Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ด่วนที่สุด !!! ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งแบบสอบงานวิจัยทักษะชีวิต และงานวิจัย ป.เอก ของนายกียรติ ที่ ศน.วัฒนา (SEP) ภายในวันที่ 17 ต.ค.57ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

1

urgent ให้ประธานกลุ่มทุกกลุ่มให้ดำเนินการดังนี้  1.จัดสนามสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนของตนเอง  ให้มีสนามสอบได้ไม่เกิน 3 สนามสอบ  แต่ละสนามสอบให้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)  และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  ในการทดสอบ 2.จัดครูผู้สอนเข้าสอบตามสนามสอบที่กำหนดในกลุ่มของตนเอง  ส่วนพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  ธุรการ  ไม่ต้องเข้าสอบ  ให้รายงานการจัดสนามสอบและผู้เข้าสอบแต่ละสนามต่อ  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ภายในวันที่  17 ตุลาคม 2557

urgentเรียน ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย 85 ตามหนังสือที่ ศธ 04023/4400 ลว.9 ต.ค.57 เพื่อเป็นการติดตาม/ช่วยเหลือ ร.ร.ขอให้ ร.ร.กลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งเขตภายใน 15 ต.ค.57 ให้จงได้ ดังนี้

            1. แผนการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคลพร้อมรายชื่อนักเรียน
            2. ส่งปฏิทินการพัฒนา บอกสถานที่ วัน เวลาที่พัฒนา
            3. ระบุชื่อครูที่รับผิดชอบการพัฒนานักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

urgentโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ.ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ  ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

urgentเร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว.ศธ. /ทางเว็ปไซต์ http://210.246.188.154/dltv สงสัยโทร 022815851(สทร.สพฐ)

urgentให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามแบบที่กำหนดให้สำหรับใช้ในการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง 30-31 ตุลาคม 2557  แล้วส่งไฟล์ไปที่อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดที่นี่

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประจำกลุ่มโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
99

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผอ.สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.41 คนใหม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
286

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ประธานพิธีสู่ขวัญอ้อยและเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
230

สพป.กพ1 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 8 - 9  ตุลาคม 2557 คณะกรรมการติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
249

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.3และชั่น ป.6เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
269

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ พร้อมคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงและพระราชินี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับวัดคูยางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
197

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งแบบสอบงานวิจัยทักษะชีวิต และงานวิจัย เอก ของนายกียรติ ที่ ศน วัฒนา SEP ภายในวันที่ 17 57 ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 70% ให้ประธานกลุ่มทุกกลุ่มให้ดำเนินการดังนี้ 1 จัดสนามสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนของตนเอง ให้มีสนามสอบได้ไม่เกิน 3 สนามสอบ แต่ละสนามสอบให้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC และคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ในการทดสอบ 2 จัดครูผู้สอนเข้าสอบตามสนามสอบที่กำหนดในกลุ่มของตนเอง ส่วนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ ไม่ต้องเข้าสอบ ให้รายงานการจัดสนามสอบและผู้เข้าสอบแต่ละสนามต่อ สพป กำแพงเพชร เขต 1 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรียน กลุ่มเป้าหมาย 85 ตามหนังสือที่ ศธ 04023 4400 ลว 9 57 เพื่อเป็นการติดตาม ช่วยเหลือ ขอให้ กลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งเขตภายใน 15 57 ให้จงได้ ดังนี้ 1 แผนการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคลพร้อมรายชื่อนักเรียน 2 ส่งปฏิทินการพัฒนา บอกสถานที่ วัน เวลาที่พัฒนา 3 ระบุชื่อครูที่รับผิดชอบการพัฒนานักเรียนชั้น 3 และ 6 โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว เร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว ศธ ทางเว็ปไซต์ http 210 246 188 154 dltv สงสัยโทร 022815851 สทร สพฐ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามแบบที่กำหนดให้สำหรับใช้ในการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง 30-31 ตุลาคม 2557 แล้วส่งไฟล์ไปที่อีเมล์ -- var prefix var suffix var attribs var path var addy12291 addy12291 addy12291 document write document write addy12291 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดที่นี่ ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป กำแพงเพชร เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประจำกลุ่มโรงเรียน 2014-10-20 07 24 10 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09 09 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ 99 ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผอ สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ สพม 41 คนใหม่ 2014-10-10 08 50 13 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 11 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 286 ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพ ประธานพิธีสู่ขวัญอ้อยและเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 2014-10-10 08 38 38 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09 09 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 230 สพป กพ1 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2014-10-08 09 49 05 เมื่อวันที่ 8 - ตุลาคม 2557 คณะกรรมการติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 249 สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนนักเรียนชั้น 3และชั่น 6เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2014-10-08 09 40 12 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 269 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ พร้อมคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงและพระราชินี 2014-10-07 06 23 20 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับวัดคูยางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 197 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA