Go to Site http://www.ges1002.ssru.ac.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
รายวิชาGES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

Skip VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 1 

คลิก

แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 1

***อ้างถึงประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องงดการเรียนการสอนในวันที่ 9 ธ.ค.56 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเลื่อนการสอบวัดความรู้ในวันที่ 9 ธ.ค.56 ออกไปเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยสอบตามเวลาและสถานที่ ที่นักศึกษาจองไว้(ประกาศวันที่ 8 ธ.ค.56)1

คลิก

เห็นด้วยขยายเวลาทำแบบฝึกหัดถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556เห็นด้วย(ให้นักศึกษาส่งโครงงานที่สำนัก GE  อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3412 นะคะ)

1

1

1
1

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Ges1102
แจ้งคะแนนจิตพิสัย
โดย Admin Ges1102 - พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013, 01:29PM
 
แจ้งนศ. เรื่องคะแนนจิตพิสัย

     ขณะนี้ได้ up คะแนนจิตพิสัยที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยนศ.สามารถดูคะแนนจิตพิสัยของตนเองได้ในระบบตรวจสอบผลการเรียนค่ะ   
การปรับคะแนนจิตพิสัยครั้งนี้วัดจาก
     1. การเข้าเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0.5 = 4 คะแนน
     2. การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 ครั้งๆ ละ 0.5 = 3 คะแนน
     3. การส่งโครงงาน 2 ระยะๆ ละ 1.5 = 3 คะแนน

 กรณีที่เพื่อนของนศ.บางคนได้คะแนนจิตพิสัยมากกว่า นั่นหมายถึงอาจารย์ได้พิจารณาที่จะช่วยนศ.คนนั้นไม่ให้ติด F  ซึ่งได้พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนและคะแนนทั้งหมดของนศ. แล้ว จึงแจ้งให้นศ.ทราบโดยทั่วกันค่ะ

รูปภาพของAdmin Ges1102
แจ้งคะแนนจิตพิสัย
โดย Admin Ges1102 - พุธ, 18 ธันวาคม 2013, 04:05PM
 
ประกาศแจ้งเรื่องคะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ดังนี้
     1. การเข้าเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0.5 = 4 คะแนน
     2. การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 ครั้งๆ ละ 0.5 = 3 คะแนน
     3. การส่งโครงงาน 2 ระยะๆ ละ 1.5 = 3 คะแนน


 และต้องขออภัยที่วันนี้ up คะแนนจิตพิสัยให้ไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนขอคะแนนไปพิจารณาอยู่ค่ะ พรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ และถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะรีบ up คะแนนให้ทันทีค่ะ ให้นศ.คอยดูประกาศหน้า facebook รายวิชาและ web รายวิชาอีกครั้งนะคะ
รูปภาพของAdmin Ges1102
แจ้งคะแนนจิตพิสัย
โดย Admin Ges1102 - อังคาร, 17 ธันวาคม 2013, 04:46PM
 
      แจ้งนศ. ขณะนี้ได้ up คะแนนจิตพิสัยแล้วนะคะ ซึ่งคะแนนจิตพิสัยมีเกณฑ์การให้ดังนี้

- การเข้าชั้นเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0.5 คะแนน  = 4 คะแนน
- การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 กิจกรรม   = 4 คะแนน
- การส่งโครงงานระยะที่ 1 และ 2 =  2 คะแนน
รวมคะแนนจิตพิสัยทั้งหมด  10 คะแนน

Skip เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
Skip รายวิชาทั้งหมดSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          วันนี้ ศุกร์, 1 สิงหาคม 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip กิจกรรมของนักศึกษาSkip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ไปยังเนื้อหาหลัก คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ เข้าสู่ระบบ ภาษาที่ใช้ในเว็บ English en Thai th CDATA document getElementById style display Home Course Members News Sample Template Plan Template Skip เมนูหลัก เมนูหลัก CDATA elementCookieHide Skip VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา CDATA elementCookieHide Skip สมาชิกออนไลน์ สมาชิกออนไลน์ ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา ไม่มี CDATA elementCookieHide แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่   แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ ***อ้างถึงประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องงดการเรียนการสอนใน วันที่ 9 56   สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเลื่อนการสอบวัดความรู้ในวันที่ 9 56 ออกไปเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2556  โดยสอบตามเวลาและสถานที่ ที่นักศึกษาจองไว้ ประกาศวันที่ 8 56 ขยายเวลาทำแบบฝึกหัดถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556 VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา คลิกดู  VDO แนะนำวิธีการใช้งานในระบบ E-Learning คลิกดู  VDO แนะนำวิธี การตรวจสอบและติดตามผลการเรียน คลิกดู  VDO แนะนำ การสร้างปกรายงาน คลิกดู  VDO แนะนำการจองสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาส่งโครงงานที่สำนัก GE  อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3412 นะคะ ข่าวและประกาศ แจ้งคะแนนจิตพิสัย โดย Admin Ges1102 - พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2013 01 29PM แจ้งนศ เรื่องคะแนนจิตพิสัย       ขณะนี้ได้ up คะแนนจิตพิสัยที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยนศ สามารถดูคะแนนจิตพิสัยของตนเองได้ในระบบตรวจสอบผลการเรียนค่ะ     การปรับคะแนนจิตพิสัยครั้งนี้วัดจาก      1 การเข้าเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0 5 4 คะแนน      2 การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 ครั้งๆ ละ 0 5 3 คะแนน      3 การส่งโครงงาน 2 ระยะๆ ละ 1 5 3 คะแนน กรณีที่เพื่อนของนศ บางคนได้คะแนนจิตพิสัยมากกว่า นั่นหมายถึงอาจารย์ได้พิจารณาที่จะช่วยนศ คนนั้นไม่ให้ติด F  ซึ่งได้พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนและคะแนนทั้งหมดของนศ แล้ว จึงแจ้งให้นศ ทราบโดยทั่วกันค่ะ แจ้งคะแนนจิตพิสัย โดย Admin Ges1102 - พุธ 18 ธันวาคม 2013 04 05PM ประกาศแจ้งเรื่องคะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ดังนี้      1 การเข้าเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0 5 4 คะแนน      2 การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 ครั้งๆ ละ 0 5 3 คะแนน      3 การส่งโครงงาน 2 ระยะๆ ละ 1 5 3 คะแนน และต้องขออภัยที่วันนี้ up คะแนนจิตพิสัยให้ไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนขอคะแนนไ ปพิจารณาอยู่ค่ะ พรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ และถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะรีบ  up คะแนนให้ทันทีค่ะ ให้นศ คอยดูประกาศหน้า facebook รายวิชาและ web รายวิชาอีกครั้งนะคะ แจ้งคะแนนจิตพิสัย โดย Admin Ges1102 - อังคาร 17 ธันวาคม 2013 04 46PM       แจ้งนศ ขณะนี้ได้ up คะแนนจิตพิสัยแล้วนะคะ ซึ่งคะแนนจิตพิสัยมีเกณฑ์การให้ดังนี้ - การเข้าชั้นเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0 5 คะแนน   4 คะแนน - การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 กิจกรรม   4 คะแนน - การส่งโครงงานระยะที่ 1 และ 2  2 คะแนน รวมคะแนนจิตพิสัยทั้งหมด  10 คะแนน หัวข้อเก่า Skip เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสผ่านหาย CDATA elementCookieHide หน้าแรก CDATA elementCookieHide Skip รายวิชาทั้งหมด รายวิชาทั้งหมด รายวิชาGES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต รายวิชาทั้งหมด CDATA elementCookieHide Skip ปฏิทิน ปฏิทิน #x25C4 เดือนก่อนหน้า สิงหาคม 2014 เดือนถัดไป #x25BA อา พฤ วันนี้ ศุกร์ 1 สิงหาคม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CDATA elementCookieHide Skip กิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 2556 ปฏิทินวิชาการสำนักฯ ภาคเรียนที่ 1 2556 คู่มือการเรียน ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน ตารางกิจกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน CDATA elementCookieHide Skip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ facebook มหาวิทยาลัยฯ facebook รายวิชา CDATA elementCookieHide var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ เข้าสู่ระบบ -- --