Go to Site http://www.krucenter.net/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ครูเซ็นเตอร์
 

 
 
บุคคลทั่วไป
119.59.102.107
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 708
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
119.59.xxx.xxx
66.249.xx.xx
66.249.xx.xxx
54.166.xxx.xxx
27.130.xx.xxx

  ทั้งหมด: 7
เวลาในขณะนี้:
Nov 26, 2014
04:47 am ICT
 
 
Recent Hits:
  • Today: 251
  • Yesterday: 2,374
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2009: 53,447
  • 2007: 25
  • 2010: 154,145
  • 2011: 471,526
  • 2012: 1,680,480
  • 2013: 1,766,718
  • 2014: 1,254,663
  • Total: 4,799,971

Average Hits:
  • Hourly:56
  • Daily: 1,355
  • Monthly: 41,228
  • Yearly: 494,731
 
ติวสอบผู้บริหารสาถานศึกษา58 "รุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆโฟกัสข้อสอบแม่นๆ+ข้อสอบภาษาอังกฤษและค่านิยม12ประการ"

 
 
»สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่ โดยให้เข้า internetExplorer ถ้าเป็นMozilla Firefoxให้แก้ไขดังนี้
»คลิกดูรายละเอียด
 

»ครูเซ็นเตอร์ 

 

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ดังนี้
  • มอบอำนาจให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
  • การคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์
  • กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557
  • ให้ สพฐ.กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสังกัด
  • การประกาศตำแหน่งว่างและการรับสมัคร ให้ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน ตามสัดส่วนที่เท่ากัน
  • หลักสูตรการประเมิน ให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มการสอบวิชาภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ดยให้  สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการในการออกข้อสอบภาค ก  สำหรับภาค ข  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการออกข้อสอบ และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข พร้อมกัน
  • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงลำดับที่ตามผลคะแนนจากมากไปหาน้อย 
รุ่นพิเศษ อบรม 4 วัน ที่ จ.อุบล ในวัเสาร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิยน และวันเสาร์ที่29-อาทิตย์30 พศจิกายน  พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ค่าลงทะเบียน 3,500บ. สำรองที่นั่งได้ที่ผอ.วิรัติ 081-260-7772 หรือสำรองได้ที่หน้าเวตครูเซ็นเตอร์ ด้านบน
ตารางอบรมหลักสูตร 4 วัน  วันแรก เวลา07.30-08.30น. ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้างาน

วันที่22พ.ย.57  บรรยายวิชากฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันที่23พ.ย.57 บรรยายวิชางานในหน้าที่4งาน วิชาการ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป

วันที่ 29พ.ย.57 บรรยายวิชางานในหน้าที่4งานงบประมาณ  และสมรรถนะทางการบริหาร

วันที่30พ.ย.57 วิเคราะห์ข้อสอบจากวิเคราะห์ วิชาสมรรถนะ+วิชางานในหน้าที่4งาน กฎหมายการศึกษา และความรอบรู้ ซักถามปัญหา

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.เอกสารสรุปย่อเนื้อหาประกอบการบรรยายครบตามหลักสูตรภาค ก.และข.  จำนวน 4 เล่ม

 2.แนวข้อสอบวิเคราะห์+ความจำ 600 ข้อ  3. ซีดี ไฟล์เอกสาร เนื้อหาครบตามหลักสูตร

4.อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

5. CDบันทึกการบรรยายสด(mp3)ตลอดการอบรม4วัน

โปรแกรมติวสอบผู้บิหารสถานศึกษาก. "รุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆโฟกัสข้อสอบแม่นๆ+ข้อสอบภาษาอังกฤษและค่านิยม12ประการ" ค่าลงทะเบียน 1800 บาท

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่1 วันที่6-7 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่2 วันที่13-14 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองคลอง จ.ปทุมธานี

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่3 วันที่20-21 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่4 วันที่27-28 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่5 วันที่10-11 มกราคม 2558 ที่โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่6 วันที่17-18 มกราคม 2558 ที่โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่7 วันที่24-25 มกราคม 2558 เปลียนจากโรงแรมโคราชโฮเต็ล  เป็นอบรมที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง.จ.ขอนแก่น

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่8 วันที่31มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น (งดอบรมติดสอบ o-net)

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่9 วันที่7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลอง จ.ปทุมธานี

รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่10 วันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตารางอบรม "รุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆ โฟกัสข้อสอบแม่นๆ"
  เวลา07.30-08.30น.วันแรกของการอบรม  ชำระเงินค่าลงทะเบียน1800 บ. ที่หน้างาน

วันที่1ของการอบรม บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ+เก็งข้อสอบและเชื่อมโยงเนื้อหา วิชางานในหน้าที่4งาน(งานวิชาการ+งานบุคคล+งบประมาณ+บริหารทั่วไป)

วันที่2ของการอบรม บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ+เก็งข้อสอบและเชื่อมโยงเนื้อหา วิชาสมรรถนะทางการบริหาร และการสร้างค่านิยม12ประการ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในรุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆ โฟกัสข้อสอบแม่นๆ
1.เอกสารสรุปย่อเนื้อหาประกอบการบรรยายครบตามหลักสูตร ก.ข. 1ชุดใหญ่
2.แนวข้อสอบสำหรับเก็งข้อสอบ1000ข้อ มีแนวข้อสอบภาษาอังกฤษแจกและค่านิยม12ประการด้วยแจกให้ด้วย

3.ซีดีmp3บันทึกการบรรยายสดตลอดการอบรม 1ชุด
4.อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

วิทยากร   ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม.24(กาฬสินธุ์) 091-368-2579 Email:prapansak.p@hotmail.com 
ประวัติและผลงาน
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่
1 ปี2555 ของสพม.17 ได้ลำดับที่2 ของสพม.24 สพม.7 และได้ลำดับที่3ของสพม.42
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ

สำรองที่นั่ง ได้ที่
ที่ผอ.วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ 081-260-7772 อีเมล์ wirut.sothaisong@gmail.com
   รมว.ศธ.มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง(22ส.ค.56) (อ่าน 2623 ครั้ง)
  (ดาวน์โหลดเอกสารเป็นเล่ม12หน้า)8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (จาตุรนต์ ฉายแสง)(21ส.ค.56) (อ่าน 4201 ครั้ง)
  ตามโผ ครม.ตั้ง อภิชาติ นั่งเลขาฯ กพฐ.(21ส.ค.56) (อ่าน 1519 ครั้ง)
  แย้มชื่อโยกบิ๊กกระทรวงศึกษาฯ(20ส.ค.56) (อ่าน 1214 ครั้ง)
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ(ใหม่)(23ก.ค.56) (อ่าน 2180 ครั้ง)
  3 วิชาสุดหิน สอบครูผู้ช่วย ผ่านน้อยสุด เปิดสอบใหม่หรือไม่ แล้วแต่ ก.ค.ศ.(23ก.ค.56) (อ่าน 2440 ครั้ง)
  ภาวิช โวหลักสูตรใหม่เจ๋งกว่าของเก่า(23ก.ค.56) (อ่าน 1448 ครั้ง)
  ครูหยุย จี้สอบคำสั่งสพฐ.บังคับครูอบรมจริยธรรมวัดธรรมกาย(21ก.ค.56) (อ่าน 1543 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (อ่าน 1590 ครั้ง)
  บิ๊กศธ.เกษียณยกกระบิทั้งพนิตา-ชินภัทรคาดอภิชาติ-ชัยพฤกษ์คู่ชิงเลขาสพฐ.สุทธศรีมาแรงน่าคว้าปล(19ก.ค.56 (อ่าน 1499 ครั้ง)


ห้องกฎหมายปฏิรูปการศึกษา-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน

  ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา2556(30เม.ย.56) (อ่าน 4183 ครั้ง)
  แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)(10ก.พ.56) (อ่าน 3252 ครั้ง)
  ก.คลัง ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ(21ม.ค.56) (อ่าน 2344 ครั้ง)
  ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงทรงผมนักเรียน) ฉบับที่1(2515)และกฎกระทรวงฉบับที่2(2518)(21ม.ค.56) (อ่าน 3667 ครั้ง)
  รวมกฎ ก.ค.ศ.(18ม.ค.56) (อ่าน 4096 ครั้ง)
  รวมระเบียบ ก.ค.ศ(18ม.ค.56) (อ่าน 3065 ครั้ง)
  รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ(13ม.ค.56) (อ่าน 2543 ครั้ง)
  การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ(8ม.ค.56) (อ่าน 2157 ครั้ง)
  กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ครูข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฉบับที่2)2555(22ธ.ค.55) (อ่าน 2303 ครั้ง)
  รวม พ.ร.บ.ที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา(ชุดใหญ่)จำนวน28ฉบับ(15ธ.ค.55) (อ่าน 4919 ครั้ง)


ห้องความรอบรู้ทั่วไป

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (2807 ครั้ง)
  คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส.ค.๕๔(19ก.ค.56) (1808 ครั้ง)
  แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ พ.ศ.2555-2558(19ก.ค.56) (1781 ครั้ง)
  แผนการศึกษาชาติ2545-2559ฉบับสรุป(19ก.ค.56) (2982 ครั้ง)
  การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (2808 ครั้ง)
  การสร้างประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (1838 ครั้ง)
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1(19ก.ค.56) (2632 ครั้ง)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ปี2555-2558 (2393 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556 (1688 ครั้ง)
  แถลง 8 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง(14ก.ค.56) (3063 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย

  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี56และข้อสอบ+เฉลยโดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 11319 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(632ข้อ+เฉลย 142หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56)  (อ่าน 4172 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(122หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 2491 ครั้ง)
  รวมทฤษฎีทางการศึกษาประเด็นน่าออกข้อสอบวิชาการศึกษา(13พ.ค.56) (อ่าน 9399 ครั้ง)
  แชร์แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอก-คอม-วิทย์ทั่วไป-ชีวะ-คณิต-สังคม(26เม.ย.56) (อ่าน 7681 ครั้ง)
  ออกแล้ว ว6ปี56หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยปี56(12เม.ย.56) (อ่าน 3287 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป50คะแนน(ด้านตัวเลขด้านภาษาไทยด้านเหตุผล)(8ก.พ.56) (อ่าน 12000 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายศธ. นโยบายรมว.ศธ.พงศ์เทพ ยุทธศาสตร์ศธ55-58หลักคุณธรรมครู(8ก.พ.56) (อ่าน 6975 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติราชการของข้าราชการครู(8ก.พ.56) (อ่าน 17734 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ(8ก.พ.56) (อ่าน 6712 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2557(360หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 18018 ครั้ง)
  5ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่5(14ก.ค.56) (อ่าน 15001 ครั้ง)
  4ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่4(14ก.ค.56) (อ่าน 7926 ครั้ง)
  10ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่10(14ก.ค.56) (อ่าน 8422 ครั้ง)
  9ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่9(14ก.ค.56) (อ่าน 6570 ครั้ง)
  8ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่8(14ก.ค.56) (อ่าน 6194 ครั้ง)
  7ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่7(14ก.ค.56) (อ่าน 6058 ครั้ง)
  6ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่6(14ก.ค.56) (อ่าน 6101 ครั้ง)
  3ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่3(14ก.ค.56) (อ่าน 7712 ครั้ง)
  2ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่2(14ก.ค.56) (อ่าน 9288 ครั้ง)


ห้องกิจกรรมครูเซ็นเตอร์

 อบรม » จ.สารคาม รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต
จ.สารคาม
ติวสอบครูผู้ช่วย วันที่ 4-6 เมษายน 2557ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » ที่ขอนแก่น รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
ที่ขอนแก่น
ติวสอบครูผู้ช่วยที่โรงแรมแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » จ.ร้อยเอ็ด รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต
จ.ร้อยเอ็ด
ครูเซ็นเตอร์จัดอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

ข่าวครูบ้านนอก


ข่าวครูไทย

 นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

 
 
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
 
 

 

 Webmaster:  วิรัติ   โสไธสง      
โทร 0812607772    Email :
wirut.sothaisong@gmail.com


leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting -- -- -- IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 130 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 136 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- กฎ-ระเบียบ น่ารู้ การศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 2551 กฎกระทรวง รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- บุคคลทั่วไป 119 59 102 107 ชื่อเรียก รหัสผ่าน สมาชิกใหม่ วันนี้ 0 เมื่อวานนี้ 0 เดือนนี้ 0 ปีนี้ 0 สมาชิกทั้งหมด 708 สมาชิกใหม่ jidapa supaporn กำลังใช้งาน บุคคลทั่วไป 7 119 59 xxx xxx 66 249 xx xx 66 249 xx xxx 54 166 xxx xxx 27 130 xx xxx ทั้งหมด 7 เวลาในขณะนี้ Nov 26 2014 04 47 am ICT function trafficStats showhide document getElementById style display document getElementById style display document getElementById style display document getElementById style display document getElementById showhide style display document getElementById showhide style display get cookie valueif showhide set cookie to hold open 1 document cookie escape 1 else set cookie to hold closed 0 document cookie escape 0 * name - name of the cookie value - value of the cookie expires - expiration date of the cookie defaults to end of current session path - path for which the cookie is valid defaults to path of calling document domain - domain for which the cookie is valid defaults to domain of calling document secure - Boolean value indicating if the cookie transmission requires a secure transmission * an argument defaults when it is assigned null as a placeholder * a null placeholder is not required for trailing omitted arguments* * name - name of the desired cookie return string containing value of specified cookie or null if cookie does not exist* function getTRCookie name var dc document cookie var prefix name var begin dc indexOf prefix if begin -1 begin dc indexOf prefix if begin 0 return null else begin 2 var end document cookie indexOf begin if end -1 end dc length return unescape dc substring begin prefix length end Recent Hits #8226 Today 251 #8226 Yesterday 2 374 #8226 Trend Yearly Hits #8226 2009 53 447 #8226 2007 25 #8226 2010 154 145 #8226 2011 471 526 #8226 2012 1 680 480 #8226 2013 1 766 718 #8226 2014 1 254 663 #8226 Total 4 799 971 Average Hits #8226 Hourly 56 #8226 Daily 1 355 #8226 Monthly 41 228 #8226 Yearly 494 731 ติวสอบผู้บริหารสาถานศึกษา58 raquo สมัคร เข้าอบรมคลิกที่นี่ โดยให้เข้า internetExplorer ถ้าเป็นMozilla Firefoxให้แก้ไขดังนี้ raquo คลิกดูรายละเอียด raquo ครูเซ็นเตอร์ อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ดังนี้ มอบอำนาจให้ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก การคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ที่ ศธ 0206 3 ว17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้ สพฐ กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสังกัด การประกาศตำแหน่งว่างและการรับสมัคร ให้ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน ตามสัดส่วนที่เท่ากัน หลักสูตรการประเมิน ให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มการสอบวิชาภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ดยให้ สพฐ เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการในการออกข้อสอบภาค สำหรับภาค ให้ เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการออกข้อสอบ และให้ เขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสอบ ภาค และ ภาค พร้อมกัน การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงลำดับที่ตามผลคะแนนจากมากไปหาน้อย รุ่นพิเศษ อบรม 4 วัน ที่ อุบล ในวัเสาร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิยน และวันเสาร์ที่29-อาทิตย์30 พศจิกายน 2557 โรงแรมรีเจ้นท์ เมือง อุบลราชธานี ค่าลงทะเบียน 3 500บ สำรองที่นั่งได้ที่ผอ วิรัติ 081-260-7772 หรือสำรองได้ที่หน้าเวตครูเซ็นเตอร์ ด้านบน ตารางอบรมหลักสูตร 4 วัน วันแรก เวลา07 30-08 30น ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้างาน วันที่22พ 57 บรรยายวิชากฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วันที่ 23พ 57 บรรยายวิชางานในหน้าที่4งาน วิชาการ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป วันที่ 29พ 57 บรรยายวิชางานในหน้าที่4งานงบประมาณ และสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 30พ 57 วิเคราะห์ข้อสอบจากวิเคราะห์ วิชาสมรรถนะ วิชางานในหน้าที่4งาน กฎหมายการศึกษา และความรอบรู้ ซักถามปัญหา สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 1 เอกสารสรุปย่อเนื้อหาประกอบการบรรยายครบตามหลักสูตรภาค และข จำนวน 4 เล่ม 2 แนวข้อสอบวิเคราะห์ ความจำ 600 ข้อ 3 ซีดี ไฟล์เอกสาร เนื้อหาครบตามหลักสูตร 4 อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม 5 CDบันทึกการบรรยายสด mp3 ตลอดการอบรม4วัน โปรแกรมติวสอบผู้บิหารสถานศึกษาก quot รุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆโฟกัสข้อสอบแม่นๆ ข้อสอบภาษาอังกฤษและค่านิยม12ประการ quot ค่าลงทะเบียน 1800 บาท รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่1 วันที่6-7 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมแก่นนคร เมือง ขอนแก่น รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่2 วันที่13-14 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองคลอง ปทุมธานี รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่3 วันที่20-21 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมสาเกตนคร เมือง ร้อยเอ็ด รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่4 วันที่27-28 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ เมือง อุบลราชธานี รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่5 วันที่10-11 มกราคม 2558 ที่โรงแรมตักสิลา เมือง มหาสารคาม รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่6 วันที่17-18 มกราคม 2558 ที่โรงแรมเพชรเกษม เมือง สุรินทร์ รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่7 วันที่24-25 มกราคม 2558 เปลียนจากโรงแรมโคราชโฮเต็ล เป็นอบรมที่โรงแรมแก่นนคร เมือง ขอนแก่น รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่8 วันที่31มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแก่นนคร เมือง ขอนแก่น งดอบรมติดสอบ o-net รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่9 วันที่7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลอง ปทุมธานี รุ่นเก็งข้อสอบรุ่นที่10 วันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ เมือง อุบลราชธานี ตารางอบรม quot รุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆ โฟกัสข้อสอบแม่นๆ quot เวลา07 30-08 30น วันแรกของการอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน1800 ที่หน้างาน วันที่1ของการอบรม บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ เก็งข้อสอบและเชื่อมโยงเนื้อหา วิชางานในหน้าที่4งาน งานวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป วันที่2ของการอบรม บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ เก็งข้อสอบและเชื่อมโยงเนื้อหา วิชาสมรรถนะทางการบริหาร และการสร้างค่านิยม12ประการ สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในรุ่นเก็งข้อสอบล้วนๆ โฟกัสข้อสอบแม่นๆ 1 เอกสารสรุปย่อเนื้อหาประกอบการบรรยายครบตามหลักสูตร 1ชุดใหญ่ 2 แนวข้อสอบสำหรับเก็งข้อสอบ1000ข้อ มีแนวข้อสอบภาษาอังกฤษแจกและค่านิยม12ประการด้วยแจกให้ด้วย 3 ซีดีmp3บันทึกการบรรยายสดตลอดการอบรม 1ชุด 4 อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม วิทยากร ผอ ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม 24 กาฬสินธุ์ 091-368-2579 Email prapansak p@hotmail com ประวัติและผลงาน -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่ 1 ปี2555 ของสพม 17 ได้ลำดับที่2 ของสพม 24 สพม 7 และได้ลำดับที่3ของสพม 42 -สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ สำรองที่นั่ง ได้ที่ ที่ผอ วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ 081-260-7772 อีเมล์ wirut sothaisong@gmail com รมว ศธ มอบนโยบาย เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง 22ส 56 อ่าน 2623 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเป็นเล่ม12หน้า 8 นโยบายการศึกษา โดย รมว ศธ จาตุรนต์ ฉายแสง 21ส 56 อ่าน 4201 ครั้ง ตามโผ ครม ตั้ง อภิชาติ นั่งเลขาฯ กพฐ 21ส 56 อ่าน 1519 ครั้ง แย้มชื่อโยกบิ๊กกระทรวงศึกษาฯ 20ส 56 อ่าน 1214 ครั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ใหม่ 23ก 56 อ่าน 2180 ครั้ง 3 วิชาสุดหิน สอบครูผู้ช่วย ผ่านน้อยสุด เปิดสอบใหม่หรือไม่ แล้วแต่ 23ก 56 อ่าน 2440 ครั้ง ภาวิช โวหลักสูตรใหม่เจ๋งกว่าของเก่า 23ก 56 อ่าน 1448 ครั้ง ครูหยุย จี้สอบคำสั่งสพฐ บังคับครูอบรมจริยธรรมวัดธรรมกาย 21ก 56 อ่าน 1543 ครั้ง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556ของสพฐ 19ก 56 อ่าน 1590 ครั้ง บิ๊กศธ เกษียณยกกระบิทั้งพนิตา-ชินภัทรคาดอภิชาติ-ชัยพฤกษ์คู่ชิงเลขาสพฐ สุทธศรีมาแรงน่าคว้าปล 19ก 56 อ่าน 1499 ครั้ง ห้องกฎหมายปฏิรูปการศึกษา-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา2556 30เม 56 อ่าน 4183 ครั้ง แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ เพิ่มเติม 10ก 56 อ่าน 3252 ครั้ง คลัง ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 21ม 56 อ่าน 2344 ครั้ง ดาวน์โหลด กฎกระทรวงทรงผมนักเรียน ฉบับที่1 2515 และกฎกระทรวงฉบับที่2 2518 21ม 56 อ่าน 3667 ครั้ง รวมกฎ 18ม 56 อ่าน 4096 ครั้ง รวมระเบียบ 18ม 56 อ่าน 3065 ครั้ง รวมหนังสือเวียน 13ม 56 อ่าน 2543 ครั้ง การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ 8ม 56 อ่าน 2157 ครั้ง กฎก ว่าด้วยให้ครูข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฉบับที่2 2555 22ธ 55 อ่าน 2303 ครั้ง รวม ที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา ชุดใหญ่ จำนวน28ฉบับ 15ธ 55 อ่าน 4919 ครั้ง ห้องความรอบรู้ทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556ของสพฐ 19ก 56 2807 ครั้ง คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส ๕๔ 19ก 56 1808 ครั้ง แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ 2555-2558 19ก 56 1781 ครั้ง แผนการศึกษาชาติ2545-2559ฉบับสรุป 19ก 56 2982 ครั้ง การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 19ก 56 2808 ครั้ง การสร้างประชาคมอาเซี่ยน 19ก 56 1838 ครั้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1 19ก 56 2632 ครั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ ปี2555-2558 2393 ครั้ง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556 1688 ครั้ง แถลง 8 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง 14ก 56 3063 ครั้ง ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย โหลดฟรี ครบชุดใหญ่ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ ปี56และข้อสอบ เฉลยโดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 11319 ครั้ง โหลดฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม ปี56 632ข้อ เฉลย 142หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 4172 ครั้ง โหลดฟรี คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม ปี56 122หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 2491 ครั้ง รวมทฤษฎีทางการศึกษาประเด็นน่าออกข้อสอบวิชาการศึกษา 13พ 56 อ่าน 9399 ครั้ง แชร์แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอก-คอม-วิทย์ทั่วไป-ชีวะ-คณิต-สังคม 26เม 56 อ่าน 7681 ครั้ง ออกแล้ว ว6ปี56หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยปี56 12เม 56 อ่าน 3287 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป50คะแนน ด้านตัวเลขด้านภาษาไทยด้านเหตุผล 8ก 56 อ่าน 12000 ครั้ง ดาวน์โหลดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายศธ นโยบายรมว ศธ พงศ์เทพ ยุทธศาสตร์ศธ55-58หลักคุณธรรมครู 8ก 56 อ่าน 6975 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 8ก 56 อ่าน 17734 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 8ก 56 อ่าน 6712 ครั้ง ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา โหลดฟรี ครบชุดใหญ่ คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2557 360หน้า โดยครูเซ็นเตอร์ 10ธ 56 อ่าน 18018 ครั้ง 5ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่5 14ก 56 อ่าน 15001 ครั้ง 4ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่4 14ก 56 อ่าน 7926 ครั้ง 10ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่10 14ก 56 อ่าน 8422 ครั้ง 9ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่9 14ก 56 อ่าน 6570 ครั้ง 8ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่8 14ก 56 อ่าน 6194 ครั้ง 7ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่7 14ก 56 อ่าน 6058 ครั้ง 6ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่6 14ก 56 อ่าน 6101 ครั้ง 3ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่3 14ก 56 อ่าน 7712 ครั้ง 2ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่2 14ก 56 อ่าน 9288 ครั้ง ห้องกิจกรรมครูเซ็นเตอร์ อบรม #187 สารคาม ติวสอบครูผู้ช่วย วันที่ 4-6 เมษายน 2557ที่โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม อบรม #187 ที่ขอนแก่น ติวสอบครูผู้ช่วยที่โรงแรมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2557 อบรม #187 ร้อยเอ็ด ครูเซ็นเตอร์จัดอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนสาเกตนคร ร้อยเอ็ด ข่าวครูบ้านนอก ข่าวครูไทย function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 30 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting นสพ ออนไลน์ ลิงค์ที่น่าสนใจ บริการข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ใหม่ พยากรณ์อากาศ exchange กสิกรไทย exchange ไทยพาณิชย์ รายงานราคาทองคำ ข่าวจราจร สวพ 91 ค้นหารหัสไปรษณีย์ เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ TA ยอดค้างชำระ WP1800 ABAC-KSC Poll สวนดุสิต โพล