Go to Site http://www.thaigoodview.com/node/21777

bidtohome.com Is not related to their content.


 
รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

รูปภาพของ supatkul

Page Rank

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

ความถนัด

 

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ความถนัด

 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

     

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

ขอความกรุณาส่งแนวข้อสอบ O-net ป.6 ให้ด้วยนะคะ จะใช้ติวเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ  ที่ PImsa999@hotmail.com

 

ขอความกรุณาส่งแนวข้อสอบ O-net ป.6 ให้ด้วยนะคะ จะใช้ติวเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ  

 

รบกวนขอ เฉลยข้อสอบ onet ปี 57 หน่่อยค่ะ ส่งมาที่ rattawanb@gmail.com

ขะสอบ onet เดือน ม.ค 58 แล้วค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ 

รบกวนขอ เฉลยข้อสอบ onet ปี 57 หน่่อยค่ะ ส่งมาที่ rattawanb@gmail.com

ขะสอบ onet เดือน ม.ค 58 แล้วค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ 

 


รบกวนค่ะ  ขอข้อสอบ  o net ป.6 ปี 55


vatasorn@yahoo.com


please..ขอบคุณ

รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา  55 - 56 ส่ง ... takong31@gmail.com

รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา  55 - 56 ส่ง ... takong31@gmail.com

 

 


รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา  55 - 56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง p62555@hotmail.com

อยากได้ข้อสอบO-netป6 ปี55-56พร้อมเฉลยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ jiratchaya.san@gmail.com

 

รบกวนขอข้อสอบ Onet ป.6 ปีการศึกษา 2554-2555 พร้อมเฉลยด้วยค่ะ ส่งที่อีเมล์ pran279@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


 

รบกวนขอข้อสอบ Onet ปีการศึกษา 2556 พร้อมเฉลย เพื่อเอาไปติวเด็กก่อนจะสอบอีก สองเดือนนี้หน่อยคะ ส่งมาที่ inthana.no@gmail.com คะ

 ขอบคุณล่วงหน้าด้วยคะ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

ขอรบกวน เฉลยข้อสอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556-2557 ส่งมาที่ amnwat@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนขอข้อสอบ O-NET ป.6 56-57ทุกวิชา พร้อมเฉลย ส่งมาที่ waew02@hotmail.com เพื่อใช้สำหรับติว ป.6

Thank you

สวัสดีครับ  ขอความกรุณาครับ ขอเฉลยข้อสอบ O-NET  ป. 6  ปี 2556  ขอบคุณมากครับ  kruku2556@gmail.com


    THANK  YOU

ขอบคุณสำหรับคลังความรู้ที่ให้ค่ะ  ขอความกรุณาส่งข้อสอบโอเน็ต ป. 6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา  2553 -2556 โดยส่งมาที่ sunun04@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่ต้อนรับคะ รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตปี 55-56ทุกรายวิชา ป.6และ ม.3พร้อมเฉลยคะส่งมา iq2550@hotmail.com ขอบคุณคะ

รบกวนข้อเฉลยข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 ปี 2554 - 2556 ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ jeabsja@gmail.com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาทค่ะ

รบกวน ขอข้อสอบ O-net ป.6 วิชาการงานอาชีพ ปี 54 - 56 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ส่งที่ เมลล์นี้ครับ chalitza@gmail.com

รบกวนขอข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2554-2556 ป.6 พร้อมเฉลยค่ะ ส่งที่ panitnard@seafdec.org ค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ 

ตอนนี้มีแอพรวมข้อสอบ ม.6 Onet บนมือถือของ สทศ จำนวน 2,660 ข้อ ใน Google play 6ปี 6 รายวิชา ลองดูที่ ลิงค์นี้ครับ..

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์

อยากทำข้อสอบค่ะ

ขอความกรุณาช่วยส่งข้อสอบโอเน็ต ป. 6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา  2554 และ2555  ขอบคุณครับ  ส่งมาที่ tanun_lg@hotmail.co.th

 

ขอรบกวนข้อสอบโอเน๊ตพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ส่งมาที่ mpmanapana073@gmail.com ขอบคุณครับ

อยากได้เหมือนกัน

รบกวนขอข้อสอบ O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2550-2554 พร้อมเฉลยค่ะ

กรุณาอนุคราะห์ส่ง bong_zu25@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

รบกวนขอข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา  2554  สอบวันที่ 1  ก.พ. 55 ชั้น ป. 6  วิชาสังคมด้วยค่ะ  klangkamol@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

อาจารย์คะ กรุณาส่งข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ o-net ป6 และ ม3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ให้ด้วยนะคะ

 

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ แต่ถ้าอาจารย์ยังไม่มีเฉลย หนูรบกวนขอข้อสอบก่อนก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 

ส่งมาที่อีเมล ying_yeez@hotmail.com ค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 288 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak
 • เพ็ญนภา ยืนนาน

                                   

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก #3627 #3609 #3657 #3634 #3649 #3619 #3585 #3648 #3585 #3637 #3656 #3618 #3623 #3585 #3633 #3610 #3648 #3619 #3634 #3588 #3621 #3633 #3591 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 Digital Learning Contest #3588 #3621 #3633 #3591 #3610 #3607 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3621 #3633 #3591 #3586 #3656 #3634 #3623 #3588 #3621 #3633 #3591 #3619 #3641 #3611 #3616 #3634 #3614 #3610 #3621 #3655 #3629 #3585 #3626 #3617 #3640 #3604 #3648 #3618 #3637 #3656 #3618 #3617 #3585 #3619 #3632 #3604 #3634 #3609 #3586 #3656 #3634 #3623 #3605 #3636 #3604 #3605 #3656 #3629 #3648 #3619 #3634 CDATA var googletag googletag googletag cmd googletag cmd function var gads document createElement gads async true gads type var useSSL document location protocol gads src useSSL var node document getElementsByTagName 0 node parentNode insertBefore gads node CDATA googletag cmd push function googletag defineSlot 728 90 addService googletag pubads googletag pubads enableSingleRequest googletag enableServices CDATA googletag cmd push function CDATA google_ad_client * tgv-cms-top-node_728x90 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 CDATA CDATA google_ad_client * tgv-cms-top-node_728x90 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 CDATA หน้าแรก รวมข้อสอบ O-net ระดับ 6 3 6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ เมื่อ พุธ 20 05 2009 - 14 26 แก้ไขล่าสุด อังคาร 11 11 2014 - 21 50 โดย supatkul รวมข้อสอบ O-net ระดับ 6 3 6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ ข้อสอบ O-NET โอเน็ต พร้อมเฉลย 6 3 6 ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน http www 02dual com ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1 ความถนัด ทั่วไป GAT ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3 ความถนัด ทั่วไป GAT ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 เฉลย ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 CDATA google_ad_client * tgv-cms-node21777_250x250 * google_ad_slot google_ad_width 250 google_ad_height 250 CDATA ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549 ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 สอบพ 2551 ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 6 สอบพ 255 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 3 สอบพ 2552 ภาษาไทย คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 6 สอบพ 2552 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2552 เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 6 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย เฉลยภาษาไทย ปรับปรุงใหม่ เฉลยคณิตศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ เฉลยสังคมศึกษา ปรับปรุงใหม่ เฉลยวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาอังกฤษ ปรับปรุงใหม่ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 3 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 6 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 6 สอบพ 2554 ข้อสอบ ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา - ภาษาไทย - วิทยาศาสตร์ - สุขศึกษาฯ - ศิลปะ - การงานฯ ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา - สังคมศึกษาฯ - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A เฉลยสุขศึกษา 61A เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 3 สอบพ 2554 ข้อสอบ ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา - ภาษาไทย - วิทยาศาสตร์ - สุขศึกษาฯ - ศิลปะ - การงานฯ ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา - สังคมศึกษาฯ - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสุขศึกษา ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 6 สอบพ 2554 ข้อสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย กำลังจัดทำ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้างโดย สุพัฒน์กุล ภัคโชค ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น อ่าน 4042558 ครั้ง Tags ช่วงชั้น 2 4-6 ช่วงชั้น 3 1-3 ช่วงชั้น 4 4-6 ความรู้ทั่วไป เนื้อหาแนะนำ PIMSA เมื่อ พุธ 17 12 2014 - 13 08 ขอความกรุณาส่งแนวข้อสอบ O-net 6 ให้ด้วยนะคะ จะใช้ติวเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ค่ะ ที่ PImsa999@hotmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น PIMSA เมื่อ พุธ 17 12 2014 - 13 07 ขอความกรุณาส่งแนวข้อสอบ O-net 6 ให้ด้วยนะคะ จะใช้ติวเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น mae2546 เมื่อ พุธ 17 12 2014 - 11 17 รบกวนขอ เฉลยข้อสอบ onet ปี 57 หน่่อยค่ะ ส่งมาที่ rattawanb@gmail com ขะสอบ onet เดือน 58 แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น mae2546 เมื่อ พุธ 17 12 2014 - 11 17 รบกวนขอ เฉลยข้อสอบ onet ปี 57 หน่่อยค่ะ ส่งมาที่ rattawanb@gmail com ขะสอบ onet เดือน 58 แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น aum vatasorn เมื่อ อังคาร 16 12 2014 - 20 54 รบกวนค่ะ ขอข้อสอบ o net 6 ปี 55 vatasorn@yahoo com please ขอบคุณ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น takong31 เมื่อ พุธ 10 12 2014 - 13 25 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีการศึกษา 55 - 56 ส่ง takong31@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น takong31 เมื่อ พุธ 10 12 2014 - 13 24 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีการศึกษา 55 - 56 ส่ง takong31@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น wtssomsak เมื่อ อังคาร 02 12 2014 - 15 01 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีการศึกษา 55 - 56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง p62555@hotmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น jiratchaya narak เมื่อ พฤ 27 11 2014 - 21 54 อยากได้ข้อสอบO-netป6 ปี55-56พร้อมเฉลยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ jiratchaya san@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น wyypranomkhaek เมื่อ พฤ 27 11 2014 - 11 41 รบกวนขอข้อสอบ Onet 6 ปีการศึกษา 2554-2555 พร้อมเฉลยด้วยค่ะ ส่งที่อีเมล์ pran279@gmail com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น wanpen_no เมื่อ อังคาร 25 11 2014 - 21 11 รบกวนขอข้อสอบ Onet ปีการศึกษา 2556 พร้อมเฉลย เพื่อเอาไปติวเด็กก่อนจะสอบอีก สองเดือนนี้หน่อยคะ ส่งมาที่ inthana no@gmail com คะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยคะ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น ครูประถม สพป นม 6 เมื่อ อังคาร 25 11 2014 - 15 33 ขอรบกวน เฉลยข้อสอบ O-Net ชั้น 6 ปีการศึกษา 2556-2557 ส่งมาที่ amnwat@gmail com ขอบคุณล่วงหน้าครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น เพ็ญพิมล จันทร์งาม เมื่อ ศุกร์ 21 11 2014 - 10 30 รบกวนขอข้อสอบ O-NET 6 56-57ทุกวิชา พร้อมเฉลย ส่งมาที่ waew02@hotmail com เพื่อใช้สำหรับติว 6 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น dontaweesak เมื่อ พุธ 19 11 2014 - 15 02 Thank you ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น dontaweesak เมื่อ พุธ 19 11 2014 - 15 05 สวัสดีครับ ขอความกรุณาครับ ขอเฉลยข้อสอบ O-NET 6 ปี 2556 ขอบคุณมากครับ kruku2556@gmail com THANK YOU ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น sunun04 เมื่อ พฤ 13 11 2014 - 05 49 ขอบคุณสำหรับคลังความรู้ที่ให้ค่ะ ขอความกรุณาส่งข้อสอบโอเน็ต 6 และ 3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2553 -2556 โดยส่งมาที่ sunun04@hotmail com ขอบคุณค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น ลักษินา เมื่อ อาทิตย์ 09 11 2014 - 13 26 ขอบคุณที่ต้อนรับคะ รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตปี 55-56ทุกรายวิชา 6และ 3พร้อมเฉลยคะส่งมา iq2550@hotmail com ขอบคุณคะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น bnyruthairat เมื่อ พฤ 17 07 2014 - 16 07 รบกวนข้อเฉลยข้อสอบ o-net 6 และ 3 ปี 2554 - 2556 ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ jeabsja@gmail com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาทค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น rjarnkook เมื่อ ศุกร์ 27 06 2014 - 04 18 รบกวน ขอข้อสอบ O-net 6 วิชาการงานอาชีพ ปี 54 - 56 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ส่งที่ เมลล์นี้ครับ chalitza@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น panitnard เมื่อ พฤ 19 06 2014 - 14 51 รบกวนขอข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2554-2556 6 พร้อมเฉลยค่ะ ส่งที่ panitnard@seafdec org ค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น manasak19 เมื่อ พฤ 15 05 2014 - 10 58 ตอนนี้มีแอพรวมข้อสอบ 6 Onet บนมือถือของ สทศ จำนวน 2 660 ข้อ ใน Google play 6ปี 6 รายวิชา ลองดูที่ ลิ งค์นี้ครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น kkwapisak เมื่อ เสาร์ 01 02 2014 - 23 19 ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น เด็กหญิง โชติรส เมื่อ อังคาร 04 02 2014 - 19 07 อยากทำข้อสอบค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น bkgtanun เมื่อ อังคาร 28 01 2014 - 07 44 ขอความกรุณาช่วยส่งข้อสอบโอเน็ต 6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ2555 ขอบคุณครับ ส่งมาที่ tanun_lg@hotmail co th ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น manjung เมื่อ อาทิตย์ 26 01 2014 - 17 47 ขอรบกวนข้อสอบโอเน๊ตพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา 3 และ 6 ปีการศึกษา 2555 ส่งมาที่ mpmanapana073@gmail com ขอบคุณครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น faksit เมื่อ อาทิตย์ 26 01 2014 - 11 23 อยากได้เหมือนกัน ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Nathathai Monta เมื่อ เสาร์ 25 01 2014 - 23 27 รบกวนขอข้อสอบ O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป 6 3 6 ปีการศึกษา 2550-2554 พร้อมเฉลยค่ะ กรุณาอนุคราะห์ส่ง bong_zu25@hotmail com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น klangkamol เมื่อ พุธ 22 01 2014 - 15 00 รบกวนขอข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2554 สอบวันที่ 1 55 ชั้น 6 วิชาสังคมด้วยค่ะ klangkamol@gmail com ขอบคุณค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น nika เมื่อ จันทร์ 20 01 2014 - 11 26 รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น yingyeez เมื่อ ศุกร์ 17 01 2014 - 20 05 อาจารย์คะ กรุณาส่งข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ o-net ป6 และ ม3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ แต่ถ้าอาจารย์ยังไม่มีเฉลย หนูรบกวนขอข้อสอบก่อนก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ส่งมาที่อีเมล ying_yeez@hotmail com ค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป หน้าสุดท้าย » CDATA google_ad_client * tgv-cms-bottom-node_728x280 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 280 CDATA รถใหม่ Honda โตโยต้า วีออส เครื่องมือวัด Voake นำทาง คลังบทเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ เทคโนฯ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ทั่วไป เกมสร้างความคิด เพื่อนบ้าน ร่วมด้วยช่วยกัน Site Map E-mail CDATA google_ad_client * tgv-cms-sidebar-node_160x600 * google_ad_slot google_ad_width 160 google_ad_height 600 CDATA ช่วยด้วยครับ นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง ช่วยกันนะครับ ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ อ่านรายละเอียด เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน เพิ่มพื้นที่เก็บภาพ สมาชิกที่ออนไลน์ ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 288 คน กำลังออนไลน์ รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์ ssspoonsak เพ็ญนภา ยืนนาน Copyright copy 2000-2014 thaigoodview com ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ไทยกู๊ดวิวดอทคอม สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3 0 Unported License ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้ แสดง ดัดแปลง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานดัดแปลงต่อยอดที่เผยเผยแพร่ต่อ -- var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err --jQuery extend Drupal settings --