Go to Site http://www.sesa20.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผล

  สพม.20 พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผ

 • สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “ภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด”

  สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “ภูมิคุ

 • สพม.20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  สพม.20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุ

 • สพม.20 ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  สพม.20 ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม

 • สหวิทยาเขตรักษ์อุดรจัดกิจกรรมวันอาเซียน

  สหวิทยาเขตรักษ์อุดรจัดกิจกรรมวันอ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษ

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ICT

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ICT

 • ประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนสิงหาคม

  ประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนสิง

 • สพม.20 ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่าฯ

  สพม.20 ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชา

สพม.20 พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผล

library1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล ณ โรงแรมนภาลัย และโรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี โดย สพม.20 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจุดพัฒนาและดำเนินการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู ทั้ง สพป.และสพม. ซึ่งจัดอบรมในรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมด้านวัดผล และนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมด้านบรรณารักษ์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/sesa20udon

S__3309623

IMG_7621

IMG_7589

IMG_7641

IMG_7712

IMG_7773

สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “ภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด”

kasean

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ  “ภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด” นำโดย นายพนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนา เพื่อระดมปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา , นายนิวัติ นาคเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายสมศักดิ์ ดลประสิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา, นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการบำนาญและผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

IMG_7735

IMG_7849

IMG_7859

IMG_7810

IMG_7846

IMG_7861

IMG_7814

IMG_7844

IMG_7883


สพม.20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

mom

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 . ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และในภาคค่ำได้มอบหมายให้นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

DSC_0492
IMG_7244
IMG_7250
IMG_7248
IMG_7222
IMG_7276
IMG_7297
IMG_7286

สพม.20 ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

tree

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดย นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ.สพม.20พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษามหาราชินี  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

IMG_7143

IMG_7156

IMG_7165

IMG_7174

IMG_7193

IMG_7181

IMG_7189

สหวิทยาเขตรักษ์อุดรจัดกิจกรรมวันอาเซียน

Asean

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตจำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  โรงเรียนภูพานวิทยา โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนัก และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียน การประกวด Asean Stars กิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_6846

IMG_6740
IMG_6749
IMG_6772
IMG_6864
IMG_6868
IMG_6896
IMG_6916
IMG_6945
IMG_6983
IMG_7050
IMG_7034
IMG_7102

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

student

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรวม โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม.20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์  รอง ผอ.สพม.20  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

DSC_0461

DSC_0464

DSC_0465

DSC_0480

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ICT

ict

นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์  รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IMG_6715
IMG_6708
IMG_6711
IMG_6713

ประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนสิงหาคม

meeting

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้แสดงความยินดีกับนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.20 ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและได้มอบเกียรติบัตรและโล่แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองจากโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร มอบเกียรติบัตรและโล่แก่โรงเรียนร่วมประกวดสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับรางวัล มอบของขวัญแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเรื่องการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กตปน. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา สพม.20 เกมส์  การยื่นคำร้องขอย้าย การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล บรรณารักษ์และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


IMG_6470
IMG_6508
IMG_6570
IMG_6581
IMG_6578
IMG_6463

สพม.20 ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่าฯ

tree

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 . นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและนักเรียนโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษามหาราชินี  ณ วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  และได้กราบนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย

IMG_6642
IMG_6658
IMG_6665
IMG_6668
IMG_6677

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕

สพม.20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่... อ่านเพิ่มเติม...

การรับเอกสารการประเมินศักยภาพคืน

สพม.20 ขอแจ้งการรับเอกสารการประเมินศักยภาพคืน... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งเรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
 โปรแกรมการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

 

 

 


        
    

 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 2014 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส******** *** ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการที่กลุ่มอำนวยการระหว่างวันที่่ 22 - 24 2557 เนื่องจากเดินทางไปราชการที่ สพม 31 จึงขออภัยมา ที่นี้ *** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบภายใน นิเทศติดตาม กลุ่มนโยบายแลพแผน กลุ่มบริหารการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรม สพม 20 สพม 20 พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผ สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “ภูมิคุ สพม 20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุ สพม 20 ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม สหวิทยาเขตรักษ์อุดรจัดกิจกรรมวันอ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ICT ประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนสิง สพม 20 ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชา สพม 20 พัฒนาครูด้านบรรณารักษ์และวัดผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล โรงแรมนภาลัย และโรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี โดย สพม 20 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจุดพัฒนาและดำเนินการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู ทั้ง สพป และสพม ซึ่งจัดอบรมในรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ สพป อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมด้านวัดผล และนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมด้านบรรณารักษ์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “ภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ “ภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เรื่องใหญ่ที่ต้องคิด” นำโดย นายพนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนา เพื่อระดมปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องภูมิคุ้มกันและศักยภาพของเยาวชนไทย เพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายนิวัติ นาคเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการบำนาญและผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สพม 20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08 30 หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และในภาคค่ำได้มอบหมายให้นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ สพม 20 และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี สพม 20 ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดย นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษามหาราชินี บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 สหวิทยาเขตรักษ์อุดรจัดกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขตจำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โรงเรียนภูพานวิทยา โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนัก และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียน การประกวด Asean Stars กิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจากนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธีเปิด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรวม โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม 20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยนางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ICT นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนสิงหาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้แสดงความยินดีกับนายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ สพม 20 ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและได้มอบเกียรติบัตรและโล่แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองจากโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร มอบเกียรติบัตรและโล่แก่โรงเรียนร่วมประกวดสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับรางวัล มอบของขวัญแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเรื่องการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กตปน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา สพม 20 เกมส์ การยื่นคำร้องขอย้าย การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผล บรรณารักษ์และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่าฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14 30 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและนักเรียนโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษามหาราชินี วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และได้กราบนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งครบวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม 20 ขอแจ้งให้ผู้ถูกเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม อ่านเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อกรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพม ๒๐ ขอแจ้งเรื่อง อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ - สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ อ่านเพิ่มเติม เพลงใช้ในการประกวดเต้น ประกอบเพลง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE สพม 20 ขอแจ้งเพลงใช้ในการประกวดเต้น อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบและแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม การรับเอกสารการประเมินศักยภาพคืน สพม 20 ขอแจ้งการรับเอกสารการประเมินศักยภาพคืน อ่านเพิ่มเติม คำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม 20 ขอแจ้งคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งเรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 โปรแกรมการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ       รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๔วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ ๐๐ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ Attachments รายงานการประชุม 108 Kb ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลนักเรียนปี 2556 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ตุลาคม 2556 กันยายน 2556 สิงหาคม 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 79 เมื่อวาน 1770 สัปดาห์นี้ 7547 สัปดาห์ก่อน 10464 เดือนนี้ 31317 เดือนก่อน 43021 All days 344170 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ขอขอบคุณ ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 30% การรายงานข้อมูล 10 มิถุนายน การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework