Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

urgentขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

1

urgentโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ.ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ  ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

urgentเร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว.ศธ. /ทางเว็ปไซต์ http://210.246.188.154/dltv สงสัยโทร 022815851(สทร.สพฐ)

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

รองสมพงษ์เปิดอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2557  เวลาส 09.00 น. นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
44

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
37

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพและศึกษานิเทศก์ติดตามการสอนนักเรียนอ่านไม่ออกก่อนเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
51

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
58

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประจำกลุ่มโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
199

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผอ.สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.41 คนใหม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
332

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ ขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 70% โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว เร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว ศธ ทางเว็ปไซต์ http 210 246 188 154 dltv สงสัยโทร 022815851 สทร สพฐ ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ รองสมพงษ์เปิดอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม 2014-10-23 06 16 26 เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2557  เวลาส 09 00 นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 44 คณะข้าราชการสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2014-10-23 06 04 25 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07 00 นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 37 ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพและศึกษานิเทศก์ติดตามการสอนนักเรียนอ่านไม่ออกก่อนเปิดเทอม 2014-10-23 05 53 58 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 51 คณะข้าราชการ สพป กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 2014-10-22 04 31 28 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 07 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 58 สพป กำแพงเพชร เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประจำกลุ่มโรงเรียน 2014-10-20 07 24 10 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09 09 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ 199 ผอ สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผอ สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ สพม 41 คนใหม่ 2014-10-10 08 50 13 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 11 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 332 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA