Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS

  สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรา

 • ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬานักเรียน

  ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬานักเร

 • สพม.20 จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  สพม.20 จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข

 • ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมหน่วยพัฒนาจ.อุดรธานี

  ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมหน่วยพัฒ

 • สพม.20 พัฒนาครูด้านวัดผลและบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3

  สพม.20 พัฒนาครูด้านวัดผลและบรรณารักษ

 • โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน

  โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรรมแข่งขัน

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.7

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.7

 • สพม.20 จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สพม.20 จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ

 • สพม.20 พัฒนาครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก

  สพม.20 พัฒนาครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรัก

สพม.20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS

nitest

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานส่งเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตยอดเยี่ยม

IMG_9552

IMG_9558

IMG_9560

IMG_9567

IMG_9570

IMG_9561

ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬานักเรียน

      sporttt 

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม

          สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2557 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

IMG_9539

IMG_9506

IMG_9518

IMG_9514

IMG_9530

IMG_9521

IMG_9508

IMG_9545

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

vinai

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมดอกจานโรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20  เป็นประธานการอบรม มี พ.ต.อ.สามารถ แพงคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ  โดยมีข้าราชการครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จำนวน  200 คน เข้ารับการอบรม โดยมีนายชัยวัชร อาษานอก และนายวิเชียร กู่แก้ว นิติกร สพม.20 เป็นวิทยากรในการอบรม

DSC_0658

DSC_0666

DSC_0692

DSC_0693

DSC_0682

DSC_0695

ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมหน่วยพัฒนาจ.อุดรธานี

li33

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 257 ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผล ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยเน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสากล  มีนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 นายสุรพล อินทรประเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับ

IMG_9059

IMG_9041

IMG_9053

IMG_9049

IMG_9045


IMG_8812


สพม.20 พัฒนาครูด้านวัดผลและบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3

li3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31  สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล ณ ห้องฟ้าหลวง 2 ผู้เข้ารับการอบรมจาก สพม.19 สพม.20และสพม. 21 จำนวน 165 คนและได้รับเกียรติจากนายสุริย์ จารมีชัย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ณ ห้องฟ้าหลวง 1 โดยผู้เข้ารับการอบรม จาก สพป.เลย เขต 1 เขต 2 จำนวน 160 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_8784
IMG_8803
IMG_8804
IMG_8776
IMG_8777
IMG_8877
IMG_8851
IMG_8882
IMG_8747
IMG_8792
IMG_8716
IMG_8867

โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน

kum

นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนกุมภวาปี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงวัฒนธรรมของชาติอาเซียนและนิทรรศการ

DSC_0643DSC_0621

DSC_0608

DSC_0654

DSC_0605

DSC_0601

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.7

spm7

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ  ผอ.สพม.7(ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก)  และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

IMG_8995
IMG_9018
IMG_8941
IMG_8912
IMG_8978
IMG_8969
IMG_8944
IMG_9008
IMG_8974

สพม.20 จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

123

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ82 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดชุดแต่งกายรีไซเคิล และการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม

IMG_8443

IMG_8426

IMG_8419

IMG_8508

IMG_8526

IMG_8432

IMG_8496

IMG_8572

IMG_8525

IMG_8535

IMG_8579

IMG_5012

IMG_8664


สพม.20 พัฒนาครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก

readding

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20  เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแกนนำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีการประชุมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 


IMG_8386
IMG_8394
IMG_8409
IMG_8396

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.20 ปี 2557

สพม.20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น... อ่านเพิ่มเติม...

แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4

สพม.20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4... อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ปี 2557

สพม.20 ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ... อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕

สพม.20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
 โปรแกรมการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

 

 

 


        
    

 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class พุธ 03 กันยายน 2014 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส******** *** ด่วน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล ที่จะเบิกเงินค่าชดเชยน้ำมันเชื่้อเพลิงให้สำเนาหนังสือขออนุมัติไปราชการ มาประกอบหลักฐานการเบิกเงินด้วยนะคะ *** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรา ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬานักเร สพม 20 จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข ผอ สำนักอำนวยการ สพฐ เยี่ยมหน่วยพัฒ สพม 20 พัฒนาครูด้านวัดผลและบรรณารักษ โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรรมแข่งขัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม 7 สพม 20 จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ สพม 20 พัฒนาครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรัก สพม 20 ประชุมเตรียมพร้อมเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานส่งเข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม และรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตยอดเยี่ยม ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬานักเรียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557 หอประชุมพุทธรักษา โดยมี นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2557 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 3 กันยายน 2557 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี สพม 20 จัดอบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จัด อบรมพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ห้องประชุมดอกจานโรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการอบรม มี สามารถ แพงคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ โดยมีข้าราชการครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม โดยมีนายชัยวัชร อาษานอก และนายวิเชียร กู่แก้ว นิติกร สพม 20 เป็นวิทยากรในการอบรม ผอ สำนักอำนวยการ สพฐ เยี่ยมหน่วยพัฒนาจ อุดรธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 257 ดร สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผล โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยเน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสากล มีนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 นายสุรพล อินทรประเสริฐ ผอ กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับ สพม 20 พัฒนาครูด้านวัดผลและบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล ห้องฟ้าหลวง 2 ผู้เข้ารับการอบรมจาก สพม 19 สพม 20และสพม 21 จำนวน 165 คนและได้รับเกียรติจากนายสุริย์ จารมีชัย รองผอ สพป อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ห้องฟ้าหลวง 1 โดยผู้เข้ารับการอบรม จาก สพป เลย เขต 1 เขต 2 จำนวน 160 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon โรงเรียนกุมภวาปีจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนกุมภวาปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงวัฒนธรรมของชาติอาเซียนและนิทรรศการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม 7 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร วีระพงษ์ เดชบุญ ผอ สพม 7 ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษา หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพม 20 จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดชุดแต่งกายรีไซเคิล และการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม สพม 20 พัฒนาครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแกนนำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีการประชุมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม 20 ปี 2557 สพม 20 ประกาศคัดเลือกนัเกรียนโคงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านเพิ่มเติม แก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 สพม 20 ขอแก้ข้อมูลส่วนที่2ตาราง4คอลัม4 อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปี 2557 สพม 20 ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ อ่านเพิ่มเติม ประกาศผลการคัดเลือกสรรหาคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งครบวาระ สพม 20 ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม อ่านเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อกรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพม ๒๐ ขอแจ้งเรื่อง อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ - สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ อ่านเพิ่มเติม เพลงใช้ในการประกวดเต้น ประกอบเพลง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE สพม 20 ขอแจ้งเพลงใช้ในการประกวดเต้น อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบและแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 โปรแกรมการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ       รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๔วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ ๐๐ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ Attachments รายงานการประชุม 108 Kb ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 กันยายน 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 497 เมื่อวาน 1982 สัปดาห์นี้ 5554 สัปดาห์ก่อน 11992 เดือนนี้ 4524 เดือนก่อน 48569 All days 365946 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ขอขอบคุณ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework