Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

    

---148   6 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ก.ค.-11...
06 กรกฏาคม 2015
2015-06-30-02-26-24   29 มิ.ย.2558 เวลา 15.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย คณะทำงาน ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่...
30 มิถุนายน 2015
2015-06-26-08-51-05   26 มิ.ย 58  เวลา 14.39 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล จว.มุกดารหาร โดยมี...
26 มิถุนายน 2015
2015-06-26-03-53-47   26 มิ.ย 58  เวลา 08.30น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว...
26 มิถุนายน 2015
--72558---   25 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.๔...
26 มิถุนายน 2015
2015-06-23-04-11-13   23 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบก.ภ.4...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-23-04-07-11   22 มิ.ย.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 คุณพัชรีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-23-03-38-35   22 มิ.ย.58 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๔,...
23 มิถุนายน 2015
2015-06-19-04-27-31   19 มิ.ย.2558 เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง...
19 มิถุนายน 2015
-58   18 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 2558...
18 มิถุนายน 2015
-2558   10 มิ.ย.2558 เวลา 12.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
11 มิถุนายน 2015
2015-06-09-07-53-40   9 มิ.ย. 2558 เวลา 12.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ ภ.๔...
09 มิถุนายน 2015
-4--962558   9 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พีระพงศ์...
09 มิถุนายน 2015
2015-06-05-02-57-10   4 มิ.ย.2558 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.4...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-02-55-02   4 มิ.ย.2558 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.4...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-02-53-04   4 มิ.ย.2558 เวลา 10.40 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4  และ พล.ต.ต.ชัยญัติ สายถิ่น ผบก ภ.จว.อุดรธานี ...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-03-07-19-41   3 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจใน ภ.4 ร่วมถวายข้าวสาร...
03 มิถุนายน 2015
2015-06-02-05-29-42   2 มิ.ย.2558 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.4...
02 มิถุนายน 2015
2015-06-02-01-52-42   1 มิ.ย.58 เวลา 19.30 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผบก.อก.ภ.4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.4...
02 มิถุนายน 2015
2015-05-29-06-21-50   29 พ.ค.2558 เวลา 12.15 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยม สภ.โนนสูง  จว.กาฬสินธุ์ พบ พ.ต.ท.เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์ สวญ.สภ.โนนสูง...
29 พฤษภาคม 2015

--4 วันนี้ (6 ก.ค.58) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน...
06 กรกฏาคม 2015
-2--4   วันนี้ (3 ก.ค.58) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4...
03 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-07-52-56   วันนี้(1 ก.ค.58) เวลา 14.00  น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบรอง ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-07-51-40   วันนี้(1 ก.ค.58) เวลา 13.00  น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-05-11-54     วันนี้(1 ก.ค.58)เวลา 11.20 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ห้วยเม็ก ภ.จว.กาฬสินธุ์ พบ พ.ต.อ.บรรจ...
01 กรกฏาคม 2015
video-conferrence   วันนี้(1 ก.ค.58 ) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้า ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(video...
01 กรกฏาคม 2015
dare-184   วันนี้ 1 ก.ค.58 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ  D.A.R.E.รุ่น 184 และบรรยายพิเศษ ณ...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-06-39   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 17.30 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สว่างแดนดิน ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขยาง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-05-29   30 มิ.ย. 2558 เวลา 16.00 น.พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-03-42   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น พบ พ.ต.ท.สายัณห์ สิงห์ขรณ์ รอง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-02-29   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 15.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.พรรณานิคม ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-01-05   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.หนองสนม ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.ท.สวาท จันทาคำ สวญ.ฯ...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-04-00-01   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.45 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.วานรนิวาส ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.สุรกิจ นิพิบูลย์...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-03-58-29   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ศรีวิชัย ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-03-56-46   วันนี้(30 มิ.ย.58)เวลา 12.00 น.พล.ต.ต.ดร.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.พังโคน  ภ.จว.สกลนคร พบ พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส...
01 กรกฏาคม 2015
2015-07-01-03-54-24   วันนี้ (30 มิ.ย.58) เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รองผบช.ภ.4 ได้มาตรวจที่เกิดเหตุและแนะนำแนวทางการสืบสวนคดีชิงทรัพย์ สภ.โนนสะอาด เมื่อ วันที่...
01 กรกฏาคม 2015
--4   30 มิ.ย. 58  เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบน เงินรางวัลภาค 4 โดยมี พ.ต.อ.บุญส่ง  นามกรณ์...
30 มิถุนายน 2015
2015-06-29-04-31-36   วันนี้ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ (ปส๑)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.๔...
29 มิถุนายน 2015
2015-06-17-02-51-35   เมื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมไชยเวช  ตำรวจภูธรภาค ๔  พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ (ปส ๑) /รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.๔...
17 มิถุนายน 2015
2015-06-16-12-58-14   เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.คำรบ  ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส ๒)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร....
16 มิถุนายน 2015

alt

ไฟล์ ไอคอน โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ ปี 2558
ไฟล์ ไอคอน รายละเอียดการฝึกอบรม การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 รุ่น
ไฟล์ ไอคอน อุปสมบทหมู่วันแม่ 2558
ไฟล์ ไอคอน การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
ไฟล์ ไอคอน แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์รัแจ้งเหตุ ๑๙๑
ไฟล์ ไอคอน โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวน นครสวรรค์ โมเดล
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งประวดพระเครื่อง
ไฟล์ ไอคอน ภาคผนวก
ไฟล์ ไอคอน ประกวดพระเครื่อง ภ.๔ / ๒
ไฟล์ ไอคอน ข้อสรุปสั่งการ ศปก.ตร. ครั้งที่ ๑๘๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘
ไฟล์ ไอคอน สรุุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ(ศพดส.ตร.ภ.4)/100 ลง 6 ก.ค.58
ไฟล์ ไอคอน สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัว
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา เบาะแส ร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ ประกาศประกวดราคาพื้นอาคาร 4 ครั้ง2 ดาวโหลดตามลิงค์   ประกาศประกวดราคาพื้นอาคาร 4 ครั้ง2 พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่  6 2558 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 -11 06 กรกฏาคม 2015 ผบช ตรวจอาคารที่ทำการ  29 มิ 2558 เวลา 15 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ 30 มิถุนายน 2015 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล  26 มิ 58  เวลา 14 39 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดอนตาล จว มุกดารหาร โดยมี 26 มิถุนายน 2015 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด  26 มิ 58  เวลา 08 30น พล อดุลย์ แสงสิงแก้ว 26 มิถุนายน 2015 ประชุมบริหาร สัญจร ครั้งที่ 7 2558 ห้องประชุม  25 มิ 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 26 มิถุนายน 2015 ประชุม ศปก ครั้งที่  23 มิ 58 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช พล เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบก 4 23 มิถุนายน 2015 ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ  22 มิ 58 เวลา 14 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 คุณพัชรีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์  23 มิถุนายน 2015 แถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมแข่งรถจักรยานยนต์  22 มิ 58 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล กรกต สาริยา รอง ผบช 4 พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 23 มิถุนายน 2015 ผบช ร่วมต้อนรับ  19 มิ 2558 เวลา 09 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล จตุพล ปานรักษา พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์  พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง 19 มิถุนายน 2015 พิธีเปิดอบรม นสต 58  18 มิ 58 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 18 มิถุนายน 2015 พิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี  10 มิ 2558 เวลา 12 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช 4 ร่วมพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 11 มิถุนายน 2015 โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ  9 มิ 2558 เวลา 12 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ 09 มิถุนายน 2015 ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน ศปก 4 ครั้งที่  9 มิ 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4  พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4พล กรกต สาริยา รอง ผบช 4 พล พีระพงศ์ 09 มิถุนายน 2015 แถลงข่าวคนร้ายงัดกุฏิพระ ในเขต  4 มิ 2558 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 พล พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก สส 4 05 มิถุนายน 2015 แถลงข่าว  4 มิ 2558 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วย พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 พล พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก สส 4 05 มิถุนายน 2015 ตรวจเยี่ยมภารกิจแม่บ้าน  4 มิ 2558 เวลา 10 40 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ  ผบช และ พล ชัยญัติ สายถิ่น ผบก จว อุดรธานี  05 มิถุนายน 2015 ถวายข้าวสาร  3 มิ 58 เวลา 10 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจใน 4 ร่วมถวายข้าวสาร 03 มิถุนายน 2015 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ  2 มิ 2558 เวลา 09 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4  พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 พล พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก สส 4 02 มิถุนายน 2015 ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  1 มิ 58 เวลา 19 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา ผบก อก 4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด 4 02 มิถุนายน 2015 ตรวจเยี่ยม  29 2558 เวลา 12 15 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ตรวจเยี่ยม สภ โนนสูง  จว กาฬสินธุ์พบ เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์ สวญ สภ โนนสูง 29 พฤษภาคม 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination ประชุมตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้อง วันนี้ 6 58 เวลา 10 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 06 กรกฏาคม 2015 ประชุมเตรียมต้อนรับ บรอ รุ่นที่2  วันนี้ 3 58 เวลา 10 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 03 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 1 58 เวลา 14 00  พล สุรพล พินิจชอบรอง ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ เมืองสรวง จว ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 1 58 เวลา 13 00  พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 ได้มาตรวจเยี่ยม สภ สุวรรณภูมิ จว ร้อยเอ็ดประชุมชี้แจง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 1 58 เวลา 11 20 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ ห้วยเม็ก จว กาฬสินธุ์ พบ บรรจ 01 กรกฏาคม 2015 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video  วันนี้ 1 58 เวลา 10 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้า ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video 01 กรกฏาคม 2015 D A R E รุ่น 184  วันนี้ 1 58 เวลา 08 30 พล คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ ตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ  D A R E รุ่น 184 และบรรยายพิเศษ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 17 30 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ สว่างแดนดิน จว สกลนคร พบ กวีศักดิ์ สุขยาง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  30 มิ 2558 เวลา 16 00 พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 30 พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ เขาสวนกวาง จว ขอนแก่น พบ สายัณห์ สิงห์ขรณ์ รอง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 15 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ พรรณานิคม จว สกลนคร พบ ระพีพัฒน์ บุญคง 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 14 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ หนองสนม จว สกลนคร พบ สวาท จันทาคำ สวญ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 45 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ วานรนิวาส จว สกลนคร พบ สุรกิจ นิพิบูลย์ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 13 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ ศรีวิชัย จว สกลนคร พบ กิตติศักดิ์ 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 12 00 พล ดร พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ พังโคน  จว สกลนคร พบ วุฒิชัย จันโทภาส 01 กรกฏาคม 2015 ตรวจเยี่ยม  วันนี้ 30 มิ 58 เวลา 11 30 พล จตุพล ปานรักษา รองผบช 4 ได้มาตรวจที่เกิดเหตุและแนะนำแนวทางการสืบสวนคดีชิงทรัพย์ สภ โนนสะอาด เมื่อ วันที่ 01 กรกฏาคม 2015 การประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบน  30 มิ 58  เวลา 11 00 พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบน เงินรางวัลภาค 4 โดยมี บุญส่ง  นามกรณ์ 30 มิถุนายน 2015 พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช  วันนี้ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗ ๐๐ พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช ปส๑ รอง ผอ ศอ ปส 29 มิถุนายน 2015 การประชุม  เมื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙ ๐๐   ห้องประชุมไชยเวช  ตำรวจภูธรภาค ๔  พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช ปส รอง ผอ ศอ ปส 17 มิถุนายน 2015 การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปรา  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓ ๓๐ พล คำรบ  ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ ตร ปส รอง ผอ ศอ ปส ตร 16 มิถุนายน 2015 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ ปี 2558 รายละเอียดการฝึกอบรม การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 รุ่น อุปสมบทหมู่วันแม่ 2558 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ขอนแก่น แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์รัแจ้งเหตุ ๑๙๑ โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวน นครสวรรค์ โมเดล คำสั่งประวดพระเครื่อง ภาคผนวก ประกวดพระเครื่อง ข้อสรุปสั่งการ ศปก ตร ครั้งที่ ๑๘๐ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิ ๕๘ สรุุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ ศพดส ตร 4 100 ลง 6 58 สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัว ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20