Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
11/23/2014 11:27:34 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นายประทีป จันทร์ประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2557
 2.สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11.00 - 14 .00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2557
 3.ทุนการศึกษานายปกรณ์พล เทวฤทธิ์(ด่วนมากที่สุด)
นายมงคล บุญเสนอ, น.ส.ธนารัตน์ บัลลังก์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 4.ทุนการศึกษา รศ.ดร.พจน์ ไชยเสนา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวเบญจวรรณ เวียงสมุทร คณะพยาบาลศาสตร์, ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือตอบขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 5.ทุนการศึกษานางสายเพชร อักโข ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวปิยพรวดี ทองดี คณะรัฐศาสตร์, นายจีรศักดิ์ ซีซอง คณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคาร/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 6.!! ประกาศ วิชา Foundation English 1 กลุ่ม 9 และ 27 ( อ.สมาพร) !!!(ด่วนมากที่สุด)
ขอให้นักศึกษาใช้คำถามในไฟล์ที่จะส่งให้ตามลิ้งใน reg ของนักศึกษา วันที่ 20 พ.ย.57 ซึ่งใช้ในการสอบวันที่ 22-23 พ.ย. 57
ประกาศโดย   อ.สมาพร   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 7.แจ้งการรักษาสถานภาพ/ลาพัก เฉพาะระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2557
 8.แต่งหน้าบัณฑิต ม.อุบลฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)
ดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทีมช่างแต่งหน้าทำผมPROFESSIONAl MAKE UP P-GOLF โทร 081-1489816
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2557
 9.บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
ณ.ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 081-6565299 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 10.ประกาศ !! งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ย้ายกลับไปให้บริการที่เดิม (ตึกอธิการหลังเก่า ชั้น 1)(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งย้าย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ย้ายกลับไปที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 11.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 12.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 13.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   นางนิตยา ชาลีพรหม   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 14.ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 )เพิ่มเติม)(ด่วนมากที่สุด)
คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 15.ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 16.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 17.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 18.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 19.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 20.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 11 23 2014 11 27 34 AM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด นายประทีป จันทร์ประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2557 2 สำนักบริหารทรัพย์สินฯจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ด่วนมากที่สุด นักศึกษาติดต่อซื้อได้ที่ อาคารบริการ หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 11 00 - 14 00 วันจันทร์ - ศุกร์ โทร 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2557 3 ทุนการศึกษานายปกรณ์พล เทวฤทธิ์ ด่วนมากที่สุด นายมงคล บุญเสนอ ธนารัตน์ บัลลังก์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคาร หนังสือขอบคุณ งานสวัสดิการ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2557 4 ทุนการศึกษา รศ ดร พจน์ ไชยเสนา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด นางสาวเบญจวรรณ เวียงสมุทร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคาร หนังสือตอบขอบคุณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2557 5 ทุนการศึกษานางสายเพชร อักโข ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด นางสาวปิยพรวดี ทองดี คณะรัฐศาสตร์ นายจีรศักดิ์ ซีซอง คณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคาร หนังสือขอบคุณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด ประกาศโดย ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2557 6 ประกาศ วิชา Foundation English 1 กลุ่ม 9 และ 27 สมาพร ด่วนมากที่สุด ขอให้นักศึกษาใช้คำถามในไฟล์ที่จะส่งให้ตามลิ้งใน reg ของนักศึกษา วันที่ 20 57 ซึ่งใช้ในการสอบวันที่ 22-23 57 ประกาศโดย สมาพร วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2557 7 แจ้งการรักษาสถานภาพ ลาพัก เฉพาะระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 1 2557 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2557 8 แต่งหน้าบัณฑิต อุบลฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร ด่วนมากที่สุด ดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทีมช่างแต่งหน้าทำผมPROFESSIONAl MAKE UP P-GOLF โทร 081-1489816 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2557 9 บัณฑิต ปี 2556 รับชุดครุย วันที่ 26 - 2 57 ด่วนมากที่สุด ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08 30 -16 30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 081-6565299 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2557 10 ประกาศ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ย้ายกลับไปให้บริการที่เดิม ตึกอธิการหลังเก่า ชั้น 1 ด่วนมากที่สุด แจ้งย้าย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ย้ายกลับไปที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังเก่า ชั้น 1ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2557 11 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับป โท-เอก และผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556 ด่วนมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2557 12 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 13 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมากที่สุด ีรายชื่อบัณฑิตแจงตามคณะต้นสังกัดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศโดย นางนิตยา ชาลีพรหม วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 14 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 2557 เพิ่มเติม ด่วนมากที่สุด คลิกที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2557 15 ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่เกิด 2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2557 16 จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ด่วนมากที่สุด นักศึกษา อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2557 17 แจ้งนักศึกษาระดับป โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2557 18 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ด่วนมากที่สุด ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2557 19 ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 2556 ครั้งที่ 2 ด่วนมาก กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557 20 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -