Go to Site http://www.sesa20.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

  ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกาย

 • สพม.20 ประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเขต

  สพม.20 ประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเขต

 • นักเรียนราชินูทิศ 2 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

  นักเรียนราชินูทิศ 2 รับพระราชทานราง

 • สพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์

  สพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประว

 • สพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง

  สพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พ

 •   ศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร เขต 1

  ศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร เขต 1

 • ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพม.20

  ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพ

 • ประชุมสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

  ประชุมสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรร

 • สพม.20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

  สพม.20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

9-2557

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน  ครั้งที่ 9/2557 โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม .20 มอบหมายให้นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายสุริยา พานิชพงษ์ นายอำเภอวังสามหมอและนายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร  

ก่อนวาระการประชุมมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2556 จำนวน 13 คน และมอบของขวัญแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน  ส่วนวาระการประชุมประกอบด้วย  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ,การเบิกจ่ายเงินประมาณปี 2558 ,การสอบพรีเทสต์ O-NET, การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_9285IMG_9216

IMG_9332

IMG_9306

IMG_9272

IMG_9277

IMG_9295

IMG_9312

IMG_9253

IMG_9346

IMG_9341


สพม.20 ประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเขต

obec11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดำเนินการประชุมทำประชาพิจารณ์การจัดทำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

IMG_9030

IMG_9006

IMG_9013

IMG_9015

IMG_9023


นักเรียนราชินูทิศ 2 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

RN2

นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินูทิศ 2 สังกัด สพม.20 เข้ารับพระราชทานรางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยนายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ ได้รับรางวัล 2 ปี ซ้อน คือในปี 2556 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และในปี 2557 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 โดยมีผลงานจากทั่วทั้งภูมิภาคกว่า 1,070 ชิ้น ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

10406545_730864590331330_7107092669505778484_n

10710542_730864860331303_2943271873617751658_n

10624859_730865363664586_4333847715148921224_n

10808350_718776511549975_111915216_nสพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์

history

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์  ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20  ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี โดยมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จำนวน 67 คนเข้ารับการอบรม หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์มรดกโลกบ้านเชียง และแหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านคำอ้อ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

IMG_8941
IMG_8938
IMG_8971
IMG_8988
IMG_8993
IMG_8986
1415933992395
1415933893648
1415933940145

สพม.20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง

pageHuman

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง  ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี และมีการแสดงจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา มีผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง จำนวน 67 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 63 คน ศึกษานิเทศก์ สพม.20 จำนวน 19 คน  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_8832

IMG_8878

IMG_8846

IMG_8850

IMG_8888

IMG_8881

IMG_8916

ศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร เขต 1

pageod

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน แก่บุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.ชุมพร เขต 1 นำโดย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยคณะบุคลากร

IMG_8351

IMG_8355

IMG_8333

IMG_8347

IMG_8317

ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพม.20

pagehead

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม และโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ในสังกัด นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาพลศึกษา โดยขอให้ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม

IMG_8082
IMG_7991
IMG_8114
IMG_8057
IMG_8036
IMG_8068

ประชุมสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

kkk

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียมการไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถานศึกษาเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันต่อไป

IMG_8239

IMG_8234

IMG_8222

IMG_8151

IMG_8155

IMG_8188

IMG_8174

สพม.20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

pagepjya

นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และได้นำข้าราชการกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_4025

IMG_4023

IMG_4020

IMG_4017

IMG_4054

IMG_4045

IMG_4059


IMG_4063

IMG_4027


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ

สพม.20 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ... อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สพม.20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี... อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนและครู... อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ

สพม.20 ขอแจ้งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ,... อ่านเพิ่มเติม...

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2

 สพม.20 ขอแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อาทิตย์ 23 พฤศจิกายน 2014 jQuery function $ $ search placeholder ** งานศิลปหัตกรรม สพม 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัวนักเรียน ครู ระดับภาคอีสาน ได้ที่เวป และรหัสโรงเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พย 57 ** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกาย สพม 20 ประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเขต นักเรียนราชินูทิศ 2 รับพระราชทานราง สพม 20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประว สพม 20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พ ศึกษาดูงาน สพป ชุมพร เขต 1 ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพ ประชุมสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรร สพม 20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 9 2557 โดยนายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 มอบหมายให้นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายสุริยา พานิชพงษ์ นายอำเภอวังสามหมอและนายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ก่อนวาระการประชุมมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2556 จำนวน 13 คน และมอบของขวัญแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ส่วนวาระการประชุมประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การเบิกจ่ายเงินประมาณปี 2558 การสอบพรีเทสต์ O-NET การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดำเนินการประชุมทำประชาพิจารณ์การจัดทำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ สพม 20 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนราชินูทิศ 2 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินูทิศ 2 สังกัด สพม 20 เข้ารับพระราชทานรางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยนายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ ได้รับรางวัล 2 ปี ซ้อน คือในปี 2556 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และในปี 2557 ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำหรับการประกวดในครั้งนี้ บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 โดยมีผลงานจากทั่วทั้งภูมิภาคกว่า 1 070 ชิ้น ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี โดยมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จำนวน 67 คนเข้ารับการอบรม หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์มรดกโลกบ้านเชียง และแหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านคำอ้อ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สพม 20 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี และมีการแสดงจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา มีผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง จำนวน 67 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 63 คน ศึกษานิเทศก์ สพม 20 จำนวน 19 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ www facebook com sesa20udon ศึกษาดูงาน สพป ชุมพร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน แก่บุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2557 สพป ชุมพร เขต 1 นำโดย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพม 20 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดร ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม และโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ในสังกัด นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาพลศึกษา โดยขอให้ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม ประชุมสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียมการไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถานศึกษาเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันต่อไป สพม 20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และได้นำข้าราชการกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ดูภาพกิ จกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ สพม 20 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อ่านเพิ่มเติม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนและครู อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ เงินเดือน ๑๘๐๐๐ บาท ดูรายละเอียดได้ที่ www udonpat com หรือคลิ๊กที่นี่ https docs google com document d 1lubPyK07ZSSJRM2ZLJSvbcOK โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดตกเบิกเงินวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตกเบิกเงินวิทยฐานะ อ่านเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ สพม 20 ขอแจ้งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยธานะชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 สพม 20 ขอแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 3 ปี 2557 507 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 757 เมื่อวาน 1374 สัปดาห์นี้ 757 สัปดาห์ก่อน 10254 เดือนนี้ 29456 เดือนก่อน 40065 All days 470804 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework