Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

2014-11-24-06-31-32     วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช ภ.๔ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการรักษาความปลอดภัย พล.อ.ประยุทธ  จันโอชา...
24 พฤศจิกายน 2014
-pr-     วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔...
24 พฤศจิกายน 2014
2014-11-20-03-11-36     เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔ และคณะ ร่วมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย คณะของ พล.อ.ประยุทธ์...
20 พฤศจิกายน 2014
2014-11-19-06-43-27     ๑๙ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช. ภ.๔  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔...
19 พฤศจิกายน 2014
2014-11-19-03-23-26     วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช. ภ.๔ และคณะ ตรวจความพร้อมตึกครุฑ ศาลากลางขอนแก่น ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
19 พฤศจิกายน 2014
2014-11-18-06-48-54     วันนี้(18 พ.ย.2557)เวลา 11.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔...
18 พฤศจิกายน 2014
---5--2557     วันที่ 18 พ.ย.2557 เวลา 0900 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2557...
18 พฤศจิกายน 2014
2014-11-11-04-08-29     วันนี้(๑๑ พ.ย.๒๕๕๗)เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว  ...
11 พฤศจิกายน 2014
2014-11-10-07-50-39     วันนี้(10 พ.ย.57) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.4...
10 พฤศจิกายน 2014
2014-11-10-04-41-42     วันที่ 9 พ.ย. 57 เวลา 15.00 น.พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจอุดรธานี และคณะแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ...
10 พฤศจิกายน 2014
-4     วันนี้ (5 พ.ย.57) เวลา 10.00น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช ภ.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง ภ.4  ณ ห้องประชุมไชยเวช...
06 พฤศจิกายน 2014
2014-11-03-02-54-18     1 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท.ผบช.ภ.4 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับยศ หลักสูตร นสต. ศฝร.ภ.4 ประจำปี 2556 โดยมี...
03 พฤศจิกายน 2014
-191-     31 ตค 2557 เวลา 14.00 น พล.ต.ท.ม.ล. พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.12) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ขอนแก่น มี...
03 พฤศจิกายน 2014
2014-10-27-02-38-02     วันนี้ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16.40 น.ณ สนาบินค่ายกฤษสีวรา พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมคณะแม่บ้านบ้านตำรวจภ.4...
27 ตุลาคม 2014
2014-10-20-06-58-53     วันนี้ (20 ต.ค.57) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐุ รรท.ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม ภ.จว.หนองบัวลำภู โดยมี รรท.ผบก. และ รอง ผบก.ฯ ผกก....
20 ตุลาคม 2014
2014-10-20-05-38-03     วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐- ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท.ผบช.ภ.๔ เป็นประธานพิธีวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗...
20 ตุลาคม 2014
2014-10-02-01-41-25     วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท.ผบช.ภ.๔ ได้รับมอบตำแหน่ง ผบช.ภ.๔ จาก พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผู้ช่วย...
02 ตุลาคม 2014
2014-09-30-04-40-06     วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาปลอมลายมือชื่อลงในตั่วสัญญาใช้เงิน...
30 กันยายน 2014
2014-09-26-05-13-08     วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ...
26 กันยายน 2014
mou----     วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๔๕ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ ได้ลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์...
16 กันยายน 2014

cctv     ๑๘ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.(ปป) ในสังกัด ภ.๔ และ ฝอ.๓ ฯ...
18 พฤศจิกายน 2014
--2559     วันนี้ 14 พ.ย.2557 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ4 เข้าร่วม ประชุมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2559...
17 พฤศจิกายน 2014
2014-11-14-10-06-22 วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด  ภ.๔ (ส่วนหน้า)...
14 พฤศจิกายน 2014
2014-11-14-03-51-14     วันนี้(๑๔ พ.ย.๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการดำเนินการตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ภ.๔...
14 พฤศจิกายน 2014
2014-11-12-02-42-25     วันนี้(๑๑พ.ย.๕๗) เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.๔ ดังนี้ -...
12 พฤศจิกายน 2014
2014-11-12-02-40-32       วันนี้(๑๑พ.ย.๕๗) เวลา ๑๓.๔๕ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ ได้ตรวจดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.มุกดาหาร หลังใหม่...
12 พฤศจิกายน 2014
2014-11-11-06-54-37     วันนี้(๑๑พ.ย.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ ได้มาประชุมมอบนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.๔ ให้กับ  หน.สภ.ในสังกัด...
11 พฤศจิกายน 2014
2014-11-11-05-14-03     วันนี้(๑๑พ.ย.๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.คำชะอี โดยมี พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ...
11 พฤศจิกายน 2014
2014-11-11-05-12-51     วันนี้ 11 พ.ย.57 เวลาประมาณ 11.00 น. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4 และ ข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์...
11 พฤศจิกายน 2014
2014-11-11-04-07-08     วันนี้(10 พ.ย.57) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รรท. รอง ผบช.ภ.๔ ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.สมเด็จ โดยมี  ผกก.สภ.สมเด็จ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ...
11 พฤศจิกายน 2014
2014-11-10-06-07-59     วันนี้(10 พ.ย.57) เวลา 10.30 น. รรท.ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท.รอง ผบช.ภ.4 ร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีท่าน...
10 พฤศจิกายน 2014
2014-11-10-04-44-21   วันที่ 10 พ.ย. 57 พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔  ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ซึ่งเดินทางมาประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่...
10 พฤศจิกายน 2014
2014-11-07-01-28-53     วันที่ 6 พย. 2557 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น รรท ผู้ช่วย ผบ.ตร (ปป22) เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ...
07 พฤศจิกายน 2014
2014-11-06-07-17-34     วันนี้(6 พ.ย. 57) เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4...
06 พฤศจิกายน 2014
2014-11-06-04-58-38     วันที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น รรท ผู้ช่วย ผบ.ตร (ปป๒๒) ประชุมมอบนโยบายด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม...
06 พฤศจิกายน 2014
--4--3122557     วันนี้( 5 พย 57 ) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต. กรกต สาริยา รรท.รองผบช ภ4 ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ ศปก ภ.4 ครั้งที่ 312/2557 ณ ห้องประชุมไชยเวช...
06 พฤศจิกายน 2014
2014-11-03-04-42-04     วันนี้( 3 พ.ย.57) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พนมพร  อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.4 มี พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา ผบก.อก.ภ.4...
03 พฤศจิกายน 2014
2014-11-03-02-56-23     วันนี้(1พ.ย.57)เวลา14.00น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง หน.คสช./รมต.พม. พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทาน ณ วัดพระอินทร์แปลง อ.เมือง...
03 พฤศจิกายน 2014
2014-10-27-02-39-16     วันนี้(26 ต.ค.57) เวลาประมาณ 08.00 น.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รรท.รอง ผบช.ภ.4 เป็นตัวแทน ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม...
27 ตุลาคม 2014
2014-10-21-04-32-18     วันนี้ (๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๑๕ น.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์กฎหมายและสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔...
21 ตุลาคม 2014

alt

ไฟล์ ไอคอน 0019.133/2325 ลง 21 พ.ย.57 เรื่อง การรายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ในรอบ 12 เดือน ปี 2557
ไฟล์ ไอคอน ๐๐๑๙.๑๘๑/๙๘๑๘ เรื่องทุนอบรมภาษาจีนณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีน(รุ่นที่๑๑)
ไฟล์ ไอคอน 0019.133/2320 ลง 24 พ.ย.57 แจ้งดำเนินการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนฯ การเร่งรัดจับกุม และการรายงาน
ไฟล์ ไอคอน สถานภาพครูD.A.R.E.ปี 57
ไฟล์ ไอคอน กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย
ไฟล์ ไอคอน หลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคลสำคัญ รุ่นที่ 22
ไฟล์ ไอคอน 0019.164/9813 ลง 24 พ.ย. 2557 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการตรวจสอบภายใน ของ ภ.4
ไฟล์ ไอคอน ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วม สมัครใจกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494
ไฟล์ ไอคอน เวร ศปก.ภ.4 เดือนธันวาคม 57
ไฟล์ ไอคอน เวรรักษาการณ์ ธ.ค.22557
ไฟล์ ไอคอน วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0019(ศพดส.ภ.4)/11 แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่ต้องรายงานด่วน
ไฟล์ ไอคอน 0019.111/1639 แจ้งหนังสือเวียน
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none _หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ_ ประชุมสรุป การ   วันที่ ๒๔ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการรักษาความปลอดภัย พล ประยุทธ  จันโอชา 24 พฤศจิกายน 2014 พิธีเปิดอบรม PR   วันที่ ๒๑ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พลตำรวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 24 พฤศจิกายน 2014 ผบช ร่วม   เมื่อวันที่ ๑๙ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช และคณะ ร่วมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย คณะของ พล ประยุทธ์ 20 พฤศจิกายน 2014 ต้อนรับ พล ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ๑๙ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช  พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล กรกต สาริยา รอง ผบช 19 พฤศจิกายน 2014 ตรวจความพร้อมตึกครุฑ   วันที่ ๑๙ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘ ๓๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช และคณะ ตรวจความพร้อมตึกครุฑ ศาลากลางขอนแก่น ในโอกาสที่ พล ประยุทธ์ จันทร์โอชา 19 พฤศจิกายน 2014 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล   วันนี้ 18 2557 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช ภ4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล กรกต สาริยา รอง ผบช 18 พฤศจิกายน 2014 พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 5   วันที่ 18 2557 เวลา 0900 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2557 18 พฤศจิกายน 2014 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว   วันนี้ ๑๑ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว   11 พฤศจิกายน 2014 ประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคง   วันนี้ 10 57 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช 4 พร้อมด้วย ผบก จว ในสังกัด 4 10 พฤศจิกายน 2014 รรท ผบช   วันที่ 9 57 เวลา 15 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ รรท ผบช 4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจอุดรธานี และคณะแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ 10 พฤศจิกายน 2014 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง   วันนี้ 5 57 เวลา 10 00น พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียง 4  ณ ห้องประชุมไชยเวช 06 พฤศจิกายน 2014 พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับยศ หลักสูตร   1 2557 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช 4 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับยศ หลักสูตร นสต ศฝร 4 ประจำปี 2556 โดยมี 03 พฤศจิกายน 2014 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191   31 ตค 2557 เวลา 14 00 พล พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์  ผู้ช่วย ผบ ตร บร 12 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จว ขอนแก่น มี 03 พฤศจิกายน 2014 รรท ผบช   วันนี้ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16 40 สนาบินค่ายกฤษสีวรา พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช 4 พร้อมคณะแม่บ้านบ้านตำรวจภ 4 27 ตุลาคม 2014 รรท ผบช ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 20 57 เวลา 10 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐุ รรท ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม จว หนองบัวลำภู โดยมี รรท ผบก และ รอง ผบก ผกก 20 ตุลาคม 2014 วันตำรวจและอนุสรณ์แห่งความเสียสละ   วันที่ ๑๓ ๒๕๕๗ เวลา ๐๖ ๐๐- ๑๑ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช เป็นประธานพิธีวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี ๒๕๕๗ 20 ตุลาคม 2014 พิธีรับมอบตำแหน่ง   วันที่ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รรท ผบช ได้รับมอบตำแหน่ง ผบช จาก พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผู้ช่วย 02 ตุลาคม 2014 แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาปลอมตั๋วเงิน   วันที่ ๓๐ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑ ๐๐ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาปลอมลายมือชื่อลงในตั่วสัญญาใช้เงิน 30 กันยายน 2014 งานแสดงมุทิตาจิต   วันที่ ๒๓ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘ ๐๐ ๒๒ ๐๐ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ 26 กันยายน 2014 MOU ระหว่าง กับ   วันที่ ๑๖ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑ ๔๕ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช ได้ลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination ประชุมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบ   ๑๘ ๕๗ เวลา ๑๓ ๓๐ พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช พร้อม รอง ผบก จว ปป ในสังกัด และ ฝอ 18 พฤศจิกายน 2014 ประชุมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้   วันนี้ 14 2557 เวลา 13 00 พล กรกต สาริยา รอง ผบช ภ4 เข้าร่วม ประชุมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2559 17 พฤศจิกายน 2014 การประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส วันที่ ๑๓ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช ๔เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด  ภ ส่วนหน้า 14 พฤศจิกายน 2014 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการดำเนินการ   วันนี้ ๑๔ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการดำเนินการตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน 2014 ตรวจเยี่ยม จว นครพนม   วันนี้ ๑๑พ ๕๗ เวลา ๑๕ ๓๐ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายของ ผบ ตร และ ผบช ดังนี้- 12 พฤศจิกายน 2014 ตรวจดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ    วันนี้ ๑๑พ ๕๗ เวลา ๑๓ ๔๕ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช ได้ตรวจดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จว มุกดาหาร หลังใหม่ 12 พฤศจิกายน 2014 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ ๑๑พ ๕๗ เวลา ๑๓ ๐๐ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช ได้มาประชุมมอบนโยบายของ ผบ ตร และ ผบช ให้กับ  หน สภ ในสังกัด 11 พฤศจิกายน 2014 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ ๑๑พ ๕๗ เวลา ๑๑ ๐๐ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ คำชะอี โดยมี จตุรงค์ เปรมศิริ 11 พฤศจิกายน 2014 พล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย   วันนี้ 11 57 เวลาประมาณ 11 00 พล กรกต สาริยา รอง ผบช 4 และ ข้าราชการตำรวจ สังกัด จว กาฬสินธุ์ 11 พฤศจิกายน 2014 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 10 57 เวลา 15 00 พล กรกต สาริยา รรท รอง ผบช ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ สมเด็จ โดยมี  ผกก สภ สมเด็จ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ 11 พฤศจิกายน 2014 พิธีเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น   วันนี้ 10 57 เวลา 10 30 รรท ผบช 4 มอบหมายให้ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รรท รอง ผบช 4 ร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีท่าน 10 พฤศจิกายน 2014 ผู้ช่วย ผบ ตร ประชุมมอบนโยบาย ที่  วันที่ 10 57 พล กรกต สาริยา รอง ผบช  ร่วมต้อนรับ พล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร ซึ่งเดินทางมาประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างเทศกาลลอยกระทง   วันที่ 6 พย 2557 เวลา 15 00 พล ปัญญา มาเม่น รรท ผู้ช่วย ผบ ตร ปป22 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี พล สุรพล พินิจชอบ 07 พฤศจิกายน 2014 ประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิ   วันนี้ 6 57 เวลา 13 00 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 06 พฤศจิกายน 2014 ประชุมมอบนโยบายด้านป้องกันปราบปรามอ   วันที่ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑ ๐๐ พล ปัญญา มาเม่น รรท ผู้ช่วย ผบ ตร ปป๒๒  ประชุมมอบนโยบายด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 06 พฤศจิกายน 2014 ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ   วันนี้ 5 พย 57 เวลา 09 00 พล กรกต สาริยา รรท รองผบช ภ4 ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ ศปก 4 ครั้งที่ 312 2557 ห้องประชุมไชยเวช 06 พฤศจิกายน 2014 ประชุม   วันนี้ 3 57 เวลา 09 00 พล พนมพร  อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุม ศปก 4 มี พล ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา ผบก อก 4 03 พฤศจิกายน 2014 พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง   วันนี้ 1พ 57 เวลา14 00น พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง หน คสช รมต พม พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทาน วัดพระอินทร์แปลง เมือง 03 พฤศจิกายน 2014 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีฯ   วันนี้ 26 57 เวลาประมาณ 08 00 พล รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รรท รอง ผบช 4 เป็นตัวแทน 4 พร้อมด้วย พล ธนพล บริบูรณ์ ผบก จว นครพนม 27 ตุลาคม 2014 การประชุมจัดตั้งศูนย์กฎหมายและสืบสว   วันนี้ ๒๑ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๑๕ พล รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช เป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์กฎหมายและสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 21 ตุลาคม 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination 0019 133 2325 ลง 21 57 เรื่อง การรายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ในรอบ 12 เดือน ปี 2557 ๐๐๑๙ ๑๘๑ ๙๘๑๘ เรื่องทุนอบรมภาษาจีนณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่๑๑ 0019 133 2320 ลง 24 57 แจ้งดำเนินการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนฯ การเร่งรัดจับกุม และการรายงาน สถานภาพครูD A R E ปี 57 กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย หลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคลสำคัญ รุ่นที่ 22 0019 164 9813 ลง 24 2557 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการตรวจสอบภายใน ของ 4 ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิก กบข เข้าร่วม สมัครใจกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ 2494 เวร ศปก 4 เดือนธันวาคม 57 เวรรักษาการณ์ 22557 วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0019 ศพดส 4 11 แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่ต้องรายงานด่วน 0019 111 1639 แจ้งหนังสือเวียน ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20