Go to Site http://www.police4.go.th/p4/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ตำรวจภูธรภาค 4
rencontre celibataire

2015-01-23-06-51-15 วันนี้ (23 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.4 พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 พร้อมด้วยรอง ผบช.ฯ...
23 มกราคม 2015
2015-01-15-04-21-25   วันนี้(15 ม.ค 58) เวลา 10.20 น.   พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.4 ได้มอบรถยนต์ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมมา...
15 มกราคม 2015
2015-01-15-04-18-58     14 ม.ค. 58 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช ภ.4 มอบข้าวสาร อาหารเเห้ง เสื้อกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรโนนเมือง...
15 มกราคม 2015
4     9 มค 2558  เวลา 09.00  น. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4ตรวจการก่อสร้างอาคารทำการแห่งใหม่ พร้อมกำชับการก่อสร้าง...
12 มกราคม 2015
2015-01-06-03-03-35     วันนี้(4 ม.ค.58)เวลา 20.50 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภ.4...
06 มกราคม 2015
2015-01-06-03-00-50     5 มค 2558 10:10 น พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.4 ตรวจการก่อสร้างบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ภ.4...
06 มกราคม 2015
2015-01-06-02-59-33     วันนี้(4 ม.ค.58)เวลา 18.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภ.4...
06 มกราคม 2015
2015-01-06-02-58-18     วันนี้(4 ม.ค.58)เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภ.4...
06 มกราคม 2015
2015-01-06-02-56-59     วันนี้(4 ม.ค.58)เวลา 12.10 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภ.4...
06 มกราคม 2015
-video-conference--     31 ธ.ค.2557 21.00 นพล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร,พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 และผู้บังคับบัญชา ภ.4 ประชุม video conference กับ ตร...
06 มกราคม 2015
-2015     31 ธ.ค.2557 20:30 นพล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร,พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 และผู้บังคับบัญชา ภ.4 ร่วมพิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์...
06 มกราคม 2015
2015-01-06-02-53-04     31 ธ.ค.2557 16.00 น.พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร,พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 และผู้บังคับบัญชา ภ.4...
06 มกราคม 2015
-2558     30 ธ.ค. 2557 12.00 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2558ณ ห้องอาหาร...
06 มกราคม 2015
-q--24q     วันนี้ (29 ธ.ค. 57) เวลา 07.30 น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ ข้าราชการตำรวจ...
29 ธันวาคม 2014
2014-12-26-04-55-30     26 ธค.57 10.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช ภ.4 ,ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น,รอง ผบก.รักษาราชการแทน.ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น...
26 ธันวาคม 2014
2014-12-25-07-50-41     วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2557  ณ  ลานฝึกพรหมพิทักษ์  ภ.4  พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.4  พร้อมด้วย  รอง  ผบช.ภ.4  และ  ผบก. ในสังกัด ...
25 ธันวาคม 2014
2014-12-24-04-01-10     วันนี้ 24 ธ.ค.57 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมไชยเวช ภ.4 พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 ประชุมผ่านระบบ VDO...
24 ธันวาคม 2014
2014-12-15-04-59-55     วันนี้ (๘ ธ.ค. ๕๗)  เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.๔ ,รอง ผบช.ภ.๔ , ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-08-01-55-43     เมื่อวันที่  ๕ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔ และ รอง ผบช.ภ.๔  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดจังหวัดขอนแก่น ทุกส่วนราชการ...
08 ธันวาคม 2014
2014-12-08-01-54-23     วันนี้ (๔ ธ.ค.๕๗) พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔ และ รอง ผบช.ภ.๔ พร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี...
08 ธันวาคม 2014

2015-01-27-03-07-21 วันนี้ (27 ม.ค. 58) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยเวช พล.ต.ท.วัฒนา สักกวัตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 2) (ศปก 2) พร้อมคณะ...
27 มกราคม 2015
2015-01-20-06-21-53   วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยเวช ตำรวจภูธรภาค ๔ จัดประชุมมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค ๔...
20 มกราคม 2015
2015-01-20-05-44-14   วันนี้ (20 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธรภาค 4 จัดให้มีโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4...
20 มกราคม 2015
2014-12-30-10-52-53   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.  พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช.ภ.4/รอง ผอ.ศอ.ปส. ภ.4 เป็นประธาน มอบนโยบายพิธีปิด...
30 ธันวาคม 2014
2014-12-26-07-03-02   วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ๔ / รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.๔...
26 ธันวาคม 2014
2014-12-25-07-51-46     วันนี้ (25 ธ.ค.57) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานศูนย์กฏหมายและสืบสวนสอบสวน ภ.4 โดยมี...
25 ธันวาคม 2014
2014-12-23-08-01-57     วันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเบิกจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ครั้งที่...
23 ธันวาคม 2014
2014-12-23-01-27-15     วันนี้(22ธ.ค.57) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย.ผบ.ตร. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ...
23 ธันวาคม 2014
2014-12-22-02-27-25 19 ธันวาคม 2557 เวลา  09.45 น. พล.ต.ต.สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4 เดินทางไปประชุมมอบนโยบายแนวทางสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด และ...
22 ธันวาคม 2014
2014-12-17-03-50-33     วันนี้(17 ธ.ค. 57) เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.4 มอบหมายให้พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4...
17 ธันวาคม 2014
2014-12-17-02-17-10     วันนี้ (๑๗ ธ.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รองผบช.ภ.๔  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง...
17 ธันวาคม 2014
-4-4     16 ธ.ค.57 14.00 น.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.4 ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์กฎหมายและสืบสวนสอบสวน ภ.4...
16 ธันวาคม 2014
-aec     15 ธ.ค.2557 14.30 น.พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช ภ.4 ร่วมประชุมผ่าน video conference...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-15-07-37-06     วันนี้ (15 ธ.ค. 57) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กรกต  สาริยา รอง ผบช.ภ.4(ประธาน), พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ รอง...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-15-05-12-12     วันนี้ (๑๑ ธ.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น.   พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.๔ , พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.4...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-15-05-10-30     วันนี้ (๙ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๑๙.๓๐ น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-15-05-08-56     วันนี้(8ธ.ค.57) เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร , รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร , หน.สภ.ในสังกัด...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-15-05-07-28     วันนี้ (๘ ธ.ค.๕๗ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.๔ ได้ประชุม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติงานด้านการข่าวของ...
15 ธันวาคม 2014
2014-12-08-01-52-56   วันนี้ ๔  ธ.ค.๕๗  เวลา ๐๙.๓๐  น.พล.ต.ต. กรกต สาริยา รองผบช.ภ.๔  ได้มาตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานพานาโซนิค อฺ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น...
08 ธันวาคม 2014
2014-12-02-01-30-47   วันนี้ ๑ ธ.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.๔ ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.๔ พ.ต.อ.ยรรยง ฯ รองผบก.สสฯ...
02 ธันวาคม 2014

alt

ไฟล์ ไอคอน การฝึกซ้อมแผนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ไฟล์ ไอคอน เวร รักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ไฟล์ ไอคอน เวร ศปก.ภ.4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ไฟล์ ไอคอน ๐๐๑๙(ศอ.ปส.ภ.๔)/๓๐ ลง ๒๖ ม.ค.๕๘ ส่งคำสั่ง ศอ.ปส.ตร.ที่ 02/2557 ลง 25 ธ.ค.57
ไฟล์ ไอคอน ที่ 0019.134/169 ลง 27 ม.ค.58 เรื่อง ขบวนการและรูปแบบการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ไฟล์ ไอคอน แจ้งกำหนดการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
ไฟล์ ไอคอน การกำหนดเลขประจำส่วนราชการของเจ้าของเรื่อง ของ ปนม.ตร.
ไฟล์ ไอคอน มาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมการแข่งรถในทางสาธารณะ และ แบบรายงาน
ไฟล์ ไอคอน 0019.182/736 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 3/2557
ไฟล์ ไอคอน สถานการณ์ด้านความมั่นคง
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินฯ(ใหม่)และเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจประเมินการฝึกฯ
ไฟล์ ไอคอน แนวทาง คัดเลือก ตร.จริยธรร จรรยาบรรณ 2558
+ ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม...

 

topcops

 

 

commander matherP4
buddah car
guner1 guner2
asean police

 

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

id rencontre celibataire #myCopyrightLink font-size 11px font-weight normal font-style italic font-family Georgia text-decoration none #myCopyrightLink hover text-decoration none หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ปณิธาน นโยบาย โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 จว กาฬสินธุ์ จว ขอนแก่น จว นครพนม จว บึงกาฬ จว มหาสารคาม จว มุกดาหาร จว ร้อยเอ็ด จว เลย จว สกลนคร จว หนองคาย จว หนองบัวลำภู จว อุดรธานี ติดต่อเรา หนังสือเวียน ดาวน์โหลด กระดานสนทนา แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลระบบ พิธีประดับยศและประชุมบริหาร วันนี้ 23 58 เวลา 09 00 ห้องประชุม ศฝร 4 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พร้อมด้วยรอง ผบช 23 มกราคม 2015 ผบช มอบรถยนต์ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมมา  วันนี้ 15 58 เวลา 10 20    พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช 4 พล รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช 4 ได้มอบรถยนต์ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมมา 15 มกราคม 2015 บริจาคสิ่งของที่โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรโนนเมือง   14 58 เวลา 11 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 มอบข้าวสาร อาหารเเห้ง เสื้อกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรโนนเมือง 15 มกราคม 2015 ผบช 4ตรวจการก่อสร้างอาคารทำการแห่งใหม่   9 มค 2558  เวลา 09 00  พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช 4ตรวจการก่อสร้างอาคารทำการแห่งใหม่พร้อมกำชับการก่อสร้าง 12 มกราคม 2015 ตรวจเยี่ยม สภ พล   วันนี้ 4 58 เวลา 20 50 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 06 มกราคม 2015 ตรวจอาคาร   5 มค 2558 10 10 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ตรวจการก่อสร้างบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ 4 06 มกราคม 2015 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 4 58 เวลา 18 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 06 มกราคม 2015 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 4 58 เวลา 14 00 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 06 มกราคม 2015 ตรวจเยี่ยม   วันนี้ 4 58 เวลา 12 10 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 ได้ออกตรวจสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 06 มกราคม 2015 ประชุม video conference กับ   31 2557 21 00 นพล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4และผู้บังคับบัญชา 4 ประชุม video conference กับ ตร 06 มกราคม 2015 พิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์   31 2557 20 30 นพล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4และผู้บังคับบัญชา 4 ร่วมพิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 06 มกราคม 2015 ปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยปีใหม่   31 2557 16 00 พล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4และผู้บังคับบัญชา 4 06 มกราคม 2015 ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่   30 2557 12 00 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช 4 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2558ณ ห้องอาหาร 06 มกราคม 2015 ร่วมงาน quot เรารักขอนแก่น ครั้งที่   วันนี้ 29 57 เวลา 07 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น และ ข้าราชการตำรวจ 29 ธันวาคม 2014 ประชุมร่วม   26 ธค 57 10 30 พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช 4 ผบก จว ขอนแก่น รอง ผบก รักษาราชการแทน ผกก สภ เมืองขอนแก่น 26 ธันวาคม 2014 มอบของขวัญปีใหม่   วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2557  ณ  ลานฝึกพรหมพิทักษ์  พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช พร้อมด้วย  รอง  ผบช และ  ผบก ในสังกัด  25 ธันวาคม 2014 ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่   วันนี้ 24 57 เวลา 09 30   ห้องประชุมไชยเวช 4 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช 4 ประชุมผ่านระบบ VDO 24 ธันวาคม 2014 พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านงานสืบสวน   วันนี้ ๕๗   เวลา ๐๙ ๐๐ พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช รอง ผบช ผบก จว ขอนแก่น 15 ธันวาคม 2014 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   เมื่อวันที่  ๕๗ เวลา ๐๘ ๓๐ พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช และ รอง ผบช ๔  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดจังหวัดขอนแก่น ทุกส่วนราชการ 08 ธันวาคม 2014 ประชุม การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี   วันนี้ ๕๗ พล บุญเลิศ  ใจประดิษฐ ผบช และ รอง ผบช พร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 08 ธันวาคม 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination รับการตรวจติดตามการอำนวยความยุติธรร วันนี้ 27 58 เวลา 09 30 ห้องประชุมไชยเวช พล วัฒนา สักกวัตร ผู้ช่วย ผบ ตร กม 2 ศปก 2 พร้อมคณะ 27 มกราคม 2015 มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามย  วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐ ๐๐ ห้องประชุมไชยเวช ตำรวจภูธรภาค จัดประชุมมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 20 มกราคม 2015 โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื  วันนี้ 20 58 เวลา 09 00 ตำรวจภูธรภาค 4 จัดให้มีโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 20 มกราคม 2015 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและมาต  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10 00  พล สุรพล  พินิจชอบ  รอง ผบช 4 รอง ผอ ศอ ปส 4 เป็นประธาน มอบนโยบายพิธีปิด 30 ธันวาคม 2014 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพการส  วันนี้ ๒๖ ๕๗ เวลา ๑๑ ๐๐ พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช ภ๔ รอง ผอ ศอ ปส 26 ธันวาคม 2014 ประชุม   วันนี้ 25 57 เวลา 10 00 พล รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช 4 เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานศูนย์กฏหมายและสืบสวนสอบสวน 4 โดยมี 25 ธันวาคม 2014 ประชุมการจัดสรรเงินรางวัลคดียาเสพติ   วันที่ ๒๓ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔ ๐๐ พล สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช เป็นประธานการประชุมพิจารณาเบิกจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ครั้งที่ 23 ธันวาคม 2014 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างเทศกาลปีใหม่   วันนี้ 22ธ 57 เวลา 16 00 พล ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ ตร พล กรกต สาริยา รอง ผบช 4 พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น และ 23 ธันวาคม 2014 ประชุมมอบนโยบายแนวทางสกัดกั้นการลำเ 19 ธันวาคม 2557 เวลา  09 45 พล สุรพล  พินิจชอบ รอง ผบช 4 เดินทางไปประชุมมอบนโยบายแนวทางสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด และ 22 ธันวาคม 2014 โครงการสัมนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน   วันนี้ 17 57 เวลา 09 30 พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช 4 มอบหมายให้พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช 4 17 ธันวาคม 2014 การสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวั   วันนี้ ๑๗ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐ พล กรกต สาริยา รองผบช ๔  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง 17 ธันวาคม 2014 ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์กฎห   16 57 14 00 พล รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร รอง ผบช 4 ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์กฎหมายและสืบสวนสอบสวน 4 16 ธันวาคม 2014 ประชุมเตรียมเข้าสู่   15 2557 14 30 พล พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช 4 ร่วมประชุมผ่าน video conference 15 ธันวาคม 2014 ครู แดร์   วันนี้ 15 57 เวลา 14 00 พล กรกต  สาริยา รอง ผบช 4 ประธาน พล จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก จว ขอนแก่น สุดพิเศษ เอกศิริ รอง 15 ธันวาคม 2014 ตรวจราชการตามโครงการตรวจประเมินผลกา   วันนี้ ๑๑ ๕๗ เวลา ๐๙ ๐๐    พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช พล พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก สส 4 15 ธันวาคม 2014 พล พนมพร อิทธิประเสริฐ   วันนี้ ๕๗ เวลา ๑๙ ๓๐ พล พนมพร อิทธิประเสริฐ ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่  15 ธันวาคม 2014 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติในการป้องกั   วันนี้ 8ธ 57 เวลา 13 00 พล จตุพล ปานรักษา รอง ผบช 4 พล วิทวัส บูรณสมภพ ผบก จว มุกดาหาร รอง ผบก จว มุกดาหาร หน สภ ในสังกัด 15 ธันวาคม 2014 ประชุม เจ้าหน้าที่   วันนี้ ๕๗ เวลา ๑๓ ๓๐ พล กรกต สาริยา รอง ผบช ได้ประชุม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติงานด้านการข่าวของ 15 ธันวาคม 2014 ตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  วันนี้  ธ ๕๗  เวลา ๐๙ ๓๐  น พล กรกต สาริยา รองผบช  ได้มาตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานพานาโซนิค อฺ น้ำพอง ขอนแก่น 08 ธันวาคม 2014 ประชุมการข่าวความมั่นคง  วันนี้ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓ ๓๐ พล เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช ประธาน พร้อมด้วย พล พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก สส ยรรยง รองผบก สสฯ 02 ธันวาคม 2014 ย้อนกลับ ถัดไป var aidapages new virtualpaginate piececlass piececontainer pieces_per_page 4 defaultpage 0 wraparound false persist false aidapages buildpagination การฝึกซ้อมแผนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เวร รักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวร ศปก 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ๐๐๑๙ ศอ ปส ๓๐ ลง ๒๖ ๕๘ ส่งคำสั่ง ศอ ปส ตร ที่ 02 2557 ลง 25 57 ที่ 0019 134 169 ลง 27 58 เรื่อง ขบวนการและรูปแบบการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา แจ้งกำหนดการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 การกำหนดเลขประจำส่วนราชการของเจ้าของเรื่อง ของ ปนม ตร มาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมการแข่งรถในทางสาธารณะ และ แบบรายงาน 0019 182 736 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 3 2557 สถานการณ์ด้านความมั่นคง แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ใหม่ และเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจประเมินการฝึกฯ แนวทาง คัดเลือก ตร จริยธรร จรรยาบรรณ 2558 ประกาศ คำสั่ง เพิ่มเติม พล บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 4 valid xhtml valid css var s_sid 827310 var st_dominio 4 var cimg 239 var cwi 241 var che 20