Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

    

2015-08-01-03-23-38   30 ก.ค.2558 เวลา 19.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.4 ส่วนกลาง...
01 สิงหาคม 2015
--13   29 ก.ค.2558 เวลา 07.20 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.4, ผบก./รอง ผบก. ภ.จว.ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.4...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-29-03-25-35   28 ก.ค.2558 เวลา 19.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4  พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-29-03-23-25   28 ก.ค.2558  เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-29-03-17-45   28 ก.ค.2558  เวลา 07.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผบก.อก.ภ.4, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-17-04-44-11 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ภ.จว.ขอนแก่น พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ​ ผบช.ภ.๔,​ พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ (ปส...
17 กรกฏาคม 2015
2015-07-13-05-26-16   13 ก.ค.58 เวลา 09.30 น.  พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ประชุมการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต บนอาคารที่ทำการ ภ.4 แห่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ผบช.ภ.4  โดย...
13 กรกฏาคม 2015
2015-07-12-05-24-55   12 ก.ค. 58 เวลา 10.00น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่...
12 กรกฏาคม 2015
---148   6 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ก.ค.-11...
06 กรกฏาคม 2015
2015-06-30-02-26-24   29 มิ.ย.2558 เวลา 15.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย คณะทำงาน ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่...
30 มิถุนายน 2015
2015-06-26-08-51-05   26 มิ.ย 58  เวลา 14.39 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล จว.มุกดารหาร โดยมี...
26 มิถุนายน 2015
2015-06-26-03-53-47   26 มิ.ย 58  เวลา 08.30น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...
26 มิถุนายน 2015
--72558---   25 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.๔...
26 มิถุนายน 2015
2015-06-23-04-11-13   23 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบก.ภ.4...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-23-04-07-11   22 มิ.ย.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 คุณพัชรีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-23-03-38-35   22 มิ.ย.58 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔,...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-19-04-27-31   19 มิ.ย.2558 เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง...
19 มิถุนายน 2015
-58   18 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 2558...
18 มิถุนายน 2015
-2558   10 มิ.ย.2558 เวลา 12.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
11 มิถุนายน 2015
2015-06-09-07-53-40   9 มิ.ย. 2558 เวลา 12.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ ภ.๔...
09 มิถุนายน 2015

2015-07-29-07-08-12   วันนี้ (29 ก.ค.58) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม เรื่อง...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-29-03-33-41   28 ก.ค.58  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-29-03-32-02   24 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.จตุพล...
29 กรกฏาคม 2015
2015-07-13-05-28-15   วันนี้(13 ก.ค.58 ) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผบก.สส.ภ.4...
13 กรกฏาคม 2015
-4   วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 เข้าร่วมประชุมติดตามคดีสำคัญ ภ.4 ผ่านระบบ VDO Conference โดย พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น...
09 กรกฏาคม 2015
-4   วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม ศปก.ภ.4 โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา  ผบก.อก.ภ.4...
09 กรกฏาคม 2015
--4 วันนี้ (6 ก.ค.58) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน...
06 กรกฏาคม 2015
-2--4   วันนี้ (3 ก.ค.58) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4...
03 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-07-52-56   วันนี้(1 ก.ค.58) เวลา 14.00  น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบรอง ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-07-51-40   วันนี้(1 ก.ค.58) เวลา 13.00  น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-05-11-54     วันนี้(1 ก.ค.58)เวลา 11.20 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ห้วยเม็ก ภ.จว.กาฬสินธุ์ พบ พ.ต.อ.บรรจ...
01 กรกฏาคม 2015
video-conferrence   วันนี้(1 ก.ค.58 ) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้า ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(video...
01 กรกฏาคม 2015
dare-184   วันนี้ 1 ก.ค.58 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ  D.A.R.E.รุ่น 184 และบรรยายพิเศษ ณ...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-06-39   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 17.30 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สว่างแดนดิน ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขยาง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-05-29   30 มิ.ย. 2558 เวลา 16.00 น.พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-03-42   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น พบ พ.ต.ท.สายัณห์ สิงห์ขรณ์ รอง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-02-29   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 15.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-01-05   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.ท.สวาท จันทาคำ สวญ.ฯ...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-00-01   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.45 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.สุรกิจ นิพิบูลย์...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-03-58-29   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ศรีวิชัย ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์...
01 กรกฏาคม 2015

alt

ไฟล์ ไอคอน การตรวจราชการตามแบบตรวจการฝึกยุทธวิธีของ จต.
ไฟล์ ไอคอน ขอข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.4
ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
ไฟล์ ไอคอน การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ไฟล์ ไอคอน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ กำชับให้ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาสลากฯเกินราคา ตามคำสั่ง ตร.
ไฟล์ ไอคอน แก้ไขเอกสารในการประเมินข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส.ผนพ. , พงส.ผทค. ปี 2558
ไฟล์ ไอคอน มาตรการป้องกันเเข่งรถ
ไฟล์ ไอคอน ๑๐ ศาลล้มละลายกลางเปิดทำการในวันหยุด
ไฟล์ ไอคอน ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ
ไฟล์ ไอคอน ส่งหลักฐานผลการศึกษาผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร สว.รุ่นที่ 137
ไฟล์ ไอคอน รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร
ไฟล์ ไอคอน ที่ ๐๐๑๙.๑๓๔ (ศปก.ภ.๔)/๑๕๘๘ แผน ว.43 ส.ค.58
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

บรรยายสรุป ตำรวจภูธรภาค 4

ตำรวจภูธรภาค 4 พบประชาชน

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เบาะแส ร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ ประกอบพิธีเวียนเทียน ถวายผ้าไตร  30 2558 เวลา 19 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจ สังกัด 4 ส่วนกลาง 01 สิงหาคม 2015 งานเรารักขอนแก่น ครั้งที่  29 2558 เวลา 07 20 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย รอง ผบช 4 ผบก รอง ผบก จว ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจ สังกัด 4 29 กรกฏาคม 2015 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  28 2558 เวลา 19 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช พร้อมด้วย พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ 29 กรกฏาคม 2015 พิธีถวายพระพรชัยมงคล  28 2558  เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น 29 กรกฏาคม 2015 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ  28 2558  เวลา 07 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผบก อก 4 พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น 29 กรกฏาคม 2015 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานบันการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐ ๐๐ ห้องประชุม จว ขอนแก่น พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ​ ผบช พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช ปส 17 กรกฏาคม 2015 ประชุมการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต  13 58 เวลา 09 30  พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ประชุมการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต บนอาคารที่ทำการ 4 แห่งใหม่ ห้องทำงาน ผบช 4  โดย 13 กรกฏาคม 2015 งานมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาฯ  12 58 เวลา 10 00น พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ 12 กรกฏาคม 2015 พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่  6 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 -11 06 กรกฏาคม 2015 ผบช ตรวจอาคารที่ทำการ  29 มิ 2558 เวลา 15 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ 30 มิถุนายน 2015 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล  26 มิ 58  เวลา 14 39 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล จว มุกดารหาร โดยมี 26 มิถุนายน 2015 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด  26 มิ 58  เวลา 08 30น พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว 26 มิถุนายน 2015 ประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่ 7 2558 ห้องประชุม  25 มิ 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 26 มิถุนายน 2015 ประชุม ศปก ครั้งที่  23 มิ 58 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช พล เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบก 4 23 มิถุนายน 2015 ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ  22 มิ 58 เวลา 14 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 คุณพัชรีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์  23 มิถุนายน 2015 แถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมแข่งรถจักรยานยนต์  22 มิ 58 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล กรกต สาริยา รอง ผบช 4 พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 23 มิถุนายน 2015 ผบช ร่วมต้อนรับ  19 มิ 2558 เวลา 09 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล จตุพล ปานรักษา พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง 19 มิถุนายน 2015 พิธีเปิดอบรม นสต 58  18 มิ 58 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 18 มิถุนายน 2015 พิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี  10 มิ 2558 เวลา 12 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช 4 ร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 11 มิถุนายน 2015 โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ  9 มิ 2558 เวลา 12 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ 09 มิถุนายน 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination โครงการโรงพักเพื่อประชาชน  วันนี้ 29 58 เวลา 13 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุม เรื่อง 29 กรกฏาคม 2015 พิธีเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง  28 58  เวลา 09 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง 29 กรกฏาคม 2015 บันทึกเทปถวายพระพร  24 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล กรกต สาริยา รอง ผบช พล จตุพล 29 กรกฏาคม 2015 ประชุมป้องกันการจำหน่ายสลากกินแบ่งร  วันนี้ 13 58 เวลา 10 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 พร้อมด้วย พล พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผบก สส 4 13 กรกฏาคม 2015 ประชุมติดตามคดีสำคัญ  วันที่ 9 58 เวลา 10 30 พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 เข้าร่วมประชุมติดตามคดีสำคัญ 4ผ่านระบบ VDO Conference โดย พล ปัญญา มาเม่น 09 กรกฏาคม 2015 ประชุม  วันที่ 9 58 เวลา 09 00 พล สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุม ศปก 4โดยมี พล ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา  ผบก อก 4 09 กรกฏาคม 2015 ประชุมตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้อง วันนี้ 6 58 เวลา 10 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 06 กรกฏาคม 2015 ประชุมเตรียมต้อนรับ บรอ รุ่นที่2  วันนี้ 3 58 เวลา 10 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 03 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 1 58 เวลา 14 00  พล สุรพล พินิจชอบรอง ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ เมืองสรวง จว ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 1 58 เวลา 13 00  พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ สุวรรณภูมิ จว ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 1 58 เวลา 11 20 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ ห้วยเม็ก จว กาฬสินธุ์ พบ บรรจ 01 กรกฏาคม 2015 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video  วันนี้ 1 58 เวลา 10 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้า ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video 01 กรกฏาคม 2015 D A R E รุ่น 184  วันนี้ 1 58 เวลา 08 30 พล คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ ตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ  D A R E รุ่น 184 และบรรยายพิเศษ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 17 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ สว่างแดนดิน จว สกลนคร พบ กวีศักดิ์ สุขยาง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  30 มิ 2558 เวลา 16 00 พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 30 พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ เขาสวนกวาง จว ขอนแก่น พบ สายัณห์ สิงห์ขรณ์ รอง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 15 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ พรรณานิคม จว สกลนคร พบ ระพีพัฒน์ บุญคง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 14 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ หนองสนม จว สกลนคร พบ สวาท จันทาคำ สวญ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 45 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ วานรนิวาส จว สกลนคร พบ สุรกิจ นิพิบูลย์ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ ศรีวิชัย จว สกลนคร พบ กิตติศักดิ์ 01 กรกฏาคม 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination การตรวจราชการตามแบบตรวจการฝึกยุทธวิธีของ จต ขอข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสังกัด 4 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ตร ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ กำชับให้ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาสลากฯเกินราคา ตามคำสั่ง ตร แก้ไขเอกสารในการประเมินข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส ผนพ พงส ผทค ปี 2558 มาตรการป้องกันเเข่งรถ ๑๐ ศาลล้มละลายกลางเปิดทำการในวันหยุด ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ส่งหลักฐานผลการศึกษาผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร สว รุ่นที่ 137 รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร ที่ ๐๐๑๙ ๑๓๔ ศปก ๑๕๘๘ แผน 43 58 ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 บรรยายสรุป ตำรวจภูธรภาค 4 ตำรวจภูธรภาค 4 พบประชาชน วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20