Go to Site http://www.secondary27.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | The Office Secondary Educational Service Area 27 ( จังหวัดร้อยเอ็ด )

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามหนังสือประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24/ก.ค./14
 • การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 24/ก.ค./14
 • การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14
 • ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14
 • มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5/2557 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [148] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  หนังสือราชการจาก สพม. 27

  หัวเรื่อง ประเภท วันที่
  การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electonic monitoring and evaluation : e-Mes ) หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 24/ก.ค./2014
  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24/ก.ค./2014
  โครงการสอบวัดระดับภาษาจีนและการประเมินผลคุณภาพการสอนภาษาจีน หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24/ก.ค./2014
  การใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาส หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24/ก.ค./2014
  สลิปเงินเดือนบำนาญ ก.ค. 57 หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24/ก.ค./2014

  ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

  หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
  หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014

  หนังสือราชการจาก สพฐ.

  class Skip to main content ยินดีตอนรับ ผู้มาเยือน สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 The Office Secondary Educational Service Area 27 จังหวัดร้อยเอ็ด Home ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด website โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร โทรศัพท์ ที่ตั้ง รร โรงเรียนดี มาตรฐาน รายชื่อสหวิทยาเขต เกี่ยวกับ สพม 27 คณะกรรมการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประวัติ สพม 27 ร้อยเอ็ด ที่ตั้ง สพม 27 แผนผังภายใน สพม 27 ติดต่อ บุคลากร สพม 27 แกลอรี่ แกลอรี่ รูปภาพ แกลอรี่ วีดีโอ กระดานถามตอบ Mail@สพม 27 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม 27 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธวัชบุรีวิทยาคม จันทรุเบกษาอนุสรณ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ขัติยะวงษา คำนาดีพิทยาคม ช้างเผือกวิทยาคม ดู่น้อยประชาสรรค์ ทรายทองวิทยา ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ท่าม่วงวิทยาคม ปทุมรัตต์พิทยาคม ผาน้ำทิพย์วิทยา พนมไพรวิทยาคาร พลาญชัยพิทยาคม ม่วงมิตรวิทยาคม วังหลวงวิทยาคม ศรีธวัชวิทยาลัย ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สตรีศึกษา สามขาท่าหาดยาววิทยา สุวรรณภูมิวิทยาลัย สูงยางวิทยาประชาสรรค์ หนองผึ้งวิทยาคาร อาจสามารถวิทยา เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ประชานุสรณ์ เทอดไทยวิทยาคม เมยวดีพิทยาคม เมืองน้อยวิทยาคม เมืองสรวงวิทยา เสลภูมิ เสลภูมิพิทยาคม โคกล่ามพิทยาคม โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ โพธิ์แก้วประชาสรรค์ โพนทองพัฒนาวิทยา โพนทองวิทยายน โพนสูงประชาสรรค์ โพนเมืองประชารัฐฯ เมนูหลัก เว็บไซต์เดิม สพม 27 E-MONEY SEC27 SMS สพม 27 DATAMANAGEMENT CENTER DMC ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS E-OFFICE OBEC Online Registration Sec27 ศูนย์ปฏิบัติการ GPA เว็บไซต์การประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 57 ล่าสุด ยอดฮิตวันนี้ 24 07 14 การประชุมตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปในส่วน โดย sasiwimol #อ่าน 17 24 07 14 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย sasiwimol #อ่าน 22 24 07 14 ประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย sasiwimol #อ่าน 39 24 07 14 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ โดย Clubzaa #อ่าน 46 24 07 14 เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามหนังสือประกวดแข่งขันกิจก โดย sasiwimol #อ่าน 44 23 07 14 มติ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5 2557 เรื่อ โดย autchara #อ่าน 155 23 07 14 ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สำน โดย autchara #อ่าน 94 24 07 14 การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย admin #อ่าน 87 24 07 14 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ โดย autchara #อ่าน 83 24 07 14 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ โดย Clubzaa #อ่าน 46 สมาชิกที่ออนไลน์ ขณะนี้มี 0 สมาชิกกำลังออนไลน์ แนะนำสมาชิก chalermcha นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา ลงทะเบียนเมื่อ 27 มิ 2014 panomvall พนมวัลย์ นาวารี ลงทะเบียนเมื่อ 26 มิ 2014 mr_buff ทองคำ เพ็ชรหงษ์ ลงทะเบียนเมื่อ 26 มิ 2014 peera พีระ แย้มประดิษฐ์ ลงทะเบียนเมื่อ 22 มิ 2014 soithong นางสร้อยทอง โปร่งไธสง ลงทะเบียนเมื่อ 25 มิ 2014 สมาชิกเข้าใช้งานล่าสุด admin พฤ 24 14 - 21 17 pm nookikza พฤ 24 14 - 21 14 pm sasiwimol พฤ 24 14 - 21 11 pm jaturapad พฤ 24 14 - 19 02 pm Pisamai พฤ 24 14 - 16 43 pm สำรวจความคิดเห็น ความคิดเห็นเว็บไซต์ใหม่ สพม 27 Choices ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง แย่มาก แบบสำรวจย้อนหลัง ผลสำรวจ ล็อกอิน ชื่อผู้ใช้ * รหัสผ่าน * Remember me สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ฟอร์มค้นหา ค้นหา การประชุมตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Previous Pause ถัดไป ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด สพฐ มอบหมายให้ สพม 27 เป็นเจ้าภาพในการอบรม โครงกา 19 14 โดย nattapong ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมอำเภอเชียงขว 18 14 โดย Suban สพม 27 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารา 11 14 โดย nattapong เปิดโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรม 09 14 โดย nattapong ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม 27 อ่านทั้งหมด ค่ายวิชาการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรียนอย่าง 23 14 โดย cyberjohn กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 23 14 โดย Jinakarn ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน CAI 22 14 โดย nuttavoot เมยวดีพิทยาคม วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 22 14 โดย ttw2014 เทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและ 18 14 โดย Kreangkrai โพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของอำเภอเสลภู 15 14 โดย krunok เสลภูมิ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 15 14 โดย thanchiya หนองฮีเจริญวิทย์ แนะนำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 15 14 โดย phungwitt หนองผึ้งวิทยาคาร ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 14 14 โดย nuttavoot เมยวดีพิทยาคม อีซูซุ จัดเวทีแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” ในโครงการ 14 14 โดย peerawit หนองพอกวิทยาลัย ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า 12 14 โดย nookikza ผาน้ำทิพย์วิทยา พิธีบำเพ็ญกุสลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 11 14 โดย ppwnews พนมไพรวิทยาคาร ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม 27 หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่ เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามหนังสือประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24 14 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 14 การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 14 ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 14 มติ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5 2557 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 14 อำนวยการ การเงิน นโยบายและแผน บริหารบุคคล ส่งเสริมการศึกษา นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ศูนย์เทคโน 09 14 ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ส่งข่าวโดย tatsanee อ่าน 393 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มอำนวยการ 08 14 รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการ เดือนมิถุนายน 2557 ส่งข่าวโดย nattapong อาน 359 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 มิ 14 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งข่าวโดย Pisamai อ่าน 148 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มนโยบายและแผน 24 14 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 25 ส่งข่าวโดย autchara อ่าน 121 ครั้ง 23 14 การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปร ส่งข่าวโดย wan_wan อ่าน 141 ครั้ง 23 14 ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สำนักงานเขตพื ส่งข่าวโดย autchara อ่าน 329 ครั้ง 23 14 มติ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5 2557 เรื่องการย้ายข้ ส่งข่าวโดย autchara อ่าน 965 ครั้ง 01 14 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต27 ส่งข่าวโดย autchara อ่าน 152 ครั้ง 26 มิ 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู ส่งข่าวโดย autchara อ่าน 335 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 14 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งข่าวโดย nattapong อ่าน 171 ครั้ง 07 14 แจ้งครูที่เข้ารับการอบรม พสน รับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม เขต ส่งข่าวโดย nattapong อ่าน 283 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 14 เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามหนังสือประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทย ส่งข่าวโดย sasiwimol อ่าน 44 ครั้ง ดูทั้งหมด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ยังไม่มีข้อมูลในระบบ 03 14 ประชุมสัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียว สำหรับ สพม ส่งข่าวโดย admin อ่าน 231 ครั้ง 02 14 การอบรมผู้ใช้งานระบบโครงข่ายไร้สาย OTPC Wi-Fi Network ส่งข่าวโดย admin อ่าน 255 ครั้ง ดูทั้งหมด ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หนังสือราชการจาก สพม 27 อ่านทั้งหมด หัวเรื่อง ประเภท วันที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ electonic monitoring and evaluation e-Mes หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 24 2014 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 2014 โครงการสอบวัดระดับภาษาจีนและการประเมินผลคุณภาพการสอนภาษาจีน หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24 2014 การใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Field Trip ประวัติศาส หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24 2014 สลิปเงินเดือนบำนาญ 57 หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 2014 แนะนำผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อ่านทั้งหมด แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิ นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรี แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้บริหารดีเด่น แนะนำครูดี ครูดีเด่น อ่านทั้งหมด นางเบญจวรรณ แสนประกอบ ครูดีไม่มีอบายมุข นางสิรินุช สุจริต ครูดีไม่มีอบายมุข เช quot หนึ่งแสนครูดี ปี 2556 quot นายอ หนึ่งแสนครูดี นางสาครรัตนื กล้าหาญ หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕ แนะนำโครงการดีเด่น อ่านทั้งหมด กิจกรรมยามเช้า จากหลักสูตรท้องถิ่น นำสู่ รางวัลชนะ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริดีเด่น 114 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืนโร แนะนำนักเรียนดีเด่น อ่านทั้งหมด นายนิวัฒน์ หนองหาญ หนองฮีเจริญวิทย์ รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน แนะนำนักเรียนดีเด่น 3 ศิวพร สุขหนองหว้า หนองฮีเจริญวิทย์ รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน รางวัลชมเชยระดับประเทศ แนะนำนักเรียนดีเด่น 1 แนะนำนักเรียนดีเด่น 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อ่านทั้งหมด หัวเรื่อง ส่งโดย วันที่ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ Clubzaa 24 2014 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์ panomvall 21 2014 ขอเชิญประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ usinsan 18 2014 จัดอบรมการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี และ Classstart admin 09 2014 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 pornchai k 07 2014 ดาวน์โหลดแบบฟร์อม เอกสาร อ่านทั้งหมด หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม Unitplan pdf format PDF 225 KB 03 2014 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม Lessonplan pdf format PDF 972 KB 03 2014 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม Lessonplan pdf format PDF 972 KB 03 2014 หนังสือราชการจาก สพฐ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจำนวน ๒๒ รายการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ขอเชิญอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพิ่มเติม วิดีโอ แกลเลอรี่ ดูทั้งหมด iframe id width height src frameborder allowfullscreen ค่ายวิชาการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาส 23 14 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ iframe id width height src frameborder allowfullscreen วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนเทอดไทยวิทยา 22 14 เทอดไทยวิทยาคม iframe id width height src frameborder allowfullscreen แนะนำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 15 14 หนองผึ้งวิทยาคาร iframe id width height src frameborder allowfullscreen โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 08 14 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ เว็บบอร์ด กระทู้ล่าสุด ดูทั้งหมด หัวเรื่อง ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนา สมาชิก Normal topic a href title สมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวบนเว็บไซต์ สพม 27  รออีเมล์ตอบกลับเพื่อแจ้งรหัสผ่าน แล้ว login เพื่อทดลองส่งข่าว  หากไม่มีเมล์ตอบกลับ ให้ติดต่อ webmaster topic-title สมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งข่าวบนเว็บไซต์ สพม 27 by admin on 21 06 2014 - 08 37 1 298 by phungwitt 15 07 2014 - 10 22 กระดานข่าวถามตอบ Normal topic a href title ไม่ทราบว่า การนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลปี2557 นี้จะไปลงข่าวในประเภทใดครับ topic-title การนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลปี2557 by Yee-Khaow on 09 07 2014 - 14 23 2 169 by Yee-Khaow พฤ 10 07 2014 - 14 40 กระดานข่าวถามตอบ Sticky topic a href title จะโพสวิดีโอเข้าไปที่ vdo gallery ยังไงครับ topic-title โพสวิดีโอแนะนำโรงเรียน เข้าเมนูไหนครับ by Siwapong on 27 06 2014 - 09 51 1 504 by admin 07 07 2014 - 06 07 กระดานข่าวถามตอบ Normal topic ขอบคุณที่จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์แบบมืออาชีพ by somchad on พฤ 26 06 2014 - 12 47 1 352 by admin 27 06 2014 - 19 32 กระดานข่าวถามตอบ Normal topic a href title สมัครเป็นสมาชิกใหม่ครับ topic-title new member by denudom on 27 06 2014 - 09 10 111 by denudom 27 06 2014 - 09 11 กระดานข่าวถามตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4351-5369 โทรสาร 0 4351-5657 e-mail secondaryroiet@gmail com Webmaster team นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ Email ku-o@hotmail com นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ Email nnjj_2010@hotmail com นางศศิวิมล เพชรไพร Email sasiwimol sumalee@facebook com sc_online_t 877357 ** * @file * Main JavaScript file for Dismiss module * function $ Drupal behaviors dismiss attach function context Prepend the Dismiss button to each message box $ each function var flag $ this children hasClass if flag $ this prepend Drupal t When the Dismiss button is clicked hide this set of messages $ click function $ this parent hide jQuery