แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนองค์ความรู้สำหรับตำรวจ

รวมลิ้งบริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday139
mod_vvisit_counterThis week16
mod_vvisit_counterLast week2447
mod_vvisit_counterThis month9159
mod_vvisit_counterLast month14074
mod_vvisit_counterAll days2945403

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: ก.ย. 21, 2014

Google


 เอกสารรประกอบคำบรรยาย การสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 15 ก.ย.2557 ณ โรงแรมรายาแกรนด์
 การรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557
 แบบสรุปรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3 ฯ  
 เอกสารดาวน์โหลดโครงการอบรม sketch on skype
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผัง และสถานที่นั่งสอบ (นสต.ตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิค) พ.ศ.2557
 บัญชีรายชื่อ วัน เวลา ที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน  (นสต.ตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิค) พ.ศ.2557
 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในกรณีต่างๆ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ภ.3
 แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ 2557
 ประกาศบัญชีลำดับอาวุโส รอง ผบก.-ผบก. ประจำปี 2557
 คำสั่ง ภ.3 ที่ 941/2557 ลง 1 ก.ค.2557 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2557
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 แนวทางในการปฏิบัติและกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดการฝึก ประจำปี 2557
 แบบและวิธีตรวจการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจด้านกระบวนการ(Process)โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3  ของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไข 27 มิ.ย.57)
 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการตรวจราชการในระบบ e-Inspector
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาการ
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชายุทธวิธีตำรวจ
 หลักเกณฑ์และแนวทางและวิธีการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 
 แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รายละเอียดขอบเขตวิชาการทดสอบ(ประทวนเป็นสัญญาบัตร) 
 เอกสารประกอบวิชา งานยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานอำนวยการในสถานีตำรวจ 
 แบบตรวจประเมินผลโครงการประกวดตู้ยามดีเด่นของ ภ.3 ปีงบประมาณ 2557
 แนะนำแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ  2557  
 สรุปรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ปีงบประมาณ 2556
 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
 แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 โปรแกรมบันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยายาลตำรวจ    พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก รรท.ผบช.ภ.3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ครูตำรวจ D.A.R.E ประจำปี 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จว.นครราชสีมา (อ่านต่อ)
    พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก รรท.ผบช.ภ.3 เป็นประธานการอบรมสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (อ่านต่อ)

 

   กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (อ่านต่อ
ณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม
โรงแรมสีมาธานี
ณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม
โรงแรมสีมาธานีณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี (อ่านต่อ)
ณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม
โรงแรมสีมาธานีณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี (อ่านต่อ)
   พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก รรท.ผบช.ภ.3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (อ่านต่อ)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  การเผยแพร่กฏหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 :  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 :  การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 :  การกำหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
  ตัวชี้วัดที่ 1.5 :  การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 :  การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ


 (17 ก.ย.57) สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 (17 ก.ย.57) สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 10 เครื่อง
 (17 ก.ย.57) สอบราคาเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ภ.3,บก.อก.ภ.3 และหอประชุมสารสิน
 (16 ก.ย.57) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องห้องสุขา ภายในอาคารตำรวจภูธรภาค 3 (ชั้น 1)
(16 ก.ย.57) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องห้องสุขา ภายในอาคารตำรวจภูธรภาค 3 (ชั้น 1) (ฺBOQ) 
 (10 ก.ย.57) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักตำรวจภูธรภาค 3
 (6 ส.ค.57) ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพัก ภ.3
 (5 ส.ค.57) ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารบ้านพักตำรวจภูธรภาค 3
 (30 ก.ค.57) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 3 เหมาะกับการแสดงผลด้วย Firefox 3.x ขึ้นไป หรือ Google Chrome หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ชึ้นไปนะครับ หากไม่มี  Firefox สามารถ Download จากไอคอนด้านบนได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมันจาก ปตท.
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำวันนี้
อัตราการแลกเปลี่ยน
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข่าวเปิดสอบงานราชการ