Go to Site http://www.thaigoodview.com/node/21777

bidtohome.com Is not related to their content.


 
รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

รูปภาพของ supatkul

Page Rank

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

ความถนัด

 

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ความถนัด

 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

     

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

รบกวนข้อเฉลยข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 ปี 2554 - 2556 ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ jeabsja@gmail.com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาทค่ะ

รบกวน ขอข้อสอบ O-net ป.6 วิชาการงานอาชีพ ปี 54 - 56 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ส่งที่ เมลล์นี้ครับ chalitza@gmail.com

รบกวนขอข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2554-2556 ป.6 พร้อมเฉลยค่ะ ส่งที่ panitnard@seafdec.org ค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ 

ตอนนี้มีแอพรวมข้อสอบ ม.6 Onet บนมือถือของ สทศ จำนวน 2,660 ข้อ ใน Google play 6ปี 6 รายวิชา ลองดูที่ ลิงค์นี้ครับ..

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์

อยากทำข้อสอบค่ะ

ขอความกรุณาช่วยส่งข้อสอบโอเน็ต ป. 6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา  2554 และ2555  ขอบคุณครับ  ส่งมาที่ tanun_lg@hotmail.co.th

 

ขอรบกวนข้อสอบโอเน๊ตพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ส่งมาที่ mpmanapana073@gmail.com ขอบคุณครับ

อยากได้เหมือนกัน

รบกวนขอข้อสอบ O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2550-2554 พร้อมเฉลยค่ะ

กรุณาอนุคราะห์ส่ง bong_zu25@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

รบกวนขอข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา  2554  สอบวันที่ 1  ก.พ. 55 ชั้น ป. 6  วิชาสังคมด้วยค่ะ  klangkamol@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

อาจารย์คะ กรุณาส่งข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ o-net ป6 และ ม3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ให้ด้วยนะคะ

 

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ แต่ถ้าอาจารย์ยังไม่มีเฉลย หนูรบกวนขอข้อสอบก่อนก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 

ส่งมาที่อีเมล ying_yeez@hotmail.com ค่ะ

รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีที่สอบ 55-56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง chonrenu@hotmail.com ขอบคุณครับ

อยากได้ขอสอบเพื่อติวนักเรียนที่โรงเรียนคะ

รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีที่สอบ 55-56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง  nbk52041pong@gmail.com 

รบกวนขอข้อสอบ o-net ป.6 ปีที่สอบ 55-56 ค่ะ ส่ง kookkik-k@hotmail.com เพื่อติวนักเรียน

 

รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 วิชาสุขศึกษา และ ทัศนศิลป์ เดือนก.พ. 55 ค่ะ mail : nutong_t@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ ^^

รบกวนขอข้อสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2555 สอบวันที่ 2 ก.พ. 2556 พร้อมเฉลยค่ะ เพื่อนำมาติวให้กับนักเรียนก่อนสอบค่ะ  ส่งมาที่ benjamaporn9@gmail.com

            ขอขอบพระคุณค่ะ

ขอข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม3 ปีกศ 55 สอบ กพ 56 ค่ะ มีมั๊ย พร้อมเฉลย

 

ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3  ปี 55 ขอบคุณครับ จะนำไปพัฒนาผกผลสัมฤิทธ์ของโงเรียน takong31@gmail.com

ขอข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย

วิชาภาษาอังกฤษ

ป.6  ม.3

ปีการศึกษา 54 (สอบ กพ 55)

ปีการศึกษา 55 (สอบ กพ 56)

kedsarapornmeelai@gmail.com

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ขอข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ทุกวิชาค่ะ จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโรงเรียน ส่งมาที่ jumtoyou54@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ

ขอเฉลย o-net ปี 2553 วิชาสุขศึกษา

ส่งมาทางนี้น้ะค้ะ put-nuchcha@hotmail.com ด่วนน้ะค้ะ 

   ขอข้อสอบ O-Net ป.6 ปี 55และ56พร้อมเฉลย    ส่งอีเมล roseefa2530@gmail.com ด้วยคะ เพื่อติวเด็กป.6  

 

ขอเฉลย o-net ปี 52 ม.3 วิชา สุขศึกษา

ส่งมาทางนี้น้ะค้ะ Ketsinee12@hotmail.com น้ะค้ะ ด่วน

 

ขอเฉลยข้อสอบ o-net ปี 54 ป.6 สอบกุมภา 55 ด้วยค่ะ

ส่งมาที่ tatsaneepp2@gmail.com

ขอเฉลย คณิต ป.55

ขอเฉลย คณิต ป.55

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์

                                   

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก #3627 #3609 #3657 #3634 #3649 #3619 #3585 #3648 #3585 #3637 #3656 #3618 #3623 #3585 #3633 #3610 #3648 #3619 #3634 #3588 #3621 #3633 #3591 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 Digital Learning Contest #3588 #3621 #3633 #3591 #3610 #3607 #3648 #3619 #3637 #3618 #3609 #3588 #3621 #3633 #3591 #3586 #3656 #3634 #3623 #3588 #3621 #3633 #3591 #3619 #3641 #3611 #3616 #3634 #3614 #3610 #3621 #3655 #3629 #3585 #3626 #3617 #3640 #3604 #3648 #3618 #3637 #3656 #3618 #3617 #3585 #3619 #3632 #3604 #3634 #3609 #3586 #3656 #3634 #3623 #3605 #3636 #3604 #3605 #3656 #3629 #3648 #3619 #3634 CDATA var googletag googletag googletag cmd googletag cmd function var gads document createElement gads async true gads type var useSSL document location protocol gads src useSSL var node document getElementsByTagName 0 node parentNode insertBefore gads node CDATA googletag cmd push function googletag defineSlot 728 90 addService googletag pubads googletag pubads enableSingleRequest googletag enableServices CDATA googletag cmd push function CDATA google_ad_client * tgv-cms-top-node_728x90 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 CDATA CDATA google_ad_client * tgv-cms-top-node_728x90 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 CDATA หน้าแรก รวมข้อสอบ O-net ระดับ 6 3 6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ เมื่อ พุธ 20 05 2009 - 14 26 แก้ไขล่าสุด เสาร์ 29 03 2014 - 21 42 โดย supatkul รวมข้อสอบ O-net ระดับ 6 3 6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่ ข้อสอบ O-NET โอเน็ต พร้อมเฉลย 6 3 6 ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน http www 02dual com ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1 ความถนัด ทั่วไป GAT ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3 ความถนัด ทั่วไป GAT ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1 ความถนัด ทั่วไป GAT ตอนที่ 1 ทั่วไป GAT ตอนที่ 2 ทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 4 ทางวิชาชีพครู PAT 5 ทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7 1 ทางภาษาเยอรมัน PAT 7 2 ทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7 3 ทางภาษาจีน PAT 7 4 ทางภาษาอาหรับ PAT 7 5 ทางภาษาบาลี PAT 7 6 CDATA google_ad_client * tgv-cms-node21777_250x250 * google_ad_slot google_ad_width 250 google_ad_height 250 CDATA ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548 ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549 ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 สอบพ 2551 ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 6 สอบพ 255 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 3 สอบพ 2552 ภาษาไทย คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 6 สอบพ 2552 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2552 เฉลยทุกวิชา ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 6 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย เฉลยภาษาไทย ปรับปรุงใหม่ เฉลยคณิตศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ เฉลยสังคมศึกษา ปรับปรุงใหม่ เฉลยวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาอังกฤษ ปรับปรุงใหม่ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 3 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 6 สอบพ 2553 ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 6 สอบพ 2554 ข้อสอบ ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา - ภาษาไทย - วิทยาศาสตร์ - สุขศึกษาฯ - ศิลปะ - การงานฯ ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา - สังคมศึกษาฯ - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A เฉลยสุขศึกษา 61A เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 3 สอบพ 2554 ข้อสอบ ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา - ภาษาไทย - วิทยาศาสตร์ - สุขศึกษาฯ - ศิลปะ - การงานฯ ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา - สังคมศึกษาฯ - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เฉลย ปรับปรุงใหม่ เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสุขศึกษา ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 6 สอบพ 2554 ข้อสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลย กำลังจัดทำ เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้างโดย สุพัฒน์กุล ภัคโชค ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น อ่าน 3979619 ครั้ง Tags ช่วงชั้น 2 4-6 ช่วงชั้น 3 1-3 ช่วงชั้น 4 4-6 ความรู้ทั่วไป เนื้อหาแนะนำ Submitted by bnyruthairat on พฤ 17 07 2014 - 16 07 รบกวนข้อเฉลยข้อสอบ o-net 6 และ 3 ปี 2554 - 2556 ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ jeabsja@gmail com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาทค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by rjarnkook on ศุกร์ 27 06 2014 - 04 18 รบกวน ขอข้อสอบ O-net 6 วิชาการงานอาชีพ ปี 54 - 56 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ส่งที่ เมลล์นี้ครับ chalitza@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by panitnard on พฤ 19 06 2014 - 14 51 รบกวนขอข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2554-2556 6 พร้อมเฉลยค่ะ ส่งที่ panitnard@seafdec org ค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by manasak19 on พฤ 15 05 2014 - 10 58 ตอนนี้มีแอพรวมข้อสอบ 6 Onet บนมือถือของ สทศ จำนวน 2 660 ข้อ ใน Google play 6ปี 6 รายวิชา ลองดูที่ ลิ งค์นี้ครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by kkwapisak on เสาร์ 01 02 2014 - 23 19 ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by เด็กหญิง โชติรส on อังคาร 04 02 2014 - 19 07 อยากทำข้อสอบค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by bkgtanun on อังคาร 28 01 2014 - 07 44 ขอความกรุณาช่วยส่งข้อสอบโอเน็ต 6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ2555 ขอบคุณครับ ส่งมาที่ tanun_lg@hotmail co th ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by manjung on อาทิตย์ 26 01 2014 - 17 47 ขอรบกวนข้อสอบโอเน๊ตพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา 3 และ 6 ปีการศึกษา 2555 ส่งมาที่ mpmanapana073@gmail com ขอบคุณครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by faksit on อาทิตย์ 26 01 2014 - 11 23 อยากได้เหมือนกัน ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by Nathathai Monta on เสาร์ 25 01 2014 - 23 27 รบกวนขอข้อสอบ O-net วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป 6 3 6 ปีการศึกษา 2550-2554 พร้อมเฉลยค่ะ กรุณาอนุคราะห์ส่ง bong_zu25@hotmail com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by klangkamol on พุธ 22 01 2014 - 15 00 รบกวนขอข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2554 สอบวันที่ 1 55 ชั้น 6 วิชาสังคมด้วยค่ะ klangkamol@gmail com ขอบคุณค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by nika on จันทร์ 20 01 2014 - 11 26 รบกวนขอข้อสอบโอเน็ตวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by yingyeez on ศุกร์ 17 01 2014 - 20 05 อาจารย์คะ กรุณาส่งข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ o-net ป6 และ ม3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ แต่ถ้าอาจารย์ยังไม่มีเฉลย หนูรบกวนขอข้อสอบก่อนก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ส่งมาที่อีเมล ying_yeez@hotmail com ค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by chonrenu on อังคาร 14 01 2014 - 23 36 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีที่สอบ 55-56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง chonrenu@hotmail com ขอบคุณครับ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by นางสาวฉวีวรรณ ใจกล้า on จันทร์ 13 01 2014 - 13 36 อยากได้ขอสอบเพื่อติวนักเรียนที่โรงเรียนคะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by nikomberg on ศุกร์ 03 01 2014 - 11 59 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีที่สอบ 55-56 พร้อมเฉลย ครับ กรุณาอนุเคราะห์ส่ง nbk52041pong@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by krittima tangsamut on ศุกร์ 27 12 2013 - 06 35 รบกวนขอข้อสอบ o-net 6 ปีที่สอบ 55-56 ค่ะ ส่ง kookkik-k@hotmail com เพื่อติวนักเรียน ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by Bewwitch on พฤ 19 12 2013 - 21 30 รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตป 6 ปีการศึกษา 2555 สอบกุมภา 56 พอจะมีไหมคะ หากมีขอรบกวนส่งมาที่ nongjaaka@gmail com ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by nutong on พุธ 18 12 2013 - 11 16 รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย o-net 6 วิชาสุขศึกษา และ ทัศนศิลป์ เดือนก 55 ค่ะ mail nutong_t@hotmail com ขอบคุณมากค่ะ ^^ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by Benjamaporn99 on อาทิตย์ 15 12 2013 - 11 11 รบกวนขอข้อสอบ o-net 3 ปีการศึกษา 2555 สอบวันที่ 2 2556 พร้อมเฉลยค่ะ เพื่อนำมาติวให้กับนักเรียนก่อนสอบค่ะ ส่งมาที่ benjamaporn9@gmail com ขอขอบพระคุณค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by kutpranee on ศุกร์ 13 12 2013 - 13 24 ขอข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม3 ปีกศ 55 สอบ กพ 56 ค่ะ มีมั๊ย พร้อมเฉลย ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by takong on พฤ 12 12 2013 - 21 58 ข้อสอบ O-NET โอเน็ต พร้อมเฉลย 6 3 ปี 55 ขอบคุณครับ จะนำไปพัฒนาผกผลสัมฤิทธ์ของโงเรียน takong31@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by mericco on พฤ 28 11 2013 - 14 25 ขอข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ 6 3 ปีการศึกษา 54 สอบ กพ 55 ปีการศึกษา 55 สอบ กพ 56 kedsarapornmeelai@gmail com ขอบคุณมาก ค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by nmsjaruwan on พุธ 20 11 2013 - 21 54 ขอข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย 6และ 3 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ทุกวิชาค่ะ จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโรงเรียน ส่งมาที่ jumtoyou54@gmail com ขอบพระคุณค่ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by nuchcha on อังคาร 19 11 2013 - 19 05 ขอเฉลย o-net ปี 2553 วิชาสุขศึกษา ส่งมาทางนี้น้ะค้ะ put-nuchcha@hotmail com ด่วนน้ะค้ะ ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by fasai2408 on จันทร์ 11 11 2013 - 15 10 ขอข้อสอบ O-Net 6 ปี 55และ56พร้อมเฉลย ส่งอีเมล roseefa2530@gmail com ด้วยคะ เพื่อติวเด็กป 6 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by ketsinee12 on พุธ 06 11 2013 - 20 06 ขอเฉลย o-net ปี 52 3 วิชา สุขศึกษา ส่งมาทางนี้น้ะค้ะ Ketsinee12@hotmail com น้ะค้ะ ด่วน ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by tatsanee pp on พุธ 06 11 2013 - 12 02 ขอเฉลยข้อสอบ o-net ปี 54 6 สอบกุมภา 55 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ tatsaneepp2@gmail com ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by top_na on พุธ 30 10 2013 - 12 19 ขอเฉลย คณิต 55 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น Submitted by top_na on พุธ 30 10 2013 - 12 19 ขอเฉลย คณิต 55 ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อแสดงความคิดเห็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป หน้าสุดท้าย » CDATA google_ad_client * tgv-cms-bottom-node_728x280 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 280 CDATA รถใหม่ Honda โตโยต้า วีออส เครื่องมือวัด Voake นำทาง คลังบทเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ เทคโนฯ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ทั่วไป เกมสร้างความคิด เพื่อนบ้าน ร่วมด้วยช่วยกัน Site Map E-mail CDATA google_ad_client * tgv-cms-sidebar-node_160x600 * google_ad_slot google_ad_width 160 google_ad_height 600 CDATA ช่วยด้วยครับ นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่ หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง ช่วยกันนะครับ ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ อ่านรายละเอียด เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน เพิ่มพื้นที่เก็บภาพ สมาชิกที่ออนไลน์ ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์ Copyright copy 2000-2014 thaigoodview com ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ไทยกู๊ดวิวดอทคอม สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3 0 Unported License ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้ แสดง ดัดแปลง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานดัดแปลงต่อยอดที่เผยเผยแพร่ต่อ -- var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err --jQuery extend Drupal settings --