Go to Site http://www.duangprakasit.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
วารสารดวงประกาศิต - วารสารทางพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์ ภูมิลักษณ์ศาสตร์ (ฮวงจุ้ย) นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

        หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย
       สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
       ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ นิตยสารดวงประกาศิต

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                   J.P. Morgan

       คนรวยหุ้นฉบับนี้เป็นเล่มสุดท้ายประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีคอลัมน์ที่ครบครันมองภาพการลงทุนโดยรวมและเจาะลึกถึงหุ้นแต่ละตัว ใช้วิชาความรู้ทั่วไปในท้องตลาดผสมผสานกับศาสตร์พิเศษ คือวิชาโหราศาสตร์ที่วิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แม่นยำ
       ตลาดหุ้นโดยรวม (Set) ในไตรมาสนี้คงปรับฐานก่อนในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมวิ่งโดดแรงๆ ในเดือนต่อๆ ไป ท่านผู้มีอุปการะพึงระมัดระวังตัวถ้าช่วงต้นเดือนตุลาคมหุ้นโดดแรงๆ ก็จะปรับฐานได้แรงๆ เช่นกัน
       มีผู้แอบอ้างนำชื่อ “คนรวยหุ้น” ไปทำหลักสูตรอบรมตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครเพื่อจับเหยื่อนักลงทุนที่หลงเชื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพงๆ เป็นหลักแสนบาทขอเรียนให้ทราบว่า นิตยสารคนรวยหุ้น มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใด ได้เคยเตือนไว้ในนิตยสารฉบับก่อนๆ ยังไม่ได้ผลจึงต้องทำเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ากลุ่ม “เครือข่ายแฉกลโกงนักลงทุน”

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ตุลาคม 2557

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ตุลาคม 2557

        ประเทศไทยมองผิวเผิน ดูเหมือนร้ายคล้ายกับปี พ.ศ. 2540 เกิดปัญหาวิกฤติต้มยำกุ้ง แต่ครั้งนี้จะกลับเป็นตรงกันข้าม เสมือนประเทศเริ่มฟื้นฟูความรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557  โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ

ภาวะอันตรายของมาตรการด้านสภาพคล่อง

ภาวะอันตรายของมาตรการด้านสภาพคล่องภาวะอันตราย
ของมาตรการ
ด้านสภาพคล่อง

       การแรลลี่ของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึงการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาทองคำ ทำให้เกิดคำถามว่า เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวขึ้นแล้วอย่างมั่นคงใช่ไหม และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้นน่าจะอยู่ไม่ไกล แต่แล้วหากพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจจำนวนมาก จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แม้จะไม่วิกฤติอย่างที่หวาดกลัวกัน ก็ใช่ว่าจะสามารถมีความมั่นใจได้แต่อย่างใด นอกจากนี้ สถานะของยุโรปที่เริ่มคลอนแคลนก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ยุโรปอาจพ้นไปจากปากเหวของวิกฤติหนี้ได้แล้วจริงๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า การฟื้นคืนทางเศรษฐกิจจะมีความมั่นคง ขณะเดียวกัน จีนซึ่งเป็นความหวังอีกระลอกในการค้ำยันเศรษฐกิจโลกก็ใช่ว่าจะไม่ลุ่มๆ ดอนๆ และนั่นยังไม่รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ปะทุขึ้นทั่วโลกอีกต่อหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งหมดมองดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลกกำลังจะเผชิญความท้าทายใหม่ๆ และไม่ใช่สถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้มากนัก แต่ภาพที่ออกมากลับเป็นตรงกันข้ามกัน เมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกต่างพาเหรดกันแรลลี่อย่างสนุกสนาน
       เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
       หากเทียบเคียงกับสถานการณ์ของตลาดในยุคสมัยใหม่หรือพูดให้แคบเข้าก็คือหลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2008 มาตรการด้านสภาพคล่องหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันความเคลื่อนไหวของตลาด และ ยิ่งกว่านั้นได้เป็นสิ่งที่ผลักดันความเชื่อมั่นของตลาดและเศรษฐกิจ จริงว่าสถานการณ์ ที่เคยวิกฤตินั้นได้กลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้น หากนับว่า ตลาดหุ้นคือตัวแปรของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นแล้วไซร้ ภาพที่ออกมาก็คือ เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นคืนขึ้นแล้วอย่างมั่นคง
        แต่ด้วยสภาพคล่องที่ล้นจนเกินล้นนั่นเองที่ทำให้สถานการณ์นี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด หากเทียบเคียงกับปี 2008 จะเห็นได้ว่า สภาพคล่องที่ถูกนำเข้ามาในระบบผ่านคิวอีทุกเวอร์ชั่นของสหรัฐฯ นั้น เป็นสภาพคล่องที่มากมายมหาศาลและทิศทางก็ค่อนข้างชัดเจน เพราะเมื่อผู้เล่นในตลาด (ที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพคล่องที่เพิ่มเข้ามา) ไม่เชื่อมั่นในการฟื้นคืนทางเศรษฐกิจ แต่มีช่องทางของการเก็งกำไร การลงทุนหรือเก็งกำไรในสินทรัพย์เพื่อรีเทิร์นสูงจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะต่างคนก็ต่างคิดว่า นี่คือโอกาสที่วางอยู่บนเส้นด้าย นั่นคือ ไม่มีตัวแปรสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากสภาพคล่อง  และมันก็คือสิ่งที่น่าสนใจถ้าเทียบกับการสูญเสียโอกาสในการรอคอยให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมา
        ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่การขายอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดแย้มว่า พวกเขาจะใช้มาตรการทางการเงินที่ขึงตึงมากขึ้น หรือ แม้แต่การจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ เพราะนั่นหมายความว่า สภาพคล่องที่ถูกประเคนจากธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็จะน้อยลง การเก็งกำไรจะทำได้ยากขึ้น การขายสินทรัพย์เสี่ยงบนความไม่มั่นใจในการฟื้นคืนของเศรษฐกิจจึงเป็นทางออก อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางทุกแห่งในโลก หรืออย่างน้อย 3 แห่ง (เฟด อีซีบี และ บีโอเจ) ที่จัดเต็มมาตรการด้านสภาพคล่องต่างตระหนักดีว่า ทางเลือกมีไม่มากนัก และใช่ว่าผลของมาตรการเหล่านี้จะตรงตามที่พวกเขาต้องการไปเสียทั้งหมด ย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ เฟดมีความเชื่อว่าพวกเขาใช้มาตรการทางการเงินเพื่อค้ำยันไม่ให้เศรษฐกิจทั้งระบบพังทลายลงเท่านั้น และรู้ดีว่าผลของมาตรการก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาของสินทรัพย์หลายประเภท และขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้มีผลในเชิงการแก้ไขปัญหาเศรษฐฐกิจแต่อย่างใด แต่เฟดเชื่อว่า ในที่สุด สภาพคล่องที่ค้ำยันระบบเศรษฐกิจเอาไว้จะค่อยๆ ถูกถอนออก ท่ามกลางทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน และจบลงท้ายแฮ้ปปี้เอนด์ดิ้งอย่างสวยงาม
        ปัญหาก็คือ กรอบเวลาในการใช้มาตรการผ่อนคลายของเฟดนั้นมีอยู่ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเจเน็ท เยลเลน ที่ไม่พยายามที่จะแสดงสัญญาณของการผ่อนคลายต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจออกมามากนัก ขณะที่ในบางช่วงเวลา จะเห็นว่า สุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจนทำให้เชื่อได้ว่า การฟื้นคืนอย่างเต็มที่จะเกิดขึ้น และการเอาออกของมาตรการผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกัน
       ไม่ง่ายขนาดนั้น
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในที่สุดแล้ว แม้เฟดจะเดินหน้าแย้มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ กลับแสดงให้เห็นถึง .... 

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส ธันวาคม 2557 คอลัมน์ "World Economic & Financial Update" โดย อาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ (Fund Manager และ Trader ที่สิงคโปร์)
สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน ตุลาคม 2557

สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน กันยายน 2557

       สถานการณ์ของโลกโดยรวม : ผู้นำของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ทางซีกโลกตะวันตก อยู่ในช่วงจิต “บกพร่อง” กล่าวคือ มีนโยบายค่อนข้างเพี้ยน โดยเกิดจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้นำและเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ ไม่ต่างกับการหลงตัวเอง และมีโอกาสลุกลามเข้าไปชี้นำในสหประชาชาติ รูปการเช่นนี้อยู่ในภาวะอันตราย เพราะจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ จะเป็นชนวนให้ศาลโลกต้องรับคดีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
        ด้านการเมืองการปกครอง : โลกยังคงอยู่ในยุค “โหราสหัสวรรษที่หก” นับจากนี้ไปไม่น้อยกว่า 500 ปี
ด้านสังคม : เมื่อกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมีสภาพความคิดความอ่านดังกล่าวข้างต้น ย่อมทำให้ช่องว่างทางสังคม มีระยะห่างมากขึ้น ไม่มีใครยอมรับกฎระเบียบวินัยที่ปฏิบัติยาก จะพบแต่คนคิดนอกกรอบเพื่อหนีปัญหาอยุติธรรม เป็นช่วงเดือนที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงผิดปกติ ด้วยสาเหตุจากการส่งออกและนำเข้าชะลอตัวไปทั้ง
        ด้านอุบัติภัย : แผ่นดินไหวและอุทกภัยยังเกิดต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่าน มาทำลายชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินแบบอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) มีผลต่อที่อยู่อาศัยในแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาที่อยู่ในร่องมรสุมพาดผ่าน และแนววงแหวนไฟเดิมๆ ...นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดความวุ่นวายจากมหาชนที่ไม่พอใจในผู้นำของตนเอง ...ภัยอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ เชื้อไวรัสที่แพร่และกลายพันธุ์มาจากปศุสัตว์ รวมทั้งโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์จตุบาท ทั้งทวีปยุโรป อเมริกาบางส่วน และทวีปเอเชีย

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557
ในเดือนตุลาคม

สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 เดือนตุลาคม

        1. มีความพยายามทางการแพทย์ที่จะช่วยมนุษย์ โดยการใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์เปลี่ยนอวัยวะส่วนหัว เป็นผลสำเร็จระดับหนึ่ง
      2. นักคิดนักประดิษฐ์เพี้ยนจะสร้างนวัตกรรมด้านยานพาหนะที่ใช้ในทางน้ำ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อมนุษยชาติในอนาคต
      3. นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ที่ป้องกันโรคร้ายแรงได้สำเร็จ เช่น โรคมะเร็งตับ เป็นต้น


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

คัมภีร์ชีวิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์รายสัปดาห์ ซิค่ะ

พยากรณ์รายวัน 2557

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2557 ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2557-58 เชิญคลิกซิค่ะ

Occasionbook2557-Thumb

 

Occasionbook2557-A5-Thumb

Scriptures-Duangprakasit-book2557-thumb

Occasionbook2557-nanasarn-Thumb

หนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กรกฏาคม-ธันวาคม 2557 เชิญคลิกซิค่ะ

โฆษณากับดวงประกาศิต

AD-MTS-GOLD-thumb

AD-Kasikorn-Bank-thumb

AD-KIMHENG-thumb

AD-Foundation-Blind-thumb

AD-RAK-ASSET-thumb

เชิญคลิก บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการ ซิค่ะ

AD-BullGuard-thumb

เชิญคลิก ลีม่า โคโค่ รีสอร์ท หาดส่วนตัวบนอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock facebook

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1253
mod_vvisit_counterYesterday3224
mod_vvisit_counterThis week15388
mod_vvisit_counterLast week13754
mod_vvisit_counterThis month51541
mod_vvisit_counterLast month59434
mod_vvisit_counterAll days5366169

We have: 21 guests, 10 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: ต.ค. 25, 2014
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!

id class 519lokju ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ทีมงานดวงประกาศิต บรรณาธิการ หน้าหลัก ห้องสมุดวารสาร ดวงประกาศิต ปี 2555 ดวงประกาศิต ปี 2554 ดวงประกาศิต ปี 2553 ดวงประกาศิต ปี 2552 ดวงประกาศิต ปี 2551 ดวงประกาศิต ปี 2550 ทำนายดวงชะตา กระดานสนทนา อัตราค่าโฆษณา บทความเด่น หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557 M illionaires don’t use Astrologers B illionaires do J P Morgan คนรวยหุ้นฉบับนี้เป็นเล่มสุดท้ายประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีคอลัมน์ที่ครบครันมองภาพการลงทุนโดยรวมและเจาะลึกถึงหุ้นแต่ละตัว ใช้วิชาความรู้ทั่วไปในท้องตลาดผสมผสานกับศาสตร์พิเศษ คือวิชาโหราศาสตร์ที่วิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แม่นยำ ตลาดหุ้นโดยรวม Set ในไตรมาสนี้คงปรับฐานก่อนในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมวิ่งโดดแรงๆ ในเดือนต่อๆ ไป ท่านผู้มีอุปการะพึงระมัดระวังตัวถ้าช่วงต้นเดือนตุลาคมหุ้นโดดแรงๆ ก็จะปรับฐานได้แรงๆ เช่นกัน มีผู้แอบอ้างนำชื่อ “คนรวยหุ้น” ไปทำหลักสูตรอบรมตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครเพื่อจับเหยื่อนักลงทุนที่หลงเชื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพงๆ เป็นหลักแสนบาทขอเรียนให้ทราบว่า นิตยสารคนรวยหุ้น มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใด ได้เคยเตือนไว้ในนิตยสารฉบับก่อนๆ ยังไม่ได้ผลจึงต้องทำเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ากลุ่ม “เครือข่ายแฉกลโกงนักลงทุน” สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ตุลาคม 2557 ประเทศไทย มองผิวเผิน ดูเหมือนร้ายคล้ายกับปี 2540 เกิดปัญหาวิกฤติต้มยำกุ้ง แต่ครั้งนี้จะกลับเป็นตรงกันข้าม เสมือนประเทศเริ่มฟื้นฟูความรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ ภาวะอันตรายของมาตรการด้านสภาพคล่อง ภาวะอันตราย ของมาตรการ ด้านสภาพคล่อง การแรลลี่ของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึงการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาทองคำ ทำให้เกิดคำถามว่า เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวขึ้นแล้วอย่างมั่นคงใช่ไหม และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้นน่าจะอยู่ไม่ไกล แต่แล้วหากพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจจำนวนมาก จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แม้จะไม่วิกฤติอย่างที่หวาดกลัวกัน ก็ใช่ว่าจะสามารถมีความมั่นใจได้แต่อย่างใด นอกจากนี้ สถานะของยุโรปที่เริ่มคลอนแคลนก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ยุโรปอาจพ้นไปจากปากเหวของวิกฤติหนี้ได้แล้วจริงๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า การฟื้นคืนทางเศรษฐกิจจะมีความมั่นคง ขณะเดียวกัน จีนซึ่งเป็นความหวังอีกระลอกในการค้ำยันเศรษฐกิจโลกก็ใช่ว่าจะไม่ลุ่มๆ ดอนๆ และนั่นยังไม่รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ปะทุขึ้นทั่วโลกอีกต่อหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งหมดมองดูเหมือนว่าเศรษ ฐกิจของประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลกกำลังจะเผชิญความท้าทายใหม่ๆ และไม่ใช่สถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้มากนัก แต่ภาพที่ออกมากลับเป็นตรงกันข้ามกัน เมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกต่างพาเหรดกันแรลลี่อย่างสนุกสนาน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หากเทียบเคียงกับสถานการณ์ ของตลาดในยุคสมัยใหม่หรือพูดให้แคบเข้าก็คือหลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2008 มาตรการด้านสภาพคล่องหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันความเคลื่อนไหวของตลาด และ ยิ่งกว่านั้นได้เป็นสิ่งที่ผลักดันความเชื่อมั่นของตลาดและเศรษฐกิจ จริงว่าสถานการณ์ ที่เคยวิกฤตินั้นได้กลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้น หากนับว่า ตลาดหุ้นคือตัวแปรของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นแล้วไซร้ ภาพที่ออกมาก็คือ เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นคืนขึ้นแล้วอย่างมั่นคง แต่ด้วยสภาพคล่องที่ล้นจนเกินล้นนั่นเองที่ทำให้สถานการณ์นี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด หากเทียบเคียงกับปี 2008 จะเห็นได้ว่า สภาพคล่องที่ถูกนำเข้ามาในระบบผ่านคิวอีทุกเวอร์ชั่นของสหรัฐฯ นั้น เป็นสภาพคล่องที่มากมายมหาศาลและทิศทางก็ค่อนข้างชัดเจน เพราะเมื่อผู้เล่นในตลาด ที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพคล่องที่เพิ่มเข้ามา ไม่เชื่อมั่นในการฟื้นคืนทางเศรษฐกิจ แต่มีช่องทางของการเก็งกำไร การลงทุนหรือเก็งกำไรในสินทรัพย์เพื่อรีเทิร์นสูงจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะต่างคนก็ต่างคิดว่า นี่คือโอกาสที่วางอยู่บนเส้นด้าย นั่นคือ ไม่มีตัวแปรสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากสภาพคล่อง และมันก็คือสิ่งที่น่าสนใจถ้าเทียบกับการสูญเสียโอกาสในการรอคอยให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมา ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่การขายอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดแย้มว่า พวกเขาจะใช้มาตรการทางการเงินที่ขึงตึงมากขึ้น หรือ แม้แต่การจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ เพราะนั่นหมายความว่า สภาพคล่องที่ถูกประเคนจากธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็จะน้อยลง การเก็งกำไรจะทำได้ยากขึ้น การขายสินทรัพย์เสี่ยงบนความไม่มั่นใจในการฟื้นคืนของเศรษฐกิจจึงเป็นทางออก อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางทุกแห่งในโลก หรืออย่างน้อย 3 แห่ง เฟด อีซีบี และ บีโอเจ ที่จัดเต็มมาตรการด้านสภาพคล่องต่างตระหนักดีว่า ทางเลือกมีไม่มากนัก และใช่ว่าผลของมาตรการเหล่านี้จะตรงตามที่พวกเขาต้องการไปเสียทั้งหมด ย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ เฟดมีความเชื่อว่าพวกเขาใช้มาตรการทางการเงินเพื่อค้ำยันไม่ให้เศรษฐกิจทั้งระบบพังทลายลงเท่านั้น และรู้ดีว่าผลของมาตรการก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาของสินทรัพย์หลายประเภท และขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้มีผลในเชิงการแก้ไขปัญหาเศรษฐฐกิจแต่อย่างใด แต่เฟดเชื่อว่า ในที่สุด สภาพคล่องที่ค้ำยันระบบเศรษฐกิจเอาไว้จะค่อยๆ ถูกถอนออก ท่ามกลางทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน และจบลงท้ายแฮ้ปปี้เอนด์ดิ้งอย่างสวยงาม ปัญหาก็คือ กรอบเวลาในการใช้มาตรการผ่อนคลายของเฟดนั้นมีอยู่ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเจเน็ท เยลเลน ที่ไม่พยายามที่จะแสดงสัญญาณของการผ่อนคลายต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจออกมามากนัก ขณะที่ในบางช่วงเวลา จะเห็นว่า สุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจนทำให้เชื่อได้ว่า การฟื้นคืนอย่างเต็มที่จะเกิดขึ้น และการเอาออกของมาตรการผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกัน ไม่ง่ายขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในที่สุดแล้ว แม้เฟดจะเดินหน้าแย้มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ขณะที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ กลับแสดงให้เห็นถึง โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส ธันวาคม 2557 คอลัมน์ โดย อาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ Fund Manager และ Trader ที่สิงคโปร์ สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน ตุลาคม 2557 สถานการณ์ของโลกโดยรวม ผู้นำของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ทางซีกโลกตะวันตก อยู่ในช่วงจิต “บกพร่อง” กล่าวคือ มีนโยบายค่อนข้างเพี้ยน โดยเกิดจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้นำและเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ ไม่ต่างกับการหลงตัวเอง และมีโอกาสลุกลามเข้าไปชี้นำในสหประชาชาติ รูปการเช่นนี้อยู่ในภาวะอันตราย เพราะจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ จะเป็นชนวนให้ศาลโลกต้องรับคดีระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ ด้านการเมืองการปกครอง โลกยังคงอยู่ในยุค “โหราสหัสวรรษที่หก” นับจากนี้ไปไม่น้อยกว่า 500 ปี ด้านสังคม เมื่อกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมีสภาพความคิดความอ่านดังกล่าวข้างต้น ย่อมทำให้ช่องว่างทางสังคม มีระยะห่างมากขึ้น ไม่มีใครยอมรับกฎระเบียบวินัยที่ปฏิบัติยาก จะพบแต่คนคิดนอกกรอบเพื่อหนีปัญหาอยุติธรรม เป็นช่วงเดือนที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงผิดปกติ ด้วยสาเหตุจากการส่งออกและนำเข้าชะลอตัวไปทั้ง ด้านอุบัติภัย แผ่นดินไหวและอุทกภัยยังเกิดต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่าน มาทำลายชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินแบบอาฟเตอร์ช็อก After Shock มีผลต่อที่อยู่อาศัยในแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาที่อยู่ในร่องมรสุมพาดผ่าน และแนววงแหวนไฟเดิมๆ นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดความวุ่นวายจากมหาชนที่ไม่พอใจในผู้นำของตนเอง ภัยอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ เชื้อไวรัสที่แพร่และกลายพันธุ์มาจากปศุสัตว์ รวมทั้งโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์จตุบาท ทั้งทวีปยุโรป อเมริกาบางส่วน และทวีปเอเชีย โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 ในเดือนตุลาคม 1 มีความพยายามทางการแพทย์ที่จะช่วยมนุษย์ โดยการใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์เปลี่ยนอวัยวะส่วนหัว เป็นผลสำเร็จระดับหนึ่ง 2 นักคิดนักประดิษฐ์เพี้ยนจะสร้างนวัตกรรมด้านยานพาหนะที่ใช้ในทางน้ำ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อมนุษยชาติในอนาคต 3 นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตวัคซีนชนิดใหม่ที่ป้องกันโรคร้ายแรงได้สำเร็จ เช่น โรคมะเร็งตับ เป็นต้น โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ #dinabar position absolute width 500px border 1px solid #000000 background-color #299f04 font 14px Arial Helvetica sans-serif color #FFFFFF padding 1px visibility hidden z-index 999 #dinaclose #dinaclose a #dinaclose a link #dinaclose a visited text-align right color #9C1C1F font 10px Trebuchet MS Arial Helvetica sans-serif JavaScript Documentvar persistclose 1 var startX 1 var startY 1 var verticalpos function iecompattest return document compatMode document compatMode document documentElement document body function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function closebar if persistclose document cookie document getElementById style visibility function staticbar barheight document getElementById offsetHeight var ns navigator appName indexOf -1 window opera var d document function ml id var el d getElementById id if persistclose persistclose get_cookie el style visibility if d layers el style el el sP function x y el x startX if verticalpos el y startY else el y ns pageYOffset innerHeight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight el y - startY return el window stayTopLeft function if verticalpos var pY ns pageYOffset iecompattest scrollTop ftlObj y pY startY - ftlObj y 8 else var pY ns pageYOffset innerHeight - barheight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight - barheight ftlObj y pY - startY - ftlObj y 8 ftlObj sP ftlObj x ftlObj y setTimeout 10 ftlObj ml stayTopLeft if window addEventListener window addEventListener staticbar false else if window attachEvent window attachEvent staticbar else if document getElementById window onload staticbar Dhonishow requires Javascript เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Click to close คัมภีร์ชีวิต 2557 คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 แนะนำหุ้นเด่น พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์ พยากรณ์รายวัน 2557 นิตยสารดวงประกาศิต มิติอมตะ ถกปัญหาโหร รอบโต๊ะ รอบโลก มองโลกผ่านโหร ขอบฟ้าชะตาเมือง ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง โหรเลขศาสตร์ 8 เทวดา 9 อรหันต์ บทความเด่น ดูดวงกับโหรดัง โชคชะตาฟ้าลิขิต ดวงเด่นประเด็นดัง เศรษฐกิจและน้ำมัน กินดีมีสุข ศาสตร์โหงวเฮ้ง โลกย้อนยุค 3 พันปี วันสิ้นโลก คัมภีร์ธาตุเจ้าเรือน นิตยสารคนรวยหุ้น รวยหุ้น รวยทองคำ รวยน้ำมัน รวยเงิน Investment Analysis Fibonacci Update World economic amp Financial up date เปรียบเทียบหุ้นคู่แข่ง โชคชะตาคนรวยหุ้น เรื่องเล่าชาวหุ้น ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนด้วยใจ หนังสือแนะนำ   โฆษณากับดวงประกาศิต เว็บเพื่อนบ้าน สถิติผู้เข้าชม Today 1253 Yesterday 3224 This week 15388 Last week 13754 This month 51541 Last month 59434 All days 5366169 We have 21 guests 10 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 25 2014 บทความเด่น หาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง พิธีกรรมเบื้องต้นในการออกรถ เรียนถูกทาง อาชีพถูกโฉลก มีโชคร่ำรวย วิเคราะห์ดวงทักษิณ ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน เลือกสีรถตามราศีเกิด บทความมาใหม่ คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 25 ตุลาคม 2557 ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 25 ตุลาคม 2557 คัมภีร์ดวงประกาศิต 25 ตุลาคม 2557 คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 24 ตุลาคม 2557 ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 24 ตุลาคม 2557 วารสารดวงประกาศิต บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย นิตยสารดวงประกาศิต var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _setDomainName pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err