Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ณ. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด ชมพิธีเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.40 น. และกำหนดเปิดใช้สัญญาณดาวเทียมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

urgentดาวน์โหลดคู่มือครูทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกที่นี่

urgentการประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก (ทางไกลผ่านดาวเทียม)

วันอาทิตย์ ที่ 2 พ.ย.57 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

ผอ.ร.ร. ณ ศูนย์ SEP

ครูอำเภอเมือง ณ ร.ร.บ้านบ่อสามแสน

ครู ร.ร.ในต่างอำเภอ ณ  ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ให้ ผอ.ร.ร.นำ External Harddisk ขนาด 2 TB มาด้วย

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

 

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบทักษะคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนในสังกัด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดให้มีการสอบทักษะคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน ...
70

ผอ.สพป.กพ1ร่วมฉลองผ้ากฐินพระราชทานสพฐ. ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามฯ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
39

สพป.กำแพงเพชร เขต 1สอบคอมพิวเตอร์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
210

สพป.กพ1อบรมประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโนโลยีสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
129

ชอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิงกำแพงเพชร
เรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและคณะผู้ปกครอง ร่วมงาน★★★ ตักบาตรพระ 1,234 ...
96

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
83

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก สพป กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด ชมพิธีเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14 40 และกำหนดเปิดใช้สัญญาณดาวเทียมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดคู่มือครูทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2 2557 คลิกที่นี่ การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก ทางไกลผ่านดาวเทียม วันอาทิตย์ ที่ 2 57 ตั้งแต่ เวลา 08 00 ผอ ศูนย์ SEP ครูอำเภอเมือง บ้านบ่อสามแสน ครู ในต่างอำเภอ กำแพงเพชรพิทยาคม ให้ ผอ นำ External Harddisk ขนาด 2 TB มาด้วย เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 70%   ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป กำแพงเพชร เขต 1 สอบทักษะคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนในสังกัด 2014-10-31 09 44 36 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดให้มีการสอบทักษะคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 70 ผอ สพป กพ1ร่วมฉลองผ้ากฐินพระราชทานสพฐ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามฯ 2014-10-31 09 37 31 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 39 สพป กำแพงเพชร เขต 1สอบคอมพิวเตอร์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2014-10-30 06 41 20 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 210 สพป กพ1อบรมประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโนโลยีสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย 2014-10-30 06 29 14 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09 00 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ 129 ชอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิงกำแพงเพชร 2014-10-29 08 01 33 เรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและคณะผู้ปกครอง ร่วมงาน★★★ ตักบาตรพระ 1 234 96 คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 2014-10-29 07 53 27 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 07 30 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 83 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA