Go to Site http://www.krucenter.net/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ครูเซ็นเตอร์
 

 
 
บุคคลทั่วไป
119.59.102.107
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 6
เมื่อวานนี้: 6
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 874
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 32
119.59.xxx.xxx
46.4.xx.xx
188.165.xx.xxx
54.161.xxx.xxx
62.212.xx.xxx

  ทั้งหมด: 33
เวลาในขณะนี้:
Jan 27, 2015
05:20 pm ICT
 
 
Recent Hits:
  • Today: 7,659
  • Yesterday: 6,534
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2009: 53,447
  • 2007: 25
  • 2010: 154,145
  • 2011: 471,526
  • 2012: 1,680,480
  • 2013: 1,766,718
  • 2014: 1,371,399
  • 2015: 152,665
  • Total: 5,069,372

Average Hits:
  • Hourly:266
  • Daily: 6,382
  • Monthly: 194,126
  • Yearly: 2,329,482
 
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 "รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"


 
»สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่ โดยให้เข้า internetExplorer ถ้าเป็นMozilla Firefoxให้แก้ไขดังนี้
»คลิกดูรายละเอียด
 
»ครูเซ็นเตอร์
 

ปรแกรมติวสอบ"รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"  (ค่าลงทะเบียน2,500บาท) อบรมตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด ว19และว20 ลว16ธ.ค.57

4)รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน รุ่นที่4 วันที่7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น ชั้น4 ห้องปทุมทิพย์  อ.คลองหลอง จ.ปทุมธานี สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ (ค่าลงทะเบียน2,500บาท) 

ตารางอบรม "รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%" (ค่าลงทะเบียน2,500บาท)
  เวลา07.30-08.30น.วันแรกของการอบรม  ชำระเงินค่าลงทะเบียน2,500 บ. จ่ายที่หน้าห้องอบรม

วันที่1ของการอบรม จากเวลา08.30-18.00 น. บรรยายสรุปย่อเนื้อหาวิชาความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และวิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่ออกใหม่ล่าสุด

วันที่2ของการอบรมจากเวลา08.30-18.00 น. บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชาความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14หัวข้อ    และวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 12หัวข้อ  โดยเน้นโฟกัสข้อสอบเชื่อมโยงเนื้อหาตามหลักสูตร ภาค ก. ใหม่สุดๆ   สำหรับความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีข้อสอบแจกให้

หมายเหตุ ภาค ข. แนะนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ์ให้ได้คะแนนมาก

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับใน"รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"

1.เอกส่ารสรุปย่อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติงานและความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย 1ชุดและCDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น

2.เอกสารสรุปย่อความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย1ชุด และCDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น

3.เอกสารสรุปย่อความรอบรู้ ใช้ประกอบการบรรยายพร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน1ชุด

4.แนวข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตร ว19และว20 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและวิชาการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ก.ใหม่สุด ใช้ประกอบการบรรยาย พร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน650ข้อ จำนวน1ชุด

5.แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ก.ใหม่สุดจำนวน800ข้อพร้อมเฉลย  จำนวน1ชุด และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษพร้อม40ข้อพร้อมเฉลย1ชุด ศึกษาด้วยตนเอง

6.ซีดี(ไฟล์เอกสาร)คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน1แผ่น

7. เอกสารแนะนำการประเมินการปฏิบัติงานและเอกสารแนะนำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน1ชุด

8.อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

วิทยากร   ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม.24(กาฬสินธุ์) 091-368-2579 Email:prapansak.p@hotmail.com 
ประวัติและผลงาน
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่
1 ปี2555 ของสพม.17 ได้ลำดับที่2 ของสพม.24 สพม.7 และได้ลำดับที่3ของสพม.42
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ

สำรองที่นั่ง ได้ที่
ที่ผอ.วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ 081-260-7772
 อีเมล์ wirut.sothaisong@gmail.com หรือทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772

 

ติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ. "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%"

โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ก.ปี58  "รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ."
รุ่นที่1 วันที่7-8 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมวตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ.
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่2 วันที่21-22 มีนาคม  2558 ที่โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่3 วันที่ 28-29 มีนาคม 2558ที่โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ.
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่4 วันที่4-5 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเกษศิริ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1,800บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

ตารางอบรมประจำวัน รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ. ค่าลงทะเบียน1800บ.
วันที่1ของการอบรม (ภาคเช้า)บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (50คะแนน)
ประกอบด้วย -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

    (ภาคบ่าย)  บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป(50คะแนน) ประกอบด้วย
-ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล

วันที่2ของการอบรม    บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู (50คะแนน) ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ

***********************
โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ. "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%"
(รับประกันผลสอย)รุ่นที่1 วันที่1-2-3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% 
ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รับประกันผลสอบ)รุ่นที่2 วันที่ 8-9-10 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวงจ.ปทุมฯ "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รับประกันผลสอบ) รุ่นที่3 วันที่16-17-18 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รุ่นประกันผลสอบ) รุ่นที่4 วันที่19-20-21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

ตารางอบรมประจำวัน
"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%
ค่าลงทะเบียน2500
วันที่1ของการอบรม   บรรยายสรุปย่อวิชาความรอบรู้ 50คะแนน ประกอบด้วย
 -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันที่2ของการอบรม ภาคเช้า   บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป(50คะแนน)  -ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล
      ภาคบ่าย   บรรยายสรุปย่อวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู 50คะแนน  -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ
วันที่3ของการอบรม ภาคเช้า วิเคราะห์แนวข้อสอบสพฐ.วิชาความรอบรู้ -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน     
      ภาคบ่าย วิเคราะห์แนวข้อสอบสพฐ.วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู  ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ
 สิทธิประประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.เอกสารคู่มือสรุปย่อวิชาความรอบรู้(สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) 1ชุดใหญ่

2.เอกสารสรุปย่อวิชาความสามารถทั่วไป(-ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล) ประกอบการบรรยาย 1ชุดใหญ่
3.เอกสารสรุปย่อคู่มือ
วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู(-วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ)

4.ข้อสอบวิเคราะห์แนว สพฐ. ตามหลักสูตรภาค ก.ทั้งหมด 1000 ข้อ ประกอบการบรรยาย
5.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 40ข้อ พร้อมเฉลย ศึกษาเอง
6.CD บรรยาย mp3 แผ่น
7.อาหารเที่ยง อาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


วิทยากร   ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม.24(กาฬสินธุ์) 091-368-2579 Email:prapansak.p@hotmail.com 
ประวัติและผลงานวิทยากร 
-สอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่1 วิชาเอกคณิตศาสตร์

-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่
1 ปี2555 ของสพม.17 ได้ลำดับที่2 ของสพม.24 สพม.7 และได้ลำดับที่3ของสพม.42
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ

สำรองที่นั่ง ได้ที่
ผอ.วิรัติ ครูเซนต์เตอร์
ทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772   อีเมล์ wirut.sothaisong@gmail.com หรือทาง SMS  รมว.ศธ.มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง(22ส.ค.56) (อ่าน 3076 ครั้ง)
  (ดาวน์โหลดเอกสารเป็นเล่ม12หน้า)8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (จาตุรนต์ ฉายแสง)(21ส.ค.56) (อ่าน 4579 ครั้ง)
  ตามโผ ครม.ตั้ง อภิชาติ นั่งเลขาฯ กพฐ.(21ส.ค.56) (อ่าน 1608 ครั้ง)
  แย้มชื่อโยกบิ๊กกระทรวงศึกษาฯ(20ส.ค.56) (อ่าน 1290 ครั้ง)
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ(ใหม่)(23ก.ค.56) (อ่าน 2371 ครั้ง)
  3 วิชาสุดหิน สอบครูผู้ช่วย ผ่านน้อยสุด เปิดสอบใหม่หรือไม่ แล้วแต่ ก.ค.ศ.(23ก.ค.56) (อ่าน 2637 ครั้ง)
  ภาวิช โวหลักสูตรใหม่เจ๋งกว่าของเก่า(23ก.ค.56) (อ่าน 1530 ครั้ง)
  ครูหยุย จี้สอบคำสั่งสพฐ.บังคับครูอบรมจริยธรรมวัดธรรมกาย(21ก.ค.56) (อ่าน 1642 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (อ่าน 1679 ครั้ง)
  บิ๊กศธ.เกษียณยกกระบิทั้งพนิตา-ชินภัทรคาดอภิชาติ-ชัยพฤกษ์คู่ชิงเลขาสพฐ.สุทธศรีมาแรงน่าคว้าปล(19ก.ค.56 (อ่าน 1593 ครั้ง)


ห้องกฎหมายปฏิรูปการศึกษา-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน

  ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา2556(30เม.ย.56) (อ่าน 5001 ครั้ง)
  แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)(10ก.พ.56) (อ่าน 3512 ครั้ง)
  ก.คลัง ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ(21ม.ค.56) (อ่าน 2599 ครั้ง)
  ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงทรงผมนักเรียน) ฉบับที่1(2515)และกฎกระทรวงฉบับที่2(2518)(21ม.ค.56) (อ่าน 3967 ครั้ง)
  รวมกฎ ก.ค.ศ.(18ม.ค.56) (อ่าน 4525 ครั้ง)
  รวมระเบียบ ก.ค.ศ(18ม.ค.56) (อ่าน 3381 ครั้ง)
  รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ(13ม.ค.56) (อ่าน 2714 ครั้ง)
  การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ(8ม.ค.56) (อ่าน 2362 ครั้ง)
  กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ครูข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฉบับที่2)2555(22ธ.ค.55) (อ่าน 2468 ครั้ง)
  รวม พ.ร.บ.ที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา(ชุดใหญ่)จำนวน28ฉบับ(15ธ.ค.55) (อ่าน 5535 ครั้ง)


ห้องความรอบรู้ทั่วไป

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (3128 ครั้ง)
  คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส.ค.๕๔(19ก.ค.56) (1926 ครั้ง)
  แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ พ.ศ.2555-2558(19ก.ค.56) (1898 ครั้ง)
  แผนการศึกษาชาติ2545-2559ฉบับสรุป(19ก.ค.56) (3365 ครั้ง)
  การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (3114 ครั้ง)
  การสร้างประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (2015 ครั้ง)
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1(19ก.ค.56) (3086 ครั้ง)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ปี2555-2558 (2618 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556 (1789 ครั้ง)
  แถลง 8 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง(14ก.ค.56) (3180 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย

  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี56และข้อสอบ+เฉลยโดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 13300 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(632ข้อ+เฉลย 142หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56)  (อ่าน 4802 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(122หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 2922 ครั้ง)
  รวมทฤษฎีทางการศึกษาประเด็นน่าออกข้อสอบวิชาการศึกษา(13พ.ค.56) (อ่าน 10073 ครั้ง)
  แชร์แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอก-คอม-วิทย์ทั่วไป-ชีวะ-คณิต-สังคม(26เม.ย.56) (อ่าน 8278 ครั้ง)
  ออกแล้ว ว6ปี56หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยปี56(12เม.ย.56) (อ่าน 3469 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป50คะแนน(ด้านตัวเลขด้านภาษาไทยด้านเหตุผล)(8ก.พ.56) (อ่าน 12736 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายศธ. นโยบายรมว.ศธ.พงศ์เทพ ยุทธศาสตร์ศธ55-58หลักคุณธรรมครู(8ก.พ.56) (อ่าน 7283 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติราชการของข้าราชการครู(8ก.พ.56) (อ่าน 18192 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ(8ก.พ.56) (อ่าน 7205 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวโหลด(ไฟล์เสียงmp3)บรรยายติวสอบผู้บริหารปี58 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน((12ม.ค.58) (อ่าน 2934 ครั้ง)
  ดาวโหลด(ไฟล์เสียงmp3)บรรยายติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58วิชาการบริหารงานในหน้าที่(12ม.ค.58) (อ่าน 2025 ครั้ง)
  (ดาวโหลด)ด่วนที่สุด! ประกาศแล้ว การสอบบรรจุรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ปี2558 สังกัด สพฐ.(5ม.ค.58) (อ่าน 1739 ครั้ง)
  คู่มือการบริหารงานในหน้าที่4งานและที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58(25ธ.ค.57) (อ่าน 4093 ครั้ง)
  คู่มือความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมสอบผอ./รองผอ.รร.ปี58(25ธ.ค.58) (อ่าน 3640 ครั้ง)
  ออกแล้ว(ว19และว20ลงวันที่16ธ.ค.57)หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2558(18ธ.ค.57) (อ่าน 2345 ครั้ง)
  แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58+เฉลย(กฎหมายการศึกษา+งาน4งาน+สมรรถนะ 800ข้อ(4ธ.ค.57) (อ่าน 7545 ครั้ง)
  แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58+เฉลย(กฎหมายการศึกษา+งาน4งาน+สมรรถนะ 800ข้อ(4ธ.ค.58) (อ่าน 5690 ครั้ง)
  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2557(360หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 22662 ครั้ง)
  5ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่5(14ก.ค.56) (อ่าน 18026 ครั้ง)


ห้องกิจกรรมครูเซ็นเตอร์

 อบรม » จ.สารคาม รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต
จ.สารคาม
ติวสอบครูผู้ช่วย วันที่ 4-6 เมษายน 2557ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » ที่ขอนแก่น รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
ที่ขอนแก่น
ติวสอบครูผู้ช่วยที่โรงแรมแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » จ.ร้อยเอ็ด รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต
จ.ร้อยเอ็ด
ครูเซ็นเตอร์จัดอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

ข่าวครูบ้านนอก


ข่าวครูไทย

 นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

 
 
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
 
 

 

 Webmaster:  วิรัติ   โสไธสง      
โทร 0812607772    Email :
wirut.sothaisong@gmail.com


leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting -- -- -- IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 130 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 136 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- กฎ-ระเบียบ น่ารู้ การศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 2551 กฎกระทรวง รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- บุคคลทั่วไป 119 59 102 107 ชื่อเรียก รหัสผ่าน สมาชิกใหม่ วันนี้ 6 เมื่อวานนี้ 6 เดือนนี้ 0 ปีนี้ 0 สมาชิกทั้งหมด 874 สมาชิกใหม่ Ocogilyhi Ipycyc กำลังใช้งาน สมาชิก 1 Ocogilyhi บุคคลทั่วไป 32 119 59 xxx xxx 46 4 xx xx 188 165 xx xxx 54 161 xxx xxx 62 212 xx xxx ทั้งหมด 33 เวลาในขณะนี้ Jan 27 2015 05 20 pm ICT function trafficStats showhide document getElementById style display document getElementById style display document getElementById style display document getElementById style display document getElementById showhide style display document getElementById showhide style display get cookie valueif showhide set cookie to hold open 1 document cookie escape 1 else set cookie to hold closed 0 document cookie escape 0 * name - name of the cookie value - value of the cookie expires - expiration date of the cookie defaults to end of current session path - path for which the cookie is valid defaults to path of calling document domain - domain for which the cookie is valid defaults to domain of calling document secure - Boolean value indicating if the cookie transmission requires a secure transmission * an argument defaults when it is assigned null as a placeholder * a null placeholder is not required for trailing omitted arguments* * name - name of the desired cookie return string containing value of specified cookie or null if cookie does not exist* function getTRCookie name var dc document cookie var prefix name var begin dc indexOf prefix if begin -1 begin dc indexOf prefix if begin 0 return null else begin 2 var end document cookie indexOf begin if end -1 end dc length return unescape dc substring begin prefix length end Recent Hits #8226 Today 7 659 #8226 Yesterday 6 534 #8226 Trend Yearly Hits #8226 2009 53 447 #8226 2007 25 #8226 2010 154 145 #8226 2011 471 526 #8226 2012 1 680 480 #8226 2013 1 766 718 #8226 2014 1 371 399 #8226 2015 152 665 #8226 Total 5 069 372 Average Hits #8226 Hourly 266 #8226 Daily 6 382 #8226 Monthly 194 126 #8226 Yearly 2 329 482 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 raquo สมัคร เข้าอบรมคลิกที่นี่ โดยให้เข้า internetExplorer ถ้าเป็นMozilla Firefoxให้แก้ไขดังนี้ raquo คลิกดูรายละเอียด raquo ครูเซ็นเตอร์ ปรแกรมติวสอบ quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40% quot ค่าลงทะเบียน2 500บาท อบรมตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด ว19และว20 ลว16ธ 57 4 รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน รุ่นที่4 วันที่7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น ชั้น4 ห้องปทุมทิพย์ คลองหลอง ปทุมธานี สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ ค่าลงทะเบียน2 500บาท ตารางอบรม quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40% quot ค่าลงทะเบียน2 500บาท เวลา07 30-08 30น วันแรกของการอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน2 500 จ่ายที่หน้าห้องอบรม วันที่1ของการอบรม จากเวลา08 30-18 00 บรรยายสรุปย่อเนื้อหาวิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ วิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่ออกใหม่ล่าสุด วันที่2ของการอบรมจากเวลา08 30-18 00 บรรยาย วิเคราะห์แนวข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14หัวข้อ และ วิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 12หัวข้อ โดย เน้นโฟกัสข้อสอบเชื่อมโยงเนื้อหาตามหลักสูตร ภาค ใหม่สุดๆ สำหรับความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีข้อสอบแจกให้ หมายเหตุ ภาค แนะนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ์ให้ได้คะแนนมาก สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับใน quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40% quot 1 เอกส่ารสรุปย่อ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติงานและความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย 1ชุดและCDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น 2 เอกสารสรุปย่อความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย1ชุด และ CDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น 3 เอกสารสรุปย่อความรอบรู้ ใช้ประกอบการบรรยายพร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน1ชุด 4 แนวข้อสอบ วิเคราะห์ตามหลักสูตร ว19และว20 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและวิชาการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ใหม่สุด ใช้ประกอบการบรรยาย พร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน650ข้อ จำนวน1ชุด 5 แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ใหม่สุดจำนวน800ข้อพร้อมเฉลย จำนวน1ชุด และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษพร้อม40ข้อพร้อมเฉลย1ชุด ศึกษาด้วยตนเอง 6 ซีดี ไฟล์เอกสาร คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน1แผ่น 7 เอกสารแนะนำการประเมินการปฏิบัติงานและเอกสารแนะนำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน1ชุด 8 อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม วิทยากร ผอ ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม 24 กาฬสินธุ์ 091-368-2579 Email prapansak p@hotmail com ประวัติและผลงาน -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่ 1 ปี2555 ของสพม 17 ได้ลำดับที่2 ของสพม 24 สพม 7 และได้ลำดับที่3ของสพม 42 -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ สำรองที่นั่ง ได้ที่ ที่ผอ วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ 081-260-7772 อีเมล์ wirut sothaisong@gmail com หรือทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772 ติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ปี58 quot รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ quot รุ่นที่1 วันที่7-8 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมวตักสิลา เมือง มหาสารคาม รุ่นโฟกัสข้อสอบ ค่าลงทะเบียน1800บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รุ่นที่2 วันที่21-22 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมสาเกตนคร เมือง ร้อยเอ็ด รุ่นโฟกัสข้อสอบ ค่าลงทะเบียน1800บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รุ่นที่3 วันที่ 28-29 มีนาคม 2558ที่โรงแรมดิไอยรา เมือง นครราชสีมา รุ่นโฟกัสข้อสอบ ค่าลงทะเบียน1800บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รุ่นที่4 วันที่4-5 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเกษศิริ เมือง ศรีสะเกษ รุ่นโฟกัสข้อสอบ ค่าลงทะเบียน1 800บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ ตารางอบรมประจำวัน รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ ค่าลงทะเบียน1800บ วันที่1ของการอบรม ภาคเช้า บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ 50คะแนน ประกอบด้วย -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป 50คะแนน ประกอบด้วย -ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล วันที่2ของการอบรม บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู 50คะแนน ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ *********************** โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% quot รับประกันผลสอย รุ่นที่1 วันที่1-2-3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ เมือง อุบลราชธานี quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2 500บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รับประกันผลสอบ รุ่นที่2 วันที่ 8-9-10 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวงจ ปทุมฯ quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2 500บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รับประกันผลสอบ รุ่นที่3 วันที่16-17-18 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแก่นนคร เมือง ขอนแก่น quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2 500บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ รุ่นประกันผลสอบ รุ่นที่4 วันที่19-20-21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเพชรเกษม เมือง สุรินทร์ quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2 500บ จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772 ผอ วิรัติ ตารางอบรมประจำวัน quot รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2500 วันที่1ของการอบรม บรรยายสรุปย่อวิชาความรอบรู้ 50คะแนน ประกอบด้วย -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วันที่2ของการอบรม ภาคเช้า บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป 50คะแนน -ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล ภาคบ่าย บรรยายสรุปย่อวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู 50คะแนน -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ วันที่3ของการอบรม ภาคเช้า วิเคราะห์ แนวข้อสอบสพฐ วิชาความรอบรู้ -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคบ่าย วิเคราะห์แนวข้อสอบสพฐ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ สิทธิประประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 1 เอกสารคู่มือสรุปย่อวิชาความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 1ชุดใหญ่ 2 เอกสารสรุปย่อวิชาความสามารถทั่วไป -ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล ประกอบการบรรยาย 1ชุดใหญ่ 3 เอกสารสรุปย่อคู่มือ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู - วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ 4 ข้อสอบวิเคราะห์แนว สพฐ ตามหลักสูตรภาค ทั้งหมด 1000 ข้อ ประกอบการบรรยาย 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 40ข้อ พร้อมเฉลย ศึกษาเอง 6 CD บรรยาย mp3 แผ่น 7 อาหารเที่ยง อาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม วิทยากร ผอ ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม 24 กาฬสินธุ์ 091-368-2579 Email prapansak p@hotmail com ประวัติและผลงานวิทยากร -สอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่ 1 ปี2555 ของสพม 17 ได้ลำดับที่2 ของสพม 24 สพม 7 และได้ลำดับที่3ของสพม 42 -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ สำรองที่นั่ง ได้ที่ ผอ วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ ทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772 อีเมล์ wirut sothaisong@gmail com หรือทาง SMS รมว ศธ มอบนโยบาย เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง 22ส 56 อ่าน 3076 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเป็นเล่ม12หน้า 8 นโยบายการศึกษา โดย รมว ศธ จาตุรนต์ ฉายแสง 21ส 56 อ่าน 4579 ครั้ง ตามโผ ครม ตั้ง อภิชาติ นั่งเลขาฯ กพฐ 21ส 56 อ่าน 1608 ครั้ง แย้มชื่อโยกบิ๊กกระทรวงศึกษาฯ 20ส 56 อ่าน 1290 ครั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใหม่ 23ก 56 อ่าน 2371 ครั้ง 3 วิชาสุดหิน สอบครูผู้ช่วย ผ่านน้อยสุด เปิดสอบใหม่หรือไม่ แล้วแต่ 23ก 56 อ่าน 2637 ครั้ง ภาวิช โวหลักสูตรใหม่เจ๋งกว่าของเก่า 23ก 56 อ่าน 1530 ครั้ง ครูหยุย จี้สอบคำสั่งสพฐ บังคับครูอบรมจริยธรรมวัดธรรมกาย 21ก 56 อ่าน 1642 ครั้ง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556ของสพฐ 19ก 56 อ่าน 1679 ครั้ง บิ๊กศธ เกษียณยกกระบิทั้งพนิตา-ชินภัทรคาดอภิชาติ-ชัยพฤกษ์คู่ชิงเลขาสพฐ สุทธศรีมาแรงน่าคว้าปล 19ก 56 อ่าน 1593 ครั้ง ห้องกฎหมายปฏิรูปการศึกษา-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา2556 30เม 56 อ่าน 5001 ครั้ง แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ เพิ่มเติม 10ก 56 อ่าน 3512 ครั้ง คลัง ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 21ม 56 อ่าน 2599 ครั้ง ดาวน์โหลด กฎกระทรวงทรงผมนักเรียน ฉบับที่1 2515 และกฎกระทรวงฉบับที่2 2518 21ม 56 อ่าน 3967 ครั้ง รวมกฎ 18ม 56 อ่าน 4525 ครั้ง รวมระเบียบ 18ม 56 อ่าน 3381 ครั้ง รวมหนังสือเวียน 13ม 56 อ่าน 2714 ครั้ง การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ 8ม 56 อ่าน 2362 ครั้ง กฎก ว่าด้วยให้ครูข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฉบับที่2 2555 22ธ 55 อ่าน 2468 ครั้ง รวม ที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา ชุดใหญ่ จำนวน28ฉบับ 15ธ 55 อ่าน 5535 ครั้ง ห้องความรอบรู้ทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556ของสพฐ 19ก 56 3128 ครั้ง คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส ๕๔ 19ก 56 1926 ครั้ง แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ 2555-2558 19ก 56 1898 ครั้ง แผนการศึกษาชาติ2545-2559ฉบับสรุป 19ก 56 3365 ครั้ง การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 19ก 56 3114 ครั้ง การสร้างประชาคมอาเซี่ยน 19ก 56 2015 ครั้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1 19ก 56 3086 ครั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ ปี2555-2558 2618 ครั้ง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556 1789 ครั้ง แถลง 8 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง 14ก 56 3180 ครั้ง ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย โหลดฟรี ครบชุดใหญ่ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ ปี56และข้อสอบ เฉลยโดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 13300 ครั้ง โหลดฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม ปี56 632ข้อ เฉลย 142หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 4802 ครั้ง โหลดฟรี คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม ปี56 122หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 2922 ครั้ง รวมทฤษฎีทางการศึกษาประเด็นน่าออกข้อสอบวิชาการศึกษา 13พ 56 อ่าน 10073 ครั้ง แชร์แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอก-คอม-วิทย์ทั่วไป-ชีวะ-คณิต-สังคม 26เม 56 อ่าน 8278 ครั้ง ออกแล้ว ว6ปี56หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยปี56 12เม 56 อ่าน 3469 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป50คะแนน ด้านตัวเลขด้านภาษาไทยด้านเหตุผล 8ก 56 อ่าน 12736 ครั้ง ดาวน์โหลดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายศธ นโยบายรมว ศธ พงศ์เทพ ยุทธศาสตร์ศธ55-58หลักคุณธรรมครู 8ก 56 อ่าน 7283 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 8ก 56 อ่าน 18192 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 8ก 56 อ่าน 7205 ครั้ง ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ดาวโหลด ไฟล์เสียงmp3 บรรยายติวสอบผู้บริหารปี58 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 12ม 58 อ่าน 2934 ครั้ง ดาวโหลด ไฟล์เสียงmp3 บรรยายติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58วิชาการบริหารงานในหน้าที่ 12ม 58 อ่าน 2025 ครั้ง ดาวโหลด ด่วนที่สุด ประกาศแล้ว การสอบบรรจุรองผอ -ผอ สถานศึกษา ปี2558 สังกัด สพฐ 5ม 58 อ่าน 1739 ครั้ง คู่มือการบริหารงานในหน้าที่4งานและที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 25ธ 57 อ่าน 4093 ครั้ง คู่มือความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมสอบผอ รองผอ รร ปี58 25ธ 58 อ่าน 3640 ครั้ง ออกแล้ว ว19และว20ลงวันที่16ธ 57 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2558 18ธ 57 อ่าน 2345 ครั้ง แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 เฉลย กฎหมายการศึกษา งาน4งาน สมรรถนะ 800ข้อ 4ธ 57 อ่าน 7545 ครั้ง แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 เฉลย กฎหมายการศึกษา งาน4งาน สมรรถนะ 800ข้อ 4ธ 58 อ่าน 5690 ครั้ง โหลดฟรี ครบชุดใหญ่ คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2557 360หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 22662 ครั้ง 5ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่5 14ก 56 อ่าน 18026 ครั้ง ห้องกิจกรรมครูเซ็นเตอร์ อบรม #187 สารคาม ติวสอบครูผู้ช่วย วันที่ 4-6 เมษายน 2557ที่โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม อบรม #187 ที่ขอนแก่น ติวสอบครูผู้ช่วยที่โรงแรมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2557 อบรม #187 ร้อยเอ็ด ครูเซ็นเตอร์จัดอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนสาเกตนคร ร้อยเอ็ด ข่าวครูบ้านนอก ข่าวครูไทย function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 30 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting นสพ ออนไลน์ ลิงค์ที่น่าสนใจ บริการข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ใหม่ พยากรณ์อากาศ exchange กสิกรไทย exchange ไทยพาณิชย์ รายงานราคาทองคำ ข่าวจราจร สวพ 91 ค้นหารหัสไปรษณีย์ เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ TA ยอดค้างชำระ WP1800 ABAC-KSC Poll สวนดุสิต โพล