Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
4/25/2015 10:58:08 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 2.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย/หญิง, หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย/หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http://www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 3.ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ทุนต่อเนื่อง ทุนละ15,000.- คุณสมบัติคณะเกษตร,วิทย์,วิศวฯ,บริหาร,ศิลป กำลังศึกษาปี 2 ขึ้นปี3 ในปี 2558 คะแนน 2.75 ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ที่รับทุนจากที่อื่นยกเว้นจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯสามารถเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนได้ สมัคร ณ คณะต้นสังกัด ตั้งแต่-วันที่ 27 เม.ย .58
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2558
 4.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 5.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 6.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 4 25 2015 10 58 08 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด่วนมากที่สุด บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 081-8787491 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกาศโดย สำนักบริหารทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2558 2 รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ด่วนมากที่สุด เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย หญิง หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http www ubu ac th web pnr ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2558 3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนมากที่สุด ทุนต่อเนื่อง ทุนละ15 000 - คุณสมบัติคณะเกษตร วิทย์ วิศวฯ บริหาร ศิลป กำลังศึกษาปี 2 ขึ้นปี3 ในปี 2558 คะแนน 2 75 ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ที่รับทุนจากที่อื่นยกเว้นจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯสามารถเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนได้ สมัคร คณะต้นสังกัด ตั้งแต่-วันที่ 27 เม 58 ประกาศโดย งานทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา วันที่ประกาศ 9 เมษายน 2558 4 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2558 5 แจ้งนักศึกษาระดับ โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2558 6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 contact staff -