Go to Site http://www.sss.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา :


Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 531,899
  Today : 418
 

   
     
 
ขอเชิญร่วม...อุดหนุนไข่เป็ด จากฟาร์มเป็ดไข่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนานาชาติ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 14 ฟอง ในราคา 50 บาท ได้ที่
1.อาคารสำนักงานแผนกอนุบาล
2.หน้าห้องการเงิน โครงการ English Programme
3.ห้องสมุดแผนกมัธยม
อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556
 
 
 
 
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ ณ 23 พฤษภาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ ณ 29 เมษายน 56
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 
มัคคุเทศก์ AMC นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
จุดเทียนชัยถวายพระพร
 
 
Computer Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ปีที่ 9
ศรีธรรมราชศึกษาน้อมเกล้า
 
 
โครงการ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง OSOTSPA Road to University
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้

 
     

 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57
WSSA 2014 Thailand National Sport Championships
"แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกู ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 8 "
WSSA 2014 Nakhon Sithammarat Sport Stacking Championships
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการ ลานสกามาราธอน
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการอันดามัน สตูล มินิฮาล์ฟมาราธอน
มอบรางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35
นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3
  ++อ่านข่าวเด็กเก่ง ศ.ศ.ก่อนหน้านี้  
   
 
 
topmargin marginheight หน้าหลัก โรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการศึกษา ระเบียบ โครงสร้างการบริหาร ติดต่อ -- -- ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ-ผช วิชาการ Facebook ผู้ดูแลระบบ เช็คเมลล์ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา โครงการ English Programme ครูพิเศษ-เจ้าหน้าที่่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายแผนงานและบุคลากร ฝ่ายศาสนกิจ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา โครงการ English Programme ห้องสมุดมัธยม สภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานพันธกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ Counter Started on May 11 2011 Online 1 Visits 531 899 Today 418 ขอเชิญร่วม อุดหนุนไข่เป็ด จากฟาร์มเป็ดไข่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนานาชาติ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 14 ฟอง ในราคา 50 บาท ได้ที่ 1 อาคารสำนักงานแผนกอนุบาล 2 หน้าห้องการเงิน โครงการ English Programme 3 ห้องสมุดแผนกมัธยม อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556 อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ วันที่ 21 เมษายน 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน วันที่ 31 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ 23 พฤษภาคม 56 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ 29 เมษายน 56 อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ มัคคุเทศก์ AMC นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ จุดเทียนชัยถวายพระพร Computer Contest ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ปีที่ 9 ศรีธรรมราชศึกษาน้อมเกล้า โครงการ หนึ่งใจ ติวให้น้อง OSOTSPA Road to University โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 WSSA 2014 Thailand National Sport Championships WSSA 2014 Nakhon Sithammarat Sport Stacking Championships นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการ ลานสกามาราธอน นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการอันดามัน สตูล มินิฮาล์ฟมาราธอน มอบรางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35 นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3 อ่านข่าวเด็กเก่ง ก่อนหน้านี้ © 2011 All Right Reserved Srithammarat Suksa School โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โทรศัพท์ 075 356659 075 356565 โทรสาร 075 344030 075 300055 E-mail info@sss ac th Homepage www sss ac th