Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ  ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

 18-22 สิงหาคม 2557 สัปดาห์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องประชุม เนื่องจากจัดประชุมกันมากช่วงนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคนและลักษณะกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

-การอบรมโรงเรียนขยายโอกาสฯ เปลี่ยนใช้ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดคูยาง  เอกสารแนบ

-การอบรมครูเด็กพิเศษ ใช้ห้องประชุม สพม. 41

-การอบรมครูภาษาอังกฤษ ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ใช้ห้องประชุมศูนย์ SEP 

-การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ใช้ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1.เรื่องการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.การจัดการเอกสารแบบออนไลน์  ด้วย  Google Docs  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม

 เอกสารประกอบการจัดงานเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ดาวน์โหลดที่นี่

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ คลิกที่นี่

 รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่ 


 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

จังหวัดกำแพงเพชรติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมฯ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
29

คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5ส.ระดับโซนออกประเมินสภาพจริง
เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2557 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินโครงการ GREEN AND CLEAN (กิจกรรม 5ส.) ระดับโซน ...
89

สมศ.ทำโครงการวิจัยการติดตามผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ...
60

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมวันพุธ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
40

ผอ.สพป.กพ1ประชุมติดตามงานการจัดการศึกษาและนโยบายเลขาสพฐ.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา14.00 น. นายสมวุฒิ. ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
33

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เปิดงานมหกรรมกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้านและสากลระดับเขตพื้นที่ฯ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพปฺกำแพงเพชร ...
36

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2556 2 ในปัจจุบัน ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP หจก กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2556 2 ในปัจจุบัน ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP หจก กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ 18-22 สิงหาคม 2557 สัปดาห์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องประชุม เนื่องจากจัดประชุมกันมากช่วงนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคนและลักษณะกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 -การอบรมโรงเรียนขยายโอกาสฯ เปลี่ยนใช้ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดคูยาง เอกสารแนบ -การอบรมครูเด็กพิเศษ ใช้ห้องประชุม สพม 41 -การอบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ใช้ห้องประชุมศูนย์ SEP -การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ใช้ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 1 เงินอุดหนุนรายหัว 2 ค่าหนังสือเรียน 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 30% สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 เรื่องการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 การจัดการเอกสารแบบออนไลน์ ด้วย Google Docs แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม เอกสารประกอบการจัดงานเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ดาวน์โหลดที่นี่ ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่ ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชรติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมฯ 2014-07-23 08 20 52   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13 30 จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 29 คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5ส ระดับโซนออกประเมินสภาพจริง 2014-07-23 05 59 30 เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2557 เวลา 09 00 คณะกรรมการประเมินโครงการ GREEN AND CLEAN กิจกรรม 5ส ระดับโซน 89 สมศ ทำโครงการวิจัยการติดตามผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำแพงเพชร 2014-07-23 05 45 40 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10 00 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 60 คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมวันพุธ 2014-07-23 05 41 23 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 07 30 คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 40 ผอ สพป กพ1ประชุมติดตามงานการจัดการศึกษาและนโยบายเลขาสพฐ 2014-07-23 05 34 53 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา14 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 33 สพป กำแพงเพชร เขต 1 เปิดงานมหกรรมกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้านและสากลระดับเขตพื้นที่ฯ 2014-07-23 05 04 00 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 00 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพปฺกำแพงเพชร 36 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA