Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

LogoDLIT

แจ้ง ร.ร.ในฝันในสังกัด สพป.ก.พ.1 ร.ร.บ้านหนองหลวง ร.ร.บ้านเกาะรากเสียด ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ร.ร.บ้านโนนจั่น ร.ร.อนุบาลไทรงาม ร.ร.บ้านดงซ่อม ให้ update แก้ไขข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล O-NET ให้เป็นปัจจุบัน (ปี 2556-2557) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.ค.58 ที่ www.labschools.com

 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานการติดตามและประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยรายงานผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายชื่อโรงเรียน  แบบประเมินผลการอ่าน

การใช้ OBECMail ให้ ผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กพ.1 ตามที่แจ้งในไลน์ผู้บริหาร สพป.กพ.1 สมัครใช้ OBECMail  แล้วรายงานข้อมูลการใช้อีเมล์ออนไลน์ตามแบบที่กำหนดภายในวันที่ 25 มิ.ย.58  คลิกที่นี่สมัคร OBECMail   / คู่มือการสมัคร OBECMail / คลิกที่นี่กรอกแบบรายงาน สพป.กพ.1

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องสถานภาพของครูเทคโนโลยีการศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง 

แนวสรุปการตรวจขั้นที่ 5 สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกองลูกเสือในสถานศึกษา คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดใบสมัครวิทยุการบิน / ติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 คลิกที่นี่

ให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 อย่างช้าภายในวันที่  17  มิถุนายน  2558 โดยส่งข้อมูลได้ทาง  

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายชื่อโรงเรียน แบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน

 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙

บัญชีค่าวัสดุ และค่าแรงงาน เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ

โดยใช้ รหัส designobecgroup ตามหนังสือที่แจ้งลงไปแล้วนั้น คลิ๊กที่นี่ 

เครื่องมือประเมินการอ่านป.1-6 ดาวน์โหลดที่นี่

 
ผอ.สพป.กพ1 ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2558 นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
21

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะจัดทำสนามเด็กเล่น BBL
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทีมงานศึกษานิเทศก์และประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
40

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกำ แพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ก ...
71

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต1ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯทุกวันพุธ
เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2558 นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
48

บ้านปรือพันไถ ได้รางวัล Best Practices โรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตฯสพป.กพ. 1เตรียมดันสู่ระดับโซน
เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558 นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
69

คณะข้าราชการสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานมาตรฐานสำนักงานสพป.กำแพงเพชร เขต 1
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558 เวลา  13.00 น. นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
154

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 


 

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร สื่อหน้าที่พลเมือง หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย หนังสือรับรองภาษี ที่จ่าย บำเหน็จ บำนาญ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 ปฏิทิน 2558 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน แจ้ง ในฝันในสังกัด สพป 1 บ้านหนองหลวง บ้านเกาะรากเสียด ชุมชนบ้านเขาแก้ว บ้านโนนจั่น อนุบาลไทรงาม บ้านดงซ่อม ให้ update แก้ไขข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล O-NET ให้เป็นปัจจุบัน ปี 2556-2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 58 ที่ www labschools com ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานการติดตามและประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยรายงานผ่านทางอีเมล์ -- var prefix var suffix var attribs var path var addy88197 addy88197 addy88197 document write document write addy88197 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- รายชื่อโรงเรียน แบบประเมินผลการอ่าน การใช้ OBECMail ให้ ผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป กพ 1 ตามที่แจ้งในไลน์ผู้บริหาร สพป กพ 1 สมัครใช้ OBECMail แล้วรายงานข้อมูลการใช้อีเมล์ออนไลน์ตามแบบที่กำหนดภายในวันที่ 25 มิ 58 คลิกที่นี่สมัคร OBECMail คู่มือการสมัคร OBECMail คลิกที่นี่กรอกแบบรายงาน สพป กพ 1 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สถานภาพของครูเทคโนโลยีการศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง แนวสรุปการตรวจขั้นที่ 5 สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกองลูกเสือในสถานศึกษา คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครวิทยุการบิน ติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ ๒๕๕๘ ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 คลิกที่นี่ ให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 อย่างช้าภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยส่งข้อมูลได้ทาง E-mail -- var prefix var suffix var attribs var path var addy20380 addy20380 addy20380 document write document write addy20380 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- รายชื่อโรงเรียน แบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ บัญชีค่าวัสดุ และค่าแรงงาน เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ โดยใช้ รหัส designobecgroup ตามหนังสือที่แจ้งลงไปแล้วนั้น คลิ๊กที่นี่ เครื่องมือประเมินการอ่านป 1-6 ดาวน์โหลดที่นี่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ สพป กพ1 ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดกำแพงเพชร 2015-07-02 04 57 28 เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2558 นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 21 แนะนำโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะจัดทำสนามเด็กเล่น BBL 2015-07-02 04 42 50 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทีมงานศึกษานิเทศก์และประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 40 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 2015-07-01 07 41 06 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกำ แพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ก 71 คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต1ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯทุกวันพุธ 2015-07-01 07 36 05 เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2558 นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 48 บ้านปรือพันไถ ได้รางวัล Best Practices โรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตฯสพป กพ 1เตรียมดันสู่ระดับโซน 2015-07-01 07 18 35 เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558 นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 69 คณะข้าราชการสพป พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานมาตรฐานสำนักงานสพป กำแพงเพชร เขต 1 2015-06-29 09 29 19 เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558 เวลา  13 00 นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 154 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวเด่นประจำวัน ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Per - M 1 M 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 17 33 เขียนโดย รณภูมิ กลึ่งมั่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ หากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www ksp or th ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ข่าวทั้งหมด ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes     ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA