Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ณ. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentการลงทะเบียนอบรมตามหนังสือ สพป.กพ.๑ ที่ ศธ ๐๔๐๒๓/๔๙๔๔
EMIS

 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จำนวน 22 โรงเรียน ส่งแบบประเมินฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (เพื่อนำส่ง สพฐ.ต่อไป)

โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังรายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ครบถ้วนและ  ไม่เป็นปัจจุบันทั้ง 4 รายการ มีทั้งหมด 72 โรงเรียน ขอให้ดำเนินการโดยด่วน  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังแนบ  

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่  

ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กพ1 ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ...
137

สพป.กพ1 สรุปผลนิเทศโรงเรียน 6 งาน เดือนตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
270

คณะข้าราชการ ลูกจ้างสพป.กพ1และครู นักเรียนรร.บ้านเกาะพิมูลเลี้ยงเพลพระวัดอรัญสถิตย์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ...
184

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและงบประมาณปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
232

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
134

สพป.กำแพงเพชร เขต 1คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ปี2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
166

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก สพป กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน การลงทะเบียนอบรมตามหนังสือ สพป กพ ที่ ศธ ๐๔๐๒๓ ๔๙๔๔ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จำนวน 22 โรงเรียน ส่งแบบประเมินฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อนำส่ง สพฐ ต่อไป โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังรายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบันทั้ง 4 รายการ มีทั้งหมด 72 โรงเรียน ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังแนบ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่ ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป กพ1 ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-20 02 36 56 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 137 สพป กพ1 สรุปผลนิเทศโรงเรียน 6 งาน เดือนตุลาคม 2557 2014-11-14 01 43 30 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13 30 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 270 คณะข้าราชการ ลูกจ้างสพป กพ1และครู นักเรียนรร บ้านเกาะพิมูลเลี้ยงเพลพระวัดอรัญสถิตย์ 2014-11-14 01 34 44 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น 184 สพป กำแพงเพชร เขต 1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและงบประมาณปี 2558 2014-11-12 07 05 11 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09 00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 232 คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 2014-11-12 06 55 39 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07 30 คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 134 สพป กำแพงเพชร เขต 1คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ปี2558 2014-11-11 08 51 19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13 30 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 166 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA