Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

****Big cleaning day สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วันที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป****เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


 มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  
แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  หน่วยจัดสอบ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  

 ให้โรงเรียนรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา                           แบบรายงาน 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  (ศพส.อ.)  รายละเอียด
แจ้งวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ดาวน์โหลดบทอ่านและเอกสารที่นี่
"ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลดที่นี่"
เรื่อง การจัดทำ กรอกผลการเรียน ปพ.1 ระดับประถมศึกษา
นักเรียนที่จบชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2556 ให้กรอกผลการเรียน ใน ปพ.1  ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6  ส่วนการคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม ใน ปพ.1 ให้คิด 3 ปี (ป.4 - ป.6) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04023/678  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

แบบรายงานประจำปีของสถานที่ศึกษา (SAR56) ดาวน์โหลด ที่นี่  

เงื่อนไขประกันและแนวทางส่งซ่อมแท็บเล็ต  นักเรียน-ครู  รุ่น1  คลิกที่นี่


 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมสรงน้ำพระบริเวณหน้าศูนย์ราชการเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีพิธีสรง น้ำพระพุทธรูป ...
204

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการฯเนื่องในวันสงกรานต์
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
274

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยนายสมวุฒิ ...
204

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพดร.สมเดช  สีแสง
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 19.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
308

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
343

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
577

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เพลงเอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ****Big cleaning day สพป กำแพงเพชร เขต 1 วันที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14 00 เป็นต้นไป**** เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 หน่วยจัดสอบ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 1 ประกาศ 2 รายชื่อผู่ไม่มีสิทธิ์ 3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ปฐมวัย คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 4 กฏหมายว่าด้วยผู้เข้าสอบ 5 ผัง จังหวัดกำแพงเพชร แสดงที่ตั้ง โรงเรียนวัดคูยาง 6 ผังแสดงห้องสอบแต่ละห้อง 7 ที่พักในจังหวัดกำแพงเพชร แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ให้โรงเรียนรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา แบบรายงาน ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศพส รายละเอียด แจ้งวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ดาวน์โหลดบทอ่านและเอกสารที่นี่ เรื่อง การจัดทำ กรอกผลการเรียน ปพ 1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนที่จบชั้น 6 ปีการศึกษา 2556 ให้กรอกผลการเรียน ใน ปพ 1 ตั้งแต่ชั้น 1 - 6 ส่วนการคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม ใน ปพ 1 ให้คิด 3 ปี 4 - 6 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04023 678 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 แบบรายงานประจำปีของสถานที่ศึกษา SAR56 ดาวน์โหลด ที่นี่ เงื่อนไขประกันและแนวทางส่งซ่อมแท็บเล็ต นักเรียน-ครู รุ่น1 คลิกที่นี่ ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต1ร่วมสรงน้ำพระบริเวณหน้าศูนย์ราชการเนื่องในวันสงกรานต์ 2014-04-11 11 40 28 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09 00 จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีพิธีสรง น้ำพระพุทธรูป 204 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการฯเนื่องในวันสงกรานต์ 2014-04-11 11 29 43  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 12 00 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 274 คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต1ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2014-04-11 11 19 13 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10 00 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยนายสมวุฒิ 204 คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพดร สมเดช สีแสง 2014-04-11 11 03 03  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 19 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 308 สพป กำแพงเพชร เขต 1 สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 2014-04-10 04 34 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 343 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 2014-04-01 08 14 08  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09 00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 577 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ quot คุรุสดุดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในคุรุสภาส่วนกลาง ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพลงเอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA