Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 7 ก.ย. 2557

                   รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู วันที่ 7 ก.ย. 2557

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครูที่เข้าอบรมแท็บเล็ต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  22-23 สิงหาคม 2557 แก้ไขชื่อที่ถูกต้องส่งทาง  E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โดยด่วนที่สุด  รายชื่อ

อ้างถึงหนังสือ สพป.กพ.1ที่ ศธ 04023/3303 ลว 30 กค.2557 ขอให้โรงเรัยนขยายโอกาสฯ สังกัด อ.พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงาม ส่งรายชื่อครูแนะแนว 1 คน ครูผู้สอนสุขพลศึกษา 1 คน ให้ ศน.วัฒนา ศรีตนชัย โทร 084 8173797 และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวไปเข้ารับการอบรมครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 สค.57 ที่ sep

การรายงานผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ คลิกที่นี

การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่

 บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

..................................................................................................................

 คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่

การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กพ.1

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2557 อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ

***เตรียมแท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วงยกกล่อง แผนการสอน อย่างน้อย 1 วันเรียนคับ***

 ....................................................................................................................

ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ  ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ชั้น ป.3 ปัจจุบัน สำรวจว่ามีเครื่องชำรุดเสียหาย หากพบความชำรุดเสียหายให้รีบนำส่งร้านแอดไวซ์ (ริมปิง) เพื่อซ่อมแซม ซึ่งการประกันจะหมดอีก 2 เดือน

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กพ1 คัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ...
203

สพป.กพ1 ประชุมจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ  2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร ...
156

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ปิดการอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 12.20 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
307

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและเด็กปฐมวัย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการ สพป. รับมอบหมายจากนายสมวุฒิ ...
256

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ให้นักเรียนในสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 ืน. บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ...
199

สพป.กพ1 จัดอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
279

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 7 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู วันที่ 7 2557 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครูที่เข้าอบรมแท็บเล็ต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 แก้ไขชื่อที่ถูกต้องส่งทาง E-mail -- var prefix var suffix var attribs var path var addy84171 addy84171 addy84171 document write document write addy84171 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- โดยด่วนที่สุด รายชื่อ อ้างถึงหนังสือ สพป กพ 1ที่ ศธ 04023 3303 ลว 30 กค 2557 ขอให้โรงเรัยนขยายโอกาสฯ สังกัด พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงาม ส่งรายชื่อครูแนะแนว 1 คน ครูผู้สอนสุขพลศึกษา 1 คน ให้ ศน วัฒนา ศรีตนชัย โทร 084 8173797 และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวไปเข้ารับการอบรมครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 สค 57 ที่ sep การรายงานผลการเลือกตั้ง เขตพื้นที่การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ คลิกที่นี การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่ บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่ การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป กพ 1 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2557 อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ ***เตรียมแท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วงยกกล่อง แผนการสอน อย่างน้อย 1 วันเรียนคับ*** ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2556 2 ในปัจจุบัน ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP หจก กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ชั้น 3 ปัจจุบัน สำรวจว่ามี เครื่องชำรุดเสียหาย หากพบความชำรุดเสียหายให้รีบนำส่งร้านแอดไวซ์ ริมปิง เพื่อซ่อมแซม ซึ่งการประกันจะหมดอีก 2 เดือน ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป กพ1 คัดเลือก ครั้งที่ 12 2558 2014-08-26 07 55 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ 203 สพป กพ1 ประชุมจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2558 2014-08-26 07 40 56 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10 00 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป กำแพงเพชร 156 ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพ ปิดการอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 2014-08-23 10 14 35 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 12 20 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 307 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูและเด็กปฐมวัย 2014-08-23 10 09 31 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 11 00 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการ สพป รับมอบหมายจากนายสมวุฒิ 256 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ให้นักเรียนในสังกัดสพป กำแพงเพชร เขต 1 2014-08-23 10 01 18 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09 00 ืน บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ 199 สพป กพ1 จัดอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2014-08-22 07 56 50 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 279 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA