Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58 สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี กรุณาอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdd.mi.th
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่องการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะ ผบช.นรด.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารฯ
ประจำปี 58
ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารฯ เขตบางซื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะ ผบช.นรด.และข้าราชการ นรด.
สวดมนต์ ไหว้พระและเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
วันที่ 2 มีนาคม 2558


พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด กาญจนบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558


พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธาน
พิธีวันสถาปนา นรด.ครบรอบปีที่ 67
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.ร่วมพิธี
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 และร่วม
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธาน
ณ บก.ทบ. และ ร.11 รอ.
วันที่ 18 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ
ผบ.มทบ.24 มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ
เติมความสุขใหคนไทยจากใจของทหาร
ณ อ.เพ็ญ และอ.พิบูรณ์รัตน์ จว.อุดรธานี
วันที่ 9 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดกองอำนวยการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 58
ณ ค่ายฝึก เขาชนไก่
วันที่ 6 มกราคม 2558

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่งfunction d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่อง พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58 สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี กรุณาอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www tdd mi th -- -- ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่องการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58 ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58 ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58 คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะ ผบช นรด ให้การต้อนรับ พล ธีรชัย นาควานิช ผช ผบ ทบ ในการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 58 สถานที่ตรวจเลือกทหารฯ เขตบางซื่อ วันที่ 7 เมษายน 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะ ผบช นรด และข้าราชการ นรด สวดมนต์ ไหว้พระและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม วันที่ 2 มีนาคม 2558 พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท โดยมี พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ เป็นประธาน พิธีวันสถาปนา นรด ครบรอบปีที่ 67 โดยมี พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ร่วมพิธี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 5 และร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ เป็นประธาน บก ทบ และ 11 รอ วันที่ 18 มกราคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผบ มทบ 24 มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ เติมความสุขใหคนไทยจากใจของทหาร เพ็ญ และอ พิบูรณ์รัตน์ จว อุดรธานี วันที่ 9 มกราคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดกองอำนวยการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 58 ค่ายฝึก เขาชนไก่ วันที่ 6 มกราคม 2558 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประชาสัมพันธ์ พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ปี 2558 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน การฝึกภาคสนาม นศท ปี 2558 ระเบียบ คำสั่ง หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท สน ฝอท บก อส นรด เว็บไซต์แนะนำ โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร -- เริ่มเปิดให้ดำเนินการ 01 05 58 Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ -- Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี ระบบสนับสนุนผู้บังคับบัญชา swfobject registerObject