Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 จัดอบรมข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

  สพม.20 จัดอบรมข้าราชการครูเพื่อเลื่อ

 • ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ

  ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินง

 • สพม.20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำ

  สพม.20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำ

 • อบรมลูกจ้าง สพม.20

  อบรมลูกจ้าง สพม.20

 • สพม.20 รับมอบโล่องค์กรดีเด่นแก้ไขปัญหายาเสพติด

  สพม.20 รับมอบโล่องค์กรดีเด่นแก้ไขปัญ

 • สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื

 • อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที่ 2

  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที

 • อบรม Google apps for Education รุ่นที่ 2

  อบรม Google apps for Education รุ่นที่ 2

 • งานฉลอง 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

  งานฉลอง 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

สพม.20 จัดอบรมข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

pat

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรม จรรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความเหมาะสม ได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีครูเข้ารับการพัฒนาจำนวน 100 คน จาก จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น  เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และนครพนม

IMG_3207

IMG_3217

IMG_3228

IMG_3208

ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ

ttt

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกอุดรธานี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเรียนร่วมสายอาชีพและการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โดยมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

IMG_3174
IMG_3191
IMG_3197
IMG_3171

สพม.20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำ

jogg

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2558 (ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน) เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (เขื่อนห้วยหลวง) จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วม จำนวน 126 คน ได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  เป็นประธานในพิธี

11651090_10204671303169215_1597784451_n
11655144_10204671301729179_595612437_n
11667021_10204671299329119_673970829_n
11277946_10204671300529149_21739566_n
11650948_10204671300969160_238862668_n

อบรมลูกจ้าง สพม.20

lug

กลุ่มบริหารงานบุคล สพม.20 จัดการอบรมสัมมนาลูกจ้างประจำในสังกัด ณ วนอุทยานภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนางานในหน้าที่และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 121 คน นอกจากนี้ยังได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 ด้วย โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 ร่วมในพิธีด้วย

IMG_2594

IMG_2440

IMG_2639

IMG_2653

IMG_2659

IMG_2716

IMG_2780

IMG_2821

IMG_2836

IMG_3075

IMG_3102

สพม.20 รับมอบโล่องค์กรดีเด่นแก้ไขปัญหายาเสพติด

drug

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 รับมอบโล่ศูนย์อำนวยความป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี จากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีนายวิศิษฐ์ อิสระดำรง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

IMG_2336
IMG_2334
IMG_2324
IMG_2367

สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

paa

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินีและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติ 6o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อสิ่งแวดล้อมศึกษาและการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะมีพิษ  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางธิดาวรรณ นาคเสน ผอ.โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นยังมีการประกวดชุดแต่งกายจากเศษวัสดุ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เพื่อลดภาวะโลกร้อน การประกวดโครงงานจิตสาธารณะต่อสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงการธนาคารขยะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_1976
IMG_1980
IMG_2049
IMG_2044
IMG_1920
IMG_1982
IMG_2058
IMG_2126
IMG_2121
IMG_2167
IMG_2223

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที่ 2

boy
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติจากนายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีลูกเสือเนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 160 คน จาก 20โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดููภาพกิจกรรมเพิ่มติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon
IMG_1867
IMG_1832

IMG_1807
IMG_1823
IMG_1825
IMG_1903
IMG_1885
IMG_1837

อบรม Google apps for Education รุ่นที่ 2

goo

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google apps for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยการอบรมในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ในโครงการโรงเรียนในฝัน จำนวน 24 โรง เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558  เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และยกระดับการเรียนการสอน

IMG_0041
IMG_0027
IMG_0035
IMG_0023
IMG_0066
IMG_0004

งานฉลอง 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

namsom

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี   ภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและบุคลากรที่มีคุณูปการแก่โรงเรียน  โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ผอ.โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม และคณะร่วมต้อนรับ

18383

18511

18464

18467

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 สพม.20 ขอแจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพม.20 การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย... อ่านเพิ่มเติม...

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพม.20 ขอแจ้งเรื้่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558

  สพม.20 การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู... อ่านเพิ่มเติม...

สพม.20 ขอแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

สพม.20 ขอแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อังคาร 07 กรกฏาคม 2015 jQuery function $ $ search placeholder E-Office MY-OFFICE Home เว็บบอร์ด โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 สพม 20 จัดอบรมข้าราชการครูเพื่อเลื่อ ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินง สพม 20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำ อบรมลูกจ้าง สพม 20 สพม 20 รับมอบโล่องค์กรดีเด่นแก้ไขปัญ สพม 20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที อบรม Google apps for Education รุ่นที่ 2 งานฉลอง 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม 20 จัดอบรมข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรม จรรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความเหมาะสม ได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีครูเข้ารับการพัฒนาจำนวน 100 คน จาก จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และนครพนม ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเรียนร่วมสายอาชีพและการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก สพม 20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม 20 จัดค่ายนักเรียนแกนนำในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2558 ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วม จำนวน 126 คน ได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง เป็นประธานในพิธี อบรมลูกจ้าง สพม 20 กลุ่มบริหารงานบุคล สพม 20 จัดการอบรมสัมมนาลูกจ้างประจำในสังกัด วนอุทยานภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนางานในหน้าที่และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 121 คน นอกจากนี้ยังได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 ด้วย โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ร่วมในพิธีด้วย สพม 20 รับมอบโล่องค์กรดีเด่นแก้ไขปัญหายาเสพติด นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 รับมอบโล่ศูนย์อำนวยความป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี จากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีนายวิศิษฐ์ อิสระดำรง ผอ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี สพม 20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดโครงสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินีและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติ 6o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อสิ่งแวดล้อมศึกษาและการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะมีพิษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางธิดาวรรณ นาคเสน ผอ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผอ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นยังมีการประกวดชุดแต่งกายจากเศษวัสดุ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เพื่อลดภาวะโลกร้อน การประกวดโครงงานจิตสาธารณะต่อสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงการธนาคารขยะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติจากนายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีลูกเสือเนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 160 คน จาก 20โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดููภาพกิจกรรมเพิ่มติมได้ที่ www facebook com sesa20udon อบรม Google apps for Education รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google apps for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หอประชุมพุทธรักษา โดยการอบรมในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ในโครงการโรงเรียนในฝัน จำนวน 24 โรง เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และยกระดับการเรียนการสอน งานฉลอง 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและบุคลากรที่มีคุณูปการแก่โรงเรียน โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ผอ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม และคณะร่วมต้อนรับ var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแต่งตั้ง คศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพม 20 ขอแจ้ง อ่านเพิ่มเติม ประกาศ กำหนดรายละเอียดการประเมินองค์ประกอบและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอน สพม 20 ขอแจ้งประกาศ อ่านเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม 20 ขอแจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม 20 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารโครงการ UNDO ภายในวันที่ 25 มิ 58 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม 20 การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านเพิ่มเติม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม 20 ขอแจ้งเรื้่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 สพม 20 การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร สพม 20 ขอแจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร อ่านเพิ่มเติม บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สพม 20 อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบ NT O-NET ล่าสุด * แนวข้อสอบ NT O-NET ปี 57 * แนวข้อสอบ PISA ปี 57 * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 การขอสำเนาเอกสารในแฟ้มประวัติ 7 16 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 ข้อมูลของเรา รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 57 ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการรักาษความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 แผนปฏิบัติการ ปี 58 การดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ระเบียบ สพม 20 ว่าด้วยสหวิทยาเขต รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน มิถุนายน 2558 พฤษภาคม 2558 เมษายน 2558 มีนาคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มกราคม 2558 ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 7 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 7 สพม 20 ขอแจ้งตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 7 ดังตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments 1 1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7-2558 1444 Kb 1 2 คำอธิบายและตัวอย่าง ว7-2558 98 Kb PA1 123 Kb PA2 198 Kb PA3-1 96 Kb PA3-2 101 Kb PA3-3 108 Kb PA3-4 100 Kb PA4 52 Kb PA5 57 Kb PA6 41 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 1575 เมื่อวาน 2256 สัปดาห์นี้ 5891 สัปดาห์ก่อน 14586 เดือนนี้ 15251 เดือนก่อน 41324 All days 769046 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน การขอสำเนาเอกสารในแฟ้มประวัติ 7 16 รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ สอบราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework