Go to Site http://www.edupol.org/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
:::  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :::

เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

- นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- แผนผัง คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลง ๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา
[ ]
 

นโยบายการบริหารราชการ
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> [ ]   (๓๐/๑๐/๕๗)

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของ คสช.

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> [ ]   (๓๐/๑๐/๕๗)  

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
ของกองบัญชาการศึกษา

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> [ ]   (๒๗/๑๐/๕๗)

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
[ ]   (๒๕/๑๐/๕๗)  

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ระดับรอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๒๒/๑๐/๕๗)

หลักสูตร บรอ. รุ่นที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

- ร่างหลักสูตร >>> [ ]  
- คุณสมบัติและใบสมัคร >>> [ ]   (๑๖/๑๐/๕๗)  

 

สารของ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๑๔/๑๐/๕๗)

แก้ไข หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๑๐/๑๐/๕๗)  

พิธีรับ - มอบหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
ผู้บัญชาการศึกษา ผู้เข้ารับหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
ณ ลานพิธี ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๐๖/๑๐/๕๗)

คำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ ] 
หรือดาวน์โหลดข้อมูล >>>http://www.cabinet.thaigov.go.th

(๓/๑๐/๕๗)

นโยบายการบริหารราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๓๐/๐๙/๕๗) [ ] 

ประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๙/๐๙/๕๗)
 

ประชาสัมพันธ์
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๖/๐๙/๕๗) [ ] 

วันอังคารที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๕
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

(๒๑/๑๐/๕๗)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีมอบโล่
เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
หน่วยงานจำนวน ๓ หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ
ประกอบด้วย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ภ.๖,
พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช.สง.นรป.
และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท.รอง ผบช.ศ.
ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.

(๑๕/๑๐/๕๗)   
วันจันทร์ที่ ๑๓ ต.ค.๕๗ พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต
รรท.ผบช.ศ. ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๔ ณ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ"
(๑๔/๑๐/๕๗)   
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต
รรท.ผบช.ศ. ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย

(๑๓/๑๐/๕๗)   
 
วันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท.รอง ผบ.ตร.(บร ๒) และ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๒๒)
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช.ศ."
(๐๘/๑๐/๕๗)   
วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น.
พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผบช.ศ. พร้อมด้วย
รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ณ รพ.ศิริราช

(๐๗/๑๐/๕๗)   
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผบช.ศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช.ศ. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา
(๐๔/๑๐/๕๗) 
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.
และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีสวนสนามนักเรียนนายสิบตำรวจ
เพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษาและ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บก.ฝรก.

(๐๔/๑๐/๕๗) 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔
ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานด้านหน้า
กองบัญชาการศึกษา

(๒๕/๐๙/๕๗) 
   
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen

 

background onLoad topmargin style เลือกภาษา function googleTranslateElementInit new google translate TranslateElement sitemap พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www edupol org วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ตราสัญลักษณ์ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร ประวัติ และธรรมเนียบ อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ยุทธศาสตร์และแผน คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือ หลักเกณฑ์ เอกสารและแบบฟอร์ม หลักสูตรการฝึกอบรม E - learning ระบบฐานข้อมูล การรับสมัครสอบคัดเลือก แบบสำรวจความพึงพอใจ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ASEAN ระเบียบ - คำสั่ง ประกวดราคา การติดต่อ -- -- - นโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา - เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - แผนผัง คำสั่ง บช ที่ ๓๑๒ ๒๕๕๗ ลง ๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา นโยบายการบริหารราชการ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๓๐ ๑๐ ๕๗ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๓๐ ๑๐ ๕๗ ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของกองบัญชาการศึกษา ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๒๗ ๑๐ ๕๗ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง นบส ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม นบส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕ ๑๐ ๕๗ ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับรอง สว ถึง ผกก วาระประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๒๒ ๑๐ ๕๗ หลักสูตร บรอ รุ่นที่ ประจำปี ๒๕๕๘ - ร่างหลักสูตร gt gt gt - คุณสมบัติและใบสมัคร gt gt gt ๑๖ ๑๐ ๕๗ สารของ ผบ ตร เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๑๔ ๑๐ ๕๗ แก้ไข หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๑๐ ๑๐ ๕๗ พิธีรับ - มอบหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา ผู้บัญชาการศึกษา ผู้เข้ารับหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา ลานพิธีณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt ๐๖ ๑๐ ๕๗ คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดข้อมูล gt gt gt http www cabinet thaigov go th ๑๐ ๕๗ นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๓๐ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๙ ๐๙ ๕๗ ประชาสัมพันธ์ แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒๖ ๐๙ ๕๗ -- หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชันประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๐๐๐ อัตรา ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี - จำนวน ๐๐๐ อัตรา ในวันพุธที่ ๕๖ เวลา ๐๙ ๓๐ ๐๓ ๐๕ ๕๖ - ตชด - รร นรต - สกพ - บช บก อก กส ฝรก - บช - สงป - ศฝร ๑-๘ ศฝร ศชต ร่าง แผนการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ อัตรา จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม ระเบียบวาระการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๕ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๕ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร วันอังคารที่ ๒๑ ๕๗ เวลา ๐๘ ๓๐ พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๕ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร ๒๑ ๑๐ ๕๗ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบประกอบด้วย พล รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช พล ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช สง นรป และ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท รอง ผบช ห้องศรียานนท์ อาคาร ตร หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบประกอบด้วย พล รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช พล ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช สง นรป และ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท รอง ผบช ห้องศรียานนท์ อาคาร ตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ๕๗ เวลา ๐๙ ๓๐ พล สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ ตร เป็นประธานพิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงานจำนวน หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย พล รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช พล ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช สง นรป และ พล ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท รอง ผบช ห้องศรียานนท์ อาคาร ตร ๑๕ ๑๐ ๕๗ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๓ ๕๗ พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธี วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ๑๔ ๑๐ ๕๗ รรท ผบช ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน นาย รรท ผบช ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน นาย วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน นาย ๑๓ ๑๐ ๕๗ พล วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท รอง ผบ ตร บร และ พล ภาณุ เกิดลาภผล รรท ผู้ช่วย ผบ ตร บร ๒๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช พล วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท รอง ผบ ตร บร และ พล ภาณุ เกิดลาภผล รรท ผู้ช่วย ผบ ตร บร ๒๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช วันพุธที่ ๕๗ เวลา ๑๐ ๐๐ พล วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท รอง ผบ ตร บร และ พล ภาณุ เกิดลาภผล รรท ผู้ช่วย ผบ ตร บร ๒๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช ๐๘ ๑๐ ๕๗ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รพ ศิริราช a id class href edu_P act php allimg 50 fd activities A183 txt วันอังคารที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙ ๐๐น พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช ผบก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รพ ศิริราช วันอังคารที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙ ๐๐น พล พรหมธร ภาคอัต รรท ผบช พร้อมด้วย รอง ผบช ผบก และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รพ ศิริราช ๐๗ ๑๐ ๕๗ ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา วันพุธที่ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผบช และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา ๐๔ ๑๐ ๕๗ ร่วมพิธีสวนสนามนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ บก ฝรก ร่วมพิธีสวนสนามนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ บก ฝรก วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผบช รอง ผบช และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีสวนสนามนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษาและ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ บก ฝรก ๐๔ ๑๐ ๕๗ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖ ๐๐ ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ บริเวณลานด้านหน้า กองบัญชาการศึกษา ๒๕ ๐๙ ๕๗ ลิงค์ที่น่าสนใจ GES Survey Online สนามยิงปืน บช ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สมุดโทรศัพท์ ตร Online การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลิงค์ที่น่าสนใจ กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Government Procurement eCitizen