Go to Site http://www.rb2.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
หน้าหลัก

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.รบ.2

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฎิบัติงาน KRS/ARS ปี 2558

ปฏิทินกรรม

สิงหาคม 2015
5
วันพุธ
11:13

ข่าวประชาสัมพันธ์

02-06-2015
การอบรมพัฒนาบุคลากรนักจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
การอบรมพัฒนาบุคลากรนักจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพ

การอบรมพัฒนาบุคลากรนักจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพ สพป.ราชบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558ดูแฟ้มภาพ

Read more
02-06-2015
ประชุมพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศ
ประชุมพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศ

นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ดูแฟ้มภาพ

Read more
21-05-2015
ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ
ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

นายประสงค์  แย้มศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558   ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  วันที่ 21 พฤษภาคม 2558  ดูแฟ้มภาพ

Read more
20-05-2015
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558

คณะกรรมการประเมินความพร้อมฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ   ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  รวมทั้งสิ้น  จำนวน 14 คณะ   ออกดำเนินการประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558  ทุกโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 18 – 22  พฤษภาคม  2558   ดูแฟ้มภาพ 

Read more
25-03-2015
ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนของเรา "สิ่งดีดี ที่บังเกิด"
ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนของเรา "สิ่งดีดี ที่บังเกิด"

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนของเรา “สิ่งดีดี ที่บังเกิด” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ โรงเรียน ๆ ละ ๔ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนชุมชน และนักเรียน รวม ๒๔๐ คน ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน...

Read more

ข่าวจากสพฐ.

ผอ.สพป.รบ.2

boss2

ผู้กำลังเยี่ยมชม

We have 15 guests and no members online

สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชม

198792
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
342
673
2374
192783
2828
25772
198792

Your IP: 119.59.102.107
Server Time: 2015-08-05 11:13:35

สพป.รบ.2ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 

แผนปฏิบัติการ ปี 2558

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

Copyright © 2015 Rb2.go.th Rights Reserved.

Back To Top Home สพฐ ARS E-Office E-Money E-Office เอกชน E-MES E-DMC E-Amss E-egp KRS LO vdo conference กพร ข้อมูลพื้นฐาน สพป รบ 2 ข้อมูลสารสนเทศ Main Menu หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลพื้นฐาน Login Site Administrator ศน ลักขณา ดาวน์โหลด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานภายใน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล Login Form User Name Password Remember Me Forgot your password Forgot your username Create an account เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่ กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ เขต 3 กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ชุมพร เขต 1 ชุมพร เขต 2 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 ตรัง เขต 1 ตรัง เขต 2 ตราด ตาก เขต 1 ตาก เขต 2 นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี1 ปราจีนบุรี2 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 พังงา พัทลุง1 พัทลุง2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยโสธร เขต 1 ยโสธร เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 3 ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลำพูน เขต 1 ลำพูน เขต 2 เลย เขต 1 เลย เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สกลนคร เขต 3 สงขลา เขต 1 สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สตูล สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขต 2 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สิงห์บุรี สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อุทัยธานี1 อุทัยธานี2 อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนในสังกัด สพป รบ บ้านหนองไก่ขัน วัดหัวหิน วัดหนองกบ ขุนทองประชานุเคราะห์ ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง วัดหนองกลางดง วัดนางแก้ว วัดโพธิ์รัตนาราม วัดหนองอ้อ ธรรมธรใยประชาสามัคคี บ้านหนองตาพุด บ้านหนองกวาง บ้านพุลุ้ง วัดบางกะโด สามัคคีวิทยาคาร วัดนางแก้ว บ้านหนองตาพุด อนุบาลดำเนินสะดวก วัดบ้านไร่ วัดหัวโพ หัวโพประศาสน์วิทยา วัดตากแดด รอดประชานุกูล วัดชาวเหนือ วัดอุบลวรรณา นิ่มพิณมุขประชานุกูล เทพวิทยา บ้านโป่งวิทยาคม ธีรศาสตร์ ดุสิตวิทยา ฮกเฮง วังตาลวิทยา วัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” วัดดอนคา ชอบธรรมประชาสรรค์ วัดแหลมทอง วัดเขาชะงุ้ม วัดดอนมะขามเทศ กิติยานุกูล วัดเขาส้ม วัดหนองมะค่า วัดจอมปราสาท อุดมวิทยา วัดระฆังทอง บ้านเขาแหลม วัดมณีโชติ เทียมประชานุเคราะห์ วัดคงคาราม อินทราชผดุงศิลป ธรรมาธิปไตย วัดบ้านหม้อ ประชารังษี บ้านเกาะโพธิ์งาม บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 วัดบ้านใหม่ วัดทำนบ วัดดอนพรม วัดลำน้ำ กัลยาณราษฎร์บำรุง วัดดอนใหญ่ ทรัพย์ประชาสรรค์ วัดตาลเตี้ย วัดดอนสาลี อนุบาลบางแพ ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ วัดท่าราบ วันชัยประชานุกูล วัดเหนือ วัดดอนเซ่ง บ้านกุ่ม วัดสามัคคีธรรม ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ชุมชนวัดกลางวังเย็น เริ่มประชานุกูล วัดหนองม่วง วัดหลวง วัดหนองเอี่ยน ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดสนามชัย วัดบ้านฆ้อง พิพิธกิตติโสภณ วัดดีบอน วัดพระศรีอารย์ วัดหุบมะกล่ำ วัดโบสถ์ อินรัฐราษฎร์บำรุง ชุมชนวัดบ้านเลือก โพธาภิรมย์ ชุมชนวัดกำแพงใต้ วัดหนองอ้อ โพธาราม อนุบาลโพธาราม วัดบางกะโด สามัคคีวิทยาคาร ชุมชนวัดหนองโพ วัดขนอน ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์ วัดสร้อยฟ้า วัดบ่อมะกรูด บ้านหนองใยบัว บ้านหนองครึม วัดศรีประชุมชน วัดสมถะ สมถวิทยาคาร บ้านหนองสองห้อง วัดดอนกระเบื้อง วัดดอนทราย วัดท่ามะขาม ท่ามะขามประชาอุทิศ วัดบางลาน วัดช่องพราน วัดโคกทอง วัดเขาพระ วัดท่าหลวงพล ถาวรวิทยา วัดชัยรัตน์ ปัญญาประชานุกูล ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ บ้านเนินม่วง ประชาบำรุง วัดแก้วฟ้า วัดหลักหกรัตนาราม บ้านหนองกระทุ่ม วัดตากแดด รอดประชานุกูล อนุบาลดำเนินสะดวก วัดโคกบำรุงฯ วัดอุบลวรรณา วัดใหม่สี่หมื่น วันมหาราช ผาณิตพิเชฐวงศ์ วัดคูหาสวรรค์ วัดหนองประทุน ชุมชนบ้านห้วยกระบอก สามัคคีวิทยา วัดหนองเสือ ประชาอุทิศ วัดอ้ออีเขียว รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล วัดไผ่สามเกาะ ปัญญาประชาสามัคคี วัดสัมมาราม วัดเขาขลุง บ้านดอนไม้ลาย บ้านหนองไก่ขัน วัดสระสี่มุม วัดเนกขัมมาราม วัดสีดาราม บ้านหนองไก่แก้ว วัดสนามไชย บ้านหนองสลิด ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 บ้านดอนไผ่ วัดเวฬุวนาราม ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม วัดโชติทายการาม วัดปรกเจริญ บ้านรางสีหมอก วัดอมรญาติสมาคม อมรวิทยาคาร วัดบัวงาม วัดตาลเรียง เชยประชานุกูล ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ วัดท่าเรือ วัดเขาแจง บ้านโป่งยอ จำเริญ โฆสิตกุล วัดเจริญธรรม รัฐประชานุเคราะห์ วัดบางพัง วัดโคกหม้อ ประชาสามัคคี วัดโพธิ์รัตนาราม วัดลาดบัวขาว วัดหนองปลาดุก วัดบึงกระจับ รัฐประชาตันติธนานนท์ วัดหนองหิน วิเชียรประชานุกูล วัดสระตะโก หันประชาสามัคคี ชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดมาบแค วัดจันทาราม ตั้งตรงจิตร 5 วัดหุบกระทิง อนุบาลบ้านโป่ง วัดปลักแรด วัดบัวงาม บ้านโป่ง บ้านห้วยยาง วัดตาล วัดโพธิ์บัลลังก์ วัดลำพยอม วัดอริยวงศาราม หนองน้ำขาว ชุมชนวัดท่าผา วัดโกสินารายน์ วัดดอนเสลา ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง วัดยางหัก วัดบ้านฆ้องน้อย วัดใหญ่ บุญเอี่ยมอนุเคราะห์ วัดอัมพวนาราม บ้านหนองคา วัดม่วง บ้านลาดใหญ่ เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักงานบริหารการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการ ปลาย สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Digital Learning Gateway ห้องเรียนทันข่าว สำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฎิบัติงาน KRS ARS ปี 2558 KRS ปี 2558 ARS ปี 2558 การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างโดยตกลงราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยสอบราคา เอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินกรรม สิงหาคม 2015 5 วันพุธ function toggle else View all events ะเมินมาตรฐานสำนักงาน 11 13 BuaXua Calendar พยากรณ์อากาศ You are here Home ข่าวประชาสัมพันธ์ 02-06-2015 การอบรมพัฒนาบุคลากรนักจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพ การอบรมพัฒนาบุคลากรนักจัดการเรียนรู้ครูมืออาชีพ สพป ราชบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 28-30 2558ดูแฟ้มภาพ Read more 02-06-2015 ประชุมพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศ นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center DMC ได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดูแฟ้มภาพ Read more 21-05-2015 ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวันที่ 8-9 มิ 2558 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ดูแฟ้มภาพ Read more 20-05-2015 ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินความพร้อมฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คณะ ออกดำเนินการประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 22 พฤษภาคม 2558 ดูแฟ้มภาพ Read more 25-03-2015 ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนของเรา ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนของเรา “สิ่งดีดี ที่บังเกิด” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ โรงเรียน ละ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนชุมชน และนักเรียน รวม ๒๔๐ คน ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน Read more CDATA try catch e $Gavick 400 1 ศูนย์อำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ข่าวจากสพฐ ข่าวการศึกษา ข่าวเด่น ผอ สพป รบ 2 ผู้กำลังเยี่ยมชม We have 15 #160 guests and no members online สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชม http vinaora com -- vfleft vfright vfclear valeft varight vacenter #vvisit_counter92 #vvisit_counter92 -moz-border-radius 8px 8px 8px 8px -webkit-border-radius 8px 8px 8px 8px border-radius 8px 8px 8px 8px #vvisit_counter92 -webkit-box-shadow 0px 1px 5px 0px #4a4a4a -moz-box-shadow 0px 1px 5px 0px #4a4a4a box-shadow 0px 1px 5px 0px #4a4a4a #vvisit_counter92 vstats_counter #vvisit_counter92 vrow #vvisit_counter92 vstats_icon #vvisit_counter92 1 9 8 7 9 2 วันนี้ เมื่อวาน สัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา เดือนนี้ เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 342 673 2374 192783 2828 25772 198792 Your IP 119 59 102 107 Server Time 2015-08-05 11 13 35 Visitors Counter http vinaora com -- สพป รบ 2  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์ สถานที่ตั้งและการเดินทาง div class id style Copyright © 2015 Rb2 go th Rights Reserved Designed by www diablodesign eu