Go to Site http://www.sesa20.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
。◕‿◕。สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

กิจกรรม สพม.20

 • สพม.20 พัฒนาครูภาษาต่างประเทศตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

  สพม.20 พัฒนาครูภาษาต่างประเทศตามกรอ

 • สพม.20 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  สพม.20 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ

 • สพม.20 เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

  สพม.20 เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดมคว

 • สพม.20 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน

  สพม.20 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนั

 • สพม.20 นำเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS

  สพม.20 นำเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS

 • ปฐมนิเทศครูมืออาชีพ

  ปฐมนิเทศครูมืออาชีพ

 • สพม.20 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

  สพม.20 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใ

 • สพม.20 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและเปิดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2557

  สพม.20 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแล

 • รร.บ้านดุงวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

  รร.บ้านดุงวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิ

สพม.20 พัฒนาครูภาษาต่างประเทศตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

EEE

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้พัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานทางภาษาที่กำหนด

IMG_0383

IMG_0395

IMG_0462

IMG_0380

IMG_0376

 สพม.20 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1612

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยม สพม.20 ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 นายประหยัด พิมพา ศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรสพม.20 ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20

IMG_0281
IMG_0295
IMG_0274
IMG_0276
IMG_0287
IMG_0278
IMG_0289

สพม.20 เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1312

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนกับการกำหนดอนาคตประเทศไทย ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนจากสังกัด สพม. 19 (เลย หนองบัวลำภู)  สพม.20 (อุดรธานี) สพม.21(หนองคาย บึงกาฬ) สพม.25 (ขอนแก่น) เขตพื้นที่ 15 คน รวม 60 คน ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี

        สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สพม.20 เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมัธยมศึกษา เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0028

IMG_0050

IMG_0037

IMG_9943

IMG_0019

IMG_9920


สพม.20 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน

sinnnn57

นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และในปี 2558 จังหวัดสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีพิธีและรับมอบธงศิลปหัตถกรรมแก่เจ้าภาพในปีถัดไปในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_9772

IMG_9839

IMG_9716

IMG_9733

IMG_9797

IMG_9766

IMG_9798

IMG_9784

IMG_9806

IMG_9816สพม.20 นำเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS

obeccc

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 นำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ส่งผลงานเข้ารับรางวัลประเภทผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  และรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


IMG_9454
IMG_9480
IMG_9599
IMG_9592
IMG_9618
IMG_9655
IMG_9466
IMG_9644

ปฐมนิเทศครูมืออาชีพ

techer88
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20  ได้พบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วย ทั้ง 8 คน ที่ผ่านการคคัดเลือก ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20
DSC_1107
DSC_1104
DSC_1111

สพม.20 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

5123

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวสดุดีเฉลิมฉลองวันชาติไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการทุกหมู่เหล่ากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นภาคค่ำเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีข้าราชการจากทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

IMG_0028

IMG_0007

IMG_0034

IMG_0036

IMG_0056

IMG_0069

IMG_0076

IMG_0115

IMG_0122

IMG_0129

IMG_0153

IMG_0160


สพม.20 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและเปิดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2557

tuk

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.20 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ พระพุทธโพธิ์ทอง ท้าวเวสสุวัณ ศาลหลักเมือง บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเปิดงาน ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557(คืนความสุขให้ประชาชน) และในเวลา 18.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี สำหรับการจัดงานประเพณีงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2557 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมการออกร้านกาชาด และสินค้ามากมาย

IMG_9713

IMG_9708

IMG_9689

IMG_9676

IMG_9681

IMG_9757

IMG_9805

IMG_9817

IMG_9767

รร.บ้านดุงวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

tiger

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (สพม.20) จังหวัดอุดรธานี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.57 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

10814299_1494086460856186_1356790031_n

10815839_1494086457522853_1979106564_n

10811621_1494086387522860_680280516_n

10817456_1494086554189510_589043245_o

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17 )

 สพม.20 ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เพิ่มเติม)

  สพม.20 ขอแจ้งประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

  สพม.20 ขอแจ้งประกาศปรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ... อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

  สพม.20 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ข่าวด่วน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

jawfasum 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

sinlapa 

    กีฬานักเรียน

kera57
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557
         ผลการแข่งขัน

perso 
ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล    
ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ 

   

รายงานการประชุม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ผู้บริหาร

 • อ.ก.ค.ศ.

 • กรรมการเขต

 • ก.ต.ป.น.

 • สหวิทยาเขต

ข่าวล่าสุด สพม.20

ข่าวจาก สพฐ.

ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • บริหารงานบุคคล

 • กลุ่มอำนวยการ

 • นโยบายและแผน

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • นิเทศติดตามฯ

 • บริหารการเงินฯ

 • ตรวจสอบภายใน

id class อาทิตย์ 21 ธันวาคม 2014 jQuery function $ $ search placeholder ********-vlr สlr **********lส**** *** สพม 20 ขอแจ้งประชุมผู้บริหารประจำเดือนในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08 30 ห้องประชุมโรงเรียนราชินูทิศ 2 *** **** E-Office MY-OFFICE Home โรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผลงาน KM นิเทศ Online CLMS Facebook ข่าวทั้งหมด กิจกรรม สพม 20 สพม 20 พัฒนาครูภาษาต่างประเทศตามกรอ สพม 20 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ สพม 20 เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดมคว สพม 20 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนั สพม 20 นำเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS ปฐมนิเทศครูมืออาชีพ สพม 20 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใ สพม 20 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแล รร บ้านดุงวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิ สพม 20 พัฒนาครูภาษาต่างประเทศตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR หอประชุมพุทธรักษา สพม 20 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้พัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานทางภาษาที่กำหนด   สพม 20 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยม สพม 20 ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 นายประหยัด พิมพา ศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรสพม 20 ร่วมต้อนรับ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม 20 สพม 20 เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนกับการกำหนดอนาคตประเทศไทย หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนจากสังกัด สพม 19 เลย หนองบัวลำภู สพม 20 อุดรธานี สพม 21 หนองคาย บึงกาฬ สพม 25 ขอนแก่น เขตพื้นที่ 15 คน รวม 60 คน ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สพม 20 เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมัธยมศึกษา เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และในปี 2558 จังหวัดสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีพิธีและรับมอบธงศิลปหัตถกรรมแก่เจ้าภาพในปีถัดไปในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 นำเสนอผลงานรางวัล OBEC AWARDS วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 นำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ส่งผลงานเข้ารับรางวัลประเภทผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรมได้ที่ www facebook com sesa20udon ปฐมนิเทศครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 ได้พบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วย ทั้ง 8 คน ที่ผ่านการคคัดเลือก ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม 20 สพม 20 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผบ มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวสดุดีเฉลิมฉลองวันชาติไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการทุกหมู่เหล่ากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน จากนั้นภาคค่ำเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีข้าราชการจากทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www facebook com sesa20udon สพม 20 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและเปิดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 07 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ สพม 20 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ พระพุทธโพธิ์ทอง ท้าวเวสสุวัณ ศาลหลักเมือง บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเปิดงาน ประเพณีงานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557 คืนความสุขให้ประชาชน และในเวลา 18 00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เวทีกลาง โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี สำหรับการจัดงานประเพณีงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2557 สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมการออกร้านกาชาด และสินค้ามากมาย รร บ้านดุงวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพม 20 จังหวัดอุดรธานี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 57 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร var _lofmain $ var object new LofSlideshow _lofmain getElement _lofmain getElement _lofmain getElement fxObject transition Fx Transitions Sine easeInOut duration 900 interval 5000 direction navItemHeight 100 navItemWidth 290 navItemsDisplay 4 navPos object start 1 _lofmain getElement ข่าวประชาสัมพันธ์ มติ คศ อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม 20 โดย มติ อ่านเพิ่มเติม ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 17 สพม 20 ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ รร อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม 20 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี อ่านเพิ่มเติม ประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เพิ่มเติม สพม 20 ขอแจ้งประกาศรับย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง อ่านเพิ่มเติม ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 สพม 20 ขอแจ้งประกาศ อ่านเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 สพม 20 ขอแจ้งประกาศปรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ อ่านเพิ่มเติม ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ สพม 20 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ข่าวด่วน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กีฬานักเรียน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ผลการแข่งขัน ประชุมสัมนาครูด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ รายงานการประชุม var startJVTabs98 function var jvTabNews98 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs98 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com ผู้บริหาร กรรมการเขต สหวิทยาเขต รายงานการประชุมผู้บริหาร 1 2557 รายงานการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่1 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Attachments รายงานการประชุม1-2557 424 Kb ครั้งที่ 1 2554 รายงานการประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งที่ 1 2554วันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม เขต 20 Attachments รายงานการประชุม 93 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 4 57 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ครั้งที่ ๒๕๕๗ Attachments รายงานการประชุม กพท ครั้งที่ 4 ปี 2557 302 Kb รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 2 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 1 57 รายงานการประชุมกรรมการเขต ครั้่งที่ 3 56 ประกาศ สพม 20 เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ    สพม 20 ขอแจ้ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  Attachments ประกาศ กตปน 136 Kb การสรรหาคณะกรรมการ รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ สพม ๒๐ ขอแจ้งรายงานประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงานประชุมสหวิทยาเขต 40 Kb รายงานการประชุมสหวิทยาเขต ๒๕๕๖ วิดีทัศน์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชุด เกราะกันภัยยาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเที่ยวกลางคืนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กมอเตอร์ไซค์ซิ่ง กับปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด ธรรมะ ทำ Mo dify เรื่อง เด็กเร่ร่อนกับ ปัญหายาเสพติด วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้ วิดีทัศน์ ชุด โรคสมองติดยา เรื่อง หมูออมสินผู้หลงผิ วิดีทัศน์ ชุด เส้นตาย เอกสารการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ 30 กันยายน 2557 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ * แนวข้อสอบโอเน็ต * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 * ตัวอย่างข้อสอบ PISAและข้อสอบ TIMMS ดาวโหลด -- gt โปรแกรม Scantool การกรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool3 ดาวโหลด----- gt gt คู่มือการติดตั้งโปรแกรม คลิปวีดีโอสอน การติดตั้งโปรแกรม scantool3 คลิปวีดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Student2551 ไปยัง Scantoo3 คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน โปรแกรม DoPdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF โปรแกรมห้องสมุด สพฐ Obec Library โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ อำเภอ ทุน รุ่น รอบ แนวทางการจัดการ เรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐาน สากล คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 รายงานการดำเนินงาน สพม 20 คู่มือโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ข่าวล่าสุด สพม 20 ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อมูล DEA 2556 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2556 อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 ข้อมูลของเรา รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โปรแกรม GPA 1 มิ 57 SAR ปีการศึกษา 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 2 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 3 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่ม สพม อุดรธานี 4 ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 คู่มือและเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ตัวอย่าง การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 56 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดตั้งสมาคมครู รายชื่อสหวิทยาเขต ศูนย์สาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปี2554และปี2555 รายงานการประเมิน NT 2 ปีการศึกษา 2554 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 แบบ 9 13 1 15 1 รายงานผล O-NET ปี 2554 สพม 20 แผนปฏิบัติการปี 2555 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดเงินเดือน พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2557 กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 กรกฎาคม 2557 มิถุนายน 2557 พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 ธันวาคม 2556 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน var startJVTabs163 function var jvTabNews163 new JVTabNews container duration 1000 eventType isLinkSubTab 0 effectType window addEvent startJVTabs163 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com 13 17 10 12 15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง สพม 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งและแบบฟอร์มการส่งงานวิทยฐานะ 17 สพม 20 ขอแจ้งให้ครูที่จะนำส่งผลงานวิทยฐานะ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ Attachments เอกสารแนบ 361 Kb ผอ สพม 20 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สพม 20 รอง ผอ สพม 20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายชูวิทย์ สิงห์โท var options wrapperId mode start 30 end 150 fullsize 1 opacity 20 fxOptions var demo new JaSlidingBox options สถิติ วันนี้ 965 เมื่อวาน 691 สัปดาห์นี้ 965 สัปดาห์ก่อน 9335 เดือนนี้ 25826 เดือนก่อน 38470 All days 505644 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 Visitors Counter ข้อมูลต่างๆ ารรับนักเรียน ปี 2557 ข่าวจาก สพฐ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ข่าวกลุ่มงานต่างๆ var startJVTabs97 function var jvTabLago297 new JVTabLago2 container height 0 duration 1000 eventType effectType window addEvent startJVTabs97 Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision Com บริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ นโยบายและแผน ส่งเสริมการจัดการศึกษา นิเทศติดตามฯ บริหารการเงินฯ ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรับย้ายรอง ผอ สถานศึกษา เพิ่มเติม อนุมัติการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2556 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลื่อนการเสนอรายชื่อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ เมษายน ๒๕๕๖ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะเลื่อนคำสั่งที่กลุ่่มงานบุคคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานลูกเสือ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่2 กำหนดการลงทะเบียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สพม 20 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคบมูลพระกรุณา กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 2554 - 2558 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 และการแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอให้โรงเรียนรับหนังสือสักการแก้วอรหันต์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิยานิพนธ์ การจัดงาน มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เขิญร่วมบริจาคเงินโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้ริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับนโยบายการใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม ขอเชิญประชุม ขอเชิญสั่งจองพระเครื่อง ไฟล์ ptt ประชุมผอ เขต ทั่วประเทศ ข้อมูล DEA 2556 ข้อมูลนักเรียนปี 2556 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 - 2558 แผนประจำปี 2556 แบบติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2556 รายการประมาณราคา สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2555 ขอให้ส่งรายงานกลยุทธ์และSAR สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 จัดสรรงบประมาณ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แจ้งมัธยมสริวัณวรี หนองแดงวิท อุดรธานีพิทย์ นานกชุม สามัคคี ถึงห้วยเกิ้งพิทยาคาร สตรีราชินูทิศ บ้านเชียงวิทยา แจ้งถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดสรรค่าครุภัณฑ์ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สนับสนุนเด็กพิการเรียนร่วมทรัพย์อุดม ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ อนุมัติงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายรับและรายจ่ายโรงเรียน จักสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน8กลุ่มสาระ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557 ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ม ราชภัฎอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุน ประเภท 2 รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ส่งผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สายที่ 1 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สังเคราะห์การดำเนินงานการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ นักเรียนโครงการทุนหนึ่งอำเภอที่จบปริญญาตรี ข้อมูลนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ อายุย่างเข้า 12 - 18 ปี ปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการ85000 เยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติฯ ทุนการศึกษา Tollway Smart Way มอบทุนการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ ประจักษ์ศิลปาคาร การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น 1 ทวงแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตารางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรักษ์อุดร แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ การจัดตั้งสหวิทยาเขตมัธยมศึกษา เขต ๒๐ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน แจ้งจัดสรรงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เชิญรับเอกสารวิชาการ การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน การใช้ผลโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารอบรมการเงินและพัสดุ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 2555 เงินเดือนตกเบิก 3 ราย แจ้งถึงสามัคคีพิทยาคาร อนุมัติค่าจ้างครูต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ แจ้งถึงเชียงหวางวิทยาคาร เพ็ญพิทย์ อุดรพัฒนศึกษา อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเบิกค่าเช่าบ้านกันยายน รายละเอียดนำส่ง กสจ กันยายน โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี การอนุมัติงบประมาณ ปี 2555 อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 แจ้งหน่วยเบิก 4 โรงเรียน ให้ส่งเอกสารข้อมูลสมาชิกเกษียณ โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู การอนุมัติงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน รายงานผลเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 แบบสำรวจการเข้าใช้งานในระบบ e-GP แบบฟอร์มรายงานการเงิน การจัดส่งรายงานการเงิน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน2 เรื่องน่ารู้จากตรวจสอบภายใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-123173 โทรสาร 042-123174 Powered by Warp Theme Framework