Go to Site http://www.sesao1.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - หน้าหลัก
 • มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

  มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

  วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2558 06:12
 • มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

  มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2558 05:45
 • ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง

  ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 21:58
 • ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 20:16
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:56
 • กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

  กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:50
 • กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:41
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:20
 • ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

  ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:00
 • ลูก ส. แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

  ลูก ส. แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

  วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558 20:23

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้585
เมื่อวาน638
อาทิตย์นี้6140
เดือนนี้44935
ทั้งหมด2797217

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

วันที่ 29 ก.ค. 2558, 15:34 น.
สพม.1 ได้ปรับ/แก้ไข/ขยายปฏิทินการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ใหม่ ตามหนังสือ สพม.ที่ 04231/3499 ลว.28ก.ค.2558 สรุปดังนี้ รับสมัคร/เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถึงวันที่ 7 ส.ค.2558 พร้อมเลือกกันเองกรณีสมัครเกิน1คน,ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 17-20 ส.ค.2558 (รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้ง)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:48 น.
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)  (ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:03 น.
สพม.1 ขอตอบรัับรายชื่อ และขอขยายเวลารับสมัครโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ  ระหว่างวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2558 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม. ไปจนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2558 และโรงเรียนสามารถจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการได้โรงเรียนละ 2 คน กับขอความกรุณาจัดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มส่งเสริมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4972 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จะสนับสนุนค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการดังกล่าวด้วย [ดาวน์โหลดรายละเอียด]...
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 13:56 น.
คู่มืองานทะเบียน SGS
วันที่ 21 ก.ค. 2558, 14:08 น.
สืบเนื่อง จากการจัดกิจกรรมจักรยานจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขอความร่วมมือดำเนินการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังแนบ และ http://www.bikeformom2015.com/ สามารถชมสปอต(spot) https://www.youtube.com/watch?v=HiFc6vEdp04 ดาวน์โหลดสปอต(spot)...
..............................................................................................................................................................................
learn-thai-language
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย กับ กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 17 โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ...
se-programmadmin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับ...
teacher-dev
คณะทำงานดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ร่วมหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1...
sesao1-m7-58
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมหารือการจัดการศึกษาในสังกัด สพม.1 ...
tracking-obec
คณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยนายสนิท แย้มเกษร...
p-conv-sesao1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนในสังกัด  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 01/05/2558, 14:54 น.)
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, 06/11/2557, 13:57 น.)
..............................................................................................................................................................................
การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 29/07/2558, 16:51 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 60 ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 28/07/2558, 16:30 น.)
โรงเรียนศึกษานารีประกาศสอบราคาซื้อ ( โรงเรียนศึกษานารี, 28/07/2558, 10:23 น.)
โรงเรียนศึกษานารี ( โรงเรียนศึกษานารี, 28/07/2558, 10:10 น.)
..............................................................................................................................................................................
มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน-และถวายเทียนจำนำพรรษา
29  กรกฎาคม  2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน ...
มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม-วันภาษาไทยแห่งชาติ
29  กรกฎาคม  2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ...
ชาวราชนันทาจารย์-สามเสนวิทยาลัย-๒-ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียน, ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง,...
30-7
ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ครู นักเรียน...
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ-โรงเรียนวัดสังเวช
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ...
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา-เนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา...
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา-โรงเรียนวัดสังเวช
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยม...
30-7-58
ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
 นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน...
29-7-58
นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน...
..............................................................................................................................................................................
jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject หน้าหลัก เกี่ยวกับ สพม 1 ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบ ผู้อำนวยการ สพม 1 องค์คณะบุคคล เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนกลุ่มที่ 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 โรงเรียนกลุ่มที่ 3 โรงเรียนกลุ่มที่ 4 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 โรงเรียนกลุ่มที่ 6 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา e-office เขตพื้นที่ e-office สพฐ Previous Next มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา วันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558 06 12 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558 05 45 ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 21 58 ลูก เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 20 16 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 13 56 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 13 50 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 13 41 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 13 20 ลูก ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 13 00 ลูก แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน วันพุธ 29 กรกฎาคม 2558 20 23 var _lofmain $ var object new LofArticleSlideshow _lofmain fxObject transition Fx Transitions Quad easeInOut duration 700 startItem 0 interval 5000 direction navItemHeight 75 navItemWidth 340 navItemsDisplay 4 navPos autoStart 1 descOpacity 1 object registerButtonsControl next _lofmain getElement previous _lofmain getElement เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สถาบันสังคมศึกษาฯ สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระบี่ กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 สพป กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธ์ เขต 1 สพป กาฬสินธ์ เขต 2 สพป กาฬสินธ์ เขต 3 สพป กำแพงเพชร เขต 1 สพป กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป ชุมพร เขต 1 สพป ชุมพร เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ตาก เขต 1 สพป ตาก 2 ตราด สพป ตรัง 1 สพป ตรัง 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 สพป ปัตตานี เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 พังงา พัทลุง เขต 1 พัทลุง เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 สพป นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 สพป นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 สพป นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 สพป นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 สพป มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 สพป ยโสธร เขต 1 สพป ยโสธร เขต 2 สพป ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 3 เลย เขต 1 เลย เขต 2 เลย เขต 3 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำพูน เขต 1 สพป ลำพูน เขต 2 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สตูล สระแก้ว เขต 1 สพป สระแก้ว เขต 2 สิงห์บุรี สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สพป สกลนคร เขต 3 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สุโขทัย เขต 1 สพป สุโขทัย เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 3 สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพป สงขลา เขต 1 สพป สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 2 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ่างทอง อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 สพป อุบลราชธานี เขต 5 อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 13 ตรัง กระบี่ เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เขต 16 สงขลา สตูล เขต 17 จันทบุรี ตราด เขต 18 ชลบุรี ระยอง เขต 19 เลย หนองบัวลำภู เขต 20 อุดรธานี เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ เขต 25 ขอนแก่น เขต 26 มหาสารคาม เขต 27 ร้อยเอ็ด เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต 30 ชัยภูมิ สพม 31 นครราชสีมา เขต 32 บุรีรัมย์ เขต 33 สุรินทร์ เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เขต 35 ลำปาง-ลำพูน เขต 36 เชียงราย-พะเยา เขต 37 แพร่-น่าน เขต 38 สุโขทัย-ตาก เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เขต 40 เพชรบูรณ์ เขต 41 กำแพงเพชร พิจิตร เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี เมนูหลัก หน้าหลัก ระบบเงินเดือน สพม 1 E-Money การบริหารงบประมาณ คู่มือบริการประชาชน ผู้อำนวยการ เข้าสู่ระบบ ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ ค้นหา ค้นหา Obec-mail เช็คเมล obecmail สมัครเมล obecmail หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มงานภายใน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน KM สพม 1 สารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามประเภทโรงเรียน แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปโรงเรียนในสังกัด ปี 2557 เมนูลิงค์อื่นๆ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เรียนฟรี 15 ปี คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ระบบ Intranet สพม 1 ระบบขอใช้ห้องประชุม ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สารบรรณกลางหนังสือรับ สารบรรณกลางสำเนาหนังสือส่ง แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame จำนวนผู้เยี่ยมชม วันนี้ 585 เมื่อวาน 638 อาทิตย์นี้ 6140 เดือนนี้ 44935 ทั้งหมด 2797217 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม มี 29 #160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์ วีดิทัศน์กิจกรรม สพม 1 Facebook ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม gt gt gt Hot News สพม 1 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 29 2558 15 34 สพม 1 ได้ปรับ แก้ไข ขยายปฏิทินการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ใหม่ ตามหนังสือ สพม ที่ 04231 3499 ลว 28ก 2558 สรุปดังนี้ รับสมัคร เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถึงวันที่ 7 2558 พร้อมเลือกกันเองกรณีสมัครเกิน1คน ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 17-20 2558 รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้ง แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 2558 16 48 ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม ด่วนที่สุด โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 2558 16 03 สพม 1 ขอตอบรัับรายชื่อ และขอขยายเวลารับสมัครโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 28 - 29 2558 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม ไปจนถึงวันที่ 10 2558 และโรงเรียนสามารถจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการได้โรงเรียนละ 2 คน กับขอความกรุณาจัดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มส่งเสริมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4972 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะสนับสนุนค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการดังกล่าวด้วย ดาวน์โหลดรายละเอียด คู่มืองานทะเบียน SGS วันที่ 24 2558 13 56 คู่มืองานทะเบียน SGS การให้ความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 quot Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ quot วันที่ 21 2558 14 08 สืบเนื่อง จากการจัดกิจกรรมจักรยานจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 quot Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ quot โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขอความร่วมมือดำเนินการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังแนบ และ http www bikeformom2015 com สามารถชมสปอต spot https www youtube com watch v HiFc6vEdp04 ดาวน์โหลดสปอต spot ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม สพม 1 สพม 1 พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย 17 โรงเรียน ในสังกัด เขียนเมื่อ 27 2558 13 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย กับ กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 17 โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง สพม 1 ประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา สำหรับมัธยมศึกษา เขียนเมื่อ 24 2558 16 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับ ประชุม เตรียมการ พัฒนาครูผู้ช่วย 3-5 สิงหาคม นี้ เขียนเมื่อ 24 2558 15 22 คณะทำงานดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 ร่วมหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ สพม 1 สพม 1 ประชุม ผอ ในสังกัด ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 เขียนเมื่อ 23 2558 18 16 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมหารือการจัดการศึกษาในสังกัด สพม 1 สพม 1 รับการติดตามและประเมินผล สพท ระยะที่ 2 เขียนเมื่อ 22 2558 15 29 คณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยนายสนิท แย้มเกษร สพม 1 ประชุมการดำเนินการตาม พรบ อำนวยความสะดวกฯ เขียนเมื่อ 18 2558 21 01 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 ประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 ของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ดูทั้งหมด ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง - รับสมัครงาน สพม 1 รับสมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีจำเป็น เหตุพิเศษ ผู้ฝึกสอนฟุตซอล 24 07 2558 12 28 หนังสือเรียกรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 7 58 15 07 2558 14 59 การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สำรอง รอบ 3 กรกฎาคม 2558 26 06 2558 23 44 สพม 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 217 ตำแหน่ง รอบ 3 กรกฎาคม 2558 25 06 2558 11 25 สรุปบัญชีการเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย สพม 1 08 06 2558 14 45 การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย 15 มิถุนายน 2558 04 06 2558 13 56 คำสั่ง สพม 1 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่ง ผอ สถานศึกษา และรอง ผอ สถานศึกษา ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 03 06 2558 18 58 การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 05 2558 11 08 ประกาศ แก้ไขลำดับที่การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 05 2558 17 01 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพิ่มเติม 24 05 2558 16 51 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ สพม 1 - แจ้งโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญนักเรียน ประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประชาสัมพันธ์ 24 07 2558 14 40 เอกสารประกอบ การดำเนินการพรบ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 ประชาสัมพันธ์ 17 07 2558 12 25 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 01 05 2558 14 54 ขอเชิญร่วมงาน quot Australia Education Interview Program 2015 on Science Technology and Sustainability quot ประชาสัมพันธ์ 29 04 2558 13 55 ขอเชิญร่วมงาน quot Australia Education Interview Program 2015 on Science Technology and Sustainability quot ประชาสัมพันธ์ 29 04 2558 13 50 การใช้เงินนอกงบประมาณ รายได้สถานศึกษา ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 01 2558 09 36 การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น 2 และ 5 กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา 24 12 2557 13 42 ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 11 2557 14 20 แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 07 11 2557 13 56 เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 06 11 2557 13 57 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนในสังกัด พิธี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 30 07 2558 13 32 กิจกรรม quot วันภาษาไทยแห่งชาติ quot ปี 2558 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 30 07 2558 13 24 การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ 29 07 2558 16 51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 29 07 2558 10 21 ประกาศโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เรื่องขยายเวลารับและยื่นซองสอบราคา กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสี่ล้อ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 28 07 2558 20 51 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 60 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 28 07 2558 16 30 ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน LED TV โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 28 07 2558 14 34 โรงเรียนบางมดวิทยา quot สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ quot ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง บางมดวิทยา 28 07 2558 12 53 โรงเรียนศึกษานารีประกาศสอบราคาซื้อ โรงเรียนศึกษานารี 28 07 2558 10 23 โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารี 28 07 2558 10 10 ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย โรงเรียนมหรรณพาราม 29 กรกฎาคม 2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียน มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย โรงเรียนมหรรณพาราม 29 กรกฎาคม 2558 มหรรณพารามโรงเรียนดีของชุมชนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15 30 คณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ลูก เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ครู นักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยม ลูก ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน ลูก แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน ดูทั้งหมด หนังสือราชการจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 email ผู้ดูแลเว็บไซต์ admin@sesao1 go th