Go to Site http://www.sesao1.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - หน้าหลัก
Get Adobe Flash player
 • เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔

  เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 18:28
 • เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 16:14
 • ผู้บริหาร สพม.1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ

  ผู้บริหาร สพม.1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ

  วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2557 12:37
 • สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

  สพม.1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครูผู้ช่วย 57

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 22:18
 • ผู้บริหาร สพม.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

  ผู้บริหาร สพม.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 21:58
 • สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

  สพม.1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่

  วันเสาร์, 19 เมษายน 2557 21:09
 • ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1

  ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1

  วันเสาร์, 12 เมษายน 2557 22:06
 • ผู้บริหาร สพม.1 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  ผู้บริหาร สพม.1 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 16:35

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1674
เมื่อวาน11487
อาทิตย์นี้27792
เดือนนี้84143
ทั้งหมด1496226

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 188 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 เม.ย. 2557, 15:49 น.
ดาวน์โหลดประกาศ
วันที่ 18 เม.ย. 2557, 11:28 น.
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ  หากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 และประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้ดำเนินการดังนี้   1. กรอกใบสมัครตามแบบ พ.1 พร้อมแนบเอกสาร   2. โรงเรียนจัดทำแบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  และรวบรวมใบสมัคร (ตามแบบ พ.1) พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละ 8,000 บาท     ส่งถึง  สพม.1 (บางแวก)     ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557  โดยด่วน!!!    หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่ว่าประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ สำหรับวันเวลาและสถานที่การอบรมพัฒนาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  ช่อฉัตร จันตะเภา โทรศัพท์ 081-2086213 download แบบ พ.1 และหลักเกณฑ์ download แบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนา
วันที่ 17 เม.ย. 2557, 16:34 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่  2, 3 , 4  5 และ 6)  ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรรที่เรียน ไปรายงาน ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 18 เมษายน  2557 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.  หากไม่ได้รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ [ประกาศ สพม.1] [บัญชีแนบท้าย ม.1]   [บัญชีแนบท้าย ม.4] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2354-4962, 0-2354-4960 ต่อ 111
วันที่ 09 เม.ย. 2557, 16:12 น.
สพม.1 กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย.57 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันที่ 09 เม.ย. 2557, 14:48 น.
ด่วนที่สุด   เรียน  ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ,  ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย, ผอ. ร.ร.วัดราชบพิธ,  ผอ. ร.ร.ศึกษานารีวิทยา,         ผอ.ร.ร.วิมุตยารามพิทยาคม, ผอ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนทียน, ผอ.ร.ร.สตรีวัดระฆัง,         ผอ.ร.ร.วัดพุทธบูชา, ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม , ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,         ผอ.ร.ร.วัดน้อยนพคุณ             ด้วย สพม.1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. เรื่องการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น-สายสะพาย ประจำปี 2556 (เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และป.ช.) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม-มกุฎราชกุมาร แทนพระองค์  เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่  14  เมษายน  2557   ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น (ป.ม.) และ (ป.ภ.) หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1360  ลงวันที่  8  เมษายน  2557 ที่แนบมาพร้อมนี้ [ หนังสือ สพฐ. ] [ รายชื่อผู้ได้เข้าเฝ้า ]
..............................................................................................................................................................................
เครือข่ายผู้ปกครอง-สวนกุหลาบ-ธนฯ-ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมบูรณาการ นำเสนอแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี  ประจำปี 2557...
ผู้บริหาร-สพม-1-หารือ-เตรียมการจัด-สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...
สพม-1-เข้ม-ป้องกันทุจริต-สอบ-ภาค-ก-และ-ภาค-ข-ครูผู้ช่วย-57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี พ.ศ. 2557...
ผู้บริหาร-สพม-1-ยกระดับคุณภาพการศึกษา-ก้าวสู่อาเซียน
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่...
สพม-1-สืบสาน-ประเพณีสงกรานต์-รดน้ำขอพระผู้ใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยดีงาม เป็นสิริมงคล โดยมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย...
ผู้บริหาร-สพม-1-ร่วมรดน้ำขอพร-ผู้บริหารระดับสูง-สพฐ-เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมทั้ง ผู้บริหารงโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เชิญร่วมงานมหกรรมศึกษา Eduzones Expo 2014 ( ประชาสัมพันธ์, 24/03/2557, 14:20 น.)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 05/03/2557, 16:50 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ ปรับปรุงห้องน้ำ ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 23/04/2557, 09:16 น.)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน ( โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, 22/04/2557, 11:48 น.)
โรงเรียนวัดสระเกศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ( โรงเรียนวัดสระเกศ, 22/04/2557, 10:43 น.)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ( โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม, 21/04/2557, 15:47 น.)
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ( โรงเรียนแจงร้อนวิทยา, 18/04/2557, 17:24 น.)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 จำนวน 5 อัตรา ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 17/04/2557, 11:17 น.)
..............................................................................................................................................................................
เรียนปรับพื้นฐาน-ม-๑-และ-ม-๔
เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒...
ต้อนรับลูกกลัยาณี-สตรีวัดระฆัง-ม-1
ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง ม.1
เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2557  โดยท่านผู้อำนวยการ วัชราภรณ์...
รดน้ำขอพรประเพณีวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรประเพณีวันสงกรานต์
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ผู้อำนวยการสุพจน์  หล้าธรรม นำคณะครูและบุคลากร...
สืบสานประเพณีสงกรานต์-โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เขียนโดย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ผู้อำนวยการประเสริฐ  ผุดผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ...
มอบตัวนักเรียน-ม-๔-ปีการศึกษา-๒๕๕๗
มอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางศิริพันธุ์   พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู...
ศ-ว-ประชุมผู้ปกครอง-รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น-ม-๔
ศ.ว.ประชุมผู้ปกครอง รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๔
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนระดับชั้น...
โรงเรียนวัดบวรมงคล-รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4
ท่านผู้อำนวยการณรงค์  คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู...
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครู...
มอบตัวนักเรียน-ม-๑-ปีการศึกษา-๒๕๕๗
มอบตัวนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางศิริพันธุ์   พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู...
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1
รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครู...
..............................................................................................................................................................................
jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- หน้าหลัก เกี่ยวกับ สพม 1 ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบ ผู้อำนวยการ สพม 1 องค์คณะบุคคล เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนกลุ่มที่ 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 โรงเรียนกลุ่มที่ 3 โรงเรียนกลุ่มที่ 4 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 โรงเรียนกลุ่มที่ 6 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา e-office เขตพื้นที่ e-filing Previous Next เรียนปรับพื้นฐาน และ วันอังคาร 22 เมษายน 2557 18 28 เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วันอังคาร 22 เมษายน 2557 16 14 ผู้บริหาร สพม 1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2557 12 37 สพม 1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค และ ภาค ครูผู้ช่วย 57 วันเสาร์ 19 เมษายน 2557 22 18 ผู้บริหาร สพม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน วันเสาร์ 19 เมษายน 2557 21 58 สพม 1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่ วันเสาร์ 19 เมษายน 2557 21 09 ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง 1 วันเสาร์ 12 เมษายน 2557 22 06 ผู้บริหาร สพม 1 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง สพฐ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันศุกร์ 11 เมษายน 2557 16 35 var _lofmain $ var object new LofArticleSlideshow _lofmain fxObject transition Fx Transitions Quad easeInOut duration 700 startItem 0 interval 5000 direction navItemHeight 75 navItemWidth 340 navItemsDisplay 4 navPos autoStart 1 descOpacity 1 object registerButtonsControl next _lofmain getElement previous _lofmain getElement เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สถาบันสังคมศึกษาฯ สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระบี่ กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 สพป กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธ์ เขต 1 สพป กาฬสินธ์ เขต 2 สพป กาฬสินธ์ เขต 3 สพป กำแพงเพชร เขต 1 สพป กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป ชุมพร เขต 1 สพป ชุมพร เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ตาก เขต 1 สพป ตาก 2 ตราด สพป ตรัง 1 สพป ตรัง 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 สพป ปัตตานี เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 พังงา พัทลุง เขต 1 พัทลุง เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 สพป นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 สพป นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 สพป นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 สพป นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 สพป มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 สพป ยโสธร เขต 1 สพป ยโสธร เขต 2 สพป ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 3 เลย เขต 1 เลย เขต 2 เลย เขต 3 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำพูน เขต 1 สพป ลำพูน เขต 2 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สตูล สระแก้ว เขต 1 สพป สระแก้ว เขต 2 สิงห์บุรี สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สพป สกลนคร เขต 3 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สุโขทัย เขต 1 สพป สุโขทัย เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 3 สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพป สงขลา เขต 1 สพป สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 2 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ่างทอง อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 สพป อุบลราชธานี เขต 5 อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 13 ตรัง กระบี่ เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เขต 16 สงขลา สตูล เขต 17 จันทบุรี ตราด เขต 18 ชลบุรี ระยอง เขต 19 เลย หนองบัวลำภู เขต 20 อุดรธานี เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ เขต 25 ขอนแก่น เขต 26 มหาสารคาม เขต 27 ร้อยเอ็ด เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต 30 ชัยภูมิ สพม 31 นครราชสีมา เขต 32 บุรีรัมย์ เขต 33 สุรินทร์ เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เขต 35 ลำปาง-ลำพูน เขต 36 เชียงราย-พะเยา เขต 37 แพร่-น่าน เขต 38 สุโขทัย-ตาก เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เขต 40 เพชรบูรณ์ เขต 41 กำแพงเพชร พิจิตร เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี เมนูหลัก หน้าหลัก ระบบเงินเดือน สพม 1 E-Money การบริหารงบประมาณ ปฏิทิน สพม 1 ผู้อำนวยการ เข้าสู่ระบบ ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ค้นหา ค้นหา Obec-mail เช็คเมล obecmail สมัครเมล obecmail หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มงานภายใน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภา สพม 1 สารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามประเภทโรงเรียน แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปโรงเรียนในสังกัด ปี 2556 เมนูลิงค์อื่นๆ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เรียนฟรี 15 ปี บันทึกการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ระบบ Intranet สพม 1 ระบบขอใช้ห้องประชุม ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สารบรรณกลางหนังสือรับ สารบรรณกลางสำเนาหนังสือส่ง แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวนผู้เยี่ยมชม วันนี้ 1674 เมื่อวาน 11487 อาทิตย์นี้ 27792 เดือนนี้ 84143 ทั้งหมด 1496226 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม มี 188 #160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame Hot News สพม 1 ประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรติ quot คุรุสดุดี quot ประจำปี 2557 วันที่ 18 เม 2557 15 49 ดาวน์โหลดประกาศ ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ 18 เม 2557 11 28 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ หากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ที่ ศธ 0206 3 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 และประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้ดำเนินการดังนี้ 1 กรอกใบสมัครตามแบบ 1 พร้อมแนบเอกสาร 2 โรงเรียนจัดทำแบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนาฯ และรวบรวมใบสมัคร ตามแบบ 1 พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละ 8 000 บาท ส่งถึง สพม 1 บางแวก ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยด่วน หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่ว่าประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ สำหรับวันเวลาและสถานที่การอบรมพัฒนาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ช่อฉัตร จันตะเภา โทรศัพท์ 081-2086213 download แบบ 1 และหลักเกณฑ์ download แบบสรุปงบหน้าผู้เข้ารับการพัฒนา ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 เม 2557 16 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่ 2 3 4 5 และ 6 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรรที่เรียน ไปรายงาน โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 09 00 - 16 30 หากไม่ได้รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ สพม 1 บัญชีแนบท้าย 1 บัญชีแนบท้าย 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2354-4962 0-2354-4960 ต่อ 111 กำหนดการพิธีรดน้ำขอพร ในประเพณีสงกรานต์ วันที่ 09 เม 2557 16 12 สพม 1 กำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เม 57 เวลา 10 00 - 12 00 หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดาวน์โหลดกำหนดการ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ 09 เม 2557 14 48 ด่วนที่สุด เรียน ผอ สวนกุหลาบวิทยาลัย ผอ สามเสนวิทยาลัย ผอ วัดราชบพิธ ผอ ศึกษานารีวิทยา ผอ วิมุตยารามพิทยาคม ผอ รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนทียน ผอ สตรีวัดระฆัง ผอ วัดพุทธบูชา ผอ บางปะกอกวิทยาคม ผอ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผอ วัดน้อยนพคุณ ด้วย สพม 1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ เรื่องการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น-สายสะพาย ประจำปี 2556 เฉพาะชั้น และป เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม-มกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น และ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 1360 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่แนบมาพร้อมนี้ หนังสือ สพฐ รายชื่อผู้ได้เข้าเฝ้า ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม สพม 1 เครือข่ายผู้ปกครอง สวนกุหลาบ ธนฯ ทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เขียนเมื่อ 22 เม 2557 16 14 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมบูรณาการ นำเสนอแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2557 ผู้บริหาร สพม 1 หารือ เตรียมการจัด สัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ เขียนเมื่อ 20 เม 2557 12 37 ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 เข้ม ป้องกันทุจริต สอบ ภาค และ ภาค ครูผู้ช่วย 57 เขียนเมื่อ 19 เม 2557 22 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี 2557 ผู้บริหาร สพม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน เขียนเมื่อ 19 เม 2557 21 58 ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ สพม 1 สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพระผู้ใหญ่ เขียนเมื่อ 19 เม 2557 21 09 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จัดงาน ldquo สุขสันต์วันสงกรานต์ rdquo เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยดีงาม เป็นสิริมงคล โดยมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ผู้บริหาร สพม 1 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง สพฐ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เขียนเมื่อ 11 เม 2557 16 35 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมทั้ง ผู้บริหารงโรงเรียนในสังกัด สพม 1 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง ดูทั้งหมด รับสมัครงาน-สอบบรรจุแต่งตั้ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 04 04 2557 17 01 ประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 10 03 2557 11 38 ประกาศ การขึ้นบัญชี สพม 1 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 01 2557 14 34 รายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 มกราคม 13 01 2557 15 59 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 01 2557 11 00 รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 2556 วันที่ 16 56 06 01 2557 13 01 ประกาศ รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 06 01 2557 10 46 รายละเอียดการเรียกบรรจุ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 28 11 2556 15 30 รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง 18 11 2556 09 34 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักคึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554ฯ 31 10 2556 14 48 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ สพม 1 - แจ้งโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญ นักเรียน 1-3 ประกวดวาดภาพ หัวข้อ quot ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน quot ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ 10 04 2557 12 29 ขอเชิญครู สพม 1 ทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย สทศ ประชาสัมพันธ์ 10 04 2557 12 12 เชิญร่วมงานมหกรรมศึกษา Eduzones Expo 2014 ประชาสัมพันธ์ 24 03 2557 14 20 แจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาบุกเบิก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 03 2557 21 48 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 05 03 2557 16 50 ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ quot กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม quot ประชาสัมพันธ์ 05 03 2557 09 41 ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 54 ประชาสัมพันธ์ 24 02 2557 09 52 ประชาสัมพันธ์การประกวด quot เนื้อเรื่องด้านพลังงาน quot สำหรับจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านพลังงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 18 02 2557 10 38 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A T C กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 01 2557 08 46 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 01 2557 09 45 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนในสังกัด ประกาศ ปรับปรุงห้องน้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 23 04 2557 09 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงาน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 22 04 2557 11 48 โรงเรียนวัดสระเกศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนวัดสระเกศ 22 04 2557 10 43 โรงเรียนทวีธาภิเศก มีความประสงค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนทวีธาภิเศก 21 04 2557 22 55 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 21 04 2557 15 47 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 18 04 2557 17 24 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 18 04 2557 16 08 โรงเรียนวัดสระเกศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนวัดสระเกศ 18 04 2557 11 33 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15 000 จำนวน 5 อัตรา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 17 04 2557 11 17 สอบราคาจ้างร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดบวรมงคล 11 04 2557 12 39 ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด เรียนปรับพื้นฐาน และ เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ต้อนรับลูกกัลยาณี สตรีวัดระฆัง 1 เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยท่านผู้อำนวยการ วัชราภรณ์ รดน้ำขอพรประเพณีวันสงกรานต์ เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ผู้อำนวยการสุพจน์ หล้าธรรม นำคณะครูและบุคลากร สืบสานประเพณีสงกรานต์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขียนโดย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ผู้อำนวยการประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ประชุมผู้ปกครอง รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนระดับชั้น โรงเรียนวัดบวรมงคล รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย โรงเรียนวัดบวรมงคล ท่านผู้อำนวยการณรงค์ คงสมปราชญ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครู มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู รับมอบตัวประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะผู้บริหาร และคณะครู ดูทั้งหมด หนังสือราชการจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 email ผู้ดูแลเว็บไซต์ uthaitho@gmail com