Go to Site http://www.reg.ubu.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
UBU
 
6/30/2015 9:13:33 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บ REG ภาคการศึกษา 1/58 (คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดเวลาเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บในวันแรก (วันที่ 3 ก.ค.58) คือเวลา 00.01 น. และระยะเวลาการเปิดระบบลงทะเบียนต่อวันคือตั้งแต่เวลา 0.01 น. ถึง เวลา 24.00 น. (24 ชั่วโมง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2558
 2.วันสุดท้ายของการยื่นถอนรายวิชาติด ( W ) 3/57 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.58 (แบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นถอนรายวิชาติด W 3/57 ให้ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.58 โดยผ่านความเห็นชอบของ อ.ประจำวิชา และ อ.ที่ปรึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2558
 3.การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(กรณีลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด 3/2557)(ด่วนมากที่สุด)
นศ.ที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดในภาค 3/2557 กรุณาติดต่องานทะเบียนฯเพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2558 หากพ้นกำหนดจะดำเนินการยกเลิกรายวิชา
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2558
 4.บัณฑิต ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2557 สั่งจองชุดครุยบัณฑิต รอบที่ 3(ด่วนมากที่สุด)
วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ.อาคารบริการ 2 หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 6.ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ปิดหอพักทุกหอพัก (ลีลาวดี 1-2, ราชาวดี 1-4,ราชพฤกษ์ 1-2) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (คลิกอ่านรายละเอียด)
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 7.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรายวิชาในเทอม 3/2557 จำนวน 2 รายวิชา(ด่วนมากที่สุด)
1. 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาพวัยรุ่น เรียนวันอังคาร 09.00-16.00 น. และ พุธ 09.00-12.00 น. 2. 1903 307 เพศศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. และ ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2558
 8.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย, หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย/หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http://www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 9.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 10.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 11.ประกาศให้มารับสิ่งของ ณ สำนักงานหอพัก(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ลืมกีตาร์ไว้ที่ข้างสำนักงานหอพักติดต่อรับที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ใน วัน เวลา ราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2558
 12.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   พัชราวดี กะวิกุล   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
   
      
    contact staff : -
   
TOPMARGIN 0 LEFTMARGIN 0 MARGINWIDTH 0 MARGINHEIGHT 0 BGCOLOR #FFFFFF TEXT #000000 ALINK #003399 LINK #003399 VLINK #003399 window open -- window open -- window open -- 6 30 2015 9 13 33 PM -- -- เมนูปฏิทินการลงทะเบียน-- -- -- -- -- ข่าวประกาศ ประกาศเรื่อง 1 กำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บ REG ภาคการศึกษา 1 58 คลิกที่นี้ ด่วนมากที่สุด กำหนดเวลาเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บในวันแรก วันที่ 3 58 คือเวลา 00 01 และระยะเวลาการเปิดระบบลงทะเบียนต่อวันคือตั้งแต่เวลา 0 01 ถึง เวลา 24 00 24 ชั่วโมง ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2558 2 วันสุดท้ายของการยื่นถอนรายวิชาติด W 3 57 วันศุกร์ที่ 26 มิ 58 แบบฟอร์มคำร้อง คลิกที่นี้ ด่วนมากที่สุด นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นถอนรายวิชาติด W 3 57 ให้ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิ 58 โดยผ่านความเห็นชอบของ ประจำวิชา และ ที่ปรึกษา ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2558 3 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด 3 2557 ด่วนมากที่สุด นศ ที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดในภาค 3 2557 กรุณาติดต่องานทะเบียนฯเพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิ 2558 หากพ้นกำหนดจะดำเนินการยกเลิกรายวิชา ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2558 4 บัณฑิต อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2557 สั่งจองชุดครุยบัณฑิต รอบที่ 3 ด่วนมากที่สุด วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 อาคารบริการ 2 หน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 08 30 - 16 30 โทร 045-353062 081-8787491 ประกาศโดย ฝ่ายทรัพย์สินฯ วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2558 5 ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนมากที่สุด ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2558 6 ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด ปิดหอพักทุกหอพัก ลีลาวดี 1-2 ราชาวดี 1-4 ราชพฤกษ์ 1-2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักึกษา วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2558 7 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรายวิชาในเทอม 3 2557 จำนวน 2 รายวิชา ด่วนมากที่สุด 1 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาพวัยรุ่น เรียนวันอังคาร 09 00-16 00 และ พุธ 09 00-12 00 2 1903 307 เพศศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี 09 00-16 00 และ ศุกร์ 09 00-12 00 ประกาศโดย งานทะเบียนฯ วันที่ประกาศ 7 พฤษภาคม 2558 8 รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ด่วนมากที่สุด เริ่มวันที่ 23 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับสมัครหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวชาย หอสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ชาย หญิง สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่ http www ubu ac th web pnr ประกาศโดย สำนักงานหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2558 9 แจ้งนักศึกษาระดับ โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ด่วนมากที่สุด คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศโดย สนง บริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2558 10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมากที่สุด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557 11 ประกาศให้มารับสิ่งของ สำนักงานหอพัก ด่วนมาก นักศึกษาที่ลืมกีตาร์ไว้ที่ข้างสำนักงานหอพักติดต่อรับที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ใน วัน เวลา ราชการ ประกาศโดย ฝ่ายหอพักนักศึกษา วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2558 12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ด่วนมาก คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศโดย พัชราวดี กะวิกุล วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558 contact staff -