Go to Site http://www.kpt1.go.th/index.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1
Get Adobe Flash player



ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100






เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์



QR cord kpt1

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กโครงการอบรมครูปลายทาง ทางไกลผ่านดาวเทียมให้ส่งหลักฐานการเงิน ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ 180 บาท ที่การเงินเขต(เบิกได้เฉพาะครูในระบบ ข้อมูล 10 มิ.ย.57)

ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในตารางที่ส่งมาพร้อมนี้ให้ครบทุกตาราง และส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กพ.1 ด่วนที่สุด ทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 19  กันยายน  2557 เอกสารที่ ๑  

แจ้งคุณครูทีเข้ารับการพัฒนาครูบรรณารักษ์ขอความกรุณานำบันทึกอนุญาตไปราชการของโรงเรียนภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วย

แจ้งกำหนดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง ๒ โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.๑ ประกอบด้วย ร.ร.นิยมราษฎร์วิทยา,บ้านบึงกระดาน,คลองใหญ่วิทยา,บ้านแม่บัวและบ้านท่าเสลียง กำหนดนำเสนอผลงานในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๕-๑๔.๐๕ น. ทั้งนี้ให้รายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ รายละเอียดใน e-office

ขออภัยเนื่องจากมีเหตุจำเป็น  ขอเลื่อนประชุมโรงเรียนขนาดเล็กการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากวันที่  11  ก.ย.  57  เป็นวันที่  14  ก.ย.  57  เวลา  09.00 น.  ณ.ห้องประชุมศูนย์  SEP  และขอเปลี่ยนการรายงานการจัดซื้ัออุปกรณ์โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเว็ปไซด์ http://210.246.188.154/obec/login.php เป็น http://210.246.188.154/dltv

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ต.ค. 2557 เพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2557 ประสานงานได้ที่งานดุษฎีบัณฑิตสถานบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวม (12) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่

 บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่

 คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ผู้อำนวยการสมวุฒิ  ศรีอำไพ มอบพระพุทธรูปพร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
40

คณะข้าราชการ รองผอ.สพป/ผอ.รร. และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญสำนักงานและอวยพรวันเกิด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
54

สพป.กำแพงเพชร เขต 1จัดกิจกรรมมุทิตาจิตศน.กรรดา วัชรวิเชษฐ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
42

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ...
94

โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะ ปี 2557 ประเภทสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายถวิล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทอง พัฒนา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ ...
100

สพป.กำแพงเพชร เขต 1จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำปี2557
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ...
266

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน





เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook

jQuery function swf return function swf switchOffAutoHideShow swf registerObject swfobject -- -- ค้นหาข้อมูล หน้าหลัก หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร โทรศัพท์ภายใน ดาวน์โหลด ทำเนียบโทรศัพท์ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศฯ สนทนาออนไลน์กับรองฯ สมเกียรติ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ หักภาษี ที่จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ข้อมูลนักเรียน ปี 2556 ปี 2555 ผลสอบ LAS ผลสอบ LAS 2556 ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปฏิทิน 2557 รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์ ระบบเงินเดือน ลิงค์ด่วน เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน QR cord kpt1 แจ้ง เล่า เหตุการณ์ด่วน แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กโครงการอบรมครูปลายทาง ทางไกลผ่านดาวเทียมให้ส่งหลักฐานการเงิน ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ 180 บาท ที่การเงินเขต เบิกได้เฉพาะครูในระบบ ข้อมูล 10 มิ 57 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในตารางที่ส่งมาพร้อมนี้ให้ครบทุกตาราง และส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป กพ 1 ด่วนที่สุด ทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 เอกสารที่ แจ้งคุณครูทีเข้ารับการพัฒนาครูบรรณารักษ์ขอความกรุณานำบันทึกอนุญาตไปราชการของโรงเรียนภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วย แจ้งกำหนดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง โดยโรงเรียนในสังกัด สพป กพ ประกอบด้วย นิยมราษฎร์วิทยา บ้านบึงกระดาน คลองใหญ่วิทยา บ้านแม่บัวและบ้านท่าเสลียง กำหนดนำเสนอผลงานในวันที่ ๒๑ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓ ๕๕-๑๔ ๐๕ ทั้งนี้ให้รายงานตัวเวลา ๑๑ ๐๐-๑๒ ๐๐ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ รายละเอียดใน e-office ขออภัยเนื่องจากมีเหตุจำเป็น ขอเลื่อนประชุมโรงเรียนขนาดเล็กการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากวันที่ 11 57 เป็นวันที่ 14 57 เวลา 09 00 ห้องประชุมศูนย์ SEP และขอเปลี่ยนการรายงานการจัดซื้ัออุปกรณ์โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเว็ปไซด์ http 210 246 188 154 obec login php เป็น http 210 246 188 154 dltv มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 - 1 2557 เพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2 2557 ประสานงานได้ที่งานดุษฎีบัณฑิตสถานบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวม 12 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่ บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่ คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่ ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด ข่าวเด่นประจำวัน ที่ ศธ 04023 5500 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ศธ 04023 5486 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประกาศ ครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบาล ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสมวุฒิ ศรีอำไพ มอบพระพุทธรูปพร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2014-09-30 09 51 52 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 40 คณะข้าราชการ รองผอ สพป ผอ รร และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญสำนักงานและอวยพรวันเกิด 2014-09-30 09 17 09 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 54 สพป กำแพงเพชร เขต 1จัดกิจกรรมมุทิตาจิตศน กรรดา วัชรวิเชษฐ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2014-09-30 09 03 18 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 42 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2014-09-29 08 31 48 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 94 โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะ ปี 2557 ประเภทสถานศึกษา 2014-09-29 08 22 08 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายถวิล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทอง พัฒนา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบ 100 สพป กำแพงเพชร เขต 1จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำปี2557 2014-09-26 15 36 34 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 266 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ประกาศผลการคัดสรรผลงาน quot หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม quot ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 57 การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐาน ครั้งที่ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล quot หนึ่งแสนครูดี quot ประจำปี ๒๕๕๖ ข่าวทั้งหมด     ข่าวการศึกษา function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ผู้อำนวยการ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เอกลักษณ์ไทย มิวสิควีดีโอ เพลงเอกลักษณ์ไทย ------------------------- เพื่อดาวน์โหลดเพลง ระบบงาน เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Facebook KA Facebook Fanbox 1 1 JavaScript must be enabled in order to use KA Facebook Fanbox Refresh Page สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 328 หมู่ 7 กำแพงเพชร-สุโขทัย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 E-mail webkpt1@hotmail com โทรศัพท์ 0 5570 5123-8 โทรสาร 0 5570-5122 created by JOOMLA