Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

2014-07-23-04-24-51     วันที่ 23 ก.ค.57  เวลา 10.15 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย มี พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.ชูรัตน์...
23 กรกฏาคม 2014
2014-07-23-04-23-13     วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 0830 น.พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.4 โดยมี พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.๔...
23 กรกฏาคม 2014
2014-07-23-04-21-31     22 กค57 1550 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พล.ต.ต.ชูรัตน์...
23 กรกฏาคม 2014
2014-07-23-04-18-31     วันที่ 22 กค 57 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.อุดรธานี...
23 กรกฏาคม 2014
2014-07-23-04-16-06     22ก.ค.57 เวลา 11.30 น พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก.สส.ภ.๔ พล.ต.ต.ชัยพร พานิชย์อัตรา...
23 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-05-06-59   วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยพร พานิชย์อัตรา ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ร่วมกับกำลังสนธิรวม...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-03-00-44     วันที่ 21 ก.ค. 57 เวลา 10.45 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4  ประชุมมอบนโยบายที่ ศฝร.ภ.4 โดยมี พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-11-31     วันนี้ 12.30 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.นายูง จว.อุดรธานี พบ พ.ต.อ.อารักษ์ มะสาธานัง  ผกก.ฯ...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-07-13   วันนี้ 18 ก.ค. 57 เวลา 10.00 น.  พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีชิงทรัพย์ร้านทองฯ โดยใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิด...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-04-26   วันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ พร้อมด้วย พล.ต.ต. สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ ประชุมมอบนโยบายให้แก่...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-02-32   วันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ และคณะเดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-17-01-56-27   16 ก.ค. 57 เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรภาค 4 โดย พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 ได้ทำการส่งมอบรถตรวจยึดคืนเจ้าของผู้ครอบครองที่แท้จริง...
17 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-12-15     วันนี้ 14 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชารรท. ผบช.ภ.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดจับกุม แถลงข่าวตรวจยึด ยาบ้ามีอักษร WY...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-10-50     วันนี้ 14 ก.ค.57 เวลา 10.00น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-06-45     วันนี้(อาทิตย์ที่ 13ก.ค.57) เวลา 09.30 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-04-41     วันนี้ 11 ก.ค.2557 (15.00น.)พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 แถลงข่าวการจับกุม 1.นายพระนม นารี (ไทย) 2.นางกี้ มุงคุนไช (ลาว)...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-03-06 วันนี้ 11 ก.ค.2557 (09.00น.)พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4, นายเฉลิมชัย สีอ่อน อดีต รมต.แรงงาน พร้อมด้วยชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-09-09-10-45     วันนี้(๘ ก.ค.๒๕๕๗)เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด...
09 กรกฏาคม 2014
2014-07-09-07-51-22   วันนี้ 9 ก.ค. 57 (11.00น.)พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก.สส.ภ.๔...
09 กรกฏาคม 2014
2014-07-08-06-03-42     วันนี้ 7ก.ค.2557 -16.00 น. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 พร้อมนายทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แกนนำ กปปส....
08 กรกฏาคม 2014

2014-07-22-01-21-23     วันนี้(20 ก.ค. 57) เวลา 16:00 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 รรท.ผบก.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-19-47     วันนี้(20 ก.ค. 57)เวลา 12:30-15:00 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 รรท.ผบก.ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม สภ.พนมไพร และ สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-22-01-14-57     วันนี้(17 ก.ค.57)เวลาประมาณ 10.00น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.และการดำเนินการตาม โครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด...
22 กรกฏาคม 2014
2014-07-17-02-11-29   วันนี้ (16 ก.ค. 57) พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด (CSL)...
17 กรกฏาคม 2014
2014-07-17-01-52-37   วันนี้(15 ก.ค.57)เวลา 13.00-16.00 น.พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้ไปตรวจสอบผลการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ของ...
17 กรกฏาคม 2014
2014-07-17-01-47-35   วันนี้(15 ก.ค.57) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประเมินผลการฝึก ภ.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ...
17 กรกฏาคม 2014
2014-07-15-02-08-09     วันนี้ (13 กค 57)เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้ไปตรวจเยี่ยม สภ.หนองพอก และ สภ.โคกสว่าง ภ.จว.ร้อยเอ็ด...
15 กรกฏาคม 2014
2014-07-10-09-12-00     วันนี้ (10 ก.ค. 57)พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ...
10 กรกฏาคม 2014
2014-07-09-08-18-59   วันนี้ ( 9 ก.ค. 2557 ) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 พร้อม พ.ต.อ.โสภณ วารี รอง ผบก.อก.ภ.4...
09 กรกฏาคม 2014
2014-07-08-06-11-31   วันนี้ (8 กค 57) เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้ตรวจคุณภาพอาหารกลางวันสวัสดิการ ภ.4...
08 กรกฏาคม 2014
2014-07-03-07-18-41     วันนี้ (3ก.ค.57)เวลา 9.30 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ร่วมงาน "เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป...
03 กรกฏาคม 2014
2014-07-03-07-06-24   วันนี้ ( 3 ก.ค. 2557) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ. ใจประดิษฐ รอง ผบช.4 เป็นผู้แทน ผบช.ภ4 ร่วมกับ พลโทชวลิต. ชุนประสาน แม่ทัพน้อยที่ 2...
03 กรกฏาคม 2014
2014-07-01-03-47-54 เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.๔...
01 กรกฏาคม 2014
2014-06-28-01-30-06     วันนี้  (๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ร้อยเอ็ด, พล.ต.นคร สุขประเสริฐ ผบ.จทบ.ร้อยเอ็ด, พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง...
28 มิถุนายน 2014
2014-06-28-01-26-45   ตำรวจภูธรภาค ๔ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดพิมพ์เป็นปฏิทินแขวนประจำปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๑๘...
28 มิถุนายน 2014
2014-06-25-03-50-24     วันนี้ (25 มิ.ย. 56) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง  ผบช.ภ.4 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ...
25 มิถุนายน 2014
2014-06-25-03-11-19 วันนี้(24มิ.ย.57)เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.นคร สุขประเสริฐ ผบ.จทบ.รอ.,รอง ผบก...
25 มิถุนายน 2014
2014-06-25-03-09-17 วันนี้ ( 24 มิ.ย. 57) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ 4 เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ของ...
25 มิถุนายน 2014
2014-06-25-03-06-46 วันที่ 23 มิ.ย. 57 เวลา 23.00 น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.นคร สุขประเสริฐ ผบ.จทบ.รอ.,พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา...
25 มิถุนายน 2014
2014-06-24-07-31-31 วันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.57 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 รรท.ผบก.ฯ,พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รองผบก.ฯ,พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ รองผบก.ฯ,...
24 มิถุนายน 2014

alt

ไฟล์ ไอคอน การเก็บข้อมูลตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
ไฟล์ ไอคอน ที่ 0019(ปนม.ภ.4)/1492 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในงาน ปนม.ตร.
ไฟล์ ไอคอน ส่งประเด็นรายงานการค้ามนุษย์(TIP Report)121
ไฟล์ ไอคอน การดำเนินการตามโครงการยกย่องพนักงานสอบสวนดีเด่นประจำปีของ ตร.
ไฟล์ ไอคอน 0019.111/947 การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (เพิ่มเติม)
ไฟล์ ไอคอน หนังสือ ตร. ที่ 0009.166/ว41 ลง 18 ก.ค. 2557การประมาณการวงเงินงบประมาณ (งบบุคลากร)ฯ
ไฟล์ ไอคอน กำชับข้อสั่งการ ศปก.ตร
ไฟล์ ไอคอน รายงานการเร่งรัด ติดตาม กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ไฟล์ ไอคอน (ศปลป.ภ.๔) ให้จับกุมเครื่องหมายการค้ากีฬา
ไฟล์ ไอคอน ๐๐๑๙๑๘๑/๔๔๖๑ เรื่องการยกเลิกบัตรประจำตัวกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทยของนายวรชาติ เพชรนันทวงศ์
ไฟล์ ไอคอน ที่ 0019.133/4413 ลง 21 กค.57 ให้จัดทำประกาศแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มาแสดงตนฯ
ไฟล์ ไอคอน กำหนดการตรวจติดตามแผน งป.2557 ณ ภ.จว.อุดรธานี (ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะ ภ.จว.อุดรธานี)
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ แถลงข่าวผลการจับกุมคนร้ายลักรถยนต์และมอบรถคืนเจ้าของ   วันที่ 23 57  เวลา 10 15 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมด้วย มี พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4  พล ชูรัตน์ 23 กรกฏาคม 2014 ประชุม ศปก   วันที่ 23 57 เวลา 0830 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 เป็นประธานการประชุม ศปก 4 โดยมี พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 23 กรกฏาคม 2014 ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายชิงทรัพยร้านทอง   22 กค57 1550 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมด้วย พล วีรพงษ์ ชื่นภักดี รอง ผบช รรท ผบก จว อุดรธานี พล ชูรัตน์ 23 กรกฏาคม 2014 ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีงัดตู้เอทีเอม   วันที่ 22 กค 57 เวลา 14 30 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมด้วย พล วีรพงษ์ ชื่นภักดี รอง ผบช รรท ผบก จว อุดรธานี 23 กรกฏาคม 2014 ประชุมเตรียมเปิดสำนักงานใหม่   22ก 57 เวลา 11 30 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมด้วย พล ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก สส พล ชัยพร พานิชย์อัตรา 23 กรกฏาคม 2014 การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกัญชาแท่งหนัก ๖๕๔  วันที่ ๒๒ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ ๔๕ พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช พร้อมด้วย พล ชัยพร พานิชย์อัตรา ผบก จว บึงกาฬ ร่วมกับกำลังสนธิรวม 22 กรกฏาคม 2014 ประชุมมอบนโยบาย   วันที่ 21 57 เวลา 10 45 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4  ประชุมมอบนโยบายที่ ศฝร 4 โดยมี พล ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร 22 กรกฏาคม 2014 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 12 30 พล เดชณรงค์   สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ นายูง จว อุดรธานี พบ อารักษ์ มะสาธานัง  ผกก 22 กรกฏาคม 2014 ตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีชิงทรัพย์ร้านทอง  วันนี้ 18 57 เวลา 10 00   พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 ได้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีชิงทรัพย์ร้านทองฯ โดยใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 22 กรกฏาคม 2014 ประชุมมอบนโยบาย  วันที่ ๑๗ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ ๓๐ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช ประชุมมอบนโยบายให้แก่ 22 กรกฏาคม 2014 พิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการ  วันที่ ๑๗ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช และคณะเดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย 22 กรกฏาคม 2014 ส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมคืนเจ้าของ  16 57 เวลา 10 00 ตำรวจภูธรภาค 4 โดย พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 ได้ทำการส่งมอบรถตรวจยึดคืนเจ้าของผู้ครอบครองที่แท้จริง 17 กรกฏาคม 2014 แถลงข่าวยาบ้าข้ามโขง   วันนี้ 14 57 เวลา 13 00 พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชารรท ผบช 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดจับกุม แถลงข่าวตรวจยึด ยาบ้ามีอักษร WY 15 กรกฏาคม 2014 วางระเบิดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์   วันนี้ 14 57 เวลา 10 00น พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 กรกฏาคม 2014 การจับกุมคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์แก๊งปล่อยเงินกู้รายวัน   วันนี้ อาทิตย์ที่ 13ก 57 เวลา 09 30 พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช รรท ผบก จว ร้อยเอ็ด 15 กรกฏาคม 2014 แถลงข่าวจับยาบ้าที่   วันนี้ 11 2557 15 00น พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 แถลงข่าวการจับกุม 1 นายพระนม นารี ไทย 2 นางกี้ มุงคุนไช ลาว 15 กรกฏาคม 2014 ผ้าป่าสามัคคี วันนี้ 11 2557 09 00น พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 นายเฉลิมชัย สีอ่อน อดีต รมต แรงงาน พร้อมด้วยชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี 15 กรกฏาคม 2014 ติดตาม เร่งรัด   วันนี้ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓ ๓๐ พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช พร้อมด้วย พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช รรท ผบก จว ร้อยเอ็ด 09 กรกฏาคม 2014 ผู้ต้องหานำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ  วันนี้ 9 57 11 00น พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 พล ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก สส 09 กรกฏาคม 2014 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย   วันนี้ 7ก 2557 -16 00 พล ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 4 พร้อมนายทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แกนนำ กปปส 08 กรกฏาคม 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination การก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนและบวชต้น   วันนี้ 20 57 เวลา 16 00 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 รรท ผบก ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยม สภ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 22 กรกฏาคม 2014 ขยายผลการจับกุมนายทุนค้าไม้พยูง   วันนี้ 20 57 เวลา 12 30-15 00 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 รรท ผบก ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม สภ พนมไพร และ สภ โพนทราย ร้อยเอ็ด 22 กรกฏาคม 2014 โครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด   วันนี้ 17 57 เวลาประมาณ 10 00น พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ และการดำเนินการตาม โครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด 22 กรกฏาคม 2014 ประชุมคณะทำงานตามโครงการชุมชนสำนึกร  วันนี้ 16 57 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด CSL 17 กรกฏาคม 2014 นาคราช  วันนี้ 15 57 เวลา 13 00-16 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 ได้ไปตรวจสอบผลการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ของ 17 กรกฏาคม 2014 ประเมินผลการฝึก  วันนี้ 15 57 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประเมินผลการฝึก 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 17 กรกฏาคม 2014 นาคราช ตรวจเยี่ยม สภ หนองพอก   วันนี้ 13 กค 57 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 ได้ไปตรวจเยี่ยม สภ หนองพอก และ สภ โคกสว่าง จว ร้อยเอ็ด 15 กรกฏาคม 2014 โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ   วันนี้ 10 57 พล เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ 10 กรกฏาคม 2014 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่  วันนี้ 9 2557 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 พร้อม โสภณ วารี รอง ผบก อก 4 09 กรกฏาคม 2014 โครงการอาหารกลางวัน  วันนี้ 8 กค 57 เวลา 12 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 ได้ตรวจคุณภาพอาหารกลางวันสวัสดิการ 4 08 กรกฏาคม 2014 เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏ   วันนี้ 3ก 57 เวลา 9 30 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท ผบก จว ร้อยเอ็ด ร่วมงาน quot เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 03 กรกฏาคม 2014 แถลงข่าวการจัดฟุตบอลนัดพิเศษคืนความ  วันนี้ 3 2557 เวลา 13 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 เป็นผู้แทน ผบช ภ4 ร่วมกับ พลโทชวลิต ชุนประสาน แม่ทัพน้อยที่ 2 03 กรกฏาคม 2014 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสกัดกั้นก เมื่อวันที่ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท ผบช 01 กรกฏาคม 2014 ตรวจยึดรถที่จำนำโดยผิดกฎหมาย   วันนี้  ๒๗ มิ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓ ๓๐ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ ร้อยเอ็ด พล นคร สุขประเสริฐ ผบ จทบ ร้อยเอ็ด พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง 28 มิถุนายน 2014 ปฏิทิน ปี  ตำรวจภูธรภาค ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดพิมพ์เป็นปฏิทินแขวนประจำปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๑๘ 28 มิถุนายน 2014 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันนี้ 25 มิ 56 เวลา 08 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง  ผบช 4 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 25 มิถุนายน 2014 แถลงข่าวการจับกุมร้านค้าของเก่า วันนี้ 24มิ 57 เวลา 10 00 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท ผบก จว ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล นคร สุขประเสริฐ ผบ จทบ รอ รอง ผบก 25 มิถุนายน 2014 พิธีเปิดชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ของ วันนี้ 24 มิ 57 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ของ 25 มิถุนายน 2014 ตรวจสถานบริการ วันที่ 23 มิ 57 เวลา 23 00 พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองฯ รรท ผบก จว ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล นคร สุขประเสริฐ ผบ จทบ รอ สิงห์ทอง พลลา 25 มิถุนายน 2014 เตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตสมานฉันท์เ วันจันทร์ที่ 23 มิ 57 เวลา 14 00 พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 รรท ผบก สุภากร คำสิงห์นอก รองผบก วรวัฒน์ มะลิ รองผบก 24 มิถุนายน 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination การเก็บข้อมูลตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างของตำแหน่งในสถานีตำรวจ ที่ 0019 ปนม 4 1492 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในงาน ปนม ตร ส่งประเด็นรายงานการค้ามนุษย์ TIP Report 121 การดำเนินการตามโครงการยกย่องพนักงานสอบสวนดีเด่นประจำปีของ ตร 0019 111 947 การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพิ่มเติม หนังสือ ตร ที่ 0009 166 ว41 ลง 18 2557การประมาณการวงเงินงบประมาณ งบบุคลากร กำชับข้อสั่งการ ศปก ตร รายงานการเร่งรัด ติดตาม กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ศปลป ให้จับกุมเครื่องหมายการค้ากีฬา ๐๐๑๙๑๘๑ ๔๔๖๑ เรื่องการยกเลิกบัตรประจำตัวกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทยของนายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ ที่ 0019 133 4413 ลง 21 กค 57 ให้จัดทำประกาศแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มาแสดงตนฯ กำหนดการตรวจติดตามแผน งป 2557 จว อุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะ จว อุดรธานี ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20