ตัวอย่างโครงการต่างๆ

ตัวอย่างโครงการต่างๆ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการต่างๆ

Images (click here to hide/see results)


ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53) โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (ช่างกล)4.2

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (ช่างกล)4.2


More ตัวอย่างโครงการต่างๆ

Google+ (click here to hide/see results)

class Site map Contact Login or Sign up Questions Tags Blogs Unanswered ค้นหาข้อมูล ตัวอย่างโครงการต่างๆ ข้อมูลเว็บ คลิป ค้นหารวม ข่าววันนี้ บอกเล่า รูปภาพ เว็บ ข่าววันนี้ Search Media powered by Relate Keyword for ตัวอย่างโครงการต่างๆ ตัวอย่างโครงการต่างๆในโรงเรียน ตัวอย่างโครงการต่างๆ ของ อบต ตัวอย่างโครงการต่างๆของโรงเรียน -- -- Images click here to hide see results ส่วนที่ 3 โครงการ ตัวอย่างจากปี 53 โครงการ ตัวอย่างจากปี 53 การ ดังตัวอย่างการประมาณการค่า การ และผู้จัดโครงการพิจารณา ตัวอย่าง 027 โครงการ wesite เหนือ เหนือ yummy กมลชนกก จันจิรา อั ใบรับรองโครงการ Code org โครงการดีๆที่ใครก็เขียนโปรแกรมได้ Tososay โครงการคอมพิวเตอร์ดีๆกับ CMU-ML-ACQ 2012- งาน โครงการใหม่และที่กำลัง Easy Template รวมลิ้งค์เป็นประโยชน์ดังนี้ ENN ข่าวการศึกษา ปลาย ตรี โท เอก แนะนำสถานที่เรียนต่อ เพียงตัวอย่างเท่านั้นนะค่ะ More ตัวอย่างโครงการต่างๆ -- -- Posts You may Like Video click here to hide see results วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ช่างกล 4 2 More ตัวอย่างโครงการต่างๆ Sites click here to hide see results panich1982 blogspot com wiki stjohn ac th yasothon m-society go th pvlo-roi dld go th pda or th bizethics ktb co th technologyudru com silvic forest ku ac th More ตัวอย่างโครงการต่างๆ Google click here to hide see results Talaza Arman #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #บ้านของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทาน*ทรัพย์ส่วนพระองค์*สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ ดูกิจการได้ทุกเมื่อ ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการต่างๆ เกือบ 20 000 คนต่อปี ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเกษตร เน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้ สาธิตนาข้าวทดลอง ข้าวไร่ การผลิตแก็สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทอง โครงการทดลองปลูกพืชปราศจากดิน 2 โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง บ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนได้อยู่อาศัย แต่บ้านของพ่อใช้ทุกพื้นที่เพื่อการทดลอง วิจัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกๆของพ่อได้นำไปใช้สร้างอาชีพ เลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตามอัตภาพ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ Google - 2 weeks 9 min Paramattha Wimansan แนะสูตรอาหาร 6 6 1 กินแล้วไม่ก่อโรค วันพฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557 17 20 ห่วงคนไทยมีภาวะโภชนาการเกิน สธ เน้นผลิตอาหารปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ส่งเสริมโภชนาการป้องกันโรคอ้วน สารเคมีปนเปื้อนอาหาร แนะประชาชนยึดสูตรอาหาร 6 6 1 กินแล้วไม่ก่อโรค ขณะที่ผลสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารตกเกณฑ์ 4% นพ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สธ กล่าวว่า วันที่ 16 ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร ทั้งเรื่องการผลิตที่ปลอดภัย คุณค่าของอาหารและโภชนาการ ซึ่งขณะนี้กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกา และเอเชีย ส่วนประเทศไทย มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินมากกว่าการขาดแคลน รมว สาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ ทั่วประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการต่างๆ เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด นพ ณรงค์ กล่าวว่า ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ประชาชนกลุ่มอายุ 6-12 ปี ในปี 2557 พบอ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ9 5 และปัญหาการปนเปื้อนสารอันตาย เช่น สารกันบูด สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพในระยะสั้น ภายในไม่กี่ชั่วโมง เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ในปี2556 ป่วยรวมกัน 1 262 449 ราย เสียชีวิต 13 ราย และปัญหาสารอันตรายตกค้างสะสมในร่างกาย เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุเสียชีวิตมากอันดับ 1ของประเทศ ปีละประมาณ 60 000 ราย สำหรับสถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร ได้เก็บตัวอย่างอาหารดิบ ผักผลไม้ อาหารพร้อมบริโภค ที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหารในโรงเรียน โรงครัวของโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก รวม 866 710 ตัวอย่าง พบตกเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย 36 563 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4อาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำมันทอดซ้ำ และอาหารปรุงสำเร็จ ส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากภาชนะที่ใส่อาหารไม่สะอาด มือผู้สัมผัสอาหาร พ่อค้า-แม่ค้าปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามสุขอนามัยที่ดี เช่น ไม่ล้างมือ ไม่ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารจึงได้สั่งกำชับให้ทุกจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีในการปรุงประกอบอาหาร ด้าน นพ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารเป็นแหล่งพลังงาน เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญต่อสติปัญญาและสุขภาพ ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2558 นี้ กรมอนามัยได้จัดโครงการพัฒนาด้านโภชนาการอาหาร 6 โครงการได้แก่ 1 การจัดทำแนวทางบริหารจัดการพัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน รวมทั้งที่ศูนย์เด็กเล็ก มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย โดยให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็น 1 มื้อหลัก และอาหารว่าง -นม เช้าหรือบ่าย 2  โครงการเด็กไทยสูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง ส่งเสริมให้เด็กได้กินอาหารตามวัย เพื่อการเจริญเติบโต 3  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เน้นให้มีอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยอย่างเพียงพอ นพ พรเทพ กล่าวว่า 4  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทางด้านอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการกินอาหารลดความหวาน มัน เค็มลง เพิ่มกินผักและผลไม้ตามฤดูกาล มีเมนูท้องถิ่นชูสุขภาพ 5 โครงการลดหวานมันเค็ม กินให้ได้ตามสูตร 6 6 1คือกินน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ 6 การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบประกอบอาหารที่ปลอดสารอันตราย เน้นการสร้างความฉลาดในการซื้อ ปรุง และกิน โดยบริโภคข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อย หุงข้าวผสมธัญพืช เช่นข้าวโพด เผือก ถั่ว มัน เพิ่มวิตามิน กินอยู่ท้อง และได้เส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายดีขึ้น เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดหนัง ติดมัน หากซื้อไก่ควรซื้อทั้งกระดูก เพื่อเลาะเนื้อมาทำกับข้าว และใช้กระดูกต้มเป็นน้ำซุปได้ หากเป็นไปได้ควรปรุงอาหารกินเอง ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหารได้ ใช้เครื่องปรุงรสแต่น้อย เท่าที่จำเป็น อย่าทำอาหารหลายอย่างแล้วเหลือไว้กินทีหลัง จะทำให้เสียคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุน ส่งเสริมให้ร้านอาหารและแผงลอยทั่วประเทศ พัฒนา ปรับปรุงการจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ที่สำคัญควรเลือกกินอาหารแบบไทยๆ เช่นกินข้าวกับน้ำพริกผักสด ปลาทูทอด แกงเลียง แกงส้ม ซึ่งดีกว่าอาหารพวกฟาสต์ฟูดส์ เช่นไก่ทอด มันฝรั่งทอด พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เนื่องจากให้พลังงานสูง เมื่อกินเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้และควรเลือกกินอาหารจากร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดจากหน่วยงานราชการ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว  Google - 2 weeks 9 hours kook pat กิจกรรม 5 3 บันทึกอนุทิน บุคลากรออกแบบและพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิง          รูปแบบการทำงานเฉพาะบุคคล Author-editor model เป็นรูปแบบในการผลิตสื่อที่ดำเนินการระหว่างผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา Subject Matter Expert และบรรณาธิกร Editor เมื่อผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาเขียนเนื้อหา และการแนะนำการเรียนแล้วส่งให้บรรณาธิกร ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในการเตรียมการให้เนื้อหาเหล่านั้นพร้อมสำหรับการผลิต ซึ่งในขั้นการผลิตจะมีกระบวนการร่าง ออกแบบ และตรวจสอบความสมบูรณ์ด้านต่างๆ ด้วย รูปแบบการทำงานเช่นนี้มักพบว่า เมื่อผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาเขียนเนื้อหาในรูปแบบที่ถนัด จะคำนึงถึงเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แทนที่จะคำนึงถึงผู้เรียนว่า อะไรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในการนำเสนอเนื้อหาในสื่อ แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ การทำหน้าที่ของนักออกแบบการสอน Instructional Designer ซึ่งจะช่วยออกแบบทั้งเนื้อหา และกลยุทธ์ การสอน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับผู้เรียนด้วย ซึ่งทำให้การทำงานในรูปแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาจะเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดในการทำงาน         การทำงานแบบทีมงาน Course team model มีทีมงานจำนวนมาก และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ พิจารณาภาพที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ในการทำงานผลิต กลุ่มวิชาชีพและหน้าที่ต่างๆ -ผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง e-Learning Project Manager หน้าที่ผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง มีหน้าที่ดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ทำหน้าที่จัดการ และบริหารงานต่าง ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น การเสนอโครงการ การจัดหาบุคลากร การประสานงาน การสร้างบทเรียน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ควบคุมงบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กำหนด รายละเอียดหน้าที่หลัก คือ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เช่น แผนงาน ราคา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 2 ทำแผนการดำเนินงานโครงการ 3 ควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการ 4 พิจารณาการประสานงานของฝ่ายต่าง ในการออกแบบ การผลิต ติดตามจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ -ครูผู้สอน Instructor หน้าที่ครูผู้สอนทำหน้าที่ออกแบบแผนการสอน กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนการสอน ครูผู้สอนอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้เขียนเนื้อหาด้วย ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ผู้ให้ เนื้อหาร่วมด้วย ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา Subject Matter Expert แต่ในบางกรณีอาจทำหน้าที่แยกจากกัน ทั้งนี้การกำหนดความต้องการของรายวิชา กำหนดวัตถุประสงค์ และโครงร่างเนื้อหา อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา เป็นผู้เขียนเนื้อหาให้ตามที่ได้มีการประชุมตกลงไว้แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา อาจทำหน้าที่เพียงการเขียนเนื้อหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ แต่อาจไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนออนไลน์ในการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงก็ได้ -นักออกแบบการสอน Instructional designer หน้าที่นักออกแบบการสอน ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนการสอน และหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยทำหน้าที่ประสาน ดังนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านเป้าหมายหลักสูตรที่ตรงกัน ของการออกแบบการสอนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงด้านความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะ ที่กลุ่มเป้าหมาย ของการเรียนการสอน ผ่านอีเลิร์นนิงควรได้รับ อออกแบบสื่อที่จะปรากฏให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเข้าใจและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับ ทั้งนี้การออกแบบสื่อดังกล่าว เป็นการออกแบบโดยใช้กลวิธีการสอน และหลักจิตวิทยาในการนำเสนอเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนเข้าใจ และจดจำเนื้อหาได้ โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา เพื่อพัฒนาแบบร่าง หรือต้นแบบ layout storyboard ก่อนส่งไปยังฝ่ายผลิต -ฝ่ายผลิต Production team โดยทั่วไปฝ่ายผลิตในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ จะประกอบด้วย นักพัฒนาเว็บ นักคอมพิวเตอร์กราฟิก นักผลิตสื่อสตรีมมิ่ง และนักเขียนโปรแกรม ซึ่งทำหน้าที่ในเชิงการผลิตทางเทคนิคหน้าที่ของฝ่ายผลิต เป็นฝ่ายที่ดำเนินการผลิต และจัดทำตามที่ผ่านการออกแบบมาแล้วเป็นสื่อประเภทดิจิทัล การดำเนินงานของฝ่ายผลิต เปรียบเสมือนเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม 1 นักพัฒนาเว็บ มีหน้าที่ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ความสามารถด้านศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น HTML XML JAVA Script Visual Basic Database หรือ Oracle เป็นต้น และศาสตร์การออกแบบการทำงานที่เอื้อความสะดวกแก่ผู้ใช้ Use Interface Design นักพัฒนาเว็บบางคน อาจมีความถนัดด้านกราฟิก และการพัฒนามัลติมีเดียด้วย 2 นักคอมพิวเตอร์กราฟิก มีหน้าที่ออกแบบการสื่อสารทางภาพ และสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ตามหลักการออกแบบทางศิลปะ เช่น การเลือกใช้สี เสียง ภาพ ส่วนต่อประสานที่เป็นกราฟิกต่างๆ ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาในสื่อที่เป็นมัลติมีเดียว หรือเว็บเพจ 3 นักผลิตสื่อสตรีมมิ่ง มีหน้าที่ ถ่ายทำวีดิทัศน์ ประกอบบทเรียนอีเลิร์นนิง และใช้ เทคโนโลยีในการแปลงสื่อวีดิทัศน์ให้เป็นสื่อดิจิตอลให้ได้คุณภาพตามที่นักออกแบบบทเรียนได้ออกแบบไว้ ในกระบวนการผลิต สามารถเลือกใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อผลิตสื่อสตรีมมิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม นักผลิตสื่อสตรีมมิ่งจะต้องรู้ในเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การวางมุมกว้อง เช่นเดียวกับนักถ่ายภาพยนตร์ และต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่าย การส่งสัญญาณสตรีมมิ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีระบบจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีในเครื่องแม่ข่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 4 นักเขียนโปรแกรม มีหน้าที่ เขียนโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของภาพเคลื่อนไหวในสื่อการเรียน จัดทำบทเรียนให้สามารถทำงานร่วมกับระบบริหารจัดการเรียนรู้ได้ ในการทำงานเฉพาะกรณีจำเป็นต้องมีนักเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมสนับสนุนส่วนระบบจัดการเรียนรู้ LMS ด้วย -ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และระบบเครือข่าย Learning management system administrator Network administrator ทำหน้าที่ ดูแลระบบ หรือซอฟต์แวร์ ที่บริหารจัดการเรียนการสอน อีเลิร์นนิง Learning Management System LMS ดำเนินการด้านเทคนิคต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย ผู้ดูแลระบบ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบบริหารจัดการแก่ผู้ใช้งาน ให้การอบรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับทุกฝ่าย และทำการ ทดสอบ ทดลอง และตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน ตัวอย่างภาระงาน ได้แก่ 1 ติดตั้งระบบ LMS เซิร์ฟเวอร์ 2 สร้างความพร้อมเว็บไซต์ของระบบก่อนมีการสร้างรายวิชา 3 กำหนดรายชื่อและสิทธิผู้สร้างรายวิชา 4 เพิ่มรายชื่อผู้สอน 5 เพิ่มผู้เรียนในฐานข้อมูล 6 การอบรมผู้สอนเพื่อการใช้งานระบบ 7 ติดตามและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 8 สำรองข้อมูล ทำรายงานสถิติการเข้าใช้ผลการใช้รายวิชาต่าง 9 สำรองข้อมูลสม่ำเสมอ -ฝ่ายธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การ โครงการ หรือกิจการ โดยทำหน้าที่ ส่งเสริมการจำหน่าย และหาลูกค้า เพื่อกระจายการผลิตสื่ออีเลิร์นนิงไปสู่ผู้ต้องการใช้งานได้มากขึ้น และทั่วถึง และช่วยประสานงานการส่งเสริมการตลาด ให้บรรลุผลสำเร็จ และเป้าหมายของโครงการอีเลิร์นนิง บุคลากรฝ่ายธุรกิจ ควรประกอบด้วย 1 นักการตลาด 2 นักบัญชี และ 3 ผู้ให้คำปรึกษา อย่างไรก็ตามสำหรับงานฝ่ายธุรกิจ หากเป็นการผลิตภายในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีการหารายได้ มักไม่ปรากฏการจัดตั้งฝ่ายธุรกิจเพื่อดำเนินการทางด้านผลกำไรทางการพาณิชย์ แต่จะมีการจัดตั้งทีมที่ปรึกษา แยกออกมาเพื่อดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการโครงการ และทีมงานต่างๆ เสมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านความรู้และเทคนิควิธีต่างๆ Google - 2 weeks 21 hours นารายณ์เปิดโลก ทินกร ประชาทัย #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #บ้านของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทาน*ทรัพย์ส่วนพระองค์*สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ ดูกิจการได้ทุกเมื่อ ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการต่างๆ เกือบ 20 000 คนต่อปี ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเกษตร เน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้ สาธิตนาข้าวทดลอง ข้าวไร่ การผลิตแก็สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทอง โครงการทดลองปลูกพืชปราศจากดิน 2 โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง บ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนได้อยู่อาศัย แต่บ้านของพ่อใช้ทุกพื้นที่เพื่อการทดลอง วิจัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกๆของพ่อได้นำไปใช้สร้างอาชีพ เลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตามอัตภาพ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ Google - 2 weeks 22 hours นารายณ์เปิดโลก ทินกร ประชาทัย #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #บ้านของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน quot ทรัพย์ส่วนพระองค์ quot สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ ดูกิจการได้ทุกเมื่อ ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการต่างๆ เกือบ 20 000 คนต่อปี ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเกษตร เน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้ สาธิตนาข้าวทดลอง ข้าวไร่ การผลิตแก็สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทอง โครงการทดลองปลูกพืชปราศจากดิน 2 โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง บ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนได้อยู่อาศัย แต่บ้านของพ่อใช้ทุกพื้นที่เพื่อการทดลอง วิจัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกๆของพ่อได้นำไปใช้สร้างอาชีพ เลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขตามอัตภาพ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ Google - 2 weeks 1 day May Sriphicha ประเด็นเรื่อง quot CSR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา quot บรรยายโดยศ ดร ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน ชี้แจงถึงวิกฤตทางการศึกษา ว่าด้วย 3 ปัญหาหลัก ดังนี้ 1 ขาดการควบคุมคุณภาพ 2 ขาดความต่อเนื่องนโยบาย 3 ขาดการกำกับปริมาณ ทั้งนี้จากการรับทราบถึงปัญหาข้างต้นสามารถเป็นแนวทางให้ CSR สู่ความยั่งยืนองค์กรนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบของกิจกรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย  รวมถึงการเผยแพร่โครงการ ๑ช่วย๙ โดยสถานศึกษาที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 1 แห่ง อาสาสมัครช่วยพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลประเมินต่ำอย่างน้อย 9 แห่ง  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างที่แสดงถึงการมีจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆภายใต้การขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา โดยท่านวิทยากรได้ทิ้งประโยคเด็ดสำหรับองค์กรต่างๆถึงวิถีทางวัฒนธรรมอันดีงามไว้ว่า quot คิดเปลี่ยนโลก อย่าคิดว่าเราจะได้อะไร แต่คิดว่าเราจะให้อะไร quot   Google - 2 weeks 2 days Kittipong Nawong #โครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ quot คลองลัดโพธิ์ quot คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๔๙ ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตู ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ภูมิพล ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คลองลัดโพธิ์ เป็นชื่อคลองเดิม บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดสร้างเป็นโครงการตามแนว พระราชดำริ เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ quot เบี่ยงน้ำ quot Diversion ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก หน่วยงานคือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร มีหลักการคือ จากสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง ๑๘กิโลเมตร นั้นทำให้การระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาใช้คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว ๖๐๐ เมตร ให้ใช้ระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทันที ในช่วงก่อนที่น้ำทะเลหนุน และปิดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ำทะเลหนุน เพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งถึง ๑๘ กิโลเมตรก่อนซึ่งใช้เวลามากจนถึงเวลาน้ำลง ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปท่วมตัวเมืองได้ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ ว่า quot โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่กรมชลฯสนองพระราชดำริในองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้ปรับปรุง คลองลัดโพธิ์ บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ บางกระเจ้า จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง ๑๐-๑๕ ให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นทางลัดของน้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ขึ้น โดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก ๑๘ กม ให้เหลือเพียง ๖๐๐ รวมทั้ง ลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก ชม ให้เหลือเพียง ๑๐ นาที เท่านั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งใน กทม และ ปริมณฑล จากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯนี้สามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐ ล้าน ลบ ซึ่งผลการดำเนินการระบายน้ำ ตั้งแต่ต้นเดือน -๑๕ ๒๕๓๓ สามารถระบายน้ำได้โดยรวมประมาณ ๔๗๐ ล้าน ลบ ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากในระดับหนึ่งที่ระบายลงสู่อ่าวไทยได้ โครงการฯนี้ ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยกรมชลฯร่วมกับ เกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย และ นำไปขยายผล เพื่อพัฒนา ผลิตกังหันพลังน้ำ ติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานอื่นให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาลด้วย โดย เกษตรศาสตร์ ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และ ชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ในพระปรมาภิไธยคาดว่าจะประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป quot นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาและวิจัย โดยการประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน Axial Flow และ แบบหมุนขวางการไหล Cross Flow โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร ยาว ๕๐ เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่า ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง ๗๔ กิโลวัตต์ สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ ตัวอาคารประตูระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องประตูระบายน้ำที่ติดตั้งบานระบายน้ำ ช่อง กว้างช่องละ ๑๔ เมตร โดยฤดูแล้งจะปิดบานระบายน้ำตลอดฤดู ส่วนฤดูน้ำหลากปิดบานประตูเมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานประตูในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๓ ๒๕๔๕ เสร็จ มิ ๒๕๔๙ งบประมาณ ๕๐๙ ล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นประตูระบายน้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน้ำ ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ ๗๔ กิโลวัตต์ต่อวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคราวน้ำท่วมปี ๒๕๔๘ เมื่อ 4 ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงการบริหารจัดการน้ำของคลองลัดโพธิ์ว่า quot สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง quot “ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว้ แล้วเวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง คือ ที่คลอง คนแก่จำไม่ได้แล้ว และได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ดังนั้น คลอง ๖๐๐ เมตร ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป นี่วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี ก็คือ วิธีการให้ทราบว่าเวลาไหนน้ำกำลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป พอไปทางคลองเตย กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง พอน้ำขึ้นเป็นเวลา แล้วเวลาลงเป็นเวลา แต่ว่าเวลาน้ำขึ้น เขียนเอาไว้ว่าขึ้นเวลานั้นๆ สูง เมตร เมตรกว่า เวลาน้ำลง น้ำก็จะลง ลงไป ทำให้เป็นจังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะ เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้น มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามาอาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่า เมตร น้ำมันขึ้น เมตร ๒๐ - เมตร ๓๐ แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้น น้ำก็ไม่ทะลักมาในถนนในกรุงเทพฯ เวลาน้ำลงก็ปล่อย หมายความว่า ต้องให้ตรง มันเป็นเวลา ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถ้าฝนตกด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนตก แต่ว่ามีฝนตกน้ำท่วม ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำ แต่ตอนนี้เขาต้องทำ บอกเขา เขาทำให้ ปล่อยน้ำเวลาน้ำมันลง น้ำขึ้นก็กักเอาไว้ มีทุกอย่าง มีแห่งเดียวที่มีอุปกรณ์ ที่อื่นก็ควรจะทำ รอมาหลายปีแล้ว ควรจะทำได้ แต่ต้องลงทุนไม่ใช่น้อย ข้อสำคัญต้องลงแรง ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ ปี เมื่อปี ๓๘ ส่งองครักษ์ไปดู ไปดูส่วนมากเป็นตอนกลางคืน เห็นคนนอนหลับสบายที่ชายทะเล ปกติไปทางใต้เพราะว่า จะเปิดไหม เพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้เปิดก็ไม่ปิด ปิดหรือเปล่า เขาไม่ได้บอกให้ปิด น้ำทะลักเข้ามาก็ท่วมในคลอง คลองก็มาท่วม จากชายทะเลแต่ถ้าทำถูกจังหวะน้ำไม่เกิด ตอนที่ทำทางฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอย่างไร คนที่ชายทะเล ที่นอนสบายเขาบอก คุณมาจากไหน รู้ได้อย่างไร น้ำขึ้นจริงๆ นะ เขานึกว่า ทำไมมาบอก รู้ว่าขึ้นทำไมไม่ปิด รู้ว่าลงไม่เปิด แล้วเขาถาม เป็นนายพล นายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยเข้าใจว่ารู้เรื่อง ทำไมรู้เรื่อง เขาก็เชื่อ แต่ว่านายไม่เชื่อ นายผู้ใหญ่ต่างๆ เขาไม่ได้สั่งว่าเวลานั้นเวลานั้นต้องเปิดต้องปิด ที่ต้องเปิดต้องปิดเวลานี้ เพราะว่าน้ำไม่คอยใคร น้ำขึ้นน้ำลง ท่านเป็นทหารเรือก็รู้เรื่องว่าน้ำขึ้นลงเวลาไหน ต้องรู้ น้ำขึ้น น้ำลง แล้วช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ตัวเขานอนสบายแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในทุกข์ ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ไข ไม่อย่างนั้นถึงปีใหม่น้ำก็ท่วมอีก ก็เลยบอกว่าท่านที่มีหน้าที่ไปดู เราต้องไป เขาไม่เห็นแต่อย่างไรก็น่าจะไป วัน วันนี้ ก็จะไปดู เพราะว่ายังจำเป็นที่จะดู แต่ว่าเห็นเป็นอย่างนี้ อาจจะไปไม่ได้ ปวดหลัง ก็เลยไม่ได้ไป แต่ที่สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง ทางกรมชลประทาน บอกว่า ปลายปีก็หมดแล้ว ปลายปีนี้ยังมีอีกเดือน แล้วฝนก็ยังไม่หมด ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะเชื่อว่า มันจะไม่ช้าเกินไป จวนจะหมดฤดูกาลแล้ว แต่ว่ามาพูดเพราะว่าที่ผ่านมาพูดไม่มีใครได้ยิน เสียงมันแหบ วันนี้เสียงนับว่าดี ได้แจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในน้ำท่วม quot พระราชดำรัสของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธันวาคม ๒๕๔๙ Google - 2 weeks 5 days Chanwit Tangsiri #โครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ quot คลองลัดโพธิ์ quot คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๔๙ ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตู ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ภูมิพล ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คลองลัดโพธิ์ เป็นชื่อคลองเดิม บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดสร้างเป็นโครงการตามแนว พระราชดำริ เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ quot เบี่ยงน้ำ quot Diversion ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก หน่วยงานคือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร มีหลักการคือ จากสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง ๑๘กิโลเมตร นั้นทำให้การระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาใช้คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว ๖๐๐ เมตร ให้ใช้ระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทันที ในช่วงก่อนที่น้ำทะเลหนุน และปิดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ำทะเลหนุน เพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งถึง ๑๘ กิโลเมตรก่อนซึ่งใช้เวลามากจนถึงเวลาน้ำลง ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปท่วมตัวเมืองได้ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ ว่า quot โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่กรมชลฯสนองพระราชดำริในองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้ปรับปรุง คลองลัดโพธิ์ บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ บางกระเจ้า จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง ๑๐-๑๕ ให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นทางลัดของน้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ขึ้น โดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก ๑๘ กม ให้เหลือเพียง ๖๐๐ รวมทั้ง ลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก ชม ให้เหลือเพียง ๑๐ นาที เท่านั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งใน กทม และ ปริมณฑล จากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯนี้สามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐ ล้าน ลบ ซึ่งผลการดำเนินการระบายน้ำ ตั้งแต่ต้นเดือน -๑๕ ๒๕๓๓ สามารถระบายน้ำได้โดยรวมประมาณ ๔๗๐ ล้าน ลบ ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากในระดับหนึ่งที่ระบายลงสู่อ่าวไทยได้ โครงการฯนี้ ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยกรมชลฯร่วมกับ เกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย และ นำไปขยายผล เพื่อพัฒนา ผลิตกังหันพลังน้ำ ติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานอื่นให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาลด้วย โดย เกษตรศาสตร์ ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และ ชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ในพระปรมาภิไธยคาดว่าจะประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป quot นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาและวิจัย โดยการประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน Axial Flow และ แบบหมุนขวางการไหล Cross Flow โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร ยาว ๕๐ เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่า ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง ๗๔ กิโลวัตต์ สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ ตัวอาคารประตูระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องประตูระบายน้ำที่ติดตั้งบานระบายน้ำ ช่อง กว้างช่องละ ๑๔ เมตร โดยฤดูแล้งจะปิดบานระบายน้ำตลอดฤดู ส่วนฤดูน้ำหลากปิดบานประตูเมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานประตูในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๓ ๒๕๔๕ เสร็จ มิ ๒๕๔๙ งบประมาณ ๕๐๙ ล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นประตูระบายน้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน้ำ ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ ๗๔ กิโลวัตต์ต่อวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคราวน้ำท่วมปี ๒๕๔๘ เมื่อ 4 ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงการบริหารจัดการน้ำของคลองลัดโพธิ์ว่า quot สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง quot “ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว้ แล้วเวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง คือ ที่คลอง คนแก่จำไม่ได้แล้ว และได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ดังนั้น คลอง ๖๐๐ เมตร ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป นี่วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี ก็คือ วิธีการให้ทราบว่าเวลาไหนน้ำกำลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป พอไปทางคลองเตย กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง พอน้ำขึ้นเป็นเวลา แล้วเวลาลงเป็นเวลา แต่ว่าเวลาน้ำขึ้น เขียนเอาไว้ว่าขึ้นเวลานั้นๆ สูง เมตร เมตรกว่า เวลาน้ำลง น้ำก็จะลง ลงไป ทำให้เป็นจังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะ เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้น มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามาอาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่า เมตร น้ำมันขึ้น เมตร ๒๐ - เมตร ๓๐ แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้น น้ำก็ไม่ทะลักมาในถนนในกรุงเทพฯ เวลาน้ำลงก็ปล่อย หมายความว่า ต้องให้ตรง มันเป็นเวลา ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถ้าฝนตกด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนตก แต่ว่ามีฝนตกน้ำท่วม ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำ แต่ตอนนี้เขาต้องทำ บอกเขา เขาทำให้ ปล่อยน้ำเวลาน้ำมันลง น้ำขึ้นก็กักเอาไว้ มีทุกอย่าง มีแห่งเดียวที่มีอุปกรณ์ ที่อื่นก็ควรจะทำ รอมาหลายปีแล้ว ควรจะทำได้ แต่ต้องลงทุนไม่ใช่น้อย ข้อสำคัญต้องลงแรง ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ ปี เมื่อปี ๓๘ ส่งองครักษ์ไปดู ไปดูส่วนมากเป็นตอนกลางคืน เห็นคนนอนหลับสบายที่ชายทะเล ปกติไปทางใต้เพราะว่า จะเปิดไหม เพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้เปิดก็ไม่ปิด ปิดหรือเปล่า เขาไม่ได้บอกให้ปิด น้ำทะลักเข้ามาก็ท่วมในคลอง คลองก็มาท่วม จากชายทะเลแต่ถ้าทำถูกจังหวะน้ำไม่เกิด ตอนที่ทำทางฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอย่างไร คนที่ชายทะเล ที่นอนสบายเขาบอก คุณมาจากไหน รู้ได้อย่างไร น้ำขึ้นจริงๆ นะ เขานึกว่า ทำไมมาบอก รู้ว่าขึ้นทำไมไม่ปิด รู้ว่าลงไม่เปิด แล้วเขาถาม เป็นนายพล นายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยเข้าใจว่ารู้เรื่อง ทำไมรู้เรื่อง เขาก็เชื่อ แต่ว่านายไม่เชื่อ นายผู้ใหญ่ต่างๆ เขาไม่ได้สั่งว่าเวลานั้นเวลานั้นต้องเปิดต้องปิด ที่ต้องเปิดต้องปิดเวลานี้ เพราะว่าน้ำไม่คอยใคร น้ำขึ้นน้ำลง ท่านเป็นทหารเรือก็รู้เรื่องว่าน้ำขึ้นลงเวลาไหน ต้องรู้ น้ำขึ้น น้ำลง แล้วช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ตัวเขานอนสบายแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในทุกข์ ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ไข ไม่อย่างนั้นถึงปีใหม่น้ำก็ท่วมอีก ก็เลยบอกว่าท่านที่มีหน้าที่ไปดู เราต้องไป เขาไม่เห็นแต่อย่างไรก็น่าจะไป วัน วันนี้ ก็จะไปดู เพราะว่ายังจำเป็นที่จะดู แต่ว่าเห็นเป็นอย่างนี้ อาจจะไปไม่ได้ ปวดหลัง ก็เลยไม่ได้ไป แต่ที่สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง ทางกรมชลประทาน บอกว่า ปลายปีก็หมดแล้ว ปลายปีนี้ยังมีอีกเดือน แล้วฝนก็ยังไม่หมด ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะเชื่อว่า มันจะไม่ช้าเกินไป จวนจะหมดฤดูกาลแล้ว แต่ว่ามาพูดเพราะว่าที่ผ่านมาพูดไม่มีใครได้ยิน เสียงมันแหบ วันนี้เสียงนับว่าดี ได้แจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในน้ำท่วม quot พระราชดำรัสของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธันวาคม ๒๕๔๙ Google - 2 weeks 6 days casinoteeneepoipetonline หนึ่งในพันธสัญญาที่ใส่ใจเพื่อชุมชนและคนไทย เครือข่ายการบริหารจัดการ #คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด   ทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง บุรีรัมย์ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลาก ชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอน แต่หลังจากที่โครงการ “รักน้ำ” ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้การสนับสนุนเงินทุน ความรู้ #แทงบอลออนไลน์   และเทคโนโลยี ในการนำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ มาใช้ในการวางแผนดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนบ้านลิ่มทองมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว และได้ขยายความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำออกไปให้อีกหลายชุมชน #บาคาร่าออนไลน์   ใกล้เคียงปัจจุบัน คนไทยกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการ “รักน้ำ” โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของ โครงการ “รักน้ำ” ได้ที่ สมัคผ่าน www teeneepoipet com   quot รับทันที 10% และรับ 5% ทุกยอดฝาก เพื่อนชวนเพื่อนรับไปอีก 199 ต่อ user quot   เพิ่มเติมได้ที่  #Line holidayclub888 #Tel 080-732-416-1 #Facebook พิมพ์คำว่า teeneepoipet Google - 3 weeks 3 hours Rarisara Mod #โครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ quot คลองลัดโพธิ์ quot คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๔๙ ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตู ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ภูมิพล ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คลองลัดโพธิ์ เป็นชื่อคลองเดิม บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดสร้างเป็นโครงการตามแนว พระราชดำริ เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ quot เบี่ยงน้ำ quot Diversion ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก หน่วยงานคือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร มีหลักการคือ จากสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง ๑๘กิโลเมตร นั้นทำให้การระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาใช้คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว ๖๐๐ เมตร ให้ใช้ระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทันที ในช่วงก่อนที่น้ำทะเลหนุน และปิดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ำทะเลหนุน เพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งถึง ๑๘ กิโลเมตรก่อนซึ่งใช้เวลามากจนถึงเวลาน้ำลง ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปท่วมตัวเมืองได้ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ ว่า quot โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่กรมชลฯสนองพระราชดำริในองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้ปรับปรุง คลองลัดโพธิ์ บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ บางกระเจ้า จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง ๑๐-๑๕ ให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นทางลัดของน้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ขึ้น โดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก ๑๘ กม ให้เหลือเพียง ๖๐๐ รวมทั้ง ลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก ชม ให้เหลือเพียง ๑๐ นาที เท่านั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งใน กทม และ ปริมณฑล จากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯนี้สามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐ ล้าน ลบ ซึ่งผลการดำเนินการระบายน้ำ ตั้งแต่ต้นเดือน -๑๕ ๒๕๓๓ สามารถระบายน้ำได้โดยรวมประมาณ ๔๗๐ ล้าน ลบ ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากในระดับหนึ่งที่ระบายลงสู่อ่าวไทยได้ โครงการฯนี้ ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยกรมชลฯร่วมกับ เกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย และ นำไปขยายผล เพื่อพัฒนา ผลิตกังหันพลังน้ำ ติดตั้งในประตูระบายน้ำต่างๆทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนประหยัดพลังงานอื่นให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาลด้วย โดย เกษตรศาสตร์ ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และ ชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ในพระปรมาภิไธยคาดว่าจะประกาศได้ในเร็ววันนี้ และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป quot นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาและวิจัย โดยการประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา แบบ คือ แบบหมุนตามแนวแกน Axial Flow และ แบบหมุนขวางการไหล Cross Flow โดยใช้ใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร ยาว ๕๐ เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ เมตรต่อวินาที จะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด กิโลวัตต์ โดยได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งกังหันทั้ง แบบกับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงได้บริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าผลปรากฏว่า ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง ๗๔ กิโลวัตต์ สูงกว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ ตัวอาคารประตูระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องประตูระบายน้ำที่ติดตั้งบานระบายน้ำ ช่อง กว้างช่องละ ๑๔ เมตร โดยฤดูแล้งจะปิดบานระบายน้ำตลอดฤดู ส่วนฤดูน้ำหลากปิดบานประตูเมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้น และเปิดบานประตูในช่วงที่น้ำทะเลกำลังลง เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๓ ๒๕๔๕ เสร็จ มิ ๒๕๔๙ งบประมาณ ๕๐๙ ล้านบาท ซึ่งนอกจากเป็นประตูระบายน้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำอาศัยพลังงานจลน์จากความเร็วของกระแสน้ำ ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ ๗๔ กิโลวัตต์ต่อวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคราวน้ำท่วมปี ๒๕๔๘ เมื่อ 4 ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงการบริหารจัดการน้ำของคลองลัดโพธิ์ว่า quot สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง quot “ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว้ แล้วเวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง คือ ที่คลอง คนแก่จำไม่ได้แล้ว และได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ดังนั้น คลอง ๖๐๐ เมตร ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป นี่วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี ก็คือ วิธีการให้ทราบว่าเวลาไหนน้ำกำลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป พอไปทางคลองเตย กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง พอน้ำขึ้นเป็นเวลา แล้วเวลาลงเป็นเวลา แต่ว่าเวลาน้ำขึ้น เขียนเอาไว้ว่าขึ้นเวลานั้นๆ สูง เมตร เมตรกว่า เวลาน้ำลง น้ำก็จะลง ลงไป ทำให้เป็นจังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะ เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้น มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามาอาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่า เมตร น้ำมันขึ้น เมตร ๒๐ - เมตร ๓๐ แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้น น้ำก็ไม่ทะลักมาในถนนในกรุงเทพฯ เวลาน้ำลงก็ปล่อย หมายความว่า ต้องให้ตรง มันเป็นเวลา ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถ้าฝนตกด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนตก แต่ว่ามีฝนตกน้ำท่วม ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ ฉะนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำ แต่ตอนนี้เขาต้องทำ บอกเขา เขาทำให้ ปล่อยน้ำเวลาน้ำมันลง น้ำขึ้นก็กักเอาไว้ มีทุกอย่าง มีแห่งเดียวที่มีอุปกรณ์ ที่อื่นก็ควรจะทำ รอมาหลายปีแล้ว ควรจะทำได้ แต่ต้องลงทุนไม่ใช่น้อย ข้อสำคัญต้องลงแรง ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ ปี เมื่อปี ๓๘ ส่งองครักษ์ไปดู ไปดูส่วนมากเป็นตอนกลางคืน เห็นคนนอนหลับสบายที่ชายทะเล ปกติไปทางใต้เพราะว่า จะเปิดไหม เพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้เปิดก็ไม่ปิด ปิดหรือเปล่า เขาไม่ได้บอกให้ปิด น้ำทะลักเข้ามาก็ท่วมในคลอง คลองก็มาท่วม จากชายทะเลแต่ถ้าทำถูกจังหวะน้ำไม่เกิด ตอนที่ทำทางฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอย่างไร คนที่ชายทะเล ที่นอนสบายเขาบอก คุณมาจากไหน รู้ได้อย่างไร น้ำขึ้นจริงๆ นะ เขานึกว่า ทำไมมาบอก รู้ว่าขึ้นทำไมไม่ปิด รู้ว่าลงไม่เปิด แล้วเขาถาม เป็นนายพล นายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยเข้าใจว่ารู้เรื่อง ทำไมรู้เรื่อง เขาก็เชื่อ แต่ว่านายไม่เชื่อ นายผู้ใหญ่ต่างๆ เขาไม่ได้สั่งว่าเวลานั้นเวลานั้นต้องเปิดต้องปิด ที่ต้องเปิดต้องปิดเวลานี้ เพราะว่าน้ำไม่คอยใคร น้ำขึ้นน้ำลง ท่านเป็นทหารเรือก็รู้เรื่องว่าน้ำขึ้นลงเวลาไหน ต้องรู้ น้ำขึ้น น้ำลง แล้วช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ตัวเขานอนสบายแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในทุกข์ ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ไข ไม่อย่างนั้นถึงปีใหม่น้ำก็ท่วมอีก ก็เลยบอกว่าท่านที่มีหน้าที่ไปดู เราต้องไป เขาไม่เห็นแต่อย่างไรก็น่าจะไป วัน วันนี้ ก็จะไปดู เพราะว่ายังจำเป็นที่จะดู แต่ว่าเห็นเป็นอย่างนี้ อาจจะไปไม่ได้ ปวดหลัง ก็เลยไม่ได้ไป แต่ที่สมเด็จพระบรมฯ กับสมเด็จพระเทพฯ ไป มันต้องมีเรื่องเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง ทางกรมชลประทาน บอกว่า ปลายปีก็หมดแล้ว ปลายปีนี้ยังมีอีกเดือน แล้วฝนก็ยังไม่หมด ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะเชื่อว่า มันจะไม่ช้าเกินไป จวนจะหมดฤดูกาลแล้ว แต่ว่ามาพูดเพราะว่าที่ผ่านมาพูดไม่มีใครได้ยิน เสียงมันแหบ วันนี้เสียงนับว่าดี ได้แจ้งให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในน้ำท่วม quot พระราชดำรัสของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธันวาคม ๒๕๔๙ Google - 3 weeks 22 hours More ตัวอย่างโครงการต่างๆ Recent post รวมรูปภาพสาวน่ารัก Friday October 24 2014 - 21 07 รูปภาพ สาวสวยเซ็กส์ซี่ ชุดที่2 Monday October 20 2014 - 08 52 รูปภาพ สาวสวยเซ็กส์ซี่ ชุดที่1 Monday October 20 2014 - 08 09 มารู้จัก LINE Let #039 s Get Rich เกมเศรษฐี กันเถอะ Thursday September 25 2014 - 12 51 คำถามเกมเอ็มไพร์มด บน facebook Tuesday February 1 2011 - 19 31 more ป้ายเว็ปยอดฮิต Sacca Bangkaew Effects Stairs assmann wsw components Cable Pitak redclick Rechargeable নিজেই তার wiederstehen ว่าเป็นปากกา เย้เย้ Podlipensky ถ้าใช้แล้วไม่เกิดผล yaşını আক্রান্ত Туфельку กับระบบคอมโบสายบู้ ทริปที่ Rogério Lincoln paradise bayoun হাতড়ে เมษายน heywire como usar RESPECT พิมพ์ถังไอศครีม ECMALLcom büyüdün รายชื่อนักศึกษา มข ขายรถเกี่ยวนวดข้าวมือสอง Library Collecting flower Sherman Harvest TALKS อนิธิ آبادان ชวนยิงนก จุลินทรีย์คับถุง Autobazar จับเวลา همواره ความอยากรู้ Plajazz scooter Hercules more tags คำค้นหายอดฮิต เรียงความเรื่องอาเซียน เรียงความเรื่องอาเซียนระดับประถม เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม-ม-5-เล่ม-3 Thai SEO News Thia Tech Rolling Luggages -- window fbAsyncInit function FB init appId status true cookie true xfbml true channelUrl function var e document createElement e async true e src document location protocol document getElementById appendChild e document getElementsByTagName 0 style display --var _gaq _gaq _gaq push _gaq push function --