Go to Site http://www.sss.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา :


Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 6
  Visits : 467,019
  Today : 324
 

     
 
     
อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556
 
 
 
 
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ์ ณ 23 พฤษภาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ ณ 29 เมษายน 56
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
  การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ 4ประจำปี 2557
นมัสการพระเจ้าเนื่องใน
พิธีมอบรางวัลบุคลากร...
ประจำปี 2556
 
  บรรยากาศการรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
อบรมครูเพื่อก้าวสู่
ยุคศตวรรษที่ 21
 
 

พิธีเปิดกิจกรรม Day  Camp  2014


งานสังสรรค์ แผนกมัธยมสัมพันธ์  
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้

 
     

 
มอบรางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35
นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการSisawad Thungsong Mini Marathoh 1
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ อบจ.สุราษฏร์ธานี-เทพนิมิต (รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย)
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการประดู่มินิมาราธอน
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรายการเชี่ยวหลาน มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
  ++อ่านข่าวเด็กเก่ง ศ.ศ.ก่อนหน้านี้  
   
 
 
topmargin marginheight หน้าหลัก โรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการศึกษา ระเบียบ โครงสร้างการบริหาร ติดต่อ -- -- ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ-ผช วิชาการ Facebook ผู้ดูแลระบบ เช็คเมลล์ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา โครงการ English Programme ครูพิเศษ-เจ้าหน้าที่่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายแผนงานและบุคลากร ฝ่ายศาสนกิจ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา โครงการ English Programme ห้องสมุดมัธยม สภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานพันธกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ Counter Started on May 11 2011 Online 6 Visits 467 019 Today 324 อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556 อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ วันที่ 21 เมษายน 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน วันที่ 31 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56 รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ์ 23 พฤษภาคม 56 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ 29 เมษายน 56 อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น 1 และ 4ประจำปี 2557 นมัสการพระเจ้าเนื่องใน พิธีมอบรางวัลบุคลากร ประจำปี 2556 บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ อบรมครูเพื่อก้าวสู่ ยุคศตวรรษที่ 21 พิธีเปิดกิจกรรม Day  Camp  2014 งานสังสรรค์ แผนกมัธยมสัมพันธ์ อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้ มอบรางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35 นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3 นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการSisawad Thungsong Mini Marathoh 1 นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ อบจ สุราษฏร์ธานี-เทพนิมิต รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการประดู่มินิมาราธอน นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรายการเชี่ยวหลาน มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 อ่านข่าวเด็กเก่ง ก่อนหน้านี้ © 2011 All Right Reserved Srithammarat Suksa School โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โทรศัพท์ 075 356659 075 356565 โทรสาร 075 344030 075 300055 E-mail info@sss ac th Homepage www sss ac th