Go to Site http://www.tdd.mi.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Navigation


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ถ้าสงสัยว่าตนเองมีโรค ที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ขอให้ไปตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาล สังกัด กองทัพบก ทั้ง ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ก.พ. ๕๘ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทุกแห่ง หรือ โทร.๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.ร่วมพิธี
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 และร่วม
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธาน
ณ บก.ทบ. และ ร.11 รอ.
วันที่ 18 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ
ผบ.มทบ.42 มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ
เติมความสุขใหคนไทยจากใจของทหาร
ณ อ.เพ็ญ และอ.พิบูรณ์รัตน์ จว.อุดรธานี
วันที่ 9 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดกองอำนวยการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 58
ณ ค่ายฝึก เขาชนไก่
วันที่ 6 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
มอบของขวัญปีใหม่และให้โอวาท
แก่กำลังพล นรด.ในวาระขึ้นปีใหม่
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
เข้าร่วมพิธีและรับมอบของวัญ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ในวาระขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา
และภริยา พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วม
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557


พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและ
สวนสนามของ นศท. ประจำปี 2557
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม ร.11 รอ.
วันที่ 11 ธันวาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id return js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document Navigation หน้าแรก วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน ติดต่อเรา ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ ถ้าสงสัยว่าตนเองมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ขอให้ไปตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาล สังกัด กองทัพบก ทั้ง ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๕๗ ๒๐ ๕๘ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทุกแห่ง หรือ โทร ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58 คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี ชาย หญิง ชั้นปีที่ 3 4 และ 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58 ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 56 คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ร่วมพิธี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 5 และร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ เป็นประธาน บก ทบ และ 11 รอ วันที่ 18 มกราคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผบ มทบ 42 มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ เติมความสุขใหคนไทยจากใจของทหาร เพ็ญ และอ พิบูรณ์รัตน์ จว อุดรธานี วันที่ 9 มกราคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดกองอำนวยการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 58 ค่ายฝึก เขาชนไก่ วันที่ 6 มกราคม 2558 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด มอบของขวัญปีใหม่และให้โอวาท แก่กำลังพล นรด ในวาระขึ้นปีใหม่ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล เข้าร่วมพิธีและรับมอบของวัญ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวาระขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และภริยา พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 พล อุดมเดช สีตบุตร ผบ ทบ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและ สวนสนามของ นศท ประจำปี 2557 โดยมี พล ทลวงรณ วรชาติ ผบ นรด และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ลานเอนกประสงค์ กรม 11 รอ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ผู้บังคับบัญชา พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยงานภายใน กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โรงเรียนกำลังสำรอง E-Learning รร กสร ศสร KM รร กสร ศสร กกพ นรด กยข นรด กกบ นรด Facebook กกร นรด Facebook กปช นรด Facebook กตพ นรด กคร นรด กสด นรด Facebook กฝศ นรด กกม นรด กบร นรด กพบ นรด พัน ศสร สนามยิงปืน นรด โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ศฝ นฝ นศท สน ฝอท บก อส นรด เว็บไซต์แนะนำ โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร Server 1 Server 2 Server 3 เฉพาะรับสมัครฯ Server 4 เฉพาะรายงานตัวฯ โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง Server 1 ทภ 1 Server 2 ทภ 2 Server 3 ทภ 3 Server 4 ทภ 4 Server 5 สำรอง โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี ระบบสนับสนุนผู้บังคับบัญชา swfobject registerObject