Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) ชั่วคราว เนื่องจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) จึงขอให้ นศท. ที่มีความประสงค์จะชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางของธนาคารดังกล่าว ให้ชำระเป็นเงินสดในระหว่างการรายงานตัว นศท. ตามเดิม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
(สำรอง) (ชาย/หญิง) (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2558
             - รับใบรายงานตัว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
             - รายงานตัวห้วง 17 - 20 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์การกำลังสำรอง

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ในการสอบคัดเลือกจ่าสิบเอกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 2558

ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) ชั่วคราว

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่งการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58

ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58

ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน

ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบท
ของข้าราชการ นรด. ประจำปี 2558
ณ ห้องสาวิตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โดยนำกำลังพลไหว้พระ สวดมนต์
ฟังบรรยายธรรมและร่วมเวียนเทียน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558


พล.ต.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.นรด.
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัวของ
นักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางประจำปี 58
ณ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระที่ระลึก
ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลพิธีวัดภาวนาภิรตาราม กทม.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด. และคณะ
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
ณ ค่ายทองฑีฆายุ กส.ทบ. จว.นครปฐม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558


พล.ต.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ 99 และต่ำกว่าสัญญาบัตร รุ่นที่ 90
ประจำปี 2558
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ประจำปี 2558
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทำพิธี
เนื่องในวันกำลังสำรองโดยมีพิธีวางพานพุ่ม
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และพิธีสงฆ์
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานในพิธี
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะ ผบช.นรด.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารฯ
ประจำปี 58
ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารฯ เขตบางซื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2558

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่งfunction i s o g r a m i r i r i r function i r q i r q push arguments i r l 1*new Date a s createElement o m s getElementsByTagName o 0 a async 1 a src g m parentNode insertBefore a m window document ga ga function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา -- ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่อง พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58 สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี กรุณาอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www tdd mi th-- ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน ส่วนกลาง ชั่วคราว เนื่องจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน ส่วนกลาง จึงขอให้ นศท ที่มีความประสงค์จะชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางของธนาคารดังกล่าว ให้ชำระเป็นเงินสดในระหว่างการรายงานตัว นศท ตามเดิม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท ชั้นปีที่ 1 สำรอง ชาย หญิง ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 - รับใบรายงานตัว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 - รายงานตัวห้วง 17 - 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์การกำลังสำรอง -- -- ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก อย่างเป็นทางการ ในการสอบคัดเลือกจ่าสิบเอกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 2558 ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน ส่วนกลาง ชั่วคราว การชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท ผ่านช่องทางของธนาคาร ส่วนกลาง ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่งการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58 ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58 ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58 คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ นรด ประจำปี 2558 ห้องสาวิตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา โดยนำกำลังพลไหว้พระ สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรมและร่วมเวียนเทียน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พล วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ นรด ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัวของ นักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางประจำปี 58 กรมทหารสื่อสารที่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระที่ระลึก ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ เป็นประธานในพิธี มณฑลพิธีวัดภาวนาภิรตาราม กทม วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ค่ายทองฑีฆายุ กส ทบ จว นครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พล วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ นรด เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 และต่ำกว่าสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 ประจำปี 2558 ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2558 ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทำพิธี เนื่องในวันกำลังสำรองโดยมีพิธีวางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ 6 และพิธีสงฆ์ โดยมี พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานในพิธี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด นำคณะ ผบช นรด ให้การต้อนรับ พล ธีรชัย นาควานิช ผช ผบ ทบ ในการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 58 สถานที่ตรวจเลือกทหารฯ เขตบางซื่อ วันที่ 7 เมษายน 2558 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประชาสัมพันธ์ พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ปี 2558 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน การฝึกภาคสนาม นศท ปี 2558 ระเบียบ คำสั่ง หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท สน ฝอท บก อส นรด เว็บไซต์แนะนำ โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร -- เริ่มเปิดให้ดำเนินการ 01 05 58 Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ -- Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี ระบบสนับสนุนผู้บังคับบัญชา swfobject registerObject