ ไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ใช้ในทางที่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิก อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้บริการได้ กรุณาติดต่อ ส่วนการตลาดดิจิทัล ต่อ 1935 - 1936

วิธีการสมัครสมาชิก

นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์ กรุณากรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้

  • 1.กรอกรหัสตัวแทน (ตัวเลข 8 หลัก)

  • 2.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ

  • 3.เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  • 4.กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด (ระบบจะส่ง SMS) แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ซีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้)

กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1935 - 1936


ลงชื่อเข้าใช้

alert meta name content ไทยประกันชีวิต นักขายไร้ขีดจำกัด -- function checkLoginNew username password alert if $ valid var username $ val var password $ val $ html var req if window XMLHttpRequest req new XMLHttpRequest else if window ActiveXObject req new ActiveXObject else alert return false req onreadystatechange function if req readyState 4 if req responseText alert document getElementById value document getElementById value document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById focus else if req responseText alert document getElementById value document getElementById focus else if req responseText window location caserver else if req responseText setTimeout function window location caserver 200 else if req responseText window location caserver $ html return true else $ html return true var str Math random var querystr querystr str querystr username querystr password req open querystr true req send null -- @name Header Thailife @author Wisut Udomsakulnee @date 30 June 2015 @version 1 0 @GET lang th Thai language lang en English language null Only Thai language -- div class style * header size * fix size width 956px * relative size width 100% * margin 0em auto font-size medium width 956px height 114px background-image url * header * header-thailife thailife-logo position absolute display block padding-top 1em padding-left 1 5em width 12em height 5 5em float left text-align left header-thailife thailife-logo img border none header-thailife header-menu display block float right color #7c8082 font-size small margin-right 2em margin-top 0em header-thailife header-menu a header-thailife header-menu span color #0082c8 text-decoration none padding 0 3em -webkit-transition all 0 5s ease -moz-transition all 0 5s ease -o-transition all 0 5s ease transition all 0 5s ease header-thailife header-menu img top 1 2em position relative height 3em vertical-align baseline important header-thailife header-menu a hover header-thailife header-menu span hover color #ff0000 header-thailife header-link display table float right font-size 16px important margin-right 2em position relative margin-top 0 5em header-thailife header-link a display inline-block margin-right 0 25em header-thailife header-link img height 1 6em header-thailife google-search-form padding 0 5em background-color rgba 255 255 255 0 8 position absolute float right right 0em top 2 5em border 0 1em solid #f0f0f0 display none z-index 1000 header-thailife google-search-form input width 15em float right background url background-repeat no-repeat background-position center background-color #ffffff header-thailife gsib_b margin-top -1em header-thailife #gsc-i-id1 line-height normal important margin-top -3px important header-thailife gsc-search-button-v2 box-sizing content-box important header-thailife gsc-search-box width 250px important * menu * menu-thailife margin 0em auto width 956px position relative menu-thailife menu-thailife-blue font-size 13px float left menu-thailife menu-thailife-blue ul z-index 1000 margin 0 padding 0 list-style-type none menu-thailife menu-thailife-blue ul li position relative display inline float left text-align left menu-thailife menu-thailife-blue ul li a display block background #007ac2 text-decoration none color white padding 0px margin 0 filter progid DXImageTransform Microsoft alpha opacity 85 filter alpha Opacity 85 opacity 0 85 -moz-opacity 0 85 -khtml-opacity 0 85 * html menu-thailife menu-thailife-blue ul li a *IE6 hack to get sub menu links to behave correctly* display inline-block menu-thailife menu-thailife-blue ul li a span font Arial Helvetica sans-serif color #ffffff font-size 16px position absolute right 5px top 2px menu-thailife menu-thailife-blue ul li a link menu-thailife menu-thailife-blue ul li a visited color white menu-thailife menu-thailife-blue ul li a selected background #004799 color white menu-thailife menu-thailife-blue ul li a hover background #004799 color white * 1st sub level menu * menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul position absolute left 0 display none visibility hidden menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li display list-item float none menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li ul top 0 * Sub level menu links style * menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li a font-size 13px width 160px padding 5px padding-left 5px margin 0 border-top-width 0 border-bottom 1px solid #229ce4 border-right 1px solid #229ce4 * menu hover * menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAbout hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuInsure hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuCare hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAgent hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul hover display block visibility visible menu-thailife menu-thailife-red font-size 13px float left menu-thailife menu-thailife-red ul z-index 100 margin 0 padding 0 list-style-type none menu-thailife menu-thailife-red ul li position relative display inline float left text-align left menu-thailife menu-thailife-red ul li a display block background #6e0000 text-decoration none color white padding 0px margin 0 filter progid DXImageTransform Microsoft alpha opacity 90 filter alpha Opacity 90 opacity 0 9 -moz-opacity 0 9 -khtml-opacity 0 9 * html menu-thailife menu-thailife-red ul li a display inline-block menu-thailife menu-thailife-red ul li a span color #ffffff font-size 16px position absolute top 2px right 2px menu-thailife menu-thailife-red ul li a link menu-thailife menu-thailife-red ul li a visited color white menu-thailife menu-thailife-red ul li a selected background #cc0000 color white menu-thailife menu-thailife-red ul li a hover background #cc0000 color white *1st sub level menu* menu-thailife menu-thailife-red ul li ul position absolute left 0 display none visibility hidden menu-thailife menu-thailife-red ul li ul li display list-item float none menu-thailife menu-thailife-red ul li ul li ul top 0 * Sub level menu links style * menu-thailife menu-thailife-red ul li ul li a font-size 13px width 140px padding 5px padding-left 5px margin 0 border-top-width 0 border-bottom 1px solid #b32d2b border-right 1px solid #b32d2b * html menu-thailife menu-thailife-red height 1% * menu hover * menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuSociety hover ul menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuClient hover ul menu-thailife menu-thailife-red ul li ul hover display block visibility visible menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAbout menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuInsure menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuCare menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAgent menu-thailife menu-thailife-red a#mnuSociety menu-thailife menu-thailife-red a#mnuClient display block height 30px filter progid DXImageTransform Microsoft alpha opacity 100 filter alpha Opacity 100 opacity 1 -moz-opacity 1 -khtml-opacity 1 menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAbout span menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuInsure span menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuCare span menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAgent span menu-thailife menu-thailife-red a#mnuSociety span menu-thailife menu-thailife-red a#mnuClient span visibility hidden * Fix Submenu width of each menu * menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li a mnuAboutWidth menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li a mnuInsureWidth menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li a mnuCareWidth menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul li a mnuAgentWidth menu-thailife menu-thailife-red ul li ul li a mnuSocietyWidth menu-thailife menu-thailife-red ul li ul li a mnuClientWidth * MENU About * menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAbout width 159px background url http www thailife com Assets Menu mnu-aboutus jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-blue a hover#mnuAbout menu-thailife menu-thailife-blue a selected#mnuAbout menu-thailife menu-thailife-blue ul li ul hover ~ menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAbout background url http www thailife com Assets Menu mnu-aboutus2 jpg no-repeat important * Menu Insure * menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuInsure width 164px background url http www thailife com Assets Menu mnu-insure jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-blue a hover#mnuInsure menu-thailife menu-thailife-blue a selected#mnuInsure background url http www thailife com Assets Menu mnu-insure2 jpg no-repeat * Menu Care * menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuCare width 167px background url http www thailife com Assets Menu mnu-care jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-blue a hover#mnuCare menu-thailife menu-thailife-blue a selected#mnuCare background url http www thailife com Assets Menu mnu-care2 jpg no-repeat * Menu Agent * menu-thailife menu-thailife-blue a#mnuAgent width 167px background url http www thailife com Assets Menu mnu-agent jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-blue a hover#mnuAgent menu-thailife menu-thailife-blue a selected#mnuAgent background url http www thailife com Assets Menu mnu-agent2 jpg no-repeat * Menu Society * menu-thailife menu-thailife-red a#mnuSociety width 146px background url http www thailife com Assets Menu mnu-society jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-red a hover#mnuSociety menu-thailife menu-thailife-red a selected#mnuSociety background url http www thailife com Assets Menu mnu-society2 jpg no-repeat * Menu Client * menu-thailife menu-thailife-red a#mnuClient width 153px background url http www thailife com Assets Menu mnu-client jpg no-repeat cursor default menu-thailife menu-thailife-red a hover#mnuClient menu-thailife menu-thailife-red a selected#mnuClient background url http www thailife com Assets Menu mnu-client2 jpg no-repeat menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAbout ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAbout ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 160px menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuInsure ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuInsure ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 165px menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuCare ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuCare ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 168px menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAgent ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-blue ul li a#mnuAgent ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 167px menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuSociety ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuSociety ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 147px menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuClient ul li a hover ul menu-thailife menu-thailife-red ul li a#mnuClient ul li ul hover display block visibility visible position absolute left 152px หน้าแรก สมัครรับข่าวสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด function var cx var gcse document createElement gcse type gcse async true gcse src document location protocol cx var s document getElementsByTagName 0 s parentNode insertBefore gcse s รู้จักไทยประกันชีวิต ดูแลคุณตลอดไป ประวัติบริษัทฯ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ คณะกรรมการชะรีอะฮ์ไทยประกันตะกาฟุล รางวัลแห่งเกียรติยศคนไทย บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ผลการดำเนินงานประจำปี ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาส ติดต่อไทยประกันชีวิต ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต แบบประกันที่น่าสนใจ แบบประกันไทยประกันชีวิต แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว แผนเงินออมสำหรับอนาคต แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ แผนหลักประกันทุนการศึกษา แผนการสร้างสวัสดิการ แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข กบข สนใจทำประกันชีวิต แบบประกันชีวิตออนไลน์ กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิต สนใจทำประกันชีวิตออนไลน์ แบบประกันเพื่อการลงทุน ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ คิดเคียงข้างทุกชีวิต คิดเคียงข้างทุกชีวิต เพื่อนคู่คิด LifePartner คืออะไร คนดี คนเก่ง เคียงข้างทุกชีวิต ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ คลับไทยประกันชีวิต iService ดูแลทุกชีวิต ดูแลลูกค้า ดูแลสังคม ตัวแทนไทยประกันชีวิต ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ ใบอนุญาตตัวแทน อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อตัวแทน สนใจเป็นตัวแทน นักขายไร้ขีดจำกัด มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ น้ำดื่ม Life เสื้อและกระเป๋าผ้า กิจกรรมมูลนิธิ ลูกค้าของเรา บุคคล บัตรไทยไลฟ์การ์ด กิจกรรมไทยไลฟ์การ์ด iService ติดตามผล การขอเอาประกันเคสใหม่ บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย องค์กร div class role button type class data-toggle data-target Toggle navigation img width src img width src class หน้าแรก สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน เว็บไซต์ไทยประกันชีวิต นักขายไร้ขีดจำกัด ก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ไปกับนักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์ อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ ซีเอ ออนไลน์ www thailife com ca เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายไร้ขีดจำกัดเท่านั้นดเท่านั้น เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ นักขายไร้ขีดจำกัด ตำแหน่งผู้บริหารหน่วย แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้น็ตได้ หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ ซีเอ ออนไลน์ www thailife com ca เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน อรรถประโยชน์ไร้ขีดจำกัด สำหรับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บซีเอ ออนไลน์ ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน ตรวจสอบผลงานตนเอง ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง ทีมงาน TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา เว็บเพจตัวแทน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป อีเมล์ @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆพร้อมแนบไฟล์ เอกสาร เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์ โครงการแข่งขัน ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินงานให้ครบเป้าหมาย ทีแอล คัส โตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ ทะเบียนผู้เอาประกัน ใบอนุญาตหมดอายุ กรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญา วันเกิดผู้เอาประกันประกัน ดาว์นโหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบวชัวร์แบบประกันระกัน เงื่อนไขในการสมัคร ต้องเป็น ตัวแทนไทยประกันชีวิต ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายใน ระดับหน่วย ขึ้นไป หลังการแต่งตั้ง 60 วัน ข้อตกลงในการใช้บริการ กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในหมวดตัวแทน Login สำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนั้น กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และประโยชน์ของตัวท่าน ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบภายหลังได้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ ไว้ไม่เป็นความจริง ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของท่าน พร้อมจัดส่ง ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้เลือกไว้กลับไปทางอีเมล์ของท่าน และหลังจากนั้นท่านจะสามารถ login โดยใช้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน เพื่อใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้ทันที ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้บกำหนดไว้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัว ที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ อาทิเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้ ได้เป็นต้น ทุกๆครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้ สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษา สมาชิก และ รหัสผ่าน อย่างเคร่งครัด และทำการ Log out ทุกครั้ง เมื่อออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นตัว อย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ผู้ที่สมัครใช้บริการแล้ว ภายหลังถูกลดสภาพต่ำกว่าระดับหน่วย หรือพ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ทุกกรณี สมาชิกทุกท่าน โปรดทำการ login เข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยทุกๆ 30 วัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่ ห้ามนำอีเมล์ที่ได้รับนี้ ไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ใช้ในทางที่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิก อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้บริการได้ กรุณาติดต่อ ส่วนการตลาดดิจิทัล ต่อ 1935 - 1936 วิธีการสมัครสมาชิก นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์ กรุณากรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้ 1 กรอกรหัสตัวแทน ตัวเลข 8 หลัก 2 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตัวเลข 13 หลัก ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ 3 เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 4 กรอกวัน เดือน ปี เกิด ระบบจะส่ง SMS แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ซีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้ กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1935 - 1936 img src class ลงชื่อเข้าใช้ รหัสตัวแทน หรือ เลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน -- -- span id class style input onclick type style background url images btn-submit-blue png no-repeat cursor pointer width 200px display block height 40px border none id value ลืมรหัสผ่าน ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iService บริการติดตามผลการขอเอาประกันเคสใหม่ ไม่ต้องสมัครสมาชิก -- img class src img class src img class src img class src img class src img class src img class src img class src img class src หน้าแรก a href ติดต่อเรา สนใจทำประกันชีวิต a href แผนผังเว็บไซต์ a href แนะนำติชม a href นโยบายส่วนบุคคล สงวนสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน 123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 247 0247 Truehits net -- Bootstrap core JavaScript -- *var addToHomeConfig touchIcon true message * -- script type src charset -- $ function * Regex for alpanumeric with at least 1 number and 1 character minimum length 6 and maximum length 12* *$ keydown function e Allow backspace delete tab escape enter and var c e keyCode var ctrlDown e ctrlKeye metaKey Mac support Check for Alt Gr http en wikipedia org wiki AltGr_key if ctrlDown evt altKey return true if $ inArray e keyCode 46 8 9 27 13 110 190 -1 Allow Ctrl A e keyCode 65 e ctrlKey true Allow home end left right down up e keyCode 35 e keyCode 40 let it happen don t do anything return Ensure that it is a number and stop the keypress if e shiftKey e keyCode 57 e keyCode 105 e preventDefault * var validator $ validate ignore debug true rules username password messages username password errorPlacement function error element if element attr $ html error error insertAfter element else if element attr $ html error error insertAfter element else error insertAfter element * $ validator addMethod function value return ^ A-Za-z0-9 d -@ _* *$ test value consists of only these a-z test value has a lowercase letter d test value has a digit * * Regex for alpanumeric with at least 1 number and 1 character ^ * 0-9 * a-zA-Z a-zA-Z0-9 $ *