องค์ความรู้สำหรับตำรวจ

รวมลิ้งบริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday143
mod_vvisit_counterThis week169
mod_vvisit_counterLast week1816
mod_vvisit_counterThis month807
mod_vvisit_counterLast month5804
mod_vvisit_counterAll days3035294

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: พ.ค. 04, 2015

ตำรวจภูธรภาค 3

Google
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย(นายสิบตำรวจ 2558)
 คำสั่ง ภ.3 ที่ 723/2558 ลง 30 เม.ย.58 แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ภ.3 ที่ 724/2558 ลง 30 เม.ย.58 แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ภ.3 ที่ 725/2558 ลง 30 เม.ย.58 แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร.  
   คำสั่ง ด.ต.53ปี ประจำปี 2558
   บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2558 

   ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประกาศรายชื่อ ,ผังที่นั่งสอบ นสต 58  
 การดำเนินการ ฯ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี พ.ศ.2558
 โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู"
 [แจก] โปรแกรมบันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558
 แบบตรวจประเมินผลโครงการประกวดตู้ยามดีเด่น ของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ตร.ปี 2557 และ 2558
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ ปชช.ประจำปีงบประมาณ 2558
 เอกสารประกอบการบรรยายมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
 แผนปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปี 2558
 คู่มือและเอกสารอ้างอิงการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558
 แบบตรวจและแบบรายงานผลการตรวจราชการ 5 ด้านของ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2558
 แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2558(ตร.)
 การศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.3 ที่ส่งผลต่อผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 (กพร.)
 แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
 กรอบอัตราพัสดุ ประจำหน่วยงานในสังกัด ภ.3
 รายงานผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ สนช.ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2557
 รายงานผลการดำเนินการโครงการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 เอกสารประกอบคำบรรยาย มอบนโยบายความมั่นคง
 ประชุมมอบนโยบาย ผบช. พิสัณห์ ต.ค.57 
 นโยบาย ผบ.ตร. เพิ่มเติมหลังวิดีทัศน์
 นโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.(Slide Mutivition)
 เอกสารบริหารความเสี่ยง(เพิ่มเติม)
 เอกสารบริหารความเสี่ยง
 เอกสารรประกอบคำบรรยาย การสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 15 ก.ย.2557 ณ โรงแรมรายาแกรนด์
 แบบสรุปรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3 ฯ  
 เอกสารดาวน์โหลดโครงการอบรม sketch on skype
 แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2557
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2557
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการตรวจราชการในระบบ e-Inspector
 หลักเกณฑ์และแนวทางและวิธีการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 

 

 


 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จว.นครราชสีมา

    พล.ต.ต.ฐากูร  นัทธีศรี ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา (ผู้แทน ภ.3) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ภ.3 (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) เนื่องในงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
    พล.ต.ท.พิสัณห์  จุลดิลก ผบช.ภ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ภ.3 (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
    พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ผบช.ภ.3 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
    พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.3

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)

 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคาร ภ.3 (ชั้น 1)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมคุณภาพ (ศฝร.ภ.3)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูงของ บก.อก.ภ.3 จำนวน 1 หลัง
    • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง ของ บก.อก.ภ.3 จำนวน 1 หลัง
    • เอกสารประกวดราคา
    • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
    • BOQ
    • แผนที่สถานก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูงของ บก.อก.ภ.3 จำนวน 1 หลัง
    • ร่าง TOR
    • ร่างเอกสารประกวดราคา
    • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
    • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
  สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 10 เครื่อง
  สอบราคาเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.3,บก.อก.ภ.3 และหอประชุมสารสิน
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องห้องสุขา ภายในอาคารตำรวจภูธรภาค 3 (ชั้น 1)
 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องห้องสุขา ภายในอาคารตำรวจภูธรภาค 3 (ชั้น 1) (ฺBOQ) 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักตำรวจภูธรภาค 3
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพัก ภ.3
  ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารบ้านพักตำรวจภูธรภาค 3
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 3 เหมาะกับการแสดงผลด้วย Firefox 3.x ขึ้นไป หรือ Google Chrome หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ชึ้นไปนะครับ หากไม่มี  Firefox สามารถ Download จากไอคอนด้านบนได้เลยนะครับ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมันจาก ปตท.
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำวันนี้
อัตราการแลกเปลี่ยน
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข่าวเปิดสอบงานราชการ