Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ประกาศ>>>ขอให้โรงเรียนที่สั่งเสื้อศิลปหัตถกรรมมารับเสื้อได้ที่ห้องอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป<<<ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวน์โหลดที่นี่
 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก)บันทึกข้อมูลการดำเนินงานพื้นฐาน โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 19 ธ.ค.2557 ที่ http://210.246.188.154/dltv/pramearn/login.php หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04023/5301

 แบบแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ O-NET ปี57 ดาวน์โหลดที่นี่
 แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดาวน์โหลดที่นี่
ตามที่ สพป.กพ.1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขอให้เตรียมจัดจ้างตามระเบียบฯ จึงขอให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3  เอกสารแนบ 

testNT

การรับสมัคร(Online) นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ  User : Password 
ที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ศน.นัยนา  นิลคล้าย)

ทุกโรงเรียนที่ได้งบประมาณจัดซื้อและซ่อม ทีวีและอุปกรณ์การศึกษาทางไกล  โรงเรียนที่ติดตั้งทีวีไม่เหมาะสมกับการดูของเด็ก  ทั้งระดับสายตา  การตั้งจอคู่กันของนักเรียน 2 ชั้น ในห้องเดียวกัน การติดตั้งจอคู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น หน้าห้องทั้ง 2 จอ ให้ย้ายไปไว้หลังห้อง 1 จอ  อุปกรณ์ที่ไม่ยึดกับผนังแน่นหนาปลอดภัยและอื่นๆ หากพบไม่เรียบร้อยถูกต้องให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วนภายในสิ้นเดือนนี้

ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 
ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
167

ผอ.สพป.กพ1 รุดเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557จ.แพร่
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
168

สพป.กพ1 เปิดให้สมาชิก กบข. ยื่นขอใช้สิทธิรับบำนาญแบบเดิม ปี พ.ศ.2494
ด้วยพระราชบัญญัติกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ...
218

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง นายทินกร หมวกแก้ว ...
94

ผู้แทนมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำแพงเพชรกับส่วนกลาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการคัดเลือกฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตัวแทนมูลนิธิฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางพิสมัย ...
123

คณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กพ1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
161

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่สั่งเสื้อศิลปหัตถกรรมมารับเสื้อได้ที่ห้องอำนวยการ สพป กำแพงเพชร เขต 1 ตั้งแต่เวลา 14 00 เป็นต้นไป ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร สื่อหน้าที่พลเมือง หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวน์โหลดที่นี่ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก บันทึกข้อมูลการดำเนินงานพื้นฐาน โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 19 2557 ที่ http 210 246 188 154 dltv pramearn login php หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04023 5301 แบบแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ O-NET ปี57 ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดาวน์โหลดที่นี่ ตามที่ สพป กพ 1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขอให้เตรียมจัดจ้างตามระเบียบฯ จึงขอให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09 00 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 เอกสารแนบ การรับสมัคร Online นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ User Password ที่ E-Mail -- var prefix var suffix var attribs var path var addy91921 addy91921 addy91921 document write document write addy91921 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- ศน นัยนา นิลคล้าย ทุกโรงเรียนที่ได้งบประมาณจัดซื้อและซ่อม ทีวีและอุปกรณ์การศึกษาทางไกล โรงเรียนที่ติดตั้งทีวีไม่เหมาะสมกับการดูของเด็ก ทั้งระดับสายตา การตั้งจอคู่กันของนักเรียน 2 ชั้น ในห้องเดียวกัน การติดตั้งจอคู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น หน้าห้องทั้ง 2 จอ ให้ย้ายไปไว้หลังห้อง 1 จอ อุปกรณ์ที่ไม่ยึดกับผนังแน่นหนาปลอดภัยและอื่นๆ หากพบไม่เรียบร้อยถูกต้องให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วนภายในสิ้นเดือนนี้ ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่ 2014-12-18 04 04 01 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 167 ผอ สพป กพ1 รุดเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557จ แพร่ 2014-12-18 03 45 46 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 168 สพป กพ1 เปิดให้สมาชิก กบข ยื่นขอใช้สิทธิรับบำนาญแบบเดิม ปี 2494 2014-12-18 03 00 54 ด้วยพระราชบัญญัติกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 218 คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 2014-12-17 08 58 35 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง นายทินกร หมวกแก้ว 94 ผู้แทนมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำแพงเพชรกับส่วนกลาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการคัดเลือกฯ 2014-12-16 08 43 50 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตัวแทนมูลนิธิฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางพิสมัย 123 คณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป กพ1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 2014-12-11 09 10 24 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 161 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA