Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งงานเมื่อ 30-31 ต.ค.57 ตามแบบที่กำหนดให้ ไม่ต้องส่งไฟล์งานไปใหม่ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

ผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลด

 หนังสือรับรองรายได้ ภาษีปี 2557 ดาวน์โหลดได้เลยข้างล่างนี้ครับ

ภงด1ก.พิเศษ57  สรุปเงินได้ปี57  หนังสือรับรองครูโครงการ57  หนังสือรับรองครูธุรการ57

หนังสือรับรองครูวิทย์ฯ57  หนังสือรับรองนักการ57  หนังสือรับรองนักการโครงการ57

หนังสือรับรองพี่เลี้ยงเด็กพิการ57  หนังสือรับรองเวรยาม57 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 click_2   ตารางสอบ click_2

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  click_2

คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ   ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด  ไฟล์ PowerPoint  และติดต่อรับเอกสารนักเรียนข้อสอบ  NT  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558  ได้ที่ ศน.จันแรม พงษ์สิงห์  

มาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ click_2

ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ดูผลคลิกที่ตามรายการ   ผู้อำนวยการ ร.ร. และรอง   ครู อ.เมือง  ครู อ.พรานกระต่าย  ครู อ.ไทรงาม ครู อ.ลานกระบือ  ครู อ.โกสัมพีนคร
 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูล เพื่อนำไปตรวจสอบแก้ไขผลการทดสอบที่ถูกต้องต่อไป โดยอีเมล์ไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หัวข้อ "ขอแก้ไขข้อมูลการทดสอบคอม" ดาวน์โหลด"แบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น" คลิกที่นี่ 

แก้ไขตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป  จากวันที่ 28 ก.พ.58 เป็น 27 ก.พ.58 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04023/370
แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 click_2 รายละเอียดคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกclick_2

galleryชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คลิกที่นี่

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

 การประเมินความสามารถการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 กรอกแบบประเมิน ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

galleryแจ้งเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและข้อสอบในการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหนังสือที่แจ้งทาง E-Office เกิดการผิดพลาด สำหรับ User/Password ตามที่แจ้งในหนังสือ E-Office

 แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดาวน์โหลดที่นี่

testNT

การรับสมัคร(Online) นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ  User : Password 
ที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ศน.นัยนา  นิลคล้าย)

 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

 
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ...
290

ผอ.สพป.กพ1 ร่วมประชุมกรรมการ สก.สค.และโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
166

สพป.กพ1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลดาวเทียม รุ่นที่2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ...
150

สพป.กพ1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวบ้านประสบเพลิงใหม้
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
95

สพป.กพ1ติดตามการสอบ NT นักเรียนชั้นป.3
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร ...
165

รองสมพงษ์ มาธุพันธ์พร้อมคณะร่วมงาน Open House สวท.กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำไแพง ...
162

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งงานเมื่อ 30-31 57 ตามแบบที่กำหนดให้ ไม่ต้องส่งไฟล์งานไปใหม่ ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร สื่อหน้าที่พลเมือง หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลด หนังสือรับรองรายได้ ภาษีปี 2557 ดาวน์โหลดได้เลยข้างล่างนี้ครับ ภงด1ก พิเศษ57 สรุปเงินได้ปี57 หนังสือรับรองครูโครงการ57 หนังสือรับรองครูธุรการ57 หนังสือรับรองครูวิทย์ฯ57 หนังสือรับรองนักการ57 หนังสือรับรองนักการโครงการ57 หนังสือรับรองพี่เลี้ยงเด็กพิการ57 หนังสือรับรองเวรยาม57 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตารางสอบ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด ไฟล์ PowerPoint และติดต่อรับเอกสารนักเรียนข้อสอบ NT ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ที่ ศน จันแรม พงษ์สิงห์ มาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ดูผลคลิกที่ตามรายการ ผู้อำนวยการ และรอง ครู เมือง ครู พรานกระต่าย ครู ไทรงาม ครู ลานกระบือ ครู โกสัมพีนคร เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูล เพื่อนำไปตรวจสอบแก้ไขผลการทดสอบที่ถูกต้องต่อไป โดยอีเมล์ไปที่ -- var prefix var suffix var attribs var path var addy57903 addy57903 addy57903 document write document write addy57903 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- หัวข้อ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ แก้ไขตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป จากวันที่ 28 58 เป็น 27 58 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04023 370 แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คลิกที่นี่ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การประเมินความสามารถการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 กรอกแบบประเมิน ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ แจ้งเว็บไซต์ http juno tks co th OBECWebRegis สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและข้อสอบในการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหนังสือที่แจ้งทาง E-Office เกิดการผิดพลาด สำหรับ User Password ตามที่แจ้งในหนังสือ E-Office แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดาวน์โหลดที่นี่ การรับสมัคร Online นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ User Password ที่ E-Mail -- var prefix var suffix var attribs var path var addy5435 addy5435 addy5435 document write document write addy5435 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- ศน นัยนา นิลคล้าย   เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ 2015-02-28 04 34 03 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 290 ผอ สพป กพ1 ร่วมประชุมกรรมการ สก สค และโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกำแพงเพชร 2015-02-27 07 47 35 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 166 สพป กพ1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลดาวเทียม รุ่นที่2 2015-02-27 06 39 22 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น 150 สพป กพ1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวบ้านประสบเพลิงใหม้ 2015-02-27 06 25 55 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 95 สพป กพ1ติดตามการสอบ NT นักเรียนชั้นป 3 2015-02-26 04 40 44 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร 165 รองสมพงษ์ มาธุพันธ์พร้อมคณะร่วมงาน Open House สวท กำแพงเพชร 2015-02-25 07 48 47 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำไแพง 162 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวเด่นประจำวัน ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Per - M 1 M 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 17 33 เขียนโดย รณภูมิ กลึ่งมั่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ หากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www ksp or th ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA