Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

***Big Cleaning Day สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป***เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


 มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  
แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  หน่วยจัดสอบ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  

 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปี  2556  ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  25  เมษายน  2557  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04023/1617  ลงวันที่  23  เมษายน  2557  ซึ่งได้ส่งทาง  e-office  แล้ว
227
สพฐ. ประกาศผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 แล้ว โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผลการสอบได้ที่หน้าเว็บของ สพป.กพ.1 โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User)  และ รหัสผ่าน (Password) ของ NT ปีการศึกษา 2555 ได้ กรณีโรงเรียนไม่ทราบให้ทำหนังสือราชการเพื่่อขอรับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  (ศพส.อ.)  รายละเอียด
แจ้งวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ดาวน์โหลดบทอ่านและเอกสารที่นี่
"ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลดที่นี่"
เรื่อง การจัดทำ กรอกผลการเรียน ปพ.1 ระดับประถมศึกษา
นักเรียนที่จบชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2556 ให้กรอกผลการเรียน ใน ปพ.1  ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6  ส่วนการคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม ใน ปพ.1 ให้คิด 3 ปี (ป.4 - ป.6) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04023/678  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

แบบรายงานประจำปีของสถานที่ศึกษา (SAR56) ดาวน์โหลด ที่นี่  

เงื่อนไขประกันและแนวทางส่งซ่อมแท็บเล็ต  นักเรียน-ครู  รุ่น1  คลิกที่นี่


 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดรัฐพิธีเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต ...
23

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดสรรงบฯปี 57โรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
สืบเนื่องมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ...
107

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธก่อนปฏิบัติราชการ
  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2557 เวลา 07.00 น. คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
116

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารฯจากบริษัทเฉาก๊วยชากังราว
เมื่อวันที่  21  เมษายน  2557 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
193

lสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติการ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
160

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษกำแพงเพชร เขต 1 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูรับเครื่องหมายฯ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ...
179

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เพลงเอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ***Big Cleaning Day สพป กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13 00 เป็นต้นไป*** เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 หน่วยจัดสอบ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาปฐมวัย แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปี 2556 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04023 1617 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งทาง e-office แล้ว สพฐ ประกาศผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 แล้ว โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผลการสอบได้ที่หน้าเว็บของ สพป กพ 1 โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ User และ รหัสผ่าน Password ของ NT ปีการศึกษา 2555 ได้ กรณีโรงเรียนไม่ทราบให้ทำหนังสือราชการเพื่่อขอรับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศพส รายละเอียด แจ้งวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ดาวน์โหลดบทอ่านและเอกสารที่นี่ เรื่อง การจัดทำ กรอกผลการเรียน ปพ 1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนที่จบชั้น 6 ปีการศึกษา 2556 ให้กรอกผลการเรียน ใน ปพ 1 ตั้งแต่ชั้น 1 - 6 ส่วนการคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม ใน ปพ 1 ให้คิด 3 ปี 4 - 6 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04023 678 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 แบบรายงานประจำปีของสถานที่ศึกษา SAR56 ดาวน์โหลด ที่นี่ เงื่อนไขประกันและแนวทางส่งซ่อมแท็บเล็ต นักเรียน-ครู รุ่น1 คลิกที่นี่ ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ 2014-04-25 03 32 58 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 08 00 จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดรัฐพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 23 สพป กำแพงเพชร เขต 1 จัดสรรงบฯปี 57โรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 2014-04-24 06 37 59 สืบเนื่องมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 107 คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต1ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธก่อนปฏิบัติราชการ 2014-04-23 08 09 10  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2557 เวลา 07 00 คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 116 สพป กำแพงเพชร เขต 1 รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารฯจากบริษัทเฉาก๊วยชากังราว 2014-04-22 07 48 45 เมื่อวันที่  21  เมษายน  2557 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 193 lสพป กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติการ 2014-04-22 07 37 28  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 160 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษกำแพงเพชร เขต 1 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูรับเครื่องหมายฯ 2014-04-22 07 26 42  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 179 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ quot คุรุสดุดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพลงเอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA