Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
11/29/2014 4:30:37 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.รักนิรันดร์ บุญเติม,นายดำรงค์ พิวิชัย,นายอาทร แสงสุดตา,น.ส.จริยา ไชยสาร,น.ส.ลัดดาวัลย์ คูณเมือง,นายอดิศักดิ์ โพพิลา ร่วมเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิธีมอบทุนฯ ในวันพุธที่ 3 ธ.ค. 57 เวลา 04.00 น. ณ อาคารบริหาร(ธนาคารไทยพาณิชย์) ชุดนักศึกษา
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 2.ให้บริหารหอพักรายวันสำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร.045-353089 ในวัน เวลาราชการ ค่าห้องพักคืนละ 400 และ 200 บาท
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 3.กำหนดการตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค(ด่วนมากที่สุด)
กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 4.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา ที่คณะเภสัชฯด่วน ภายในวันที่ 25 พ.ย.2557 เรื่องการมีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชาดังกล่าว 1.นส.รพีพัสตร์ บัวเขียว 2.นส.ชุดาพร คุณาคุณ 3.นส.ธิดาโรจน์ กันยาธง
ประกาศโดย   ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2557
 5.สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11.00 - 14 .00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2557
 6.แต่งหน้าบัณฑิต ม.อุบลฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)
ดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทีมช่างแต่งหน้าทำผมPROFESSIONAl MAKE UP P-GOLF โทร 081-1489816
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2557
 7.บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
ณ.ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 081-6565299 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 8.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 9.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 10.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 )เพิ่มเติม)(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 11.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   นางนิตยา ชาลีพรหม   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 12.ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 13.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 14.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 15.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 16.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 17.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 11 29 2014 4 30 37 AM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2557 ด่วนมากที่สุด รักนิรันดร์ บุญเติม นายดำรงค์ พิวิชัย นายอาทร แสงสุดตา จริยา ไชยสาร ลัดดาวัลย์ คูณเมือง นายอดิศักดิ์ โพพิลา ร่วมเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิธีมอบทุนฯ ในวันพุธที่ 3 57 เวลา 04 00 อาคารบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ชุดนักศึกษา ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2557 2 ให้บริหารหอพักรายวันสำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร 045-353089 ในวัน เวลาราชการ ค่าห้องพักคืนละ 400 และ 200 บาท ประกาศโดย ฝ่ายหอพัก วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2557 3 กำหนดการตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ด่วนมากที่สุด กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบภาระคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 57 เวลา 14 00 เป็นต้นไป ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2557 4 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย ด่วนมากที่สุด นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 1502100การดูแลสุขภาพตามวัย ดร ณรงค์ชัย จักษุพา ที่คณะเภสัชฯด่วน ภายในวันที่ 25 2557 เรื่องการมีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชาดังกล่าว 1 นส รพีพัสตร์ บัวเขียว 2 นส ชุดาพร คุณาคุณ 3 นส ธิดาโรจน์ กันยาธง ประกาศโดย ดร ณรงค์ชัย จักษุพา วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2557 5 สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ด่วนมากที่สุด นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11 00 - 14 00 วันจันทร์ - ศุกร์ โทร 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2557 6 แต่งหน้าบัณฑิต อุบลฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร ด่วนมากที่สุด ดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทีมช่างแต่งหน้าทำผมPROFESSIONAl MAKE UP P-GOLF โทร 081-1489816 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2557 7 บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 - 2 57 ด่วนมากที่สุด ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08 30 -16 30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 081-6565299 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2557 8 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2557 9 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 10 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 เพิ่มเติม ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศโดย นางนิตยา ชาลีพรหม วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 12 ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่เกิด 2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2557 13 จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ด่วนมากที่สุด นักศึกษา อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2557 14 แจ้งนักศึกษาระดับป โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2557 15 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 16 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ครั้งที่ 2 ด่วนมาก กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557 17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -