Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player

ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ  ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ชั้น ป.3 ปัจจุบัน สำรวจว่ามีเครื่องชำรุดเสียหาย หากพบความชำรุดเสียหายให้รีบนำส่งร้านแอดไวซ์ (ริมปิง) เพื่อซ่อมแซม ซึ่งการประกันจะหมดอีก 2 เดือน

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
82

อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
96

สพป.กพ1จัดสพป.กพ1 จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
166

ผู้อำนวยการสมวุฒิ  ศรีอำไพเปิดอบรมปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21โรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
85

สพป.กพ1ประชุมจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
187

สพป.กำแพงเพชร เขต 1จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ เป็นประธานเปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ...
298

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2556 2 ในปัจจุบัน ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP หจก กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2556 2 ในปัจจุบัน ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP หจก กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ชั้น 3 ปัจจุบัน สำรวจว่ามี เครื่องชำรุดเสียหาย หากพบความชำรุดเสียหายให้รีบนำส่งร้านแอดไวซ์ ริมปิง เพื่อซ่อมแซม ซึ่งการประกันจะหมดอีก 2 เดือน ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 2014-07-28 09 21 06 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 82 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ 2014-07-28 09 15 01 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 96 สพป กพ1จัดสพป กพ1 จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2557 2014-07-28 09 08 36 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 166 ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพเปิดอบรมปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21โรงเรียนเอกชน 2014-07-28 09 02 49 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 85 สพป กพ1ประชุมจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557 2014-07-25 05 49 54 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 30 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 187 สพป กำแพงเพชร เขต 1จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 2014-07-25 05 05 39 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 00 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ เป็นประธานเปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 298 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA