Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ด่วน !!! สพฐ.แจ้งให้ ร.ร.เรียนร่วม สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนพิการตามโปรแกรม SET ได้ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.2558ค้นหาข้อมูล

คู่มือ สพท.

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

LogoDLIT

ID Line การเงิน สพป.1  

หรือ ID boonlek

50617

 บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน

 การรับชม VDO Conference การใช้โปรแกรม SchoolMIS ระหว่าง 23-24, 27-29 ก.ค.2558 ได้ที่ http://210.246.188.59/live/

 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา)

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป)

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่

 ขอห้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   โดยทางโรงเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่นี่    ข้อมูลพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ทางเว็บไซค์ www.backend.info.go.th โดยด่วน!!!   หากโรงเรียนดำเนินการด้วยระบบตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ปริ้นคู่มือสถานศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 เกณฑ์การตัดสินการประกวดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลด

 บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (1)ค่าจัดการเรียนการสอน (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4)ค่าอุปกรณ์การเรียน (5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเท่าเดิม และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจาะได้รับ บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

"กรอกข้อมูลรับรองผลการปฏิบัติราชการ (ARS/KRS) คลิกที่นี่" แล้วลิงค์ https://sites.google.com/site/kmkpt1/ (chrome)

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ และหากชำระแล้วส่งสำเนาใบเสร็จ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 รายชื่อดังแนบ  >>คลิ๊กที่นี่<<  

 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

เครื่องมือประเมินการอ่านป.1-6 ดาวน์โหลดที่นี่

 
คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1ร่วมปฏิบัติธรรมวันพุธ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร ...
24

คณะข้าราชการสพป.กพ.1ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. นางปราณี ศุภนคร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสัง ...
18

สพป.กพ.1ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
48

สพป.กพ1ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์(e-GP)
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
76

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2558  จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...
53

สพป.กพ.1ประชุมพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องนิเทศภายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ...
184

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 


 

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ด่วน สพฐ แจ้งให้ เรียนร่วม สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนพิการตามโปรแกรม SET ได้ระหว่างวันที่ 23-26 2558 ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร สื่อหน้าที่พลเมือง หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย หนังสือรับรองภาษี ที่จ่าย บำเหน็จ บำนาญ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 คู่มือ สพท คู่มือ สพท ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 ปฏิทิน 2558 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ID Line การเงิน สพป 1 หรือ ID boonlek บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน การรับชม VDO Conference การใช้โปรแกรม SchoolMIS ระหว่าง 23-24 27-29 2558 ได้ที่ http 210 246 188 59 live การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ขอบเขตงาน Terms of Reference TOR ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่ ขอ ห้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 โดยทางโรงเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ ข้อมูลพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซค์ www backend info go th โดยด่วน หากโรงเรียนดำเนินการด้วยระบบตาม พรบ อำนวยความสะดวกฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ปริ้นคู่มือสถานศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จุดบริการและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เกณฑ์การตัดสินการประ กวดกิจกรรมเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 1 ค่าจัดการเรียนการสอน 2 ค่าหนังสือเรียน 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเท่าเดิม และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจาะได้รับ บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แล้วลิงค์ https sites google com site kmkpt1 chrome ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ และหากชำระแล้วส่งสำเนาใบเสร็จ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 รายชื่อดังแนบ gt gt คลิ๊กที่นี่ lt lt แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ ๒๕๕๘ เครื่องมือประเมินการอ่านป 1-6 ดาวน์โหลดที่นี่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต 1ร่วมปฏิบัติธรรมวันพุธ 2015-07-29 07 01 34 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07 30 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป กำแพงเพชร 24 คณะข้าราชการสพป กพ 1ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมฯ 2015-07-29 06 53 25 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17 00 นางปราณี ศุภนคร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสัง 18 สพป กพ 1ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2015-07-28 09 00 44 เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 10 00 นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 48 สพป กพ1ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-GP 2015-07-28 08 42 59 เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 09 00 นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 76 คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต1ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2015-07-28 07 42 43 เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2558  จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 53 สพป กพ 1ประชุมพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องนิเทศภายในโรงเรียน 2015-07-25 03 42 54 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน 184 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวเด่นประจำวัน ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Per - M 1 M 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 17 33 เขียนโดย รณภูมิ กลึ่งมั่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ หากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www ksp or th ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ข่าวทั้งหมด ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes     ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA