Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

    

2015-05-27-04-09-33   27 พ.ค. 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมตามโครงการ การตรวจประเมินผลการพัฒนาสถานีตำรวจ ตามนโยบายบริหารราชการ...
27 พฤษภาคม 2015
2015-05-27-02-00-02   26 พ.ค. 2558 เวลา 14.40 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองร้อยเอ็ด  พบ  พ.ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน  รอง ผบก. ภจว.ร้อยเอ็ดพร้อมคณะ...
27 พฤษภาคม 2015
--62558   26 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมประชุมบริหาร(สัญจร) ครั้งที่ 6/2558 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง...
27 พฤษภาคม 2015
2015-05-26-07-43-51   25 พ.ค. 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการป้องปราบปรามการกระทำผิดผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและป่าไม้ ...
26 พฤษภาคม 2015
2015-05-26-07-38-45   26 พ.ค. 2558   เวลา 08.30 น.ที่หน้า ภ.จว.มุกดาหาร พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.เจริญวิทย์...
26 พฤษภาคม 2015
2015-05-26-03-10-14   26 พ.ค. 2558 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.๔...
26 พฤษภาคม 2015
2015-05-25-04-30-36   25 พ.ค. 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4,เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการป้องปราบปรามการกระทำผิดผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและป่าไม้ ...
25 พฤษภาคม 2015
2015-05-22-05-51-38   22 พ.ค.2558 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ธรากฤต...
22 พฤษภาคม 2015
2015-05-21-02-41-47   20 พ.ค.2558 เวลา 18.30 น. พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.จตุพล...
21 พฤษภาคม 2015
2015-05-20-04-39-55   20 พ.ค.2558 เวลา 10.30 น. ที่หน้าสำนักงาน ผบช.ภ.๔  พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รองผบช.ภ.4 พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์...
20 พฤษภาคม 2015
2015-05-19-08-25-57   19  พ.ค.2558  เวลา 13.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ยงเกียรติ  มนปราณีต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สุทธิชัย บุญนาค รอง...
19 พฤษภาคม 2015
-mou-   18 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น...
19 พฤษภาคม 2015
-4--832558   19 พ.ค.2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ภ.4 ครั้งที่ 83/2558...
19 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-02-31-11   15 พ.ค.2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4  พร้อมด้วย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น, พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 , ผบก./รอง...
18 พฤษภาคม 2015
-1516000-   11 พ.ค.58  เวลา 10.00  น.พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.จตุพล  ปานรักษา  รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ดร.พนมพร  อิทธิประเสริฐ  รอง ผบช.ภ.4,...
11 พฤษภาคม 2015
2015-05-06-03-10-12   วันที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.4 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4...
06 พฤษภาคม 2015
2015-05-06-03-08-03   4 พ.ค. 2558 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ให้โอวาทและปัจจัยสนับสนุนให้กับ ทีมนักกีฬาเทนนิส ภ.4 ก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาภายใน...
06 พฤษภาคม 2015
2015-05-06-03-06-26   3 พ.ค.2558 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.บ้านไผ่ เพื่อมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ด.ต.ศุภณัฐ...
06 พฤษภาคม 2015
--52558   28 เม.ย. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมบริหาร(สัญจร) ครั้งที่ 5/2558 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง...
28 เมษายน 2015
2015-04-28-03-22-56   28 เม.ย.58 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดสนามยิงปืน ภ.จว.หนองคาย โดยมี พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔...
28 เมษายน 2015

--12-qq   29 เม.ย. 58  เวลา 17.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ 12...
30 เมษายน 2015
2015-04-24-04-38-41   24 เม.ย. 58  เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา ผบก.อก.ภ.4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.4...
24 เมษายน 2015
2015-04-09-07-10-10   วันนี้(9 เม.ย.58) เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ภ.จว.หนองคาย พบ พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า...
09 เมษายน 2015
2015-04-09-04-28-38   ๘ เม.ย.2558 เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจ...
09 เมษายน 2015
2015-04-02-04-46-47   2 เม.ย. 58  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์...
02 เมษายน 2015
-4   31 มี.ค. 58  เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 4...
31 มีนาคม 2015
2015-03-27-10-15-30    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด อ.เมือง จว.ขอนแก่น พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.4...
27 มีนาคม 2015
-license-plate เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ   โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จว.นครพนม พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ   รอง ผบช.ภ.4 (ปส 1) /รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.4...
26 มีนาคม 2015
---1082557--20-2557   วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 10.00 น.  ณ   ห้องประชุม ภ.จว.นครพนม  พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ   รอง ผบช.ภ.4 (ปส 1) / รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.4...
26 มีนาคม 2015
2015-03-20-08-27-20   20 มี.ค. 58  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4...
20 มีนาคม 2015
2015-03-20-08-25-45   20  มี.ค. 58 เวลา 09.00 น.  พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4...
20 มีนาคม 2015
2015-03-13-05-02-27   13 มี.ค. 58  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.4 ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video   Conference) กับ ศปก. ตร....
13 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-46-47   12 มี.ค. 58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4...
12 มีนาคม 2015
2015-03-11-04-46-58   ๑๑ มี.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป ในสังกัด...
11 มีนาคม 2015
2015-03-11-04-42-50   10 มี.ค.58 เวลา 13:30 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสิรฐ รอง ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร รอง จตร.(สบ7)...
11 มีนาคม 2015
2015-03-09-02-07-29   วันนี้ ( 8 มี.ค.58 ) เวลาประมาณ 10.00 น. พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน...
09 มีนาคม 2015
2015-03-03-07-04-51   วันนี้ (๓ มี.ค.๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.๔ ได้ส่งมอบรถยนต์ที่ตรวจยึดไว้เนื่องจากถูกคนร้ายโจรกรรมมา ให้กับผู้เสียหาย...
03 มีนาคม 2015
2015-03-03-02-55-53   วันนี้( ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พนมพร  อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภ.๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาฟุตซอล...
03 มีนาคม 2015
2015-02-25-02-23-22   วันนี้ (23 ก.พ. 58) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สทส.,พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์ รอง ผบช.สยศ. พร้อมคณะ...
25 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-17-06-26-21     วันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วัฒนา สักกวัตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
17 กุมภาพันธ์ 2015

alt

ไฟล์ ไอคอน ให้จัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 57-58
ไฟล์ ไอคอน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจในรูปแบบแชร์ลูกโซ่
ไฟล์ ไอคอน 0019(ศพดส.ภ.4)/86 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ไฟล์ ไอคอน คำสั่ง 234
ไฟล์ ไอคอน การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 2
ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ไฟล์ ไอคอน แบบรายงานผลการฝึกอบรมยุทธวิธีและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจและบุคลากร
ไฟล์ ไอคอน รายชื่อผู้เข้าอบรมการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตคอรัปชั่น
ไฟล์ ไอคอน 0019.181/5360 แจ้งชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติตามกำหนด พร้อมส่งประวัติและสำเนาผลสอบ CU-TEP
ไฟล์ ไอคอน ตรวจเยี่ยมเขตติดต่อ ภ.3,ภ.6
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งแต่งตั้งนอกหน่วยเพิ่มเติมหน้าสุดท้าย
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งแต่งตั้งในหน่วย ภ.4
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เบาะแส ร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ การประชุมตามโครงการ  27 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานการประชุมตามโครงการ การตรวจประเมินผลการพัฒนาสถานีตำรวจ ตามนโยบายบริหารราชการ 27 พฤษภาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  26 2558 เวลา 14 40 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ตรวจเยี่ยม สภ เมืองร้อยเอ็ด  พบ  ธนชาติ  รอดคลองตัน  รอง ผบก ภจว ร้อยเอ็ดพร้อมคณะ 27 พฤษภาคม 2015 การประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่  26 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานการประชุมประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่ 6 2558 โดยมี พล สุรพล พินิจชอบ รอง 27 พฤษภาคม 2015 ประชุม  25 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการป้องปราบปรามการกระทำผิดผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและป่าไม้  26 พฤษภาคม 2015 แถลงข่าวผลการปฏิบัติ  26 2558   เวลา 08 30 ที่หน้า จว มุกดาหาร พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล เจริญวิทย์ 26 พฤษภาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  26 2558 เวลา 08 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 26 พฤษภาคม 2015 การประชุมเกี่ยวกับการป้องปราบปรามการกระทำผิดผิดเกี่ยวกั  25 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการป้องปราบปรามการกระทำผิดผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและป่าไม้  25 พฤษภาคม 2015 งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ  22 2558 เวลา 10 30 พล สถาพร หลาวทอง อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 พล ธรากฤต 22 พฤษภาคม 2015 บำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ  20 2558 เวลา 18 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล กรกต สาริยา รอง ผบช พล จตุพล 21 พฤษภาคม 2015 แถลงข่าว  20 2558 เวลา 10 30 ที่หน้าสำนักงาน ผบช  พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล จตุพล ปานรักษา รองผบช 4 พล รมย์สิทธิ์ 20 พฤษภาคม 2015 แถลงข่าวจับกุมคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ  19  2558  เวลา 13 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล ยงเกียรติ  มนปราณีต ผบก จว ร้อยเอ็ด สุทธิชัย บุญนาค รอง 19 พฤษภาคม 2015 ประชุม MOU  18 2558 เวลา 09 30 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2015 ประชุม ศปก 4 ครั้งที่  19 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน ศปก 4 ครั้งที่ 83 2558 19 พฤษภาคม 2015 ประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน  15 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช พร้อมด้วย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ ขอนแก่น พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 ผบก รอง 18 พฤษภาคม 2015 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวน 1 516 000  11 58  เวลา 10 00  พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช 4 พล จตุพล  ปานรักษา  รอง ผบช 4 พล ดร พนมพร  อิทธิประเสริฐ  รอง ผบช 4 11 พฤษภาคม 2015 ประชุม ศปก  วันที่ 6 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานการประชุม ศปก 4 โดยมี พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 06 พฤษภาคม 2015 ให้โอวาทและสนับสนุนเงินให้นักกีฬาเทนนิส  4 2558 เวลา 08 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ให้โอวาทและปัจจัยสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬาเทนนิส 4 ก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาภายใน 06 พฤษภาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  3 2558 เวลา 10 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ บ้านไผ่ เพื่อมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ศุภณัฐ 06 พฤษภาคม 2015 ประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่  28 เม 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่ 5 2558 โดยมี พล สุรพล พินิจชอบ รอง 28 เมษายน 2015 พิธีเปิดสนามยิงปืน  28 เม 58 เวลา 08 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดสนามยิงปืน จว หนองคาย โดยมี พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 28 เมษายน 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี  29 เม 58  เวลา 17 30 พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ 12 30 เมษายน 2015 ประชุมการพิจารณากำหนดแนวทางการเร่งร  24 เม 58  เวลา 09 30 พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 พล ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา ผบก อก 4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สังกัด 4 24 เมษายน 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 9 เม 58 เวลา 13 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จว หนองคาย พบ พล ชูรัตน์ ปานเหง้า 09 เมษายน 2015 โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏ  ๘ เม 2558 เวลา ๐๙ ๐๐ พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจ 09 เมษายน 2015 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาส  2 เม 58  เวลา 10 00 พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ 02 เมษายน 2015 ประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินราง  31 มี 58  เวลา 14 00 พล สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 4 31 มีนาคม 2015 การอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพน   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 15 00 โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด เมือง จว ขอนแก่น พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 รอง ผอ ศอ ปส 4 27 มีนาคม 2015 พิธีเปิดอบรมโครงการการใช้ระบบอ่านแผ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 09 00  ณ   โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จว นครพนม พล สุรพล  พินิจชอบ   รอง ผบช 4 ปส 1 รอง ผอ ศอ ปส 4 26 มีนาคม 2015 การประชุม  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 10 00  ณ   ห้องประชุม จว นครพนม  พล สุรพล  พินิจชอบ   รอง ผบช 4 ปส 1 รอง ผอ ศอ ปส 4 26 มีนาคม 2015 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาส  20 มี 58  เวลา 10 00 พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช 4 20 มีนาคม 2015 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มพูน  20  มี 58 เวลา 09 00   พล เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 20 มีนาคม 2015 รอง ผบช  13 มี 58  เวลา 10 00 พล รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช 4 ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video   Conference กับ ศปก ตร 13 มีนาคม 2015 การประชุมชี้แนวทางการปฏิบัติการควบค  12 มี 58 เวลา 10 00 พล เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 12 มีนาคม 2015 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการของข  ๑๑ มี ๕๘ เวลา ๑๐ ๐๐ พล รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจระดับ สว ขึ้นไป ในสังกัด 11 มีนาคม 2015 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดี  10 มี 58 เวลา 13 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสิรฐ รอง ผบช 4 พร้อมด้วย พล ขจรศักดิ์ ปานสาคร รอง จตร สบ7 11 มีนาคม 2015 ผู้ช่วย  วันนี้ 8 มี 58 เวลาประมาณ 10 00 พล ปัญญา มาเม่น ผช ผบ ตร พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 09 มีนาคม 2015 การส่งมอบรถยนต์ของกลางคืนเจ้าของที่  วันนี้ มี ๒๕๕๘ เวลา ๑๔ ๓๐ พล รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช ได้ส่งมอบรถยนต์ที่ตรวจยึดไว้เนื่องจากถูกคนร้ายโจรกรรมมา ให้กับผู้เสียหาย 03 มีนาคม 2015 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  วันนี้ มี ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ ๐๐ พล พนมพร  อิทธิประเสริฐ รอง ผบช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี ๒๕๕๘ สนามกีฬาฟุตซอล 03 มีนาคม 2015 รอง ผบ ตร ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 23 58 เวลา 10 00 พล เอก อังสนานนท์ รอง ผบ ตร พล วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช สทส พล ธนังค์ บุรานนท์ รอง ผบช สยศ พร้อมคณะ 25 กุมภาพันธ์ 2015 พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ ๑๗ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ ๐๐ พล วัฒนา สักกวัตร ผู้ช่วย ผบ ตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 17 กุมภาพันธ์ 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination ให้จัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 57-58 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ 0019 ศพดส 4 86 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คำสั่ง 234 การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ แบบรายงานผลการฝึกอบรมยุทธวิธีและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจและบุคลากร รายชื่อผู้เข้าอบรมการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตคอรัปชั่น 0019 181 5360 แจ้งชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติตามกำหนด พร้อมส่งประวัติและสำเนาผลสอบ CU-TEP ตรวจเยี่ยมเขตติดต่อ 3 6 คำสั่งแต่งตั้งนอกหน่วยเพิ่มเติมหน้าสุดท้าย คำสั่งแต่งตั้งในหน่วย 4 ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20