Go to Site http://www.sesao1.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - หน้าหลัก
Get Adobe Flash player
 • ลูกราชนันทาจารย์ รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

  ลูกราชนันทาจารย์ รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 21:09
 • ลูกราชนันทาจารย์ กับกิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ลูกราชนันทาจารย์ กับกิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 21:02
 • ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี

  ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 20:55
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

  การแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 19:31
 • โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net

  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 18:06
 • 1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.

  1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 16:27
 • ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ

  ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 14:26
 • สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

  สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

  วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 12:49

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้3451
เมื่อวาน3452
อาทิตย์นี้6947
เดือนนี้6903
ทั้งหมด1851032

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 02 ก.ย. 2557, 17:17 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 รายละเอียด
วันที่ 02 ก.ย. 2557, 09:53 น.
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558 วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ช่อง Modern Nine TV และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ / เลขาธิการ กพฐ. ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 01 ก.ย. 2557, 13:05 น.
ด้วย สพม.1 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ในวันพุธที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 07.30 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  โดยขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียน  จำนวน 1 คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับไปที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  ทางโทรสารหมายเลข  0 2282 9493, 0 2629 2339 ภายในวันที่ 8 ก.ย. 2557 [download...
วันที่ 29 ส.ค. 2557, 14:02 น.
Download เอกสารกิจกรรมยุวกาชาด จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   
วันที่ 28 ส.ค. 2557, 11:07 น.
Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 2557 ณ  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  [Download ไฟล์ที่ 1, Download ไฟล์ที่ 2, Download ไฟล์ที่ 3  ]
..............................................................................................................................................................................
ยุวกาชาด-สพม-1-แลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์)  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...
สพม-1-ประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล-ศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ครั้งที่-64-ประจำปี-2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 64 ...
สพม-1-อบรมเชิงปฏิบัติการ-การจัดเก็บเอกสารการศึกษา-และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา-แก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา  ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์  โชติรัตน์...
คณะผู้บริหาร-และ-บุคลากร-สพม-1-นำเสนอการดำเนินงาน-ตามนโยบาย-กระทรวงศึกษา-ในการตรวจราชการ-งวดที่2-ประจำปีงบประมาณ-2557
นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์...
สพม-1-นำนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์-และหน้าที่พลเมือง-สู่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมแจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แก่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร และศึกษานิเทศก์...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 02/09/2557, 12:27 น.)
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และเทคโนโลยี ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 02/09/2557, 10:59 น.)
ประกาศ สอบราคาจ้างทำเสื้อคณะสี ปีการศึกษา 2557 ( โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, 02/09/2557, 09:04 น.)
สอบราคาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงห้องอาเซียน ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 01/09/2557, 17:14 น.)
ประกาศรับสมัครนักการชั่วคราว ( โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, 28/08/2557, 10:27 น.)
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 27/08/2557, 12:50 น.)
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ( โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม, 27/08/2557, 11:46 น.)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล ( โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 26/08/2557, 15:19 น.)
..............................................................................................................................................................................
ลูกราชนันทาจารย์-รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ-to-be-number-one
ลูกราชนันทาจารย์ รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนลูกราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒...
ลูกราชนันทาจารย์-กับกิจกรรม-classroom-meeting-ภาคเรียนที่-๑-ปีการศึกษา-๒๕๕๗
ลูกราชนันทาจารย์ กับกิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom...
ลูกราชนันทาจารย์-ตรวจสุขภาพประจำปี
ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
๒ กันยายน ๒๕๕๗ ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี เผยแพร่...
การแข่งขันทักษะภาษาจีน-โรงเรียนศรีอยุธยา-ในพระอุปถัมภ์-ฯ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เขียนโดย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์...
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-o-net-กลุ่มสาระการเรียนรู้๘กลุ่มสระโรงเรียนคู่ขนาน-โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม-โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม-รัชมังคลภิเษก
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net
เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
...
1-กันยายน-วันสถาปนา-น-ข
1 กันยายน วันสถาปนา น.ข.
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
1 กันยายน วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีการทำบุญตักบาตร...
ลูก-ส-คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ
ลูก ส. คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
นางณัฐธิพร  สุดสวาท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระเกศ เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ครูดี...
สุภาพชนคนตลาดพลู-เข้ารับการประเมิณสถานศึกษาพอเพียง
ลูกสุภาพชนคนตลาดพลู  ...
รางวัลเรียนดีและรงาวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น-๒๕๕๖
รางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ๒๕๕๖
เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
   ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์...
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์-ถิ่นของเรา-ปีที่-๖
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ ๖
เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่...
..............................................................................................................................................................................
jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- หน้าหลัก เกี่ยวกับ สพม 1 ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบ ผู้อำนวยการ สพม 1 องค์คณะบุคคล เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนกลุ่มที่ 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 โรงเรียนกลุ่มที่ 3 โรงเรียนกลุ่มที่ 4 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 โรงเรียนกลุ่มที่ 6 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา e-office เขตพื้นที่ e-office สพฐ Previous Next ลูกราชนันทาจารย์ รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE วันอังคาร 02 กันยายน 2557 21 09 ลูกราชนันทาจารย์ กับกิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันอังคาร 02 กันยายน 2557 21 02 ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี วันอังคาร 02 กันยายน 2557 20 55 การแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ วันอังคาร 02 กันยายน 2557 19 31 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net วันอังคาร 02 กันยายน 2557 18 06 1 กันยายน วันสถาปนา วันอังคาร 02 กันยายน 2557 16 27 ลูก คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ วันอังคาร 02 กันยายน 2557 14 26 สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันอังคาร 02 กันยายน 2557 12 49 var _lofmain $ var object new LofArticleSlideshow _lofmain fxObject transition Fx Transitions Quad easeInOut duration 700 startItem 0 interval 5000 direction navItemHeight 75 navItemWidth 340 navItemsDisplay 4 navPos autoStart 1 descOpacity 1 object registerButtonsControl next _lofmain getElement previous _lofmain getElement เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สถาบันสังคมศึกษาฯ สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระบี่ กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 สพป กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธ์ เขต 1 สพป กาฬสินธ์ เขต 2 สพป กาฬสินธ์ เขต 3 สพป กำแพงเพชร เขต 1 สพป กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป ชุมพร เขต 1 สพป ชุมพร เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ตาก เขต 1 สพป ตาก 2 ตราด สพป ตรัง 1 สพป ตรัง 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 สพป ปัตตานี เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 พังงา พัทลุง เขต 1 พัทลุง เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 สพป นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 สพป นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 สพป นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 สพป นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 สพป นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 สพป มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 สพป ยโสธร เขต 1 สพป ยโสธร เขต 2 สพป ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป ร้อยเอ็ด เขต 3 เลย เขต 1 เลย เขต 2 เลย เขต 3 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำพูน เขต 1 สพป ลำพูน เขต 2 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สตูล สระแก้ว เขต 1 สพป สระแก้ว เขต 2 สิงห์บุรี สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สพป สกลนคร เขต 3 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สุโขทัย เขต 1 สพป สุโขทัย เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 2 สพป สุพรรณบุรี เขต 3 สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพป สงขลา เขต 1 สพป สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป สุราษฎร์ธานี เขต 2 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ่างทอง อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 สพป อุบลราชธานี เขต 5 อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง เขต 13 ตรัง กระบี่ เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เขต 16 สงขลา สตูล เขต 17 จันทบุรี ตราด เขต 18 ชลบุรี ระยอง เขต 19 เลย หนองบัวลำภู เขต 20 อุดรธานี เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ เขต 25 ขอนแก่น เขต 26 มหาสารคาม เขต 27 ร้อยเอ็ด เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต 30 ชัยภูมิ สพม 31 นครราชสีมา เขต 32 บุรีรัมย์ เขต 33 สุรินทร์ เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เขต 35 ลำปาง-ลำพูน เขต 36 เชียงราย-พะเยา เขต 37 แพร่-น่าน เขต 38 สุโขทัย-ตาก เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เขต 40 เพชรบูรณ์ เขต 41 กำแพงเพชร พิจิตร เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี เมนูหลัก หน้าหลัก ระบบเงินเดือน สพม 1 E-Money การบริหารงบประมาณ ห้องสมุดกฎหมาย ปฏิทิน สพม 1 ผู้อำนวยการ เข้าสู่ระบบ ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อผู้ใช้ ค้นหา ค้นหา Obec-mail เช็คเมล obecmail สมัครเมล obecmail หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มงานภายใน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน คุรุสภา สพม 1 สารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด แยกตามประเภทโรงเรียน แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปโรงเรียนในสังกัด ปี 2557 เมนูลิงค์อื่นๆ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เรียนฟรี 15 ปี บันทึกการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ระบบ Intranet สพม 1 ระบบขอใช้ห้องประชุม ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สารบรรณกลางหนังสือรับ สารบรรณกลางสำเนาหนังสือส่ง แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวนผู้เยี่ยมชม วันนี้ 3451 เมื่อวาน 3452 อาทิตย์นี้ 6947 เดือนนี้ 6903 ทั้งหมด 1851032 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม มี 42 #160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame Hot News สพม 1 การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557 วันที่ 02 2557 17 17 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 การลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 รายละเอียด 2กันยายน2557 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ 2558 วันที่ 02 2557 09 53 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ 2558 วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16 00 - 17 00 ช่อง Modern Nine TV และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ เลขาธิการ กพฐ ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด โครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม 1 วันที่ 01 2557 13 05 ด้วย สพม 1 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม 1 ในวันพุธที่ 10 2557 เวลา 07 30 - 16 00 ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน หรือบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียน จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับไปที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ทางโทรสารหมายเลข 0 2282 9493 0 2629 2339 ภายในวันที่ 8 2557 download Download เอกสารกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 29 2557 14 02 Download เอกสารกิจกรรมยุวกาชาด จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เอกสารประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 28 2557 11 07 Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 18 - 20 2557 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย Download ไฟล์ที่ 1 Download ไฟล์ที่ 2 Download ไฟล์ที่ 3 ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม สพม 1 ยุวกาชาด สพม 1 แลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน เขียนเมื่อ 31 2557 10 42 ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สพม 1 ประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 เขียนเมื่อ 29 2557 11 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 64 การสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขียนเมื่อ 28 2557 11 13 สพม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด เขียนเมื่อ 27 2557 10 32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์ โชติรัตน์ คณะผู้บริหาร และ บุคลากร สพม 1 นำเสนอการดำเนินงาน ตามนโยบาย กระทรวงศึกษา ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2557 เขียนเมื่อ 26 2557 11 35 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ สพม 1 นำนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สู่โรงเรียนในสังกัด เขียนเมื่อ 25 2557 11 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมแจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แก่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร และศึกษานิเทศก์ ดูทั้งหมด รับสมัครงาน-สอบบรรจุแต่งตั้ง รายชื่อโรงเรียนประกอบการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 1 57 23 06 2557 09 58 รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 1 57 20 06 2557 12 56 รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ วันที่ 28 57 22 05 2557 15 43 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 30 04 2557 18 00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 24 04 2557 11 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 04 04 2557 17 01 ประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 10 03 2557 11 38 ประกาศ การขึ้นบัญชี สพม 1 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 01 2557 14 34 รายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 มกราคม 13 01 2557 15 59 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 38 2 ในบัญชี สพป ขอนแก่น เขต 3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 01 2557 11 00 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ สพม 1 - แจ้งโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 07 2557 10 12 โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น quot โลกใสในจอสวย quot ปีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 15 05 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 14 42 ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo IPITEx 2014” ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 14 27 ขอเชิญชมนิทรรศการ quot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 quot Thailand Reserch Expo 2014 ประชาสัมพันธ์ 02 07 2557 13 47 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ กับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สวสท ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 10 17 ขอเชิญนักเรียนชั้น 1-3 ประกวดวาดภาพระบายสี Gift for Mom ครั้งที่ 12 ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 09 49 ขอเชิญนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ประชาสัมพันธ์ 19 06 2557 09 28 กู้เงินโครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 HotNews 03 06 2557 14 18 ขอเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ประชาสัมพันธ์ 16 05 2557 14 59 ดูทั้งหมด แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนในสังกัด สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 02 09 2557 12 27 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 02 09 2557 10 59 ประกาศ สอบราคาจ้างทำเสื้อคณะสี ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 02 09 2557 09 04 สอบราคาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงห้องอาเซียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 01 09 2557 17 14 ประกาศรับสมัครนักการชั่วคราว โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 28 08 2557 10 27 สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 27 08 2557 12 50 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 27 08 2557 11 46 รับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 26 08 2557 15 19 โรงเรียนวัดพุทธบูชา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 318ก เเละปรับปรุงซ่อมเเซมห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธบูชา 25 08 2557 15 23 สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการค่อย English Math Camp ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 25 08 2557 13 27 ดูทั้งหมด ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด ลูกราชนันทาจารย์ รับเสด็จและจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนลูกราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ลูกราชนันทาจารย์ กับกิจกรรม Classroom Meeting ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 กันยายน ๒๕๕๗ ลูกราชนันทาจารย์ ตรวจสุขภาพประจำปี เผยแพร่ การแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ เขียนโดย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ การแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 กันยายน วันสถาปนา เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 กันยายน วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีการทำบุญตักบาตร ลูก คุณครูเข้ารับโล่เกียรติคุณ เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ นางณัฐธิพร สุดสวาท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระเกศ เข้ารับโล่เกียรติคุณ quot ครูดี สุภาพชนคนตลาดพลูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เขียนโดย โรงเรียนวัดอินทาราม ลูกสุภาพชนคนตลาดพลู รางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ๒๕๕๖ เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นของเรา ปีที่ ดูทั้งหมด หนังสือราชการจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling frameborder class ไม่มี ไอเฟรม iFrame สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 email ผู้ดูแลเว็บไซต์ uthaitho@gmail com