Go to Site http://www.duangprakasit.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
วารสารดวงประกาศิต - วารสารทางพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์ ภูมิลักษณ์ศาสตร์ (ฮวงจุ้ย) นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

        หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย
       สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
       ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ นิตยสารดวงประกาศิต

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มีนาคม 2558

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มีนาคม 2558

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                     J.P. Morgan

       วารสารคนรวยหุ้นประจำไตรมาสหนึ่งปี 2558 เล่มนี้ ออกมาพร้อมกับการเปิดตัวของหนังสือคนรวยหุ้นฉบับประจำปี 2558-59 ที่จะเปิดตัวในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้ ยังคงเป็นวารสารที่ให้ความรู้ครบครัน ทั้งปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ระดับจุลภาคและมหภาค เทคนิคอล (Technical Analysis) และโหราศาสตร์การวิเคราะห์หุ้น อย่างครบครัน
       ขอให้ท่านนักลงทุนมีโชคในการเลือกหุ้นถูกตัว ลงทุนถูกเวลา และมีผลตอบแทนดี

กุญแจ 7 ดอก ตอบความรู้สึก กับการลงทุน

กุญแจ 7 ดอก ตอบความรู้สึก กับการลงทุน

กุญแจ 7 ดอก
ตอบความรู้สึก
กับการลงทุน


       การเล่นหุ้นให้รวยนอกจากจะต้องเลือกหุ้นได้ วิเคราะห์หุ้นเป็นเห็นก่อนคนอื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ ความรู้สึกจากข้างในที่จะส่งออกไปในทิศทางบวกเมื่อราคาหุ้นวิ่งสูงขึ้นจะทำให้เกิดพลังทางบวกอย่างมากที่เล่นหุ้นแล้วได้อารมณ์แบบสุดๆ  สำหรับผมแล้วการเล่นหุ้นด้วยใจผมจะใช้กุญแจ 7 ดอกในการบอกความรู้สึกออกมา ถ้าไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า ความรู้สึกข้างในผมบอกว่ามาถูกทางแล้ว

       กุญแจดอกที่ 1 มองเห็นภาพในอนาคตของกิจการนั้นว่าจะต้องดีกว่าเดิม
       ผลประกอบการ ซึ่งได้แก่ ยอดขายและกำไรต่อหุ้นจะเติบโตมากกว่าเดิม หนี้สินจะลดลง การจ่ายปันผลสามารถจ่ายได้มากกว่าเดิม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุและผลต่อการวิ่งขึ้นของราคาหุ้นในอนาคต  แล้วเราจะหยั่งรู้อนาคตได้อย่างไรว่าจะดีกว่าเดิม  วิธีการก็เหมือนกับการจินตนาการมองภาพในอนาคตนั่นแหละ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่กิจการได้ลงทุน หรือได้ขยายกิจการไว้ ที่รอการรับรู้รายได้เข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกำ เมื่อมีข้อมูลที่มากพอการ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการเพื่อจะรู้รายได้จากการขายจะทำให้เราสามารถล่วงรู้หรือคาดเดาอนาคตได้ สิ่งนี้เองจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ากิจการนั้นจะโตกว่าเดิมทั้งยอดขายและกำไรต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตัวอย่าง การนำข้อมูลที่รวบรวมมาสังเคราะห์มองภาพในอนาคต เช่น การโอนของคอนโดที่จะปิดการขายทุกๆ เดือน เราสามารถสืบเสาะข้อมูลจากพนักงานขายโดยการติดตาม หรือไปดูถึงคอนโดดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลปัจจุบันนี้ว่าขายไปได้กี่ห้องจากทั้งหมดกี่ห้อง และแต่ละห้องแต่ละแบบราคาห้องละเท่าไหร่ เมื่อมีข้อมูลในมือครบก็นำมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมองอนาคต ซึ่งก็คือ ยอดขาย และกำไรต่อหุ้นในอนาคต ความรู้สึกก็จะบอกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งการจ่ายปันผลก็จะส่งผลต่อราคาหุ้น เพราะการจ่ายปันผลที่มากกว่าเดิมเนื่องจากยอดขายและกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิม จะส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้นให้วิ่งสูงขึ้น
       ภาพในอนาคตเป็นภาพแห่งจินตนาการจากข้อมูล และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาจากการปฏิบัติจริง จากกรณีที่เกิดขึ้นหรือจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจะทำให้การจินตนาการสู่อนาคตค่อนข้างชัดเจนอย่างลงตัว   มองภาพจากความรู้สึกได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยอดขายและกำไรต่อหุ้นจะมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ  และเสมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากกรณีหรือเหตุการณ์เดียวกัน  จึงทำให้มองอนาคตได้ง่ายขึ้น
       ภาพแห่งการจินตนาการของอนาคตจะส่งความรู้สึกในใจให้เกิดขึ้นเป็นพลังทางด้านบวก เข้ามาทำให้หัวใจพองโตกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
       กุญแจดอกที่ 2 เล่นเฉพาะหุ้นที่เราตั้งกรอบ หรือคุณสมบัติของหุ้นที่เราจะเลือกมาลงทุน
       เมื่อคัดเลือกหุ้นจากคุณสมบัติที่เราตั้งกรอบไว้ จะทำให้การเล่นหุ้นอยู่ในเกมของเรา เรียกว่าคุมเกมได้  หุ้นที่เข้าเกณฑ์การลงทุนของเรานั้นจะต้องเป็นบริษัทที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มองไม่ยากที่จะทำความเข้าใจ คุณสมบัติหรือหุ้นที่คัดเลือกสำหรับผมแล้วผมจะเลือกหุ้นที่จะมีอนาคต เติบโตกว่าเดิมภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (เติบโตกว่าเดิม หมายถึง ยอดขาย กำไรต่อหุ้น การจ่ายปันผลมากกว่าปีที่ผ่านมา)
       1. PE มีค่าสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือสูงมากๆ   เมื่อมองอนาคตแล้วกิจการจะเติบโตอย่างมาก และเมื่อกิจการโตมาก PE ในอนาคตจะลดลงมาโดยธรรมชาติมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
       2. PBV ต่ำๆ เช่น ต่ำกว่า 1 เท่ายิ่งถือว่าราคาหุ้นไม่แพงแต่ถ้า PBV สูงกว่า 1 เล็กน้อย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2 เท่า แต่เมื่อมองอนาคตแล้วจะโตอย่างมากก็ถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุน
       3. มีขาดทุนสะสมในงบดุลและจะล้างออกจากงบดุล เพื่อสามารถจ่ายปันผลได้ในอนาคตอันใกล้นี้   กิจการจะเกิดกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิมและเป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานที่สามารถจ่ายปันผลได้
       จากหลักการทั้ง 3 ข้อที่ถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุนจะทำให้เรามองเกมยาวได้ว่า ราคาหุ้นจะตอบสนองต่อปัจจัยบวกที่จะเกิดขึ้นจากกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิมและจ่ายปันผลได้ อย่างมั่นใจ
       ถ้าหุ้นมีคุณสมบัติตามกรอบที่เราตั้งไว้จะทำให้เราเกิดความมั่นใจและจะอดทนเฝ้ารอคอยอย่างมีจุดหมายหลังจากลงทุนไปแล้ว
       กุญแจดอกที่ 3 รู้จังหวะเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเกิดจากสาเหตุอะไร
       จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในการกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนว่า เมื่อไหร่ควรซื้อ เมื่อไหร่ควรขาย โดยมองจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และพิจารณาควบคู่ไปกับราคาหุ้น จะได้จังหวะลงทุน ส่วนจังหวะขายหุ้นจะอาศัยช่วงเหตุการณ์ที่จะถูกปลดปล่อยมูลค่าออกมา เมื่อสิ่งต่างๆ ถูกปลดปล่อยมูลค่าออกมาแล้ว เรื่องดีๆ ไม่มีให้ลุ้นอีกต่อไป ก็ถือว่าสมควรที่จะขายหุ้นออกไป จังหวะซื้อหุ้นที่น่าสนใจมากๆ จะพิจารณาง่ายๆ ดังนี้ คือ ราคาหุ้นจะแกว่งตัวแคบๆ ปริมาณหุ้นเบาบางราคาหุ้นจะเหมือนเส้นตรงในแนวนอนเลยทีเดียว ที่สำคัญจังหวะการลงทุนซื้อหุ้นนี้จะ ต้อง มีสตอรี่หรือเรื่องราวในอนาคตที่จะแสดง หรือโชว์ผลงานออกมาว่ากิจการเติบโตมากกว่าเดิม  เช่น การลงทุนไว้กับกิจการใดกิจการหนึ่งที่จะรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาเป็นกอบเป็นกำในไตรมาสไหน ช่วงไหนเมื่อเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดกำไรต่อหุ้นมากกว่าเดิมช่วงไหน ไตรมาสไหน เราก็สามารถวางแผนเข้ามาลงทุนได้ เพราะรู้จังหวะว่ากิจการจะเติบโตช่วงไหน ส่วนจังหวะขายหุ้นก็จะต้องวางแผน

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส กันยายน คอลัมน์ "ลงทุนด้วยใจ" โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล
สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ธันวาคม 2557

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ธันวาคม 2557

     ปัญหาหนักๆ ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองคลี่คลายเหมือนชาวโลก พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตและราคาดี รวมทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางสดใสขึ้น

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557  โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน ธันวาคม 2557

สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน ธันวาคม 2557

   สถานการณ์ของโลกโดยรวม : มีโอกาสเหตุการณ์ร้ายแรง ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
   ด้านการเมืองการปกครอง : การตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารประเทศในชาติผู้ชี้นำเศรษฐกิจโลก ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ฟองสบู่ที่โป่งพองมานาน แตกในเดือนนี้และถึงจุดที่เสียเครดิต เราจะเห็นการผิดนัดชำระหนี้ของชาติมหาอำนาจ กว่าจะเยียวยาให้กลับคืนมาในภาวะปกติ คงต้องใช้เวลาร่วมปี พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการเศรษฐกิจโลก
   ด้านสังคม : เศรษฐกิจชะลอตัวมาค่อนข้างยาวนาน ทำให้ภาคการส่งออกหลายประเทศ มีปัญหากระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต ที่เรียกว่าสินค้าล้นตลาด พ่วงกับปัญหาว่างงาน และมีการชุมนุมเรียกร้องเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก การจะขับเคลื่อนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนต่อไปตามวงจร แนวทางของนักเศรษฐศาสตร์คงมีหลายวิธี ...สกุลเงินสำคัญของโลก เช่น ยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐฯ จะผันผวนหนัก และต้องมีการประชุมนัดสำคัญเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมมาตรการใหม่ในเดือนนี้
   ด้านอุบัติภัย : ม็อบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ มีทีท่าจะบานปลายเป็นการก่อจลาจล หรือเรียกว่าสงครามการเมืองย่อยๆ ...ขณะเดียวกัน ภูมิอากาศในปี 2557 นี้ อากาศหนาวจัด อุณหภูมิติดลบมากในหลายมุมโลก หิมะปกคลุมหนาส่งผลต่อการคมนาคม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง และยังส่งผลเสียหายต่อภาคการเกษตรและปศุสัตว์เป็นวงกว้าง

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557
ในเดือนธันวาคม

สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 เดือนธันวาคม

1.จะเกิดประเทศใหม่ขึ้นมา มีภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยมีหลายประเทศเป็นเจ้าของร่วมกันปกครอง
2.จะมีการขุดพลังงานในพื้นที่แถบขั้วโลกใต้ ในรูปแบบการพาณิชย์
3.มีโอกาสที่จะได้รับคลื่นเสียงจากนอกโลก และสามารถรู้ตำแหน่งของต้นเสียง


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

คัมภีร์ชีวิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์รายสัปดาห์ ซิค่ะ

พยากรณ์รายวัน 2557

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2557 ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2558-59 เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

Scriptures-Duangprakasit-book2557-thumb

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กรกฏาคม-ธันวาคม 2557 เชิญคลิกซิค่ะ

โฆษณากับดวงประกาศิต

AD-MTS-GOLD-thumb

AD-Kasikorn-Bank-thumb

AD-KIMHENG-thumb

AD-Foundation-Blind-thumb

AD-RAK-ASSET-thumb

เชิญคลิก บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการ ซิค่ะ

AD-BullGuard-thumb

เชิญคลิก ลีม่า โคโค่ รีสอร์ท หาดส่วนตัวบนอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1631
mod_vvisit_counterYesterday3093
mod_vvisit_counterThis week1631
mod_vvisit_counterLast week18836
mod_vvisit_counterThis month69160
mod_vvisit_counterLast month100438
mod_vvisit_counterAll days5553676

We have: 11 guests, 10 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: ธ.ค. 21, 2014
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!

id class 519lokju ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ทีมงานดวงประกาศิต บรรณาธิการ หน้าหลัก ห้องสมุดวารสาร ดวงประกาศิต ปี 2555 ดวงประกาศิต ปี 2554 ดวงประกาศิต ปี 2553 ดวงประกาศิต ปี 2552 ดวงประกาศิต ปี 2551 ดวงประกาศิต ปี 2550 ทำนายดวงชะตา กระดานสนทนา อัตราค่าโฆษณา บทความเด่น   หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มีนาคม 2558 M illionaires don’t use Astrologers B illionaires do J P Morgan วารสารคนรวยหุ้นประจำไตรมาสหนึ่งปี 2558 เล่มนี้ ออกมาพร้อมกับการเปิดตัวของหนังสือคนรวยหุ้นฉบับประจำปี 2558-59 ที่จะเปิดตัวในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้ ยังคงเป็นวารสารที่ให้ความรู้ครบครัน ทั้งปัจจัยพื้นฐาน Fundamental ระดับจุลภาคและมหภาค เทคนิคอล Technical Analysis และโหราศาสตร์การวิเคราะห์หุ้น อย่างครบครัน ขอให้ท่านนักลงทุนมีโชคในการเลือกหุ้นถูกตัว ลงทุนถูกเวลา และมีผลตอบแทนดี กุญแจ 7 ดอก ตอบความรู้สึก กับการลงทุน กุญแจ 7 ดอก ตอบความรู้สึก กับการลงทุน การเล่นหุ้นให้รวยนอกจากจะต้องเลือกหุ้นได้ วิเคราะห์หุ้นเป็นเห็นก่อนคนอื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ ความรู้สึกจากข้างในที่จะส่งออกไปในทิศทางบวกเมื่อราคาหุ้นวิ่งสูงขึ้นจะทำให้เกิดพลังทางบวกอย่างมากที่เล่นหุ้นแล้วได้อารมณ์แบบสุดๆ สำหรับผมแล้วการเล่นหุ้นด้วยใจผมจะใช้กุญแจ 7 ดอกในการบอกความรู้สึกออกมา ถ้าไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า ความรู้สึกข้างในผมบอกว่ามาถูกทางแล้ว กุญแจดอกที่ 1 มองเห็นภาพในอนาคตของกิจการนั้นว่าจะต้องดีกว่าเดิม ผลประกอบการ ซึ่งได้แก่ ยอดขายและกำไรต่อหุ้นจะเติบโตมากกว่าเดิม หนี้สินจะลดลง การจ่ายปันผลสามารถจ่ายได้มากกว่าเดิม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุและผลต่อการวิ่งขึ้นของราคาหุ้นในอนาคต แล้วเราจะหยั่งรู้อนาคตได้อย่างไรว่าจะดีกว่าเดิม วิธีการก็เหมือนกับการจินตนาการมองภาพในอนาคตนั่นแหละ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่กิจการได้ลงทุน หรือได้ขยายกิจการไว้ ที่รอการรับรู้รายได้เข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกำ เมื่อมีข้อมูลที่มากพอการ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการเพื่อจะรู้รายได้จากการขายจะทำให้เราสามารถล่วงรู้หรือคาดเดาอนาคตได้ สิ่งนี้เองจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ากิจการนั้นจะโตกว่าเดิมทั้งยอดขายและกำไรต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตัวอย่าง การนำข้อมูลที่รวบรวมมาสังเคราะห์มองภาพในอนาคต เช่น การโอนของคอนโดที่จะปิดการขายทุกๆ เดือน เราสามารถสืบเสาะข้อมูลจากพนักงานขายโดยการติดตาม หรือไปดูถึงคอนโดดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลปัจจุบันนี้ว่าขายไปได้กี่ห้องจากทั้งหมดกี่ห้อง และแต่ละห้องแต่ละแบบราคาห้องละเท่าไหร่ เมื่อมีข้อมูลในมือครบก็นำมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมองอนาคต ซึ่งก็คือ ยอดขาย และกำไรต่อหุ้นในอนาคต ความรู้สึกก็จะบอกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งการจ่ายปันผลก็จะส่งผลต่อราคาหุ้น เพราะการจ่ายปันผลที่มากกว่าเดิมเนื่องจากยอดขายและกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิม จะส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้นให้วิ่งสูง ขึ้น ภาพในอนาคตเป็นภาพแห่งจินตนาการจากข้อมูล และประสบ การณ์ที่เราสั่งสมมาจากการปฏิบัติจริง จากกรณีที่เกิดขึ้นหรือจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจะทำให้การจินตนาการสู่อนาคตค่อนข้างชัดเจนอย่างลงตัว มองภาพจากความรู้สึกได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยอดขายและกำไรต่อหุ้นจะมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ และเสมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากกรณีหรือเหตุการณ์เดียวกัน จึงทำให้มองอนาคตได้ง่ายขึ้น ภาพแห่งการจินตนาการของอนาคตจะส่งความรู้สึกในใจให้เกิดขึ้นเป็นพลังทางด้านบวก เข้ามาทำให้หัวใจพองโตกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กุญแจดอกที่ 2 เล่นเฉพาะหุ้นที่เราตั้งกรอบ หรือคุณสมบัติของหุ้นที่เราจะเลือกมาลงทุน เมื่อคัดเลือกหุ้นจากคุณสมบัติที่เราตั้งกรอบไว้ จะทำให้การเล่นหุ้นอยู่ในเกมของเรา เรียกว่าคุมเกมได้ หุ้นที่เข้าเกณฑ์การลงทุนของเรานั้นจะต้องเป็นบริษัทที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มองไม่ยากที่จะทำความเข้าใจ คุณสมบัติหรือหุ้นที่คัดเลือกสำหรับผมแล้วผมจะเลือกหุ้นที่จะมีอนาคต เติบโตกว่าเดิมภายใต้เงื่อนไขดังนี้ เติบโตกว่าเดิม หมายถึง ยอดขาย กำไรต่อหุ้น การจ่ายปันผลมากกว่าปีที่ผ่านมา 1 PE มีค่าสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือสูงมากๆ เมื่อมองอนาคตแล้วกิจการจะเติบโตอย่างมาก และเมื่อกิจการโตมาก PE ในอนาคตจะลดลงมาโดยธรรมชาติมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม 2 PBV ต่ำๆ เช่น ต่ำกว่า 1 เท่ายิ่งถือว่าราคาหุ้นไม่แพงแต่ถ้า PBV สูงกว่า 1 เล็กน้อย เช่น 1 5 เท่า หรือ 2 เท่า แต่เมื่อมองอนาคตแล้วจะโตอย่างมากก็ถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุน 3 มีขาดทุนสะสมในงบดุลและจะล้างออกจากงบดุล เพื่อสามารถจ่ายปันผลได้ในอนาคตอันใกล้นี้ กิจการจะเกิดกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิมและเป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานที่สามารถจ่ายปันผลได้ จากหลักการทั้ง 3 ข้อที่ถือว่าเข้าเกณฑ์การลงทุนจะทำให้เรามองเกมยาวได้ว่า ราคาหุ้นจะตอบสนองต่อปัจจัยบวกที่จะเกิดขึ้นจากกำไรต่อหุ้นที่มากกว่าเดิมและจ่ายปันผลได้ อย่างมั่นใจ ถ้าหุ้นมีคุณสมบัติตามกรอบที่เราตั้งไว้จะทำให้เราเกิดความมั่นใจและจะอดทนเฝ้ารอคอยอย่างมีจุดหมายหลังจากลงทุนไปแล้ว กุญแจดอกที่ 3 รู้จังหวะเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเกิดจากสาเหตุอะไร จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในการกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนว่า เมื่อไหร่ควรซื้อ เมื่อไหร่ควรขาย โดยมองจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และพิจารณาควบคู่ไปกับราคาหุ้น จะได้จังหวะลงทุน ส่วนจังหวะขายหุ้นจะอาศัยช่วงเหตุการณ์ที่จะถูกปลดปล่อยมูลค่าออกมา เมื่อสิ่งต่างๆ ถูกปลดปล่อยมูลค่าออกมาแล้ว เรื่องดีๆ ไม่มีให้ลุ้นอีกต่อไป ก็ถือว่าสมควรที่จะขายหุ้นออกไป จังหวะซื้อหุ้นที่น่าสนใจมากๆ จะพิจารณาง่ายๆ ดังนี้ คือ ราคาหุ้นจะแกว่งตัวแคบๆ ปริมาณหุ้นเบาบางราคาหุ้นจะเหมือนเส้นตรงในแนวนอนเลยทีเดียว ที่สำคัญจังหวะการลงทุนซื้อหุ้นนี้จะ ต้อง มีสตอรี่หรือเรื่องราวในอนาคตที่จะแสดง หรือโชว์ผลงานออกมาว่ากิจการเติบโตมากกว่าเดิม เช่น การลงทุนไว้กับกิจการใดกิจการหนึ่งที่จะรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาเป็นกอบเป็นกำในไตรมาสไหน ช่วงไหนเมื่อเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดกำไรต่อหุ้นมากกว่าเดิมช่วงไหน ไตรมาสไหน เราก็สามารถวางแผนเข้ามาลงทุนได้ เพราะรู้จังหวะว่ากิจการจะเติบโตช่วงไหน ส่วนจังหวะขายหุ้นก็จะต้องวางแผน โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส กันยายน คอลัมน์ โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ธันวาคม 2557 ปัญหาหนักๆ ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองคลี่คลายเหมือนชาวโลก พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตและราคาดี รวมทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางสดใสขึ้น โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน ธันวาคม 2557 สถานการณ์ของโลกโดยรวม มีโอกาสเหตุการณ์ร้ายแรง ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้านการเมืองการปกครอง การตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารประเทศในชาติผู้ชี้นำเศรษฐกิจโลก ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ฟองสบู่ที่โป่งพองมานาน แตกในเดือนนี้และถึงจุดที่เสียเครดิต เราจะเห็นการผิดนัดชำระหนี้ของชาติมหาอำนาจ กว่าจะเยียวยาให้กลับคืนมาในภาวะปกติ คงต้องใช้เวลาร่วมปี พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการเศรษฐกิจโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจชะลอตัวมาค่อนข้างยาวนาน ทำให้ภาคการส่งออกหลายประเทศ มีปัญหากระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต ที่เรียกว่าสินค้าล้นตลาด พ่วงกับปัญหาว่างงาน และมีการชุมนุมเรียกร้องเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก การจะขับเคลื่อนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนต่อไปตามวงจร แนวทางของนักเศรษฐศาสตร์คงมีหลายวิธี สกุลเงินสำคัญของโลก เช่น ยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐฯ จะผันผวนหนัก และต้องมีการประชุมนัดสำคัญเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมมาตรการใหม่ในเดือนนี้ ด้านอุบัติภัย ม็อบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ มีทีท่าจะบานปลายเป็นการก่อจลาจล หรือเรียกว่าสงครามการเมืองย่อยๆ ขณะเดียวกัน ภูมิอากาศในปี 2557 นี้ อากาศหนาวจัด อุณหภูมิติดลบมากในหลายมุมโลก หิมะปกคลุมหนาส่งผลต่อการคมนาคม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง และยังส่งผลเสียหายต่อภาคการเกษตรและปศุสัตว์เป็นวงกว้าง โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 ในเดือนธันวาคม 1 จะเกิดประเทศใหม่ขึ้นมา มีภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยมีหลายประเทศเป็นเจ้าของร่วมกันปกครอง 2 จะมีการขุดพลังงานในพื้นที่แถบขั้วโลกใต้ ในรูปแบบการพาณิชย์ 3 มีโอกาสที่จะได้รับคลื่นเสียงจากนอกโลก และสามารถรู้ตำแหน่งของต้นเสียง โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ #dinabar position absolute width 500px border 1px solid #000000 background-color #299f04 font 14px Arial Helvetica sans-serif color #FFFFFF padding 1px visibility hidden z-index 999 #dinaclose #dinaclose a #dinaclose a link #dinaclose a visited text-align right color #9C1C1F font 10px Trebuchet MS Arial Helvetica sans-serif JavaScript Documentvar persistclose 1 var startX 1 var startY 1 var verticalpos function iecompattest return document compatMode document compatMode document documentElement document body function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function closebar if persistclose document cookie document getElementById style visibility function staticbar barheight document getElementById offsetHeight var ns navigator appName indexOf -1 window opera var d document function ml id var el d getElementById id if persistclose persistclose get_cookie el style visibility if d layers el style el el sP function x y el x startX if verticalpos el y startY else el y ns pageYOffset innerHeight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight el y - startY return el window stayTopLeft function if verticalpos var pY ns pageYOffset iecompattest scrollTop ftlObj y pY startY - ftlObj y 8 else var pY ns pageYOffset innerHeight - barheight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight - barheight ftlObj y pY - startY - ftlObj y 8 ftlObj sP ftlObj x ftlObj y setTimeout 10 ftlObj ml stayTopLeft if window addEventListener window addEventListener staticbar false else if window attachEvent window attachEvent staticbar else if document getElementById window onload staticbar Dhonishow requires Javascript เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Click to close คัมภีร์ชีวิต 2557 คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 แนะนำหุ้นเด่น พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์ พยากรณ์รายวัน 2557 นิตยสารดวงประกาศิต มิติอมตะ ถกปัญหาโหร รอบโต๊ะ รอบโลก มองโลกผ่านโหร ขอบฟ้าชะตาเมือง ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง โหรเลขศาสตร์ 8 เทวดา 9 อรหันต์ บทความเด่น ดูดวงกับโหรดัง โชคชะตาฟ้าลิขิต ดวงเด่นประเด็นดัง เศรษฐกิจและน้ำมัน กินดีมีสุข ศาสตร์โหงวเฮ้ง โลกย้อนยุค 3 พันปี วันสิ้นโลก คัมภีร์ธาตุเจ้าเรือน นิตยสารคนรวยหุ้น รวยหุ้น รวยทองคำ รวยน้ำมัน รวยเงิน Investment Analysis Fibonacci Update World economic amp Financial up date เปรียบเทียบหุ้นคู่แข่ง โชคชะตาคนรวยหุ้น เรื่องเล่าชาวหุ้น ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนด้วยใจ หนังสือแนะนำ โฆษณากับดวงประกาศิต เว็บเพื่อนบ้าน สถิติผู้เข้าชม Today 1631 Yesterday 3093 This week 1631 Last week 18836 This month 69160 Last month 100438 All days 5553676 We have 11 guests 10 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 21 2014 บทความเด่น หาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง พิธีกรรมเบื้องต้นในการออกรถ เรียนถูกทาง อาชีพถูกโฉลก มีโชคร่ำรวย วิเคราะห์ดวงทักษิณ ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน เลือกสีรถตามราศีเกิด บทความมาใหม่ คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 21 ธันวาคม 2557 ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 21 ธันวาคม 2557 คัมภีร์ดวงประกาศิต 21 ธันวาคม 2557 คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 20 ธันวาคม 2557 ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 20 ธันวาคม 2557 วารสารดวงประกาศิต บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย นิตยสารดวงประกาศิต var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _setDomainName pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err