Go to Site http://www.sesao1.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - หน้าหลัก
Get Adobe Flash player
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

  วันเสาร์, 12 กรกฎาคม 2557 15:06
 • ถวายเทียนพรรษา เเก่วัดสีสุกและวัดยายร่ม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

  ถวายเทียนพรรษา เเก่วัดสีสุกและวัดยายร่ม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

  วันศุกร์, 11 กรกฎาคม 2557 14:22
 • ลูก ส. ร่วมทำบุญตักบาตร

  ลูก ส. ร่วมทำบุญตักบาตร

  วันศุกร์, 11 กรกฎาคม 2557 09:25
 • ดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ Target Zero Drug

  ดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ Target Zero Drug "ยาเสพติดเป็นศูนย์"

  วันศุกร์, 11 กรกฎาคม 2557 00:40
 • ธ.บ.ว. แห่เทียนจำนำพรรษา

  ธ.บ.ว. แห่เทียนจำนำพรรษา

  วันศุกร์, 11 กรกฎาคม 2557 00:19
 • ถวายเทียนจำนำพรรษา

  ถวายเทียนจำนำพรรษา

  วันพฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2557 17:40
 • แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา

  แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา

  วันพฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2557 17:20
 • พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด

  พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด

  วันพฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2557 16:31

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้355
เมื่อวาน1041
อาทิตย์นี้14541
เดือนนี้30363
ทั้งหมด1730205

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 ก.ค. 2557, 10:47 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) จัดส่งนักเรียน(นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น) จำนวน 3 คน  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค. 2557  ณ  โรงเรียนวัดราชบพิธ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2557   [ดาวน์โหลดรายละเอียด]
วันที่ 07 ก.ค. 2557, 08:45 น.
หัวข้อโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ 04 ก.ค. 2557, 10:01 น.
การประกวดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และการประกวดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.1 ขอเลื่อนการประกวดการแข่งขัน จากวันที่ 7 ก.ค.57 เป็นวันที่ 9 ก.ค.57  และขอความร่วมมือกลุ่มโรงเรียนส่งผลการประกวดแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนพร้อมรายชื่อคณะกรรมการพาทีสร้างสรรค์ จำนวน 2 คน และรายชื่อคณะกรรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 4 ก.ค.57 โดยทางโทรสารหมายเลข 02-410-2044 ต่อ 709   กลุ่มนิเทศและติดตาม
วันที่ 03 ก.ค. 2557, 16:40 น.
เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมพญาไท สพม.1 [ดาวน์โหลดไฟล์ 1]   [ไฟล์ 2]    [ไฟล์ 3]   [ไฟล์ 4]   [ไฟล 4.1]    [ไฟล์ 5]   [ไฟล์ 6]   [ไฟล์ 7]
วันที่ 03 ก.ค. 2557, 11:47 น.
ด่วนที่สุด  สพม.1 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด  สำรวจและยืนยันข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(โรงเรียนวังไกลกังวล) ตามแบบสำรวจโดยขอให้ส่งไปที่กลุ่มส่งเสรมการจัดการศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4962 ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2557 [โหลดรายละเอียด]
..............................................................................................................................................................................
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียน-สังกัด-สพม-1-หารือเพื่อพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับหารือข้อราชการ...
สพม-1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่านรองศรีรัตน์ รัตนราศรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ณ ห้องพญาไท ชั้น 2...
สพม-1-พัฒนาคุณภาพการศึกษา-ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด...
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา-กรุงเทพมหานคร-เขต-1-เสริมสร้างศีลธรรม-ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา-ประจำปี-2557
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม...
สพม-1-ร่วมกับเครือข่ายครู-เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่-กทม-พัฒนาศักยภาพครู-เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.1 จำนวน 134 คน โดยมีนางสาววนิดา...
สพม-1-จัดประชุมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน-o-net-และระดับเขตพื้นที่การศึก-las-ปีการศึกษา-2556
สพม.1 จัดประชุมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และระดับเขตพื้นที่การศึก(LAS) ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม  2557...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูสังคมฯ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 08/07/2557, 12:53 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 07/07/2557, 13:51 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานใต้โครงหลังคา ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 07/07/2557, 13:49 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 04/07/2557, 09:48 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงเบาะยูโด ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 03/07/2557, 15:28 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 02/07/2557, 15:04 น.)
..............................................................................................................................................................................
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา-ประจำปี-2557
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กัลยาณีสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557   ณ...
พิธีถวายเทียนพรรษา-เเก่วัดสีสุกและวัดยายร่วม
นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒนธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา...
ลูก-ส-ร่วมทำบุญตักบาตร
ลูก ส. ร่วมทำบุญตักบาตร
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
 นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ นำครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร...
ดนตรีต้านยาเสพติด-โครงการ-target-zero-drug-ยาเสพติดเป็นศูนย์
ดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ Target Zero Drug "ยาเสพติดเป็นศูนย์"
เขียนโดย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมกับบริษัท อนุร็อค เรคคอร์ด จำกัด ได้ทำโครงการ Target Zero Drug...
ธ-บ-ว-แห่เทียนจำนำพรรษา
ธ.บ.ว. แห่เทียนจำนำพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธนบุรีวรเวเทพีพลารักษ์ นำโดยผู้อำนวยการ นายธวัชชัย  ชัยเพชระกล นำคณะครู นักเรียน...
ณ-วัดเกษตรพันตาราม-และวัดศรีนวล
ถวายเทียนจำนำพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ถวายเทียน ณ วัดเกษตร ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ...
แห่เทียน-ถวายเทียนพรรษา
แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ...
พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด
พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นายอารีย์  วีระเจริญ...
ถวานเทียน-ปี-2557
สุภาพชนคนตลาดพลู ถวายเทียนจำนำพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายวัดต่าง ๆ เมื่อวันที่  10 ...
หล่อเทียน-ปี2557
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนจำนำพรรษา
เขียนโดย โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ หล่อเทียนจำนำพรรษา  เมื่อวันที่  9 ...
..............................................................................................................................................................................
jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- หน้าหลัก เกี่ยวกับ สพม 1 ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบ ผู้อำนวยการ สพม 1 องค์คณะบุคคล เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนกลุ่มที่ 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 โรงเรียนกลุ่มที่ 3 โรงเรียนกลุ่มที่ 4 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 โรงเรียนกลุ่มที่ 6 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา e-office เขตพื้นที่ e-office สพฐ Previous Next กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 วันเสาร์ 12 กรกฎาคม 2557 15 06 ถวายเทียนพรรษา เเก่วัดสีสุกและวัดยายร่ม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วันศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 14 22 ลูก ร่วมทำบุญตักบาตร วันศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 09 25 ดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ Target Zero Drug วันศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 00 40 แห่เทียนจำนำพรรษา วันศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 00 19 ถวายเทียนจำนำพรรษา วันพฤหัสบดี 10 กรกฎาคม 2557 17 40 แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา วันพฤหัสบดี 10 กรกฎาคม 2557 17 20 พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด วันพฤหัสบดี 10 กรกฎาคม 2557 16 31 var _lofmain $ var object new LofArticleSlideshow _lofmain fxObject transition Fx Transitions Quad easeInOut duration 700 startItem 0 interval 5000 direction navItemHeight 75 navItemWidth 340 navItemsDisplay 4 navPos autoStart 1 descOpacity 1 object registerButtonsControl next _lofmain getElement previous _lofmain getElement เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สถาบันสังคมศึกษาฯ สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระบี่ กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 สพป กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธ์ เขต 1 สพป กาฬสินธ์ เขต 2 สพป กาฬสินธ์ เขต 3 สพป กำแพงเพชร เขต 1 สพป กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป ชุมพร เขต 1 สพป ชุมพร เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ตาก เขต 1 สพป ตาก 2 ตราด สพป ตรัง 1 สพป ตรัง 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 สพป ปัตตานี เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 พังงา พัทลุง เขต 1 พัทลุง เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 สพป นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 สพป นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 สพป นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 สพป นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 สพป มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 สพป ยโสธร เขต 1 สพป ยโสธร เขต 2 สพป ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 3 เลย เขต 1 เลย เขต 2 เลย เขต 3 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำพูน เขต 1 สพป ลำพูน เขต 2 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สตูล สระแก้ว เขต 1 สพป สระแก้ว เขต 2 สิงห์บุรี สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สพป สกลนคร เขต 3 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สุโขทัย เขต 1 สพป สุโขทัย เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 3 สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพป สงขลา เขต 1 สพป สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 2 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ่างทอง อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 สพป อุบลราชธานี เขต 5 อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 13 ตรัง กระบี่ เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เขต 16 สงขลา สตูล เขต 17 จันทบุรี ตราด เขต 18 ชลบุรี ระยอง เขต 19 เลย หนองบัวลำภู เขต 20 อุดรธานี เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ เขต 25 ขอนแก่น เขต 26 มหาสารคาม เขต 27 ร้อยเอ็ด เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต 30 ชัยภูมิ สพม 31 นครราชสีมา เขต 32 บุรีรัมย์ เขต 33 สุรินทร์ เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เขต 35 ลำปาง-ลำพูน เขต 36 เชียงราย-พะเยา เขต 37 แพร่-น่าน เขต 38 สุโขทัย-ตาก เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เขต 40 เพชรบูรณ์ เขต 41 กำแพงเพชร พิจิตร เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี เมนูหลัก หน้าหลัก ระบบเงินเดือน สพม 1 E-Money การบริหารงบประมาณ ปฏิทิน สพม 1 ผู้อำนวยการ เข้าสู่ระบบ ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ สมัครสมาชิก ค้นหา ค้นหา Obec-mail เช็คเมล obecmail สมัครเมล obecmail หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มงานภายใน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภา สพม 1 สารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามประเภทโรงเรียน แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปโรงเรียนในสังกัด ปี 2557 เมนูลิงค์อื่นๆ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เรียนฟรี 15 ปี บันทึกการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ระบบ Intranet สพม 1 ระบบขอใช้ห้องประชุม ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สารบรรณกลางหนังสือรับ สารบรรณกลางสำเนาหนังสือส่ง แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวนผู้เยี่ยมชม วันนี้ 355 เมื่อวาน 1041 อาทิตย์นี้ 14541 เดือนนี้ 30363 ทั้งหมด 1730205 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม มี 16 #160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame Hot News สพม 1 โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” LIFE SAVING วันที่ 10 2557 10 47 สพม 1 ขอให้โรงเรียน ตามรายชื่อที่แนบ จัดส่งนักเรียน นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ ldquo ว่ายน้ำเพื่อชีวิต rdquo LIFE SAVING ระหว่างวันที่ 19 - 20 2557 โรงเรียนวัดราชบพิธ ภายในวันที่ 15 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียด หัวข้อโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 07 2557 08 45 หัวข้อโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 57 โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ การประกวดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 04 2557 10 01 การประกวดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และการประกวดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม 1 ขอเลื่อนการประกวดการแข่งขัน จากวันที่ 7 57 เป็นวันที่ 9 57 และขอความร่วมมือกลุ่มโรงเรียนส่งผลการประกวดแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนพร้อมรายชื่อคณะกรรมการพาทีสร้างสรรค์ จำนวน 2 คน และรายชื่อคณะกรรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 4 57 โดยทางโทรสารหมายเลข 02-410-2044 ต่อ 709 กลุ่มนิเทศและติดตาม เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” วันที่ 03 2557 16 40 เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ldquo เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ rdquo วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมพญาไท สพม 1 ดาวน์โหลดไฟล์ 1 ไฟล์ 2 ไฟล์ 3 ไฟล์ 4 ไฟล 4 1 ไฟล์ 5 ไฟล์ 6 ไฟล์ 7 ด่วนที่สุด สำรวจและยืนยันข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 03 2557 11 47 ด่วนที่สุด สพม 1 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจและยืนยันข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ตามแบบสำรวจโดยขอให้ส่งไปที่กลุ่มส่งเสรมการจัดการศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4962 ภายในวันที่ 3 2557 โหลดรายละเอียด ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม สพม 1 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม 1 หารือเพื่อพัฒนาการศึกษา เขียนเมื่อ 09 2557 19 47 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับหารือข้อราชการ สพม 1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนเมื่อ 09 2557 16 10 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่านรองศรีรัตน์ รัตนราศรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ห้องพญาไท ชั้น 2 สพม 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เขียนเมื่อ 08 2557 10 37 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เสริมสร้างศีลธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 เขียนเมื่อ 04 2557 13 07 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม สพม 1 ร่วมกับเครือข่ายครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กทม พัฒนาศักยภาพครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขียนเมื่อ 04 2557 09 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม 1 จำนวน 134 คน โดยมีนางสาววนิดา สพม 1 จัดประชุมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และระดับเขตพื้นที่การศึก LAS ปีการศึกษา 2556 เขียนเมื่อ 02 2557 21 24 สพม 1 จัดประชุมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และระดับเขตพื้นที่การศึก LAS ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2557 ดูทั้งหมด รับสมัครงาน-สอบบรรจุแต่งตั้ง รายชื่อโรงเรียนประกอบการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 1 57 23 06 2557 09 58 รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 1 57 20 06 2557 12 56 รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 28 57 22 05 2557 15 43 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 30 04 2557 18 00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 24 04 2557 11 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 04 04 2557 17 01 ประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 10 03 2557 11 38 ประกาศ การขึ้นบัญชี สพม 1 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 01 2557 14 34 รายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 มกราคม 13 01 2557 15 59 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 01 2557 11 00 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ สพม 1 - แจ้งโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น quot โลกใสในจอสวย quot ปีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 15 05 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 14 42 ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo IPITEx 2014” ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 14 27 ขอเชิญชมนิทรรศการ quot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 quot Thailand Reserch Expo 2014 ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 13 47 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ กับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สวสท ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 10 17 ขอเชิญนักเรียนชั้น 1-3 ประกวดวาดภาพระบายสี Gift for Mom ครั้งที่ 12 ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 09 49 ขอเชิญนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 09 28 กู้เงินโครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 HotNews 03 06 2557 14 18 ขอเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ประชาสัมพันธ์ 16 05 2557 14 59 ขอเชิญร่วมการสัมมนา “แนวทางการปฏิรูปจริยธรรมเยาวชนไทย” ประชาสัมพันธ์ 16 05 2557 14 52 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน หญิง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 09 07 2557 10 05 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูสังคมฯ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 08 07 2557 12 53 สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 07 07 2557 13 51 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานใต้โครงหลังคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 07 07 2557 13 49 ร่างTORซ่อมแซมพื้นผิวสนาม ถนน ป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม 07 07 2557 13 13 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ทรุดโทรมจากอัทกภัย โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 04 07 2557 19 31 ประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 04 07 2557 15 24 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 04 07 2557 09 48 สอบราคาจ้างปรับปรุงเบาะยูโด โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 03 07 2557 15 28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 02 07 2557 15 04 ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เขียนโดย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กัลยาณีสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 ถวายเทียนพรรษา เเก่วัดสีสุกและวัดยายร่ม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย บางมดวิทยา นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒนธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ลูก ร่วมทำบุญตักบาตร เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ นำครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ Target Zero Drug quot ยาเสพติดเป็นศูนย์ quot เขียนโดย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ร่วมกับบริษัท อนุร็อค เรคคอร์ด จำกัด ได้ทำโครงการ Target Zero Drug แห่เทียนจำนำพรรษา เขียนโดย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเวเทพีพลารักษ์ นำโดยผู้อำนวยการ นายธวัชชัย ชัยเพชระกล นำคณะครู นักเรียน ถวายเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ถวายเทียน วัดเกษตร ถวายเทียนจำนำพรรษา แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา เขียนโดย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พิธีเปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายอารีย์ วีระเจริญ สุภาพชนคนตลาดพลู ถวายเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายวัดต่าง เมื่อวันที่ 10 สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ หล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 9 ดูทั้งหมด หนังสือราชการจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 email ผู้ดูแลเว็บไซต์ uthaitho@gmail com