Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
3/5/2015 11:02:43 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค(ด่วนมากที่สุด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
 2.นศ.ที่อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ ยื่นเรื่องขอลาพักฯ หรือรักษาสภาพฯ ภาคการศึกษา2/57 ภายในวันที่ 13 มี.ค.58(ด่วนมากที่สุด)
(1) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2/57 ให้ยื่นเรื่องลาพักการศึกษา (2)นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร หรือรอผลการเรียน หรือรอเทียบโอนหน่อยกิต ก็จะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเรื่องรักษาสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 3.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 4.แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง
ที่ ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 5.แจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนระดับปริญญาโท-เอก(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบReg. และชำระเงินตามที่ปฏิทินกำหนด หากไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาแจ้ง สนง.บริหารบัณฑิตฯ โดยด่วนโทร 045-353130 หรือ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2558
 6.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 7.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2557
 8.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 9.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 3 5 2015 11 02 43 AM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ด่วนมากที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2558 2 นศ ที่อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ ยื่นเรื่องขอลาพักฯ หรือรักษาสภาพฯ ภาคการศึกษา2 57 ภายในวันที่ 13 มี 58 ด่วนมากที่สุด 1 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 57 ให้ยื่นเรื่องลาพักการศึกษา 2 นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร หรือรอผลการเรียน หรือรอเทียบโอนหน่อยกิต ก็จะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเรื่องรักษาสถานภาพ มิฉะนั้นจะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียน ประกาศโดย งานทะเบียนฯ 045-353118 วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2558 3 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2558 4 แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1 2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ กรุงไทย สาขา อุบลฯ ด่วนมากที่สุด นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1 2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง ที่ กรุงไทย สาขา อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2558 5 แจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนระดับปริญญาโท-เอก ด่วนมากที่สุด ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบReg และชำระเงินตามที่ปฏิทินกำหนด หากไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาแจ้ง สนง บริหารบัณฑิตฯ โดยด่วนโทร 045-353130 หรือ www facebook com GradUBU ประกาศโดย - วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2558 6 แจ้งนักศึกษาระดับ โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2558 7 รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 ด่วนมากที่สุด 12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www ubu ac th web pnr ประกาศโดย ฝ่ายหอพัก วันที่ประกาศ 23 ธันวาคม 2557 8 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -