Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ขอยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 4-9 เม.ย.58 // ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมธรรมะที่วัดหนองปลิง ในวันที่ที่ 17 เมษายน 2558 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 23 เมษายน 2558 ส่วนรุ่นอื่นๆคงเดิมตามกำหนดค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียดคลิ๊กทีนี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ขอเชิญโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประกวด โรงเรียนขนาดเล็กทีมีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมคอร์สเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

 แผนผังสนามสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ปี 2558

@@ ตารางออกอากาศ (DLTV 1 - 12 (ป.1 - ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

 
คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ปี 2558
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
16

สพป.กพ1 สอบภาค ข. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 ดำเนินการสอบผู้ผ่านภาค ...
15

คณะผอ.รร.สพป.กำแพงเพชร เขต1 ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯปี 2558
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อูำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
228

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
98

คณะข้าราชการสพป.กพ1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำ ...
159

สพป.กพ1จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
234

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ขอยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 4-9 เม 58 ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมธรรมะที่วัดหนองปลิง ในวันที่ที่ 17 เมษายน 2558 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 23 เมษายน 2558 ส่วนรุ่นอื่นๆคงเดิมตามกำหนด ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร สื่อหน้าที่พลเมือง หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย หนังสือรับรองภาษี ที่จ่าย บำเหน็จ บำนาญ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 ปฏิทิน 2558 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ประกาศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค และมีสิทธิ์สอบ ภาค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียดคลิ๊กทีนี่ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค และมีสิทธิ์สอบ ภาค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ขอเชิญโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประกวด โรงเรียนขนาดเล็กทีมีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมคอร์สเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ แผนผังสนามสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ปี 2558 @@ ตารางออกอากาศ DLTV 1 - 12 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่   ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต1ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ปี 2558 2015-05-05 03 41 35 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 07 30 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 16 สพป กพ1 สอบภาค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2558 2015-05-05 03 34 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 ดำเนินการสอบผู้ผ่านภาค 15 คณะผอ รร สพป กำแพงเพชร เขต1 ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯปี 2558 2015-04-30 06 03 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อูำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 228 คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 2015-04-30 05 02 13 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 98 คณะข้าราชการสพป กพ1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2015-04-25 02 35 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำ 159 สพป กพ1จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัด 2015-04-24 09 07 18 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 234 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวเด่นประจำวัน ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Per - M 1 M 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 17 33 เขียนโดย รณภูมิ กลึ่งมั่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ หากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www ksp or th ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA