Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

  สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพต

 • ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

  ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

 • สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

  สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

 • สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

  สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 • ประชุมครูผู้ช่วย

  ประชุมครูผู้ช่วย

 • ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

  ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนใ

 • สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

  สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด

 • สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11

  สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื

สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

boy

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีนายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปใช้ในการอบรมลูกเสือในสถานศึกษาและจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0718

IMG_0707

IMG_0746

IMG_0756

IMG_0709

IMG_0781

IMG_0789

IMG_0792

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน

meeting

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20   โดยมีนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น และเกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

IMG_0502
IMG_0503
IMG_0506
IMG_0507
IMG_0456
IMG_0442
IMG_0434

สพม.20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

songran58

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  โดยมีพิธีรดน้ำขอพรจากนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 และผู้อาวุโส โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมงาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0600

IMG_0516

IMG_0635

IMG_0653

IMG_0576

IMG_0604


สพม.20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558

jak

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นำโดยนายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะร่วมพิธี

IMG_0381

IMG_0375

IMG_0403

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

rong

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายคำจันทร์  รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20  และคณะร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 175 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

DSC_0276

DSC_0304

DSC_0297

DSC_0308

DSC_0295

DSC_0272

ประชุมครูผู้ช่วย

t222

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 480 คน

ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

siriwan

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ.สพม.20  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคการสอนของแต่ละโรงเรียน มีโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน  ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้บรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วย

IMG_0349
IMG_0355
IMG_0324
IMG_0312
IMG_0341
IMG_0328

สพม.20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

3111

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายคำจันทร์  รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 โดยนำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในการนี้ นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดด้วย

IMG_0282

IMG_0274

IMG_0284

IMG_0293

IMG_0301

สพม.20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11

sportt

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11 ณ สนามโรงเรียนบ้านดงเมือง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 5 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

IMG_0008

IMG_0058

IMG_0002

IMG_0018

IMG_0013

IMG_0073

IMG_0186

IMG_0178

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

สพม.20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม.20

สพม.20 ขอแจ้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...

อนุมัติการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สพม.20 ขอแจ้งประกาศการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น... อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพม.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา ปี 2558

 สพม.20 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อาทิตย์ 26 เมษายน 2015 jQuery function $ $ search placeholder *** สพม 20 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09 00 โดยขอให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง *** **** E-Office MY-OFFICE Home เว็บบอร์ด โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 สพม 20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพต ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน สพม 20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพม 20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประชุมครูผู้ช่วย ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนใ สพม 20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด สพม 20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื สพม 20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปใช้ในการอบรมลูกเสือในสถานศึกษาและจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon ประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 โดยมี นายสม เจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น และเกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย สพม 20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 โดยมีพิธีรดน้ำขอพรจากนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 และผู้อาวุโส โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมงาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน ผอ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะร่วมพิธี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 และคณะร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 175 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประชุมครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 480 คน ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี อุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคการสอนของแต่ละโรงเรียน มีโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจากพระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้บรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วย สพม 20 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 โดยนำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในการนี้ นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดด้วย สพม 20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 11 สนามโรงเรียนบ้านดงเมือง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 5 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน เขตพื้นที่การศึกษา สพม 20 ขอแจ้งการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ่านเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ สพม 20 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมิน ด้านที่ 1 2 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม 20 ขอแจ้งผลการประเมินด้านที่ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพม 20 สพม 20 ขอแจ้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น อ่านเพิ่มเติม อนุมัติการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สพม 20 ขอแจ้งประกาศการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น อ่านเพิ่มเติม สพม 20 ขอแจ้งแบบติดตามประเมินผล จะติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ด้วย อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม 20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปี 2558 สพม 20 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม อ่านเพิ่มเติม ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา ปี 2558 สพม 20 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษา อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบ NT O-NET ล่าสุด * แนวข้อสอบ NT O-NET ปี 57 * แนวข้อสอบ PISA ปี 57 * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลของเรา ระเบียบ สพม 20 ว่าด้วยสหวิทยาเขต รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน เมษายน 2558 มีนาคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มกราคม 2558 ธันวาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 561 เมื่อวาน 853 สัปดาห์นี้ 561 สัปดาห์ก่อน 8148 เดือนนี้ 26301 เดือนก่อน 43522 All days 667113 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ ประจำปี 2558 เชิญประชุม เพื่อจัดทำผลงาน Obec Awards กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2558 SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกาศ อุดรพัฒนศึกษา เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ประกาศ สามัคคีพิทยาคาร เรื่อง การจ้างสนามฟุตบอล แบบ ๔๒ ประกาศ ตาดทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ บ้านผือพิทยาสรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ประกาศ โพนสูงพัฒนศึกษา สอบราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล 1 42 ประกาศ สีออศลิปาศาสตร์ เรื่อง การจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา ประกาศ เชียงหวางพิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประกาศ นิคมสงเคราะห์วิทยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework