Go to Site http://www.duangprakasit.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
วารสารดวงประกาศิต - วารสารทางพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์ ภูมิลักษณ์ศาสตร์ (ฮวงจุ้ย) นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

        หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย
       สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
       ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ นิตยสารดวงประกาศิต

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                    J.P. Morgan

       การแถลงของ FED เมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาที่ยังยืนยันไม่ขึ้นดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายในตลาดหุ้นทั่วโลก ผสมกับการทำ QE ในตลาดยูโรโซน จึงมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งของไทย
       ฉบับนี้เป็นวารสารประจำไตรมาสสอง ปี 2558 เป็นการคาดคะเนตลาดตลอดทั้งช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งคาดว่าช่วงครึ่งแรกของไตรมาส ตลาดจะเป็นกระทิงแต่ต้องระวังครึ่งหลังที่ผู้เขียนหวั่นใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ กระทบตลาดหุ้นทำให้หุ้นตกหนักๆ ได้ จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดระมัดระวังตัว
       สุดท้ายขอให้ท่านนักลงทุน มีความสุข และมีผลตอบแทนดีในการลงทุนทุกท่าน

 

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ

สถิติ SET INDEX ที่ท่านอาจไม่รู้
สถิติ SET INDEX
ที่ท่านอาจไม่รู้

       พัฒนาการของตลาดทุนไทย  เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฏาคม 2505  โดยได้มีการจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ (BANGKOK STOCK EXCHANGE)  ซึ่งเริ่มต้นจากจดทะเบียนในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด  แล้วมาจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นรูปบริษัทจำกัดในปีต่อมา   โดยในสมัยนั้นมีมูลค่าซื้อขายที่น้อยมาก  เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ  จนปี พ.ศ.2511 มีมูลค่าการซื้อขายทั้งปีเป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท  แล้วค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 28 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2513  จนในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2515  โดยมีมูลค่าซื้อขายในปีนั้นเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับมูลค่าซื้อขายในปัจจุบันซึ่งตกวันละประมาณ 40,000-60,000 ล้านบาทต่อวัน เหมือนดูหนังคนละม้วนเลยทีเดียว การที่ตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นเพราะประชาชนในสมัยนั้นยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องตลาดหุ้น  อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
       แม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ได้รับความนิยมก็ตาม  แต่ภาครัฐก็เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของตลาดทุน จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  ซึ่งได้เสนอแผนจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์  โดยให้มีมาตรการในการกำกับดูแลและเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ  จนกระทั้งปี พ.ศ 2517 จึงได้มีประกาศใช้ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์  เพื่อส่งเสริมการระดมทุนแก่  ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนในการประกอบการ และเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดทำการวันแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518  โดยชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ THE SECURITIES EXCHANGE OF THAILAND ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (SET)  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534
       เมื่อเรารู้จักที่มาที่ไปของตลาดหลักทรัพย์กันแล้ว  เรามาดูสถิติย้อนหลังที่น่าสนใจว่ามีการขึ้นลงอย่างไรกันครับ SET INDEX  ที่เริ่มต้นจากฐานที่ 100 จุด เมื่อวันแรกเปิดตลาด  ได้ไปสร้างจุดสูงสุดที่ 1,789.16 จุด ในเดือนมกราคม 2537  นับว่าเป็นการขึ้นที่ดีมาก คือขึ้นไปถึง 1,689.16 จุดภายในเวลา 18 ปี 9 เดือน เท่านั้น  คิดเป็นผลตอบแทนในการลงทุนแบบทบต้นประมาณ 16.50 %  นั่นหมายความว่าถ้าท่านลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว   สามารถสร้างผลกำไรตอบแทนจากการลงทุนได้เทียบเท่าการขึ้นมาของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้รับผลตอบแทนดังกล่าว  บวกกับอัตราเงินปันผลที่ท่านได้รับจากการถือครองหุ้นเหล่านี้อีก  ซึ่งปกติ DIVIDEND YIELD เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ  3-4%  ดังนั้นผลตอบแทนรวมที่ท่านได้รับจะเท่ากับ 20%  (แบบทบต้น)  โดยประมาณ  และถ้าท่านสามารถบริหารพอร์ทการลงทุนของท่านได้ดี  โดยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่า SET INDEX ที่ผมใช้เป็น BENCHMARK ผลตอบแทนยิ่งจะสูงขึ้นไปอีก  นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดึงดูดผู้มีเงินออมให้นำเงินออมมาลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางตรง  (ลงทุนซื้อหุ้นเอง)  และทางอ้อม (ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน)  แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว  จะครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์ BLACK MONDAY  (ตุลาทมิฬ)  ที่สร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งไทย ที่มีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาที่มีการเทขายอย่างหนักหน่วง  ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาตกระเนระนาด พลอยทำให้ตลาดอื่นๆ ทั่วโลกต้องพลอยถูกแรงขายเทกระหน่ำ  ราวกับว่าตลาดหลักทรัพย์จะเจ๊ง  โดยเฉพาะ SET INDEX ของเราลงจาก 472.86 จุด  ไปทำจุดต่ำสุดที่ 243.97  จุด  คิดเป็น 48.41 % ภายในเวลาเพียง 2 เดือน  ลองคิดดูเล่นๆ ครับ  ถ้าท่านมีพอร์ทลงทุน 1 ล้านบาท  ท่านจะขาดทุนเท่าใด ลองเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการลงทุนครั้งต่อๆ ไปของท่าน  เพื่อให้การลงทุนของท่านมี....

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ "INVESTMENT ANALYSIS" โดย กิติชัย เตชะงามเลิศ
สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

       สินค้าอุปโภคบริโภคจะเป็นตัวเด่นที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่พืชผลการเกษตรจะตรงกันข้ามจากการขายได้ราคาต่ำและคุณภาพต่ำทำให้เสียหายและเสียชื่อประเทศได้ มีการทำโครงการทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการตกลงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้ร่วมกัน รวมทั้งมีการรื้อฟื้นแผนงานโครงการด้านโทรคมนาคมในอดีตที่ทำไม่ได้เช่น โครงการไฟเบอร์ออฟติก จะเริ่มโครงการได้ในรัฐบาลชุดนี้
       การถกปัญหาโครงการ งบประมาณ รายจ่ายของภาครัฐ ในเดือนนี้ค่อนข้างจะดุเดือด ถึงขั้นมีปากเสียงกัน ถึงความเหมาะสม ควรหรือไม่ควร ของค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในภาครัฐ
       ฝนตกหนักมากในเดือนนี้เกินค่าเฉลี่ยมากทำให้เกิดน้ำท่วม การช่วยเหลือเกษตรกรต้องใช้เงินภาครัฐมาก เป็นสัญญาณว่าอุทกภัยจะเป็นปัญหาหนักในปีนี้ เริ่มเกิดโรคระบาดทางเพศสัมพันธ์ในเดือนนี้และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในเดือนต่อไป

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558  โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา
หุ้นเล็กผลประกอบการเด่น เล่นรอบได้หุ้นเล็กผลประกอบการเด่น
เล่นรอบได้

       ตลาดหุ้นไทยในไตรมาสแรกยังไม่สามารถปรับตัวเหนือ 1,620 ได้ ทำให้เกิดแรงขายเพื่อย่อตัวเข้าหาแนวรับที่ 1,520-1,530 รอกลับเข้าตลาดอีกครั้งเมื่อมีสัญญาณกลับตัวแถวดัชนีดังกล่าว  แนะเลือกหุ้นรายตัวที่มีผลประกอบการเติบโต มี Story และยังปรับขึ้นไม่มาก ควรทยอยสะสมโดยถือเงินสดอย่างน้อย 50% ตลอดเวลาตราบใดที่ดัชนียังไม่ทำนิวไฮสูงกว่า 1,620
       ตลาดหุ้นไทยในช่วงสามเดือนแรก สามารถทำจุดสูงสุดได้ที่ 1,619.65 ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ทางเทคนิคแล้วเกิดสัญญาณขายในแท่งเทียน โดยวันต่อมาตลาดได้ปรับตัวลดลง และปรับลงอย่างต่อเนื่อง จนหลุด 1,600 จุด เหตุปัจจัยที่นักลงทุนกังวลมีหลายเรื่อง เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หนี้ภาคครัวเรือน การส่งออกที่ยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น ค่าเงินบาทแข็งค่า การไม่ลดดอกเบี้ยนโยบาย การเลื่อนประมูล 4G กระทบหุ้นกลุ่มสื่อสาร และปัญหายุโรป การอัดฉีดเงิน QE เข้ามา ราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ กระทบหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างมาก
       ปัจจัยอีกประการคือ หลังประกาศงบประจำปีจบแล้ว จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในหุ้นหลัก ทำให้ราคาปรับตัวลดลง กดดันดัชนีได้  โดยในปีนี้ มีหลายบริษัทจ่ายหุ้นปันผล จะทำให้มีผลกับดัชนีในระยะต่อไป เนื่องจากจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น หากรายได้และกำไรของบริษัทไม่เติบโต ราคาหุ้นจะลดลงมากกว่าที่จ่ายปันผล ส่วนหุ้นตัวที่ไม่ค่อยมีผลกับดัชนี หรือหุ้นขนาดเล็กก็สามารถปรับขึ้นลงได้ตามปัจจัยของตัวเองเป็นหลัก
       จากรูปที่  1 เป็นกราฟสัปดาห์ของ SET เมื่อดูจำนวน 100 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 1,375.99 มาทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,619.65  หลังจากนั้นมีสัญญาณขายในแท่งเทียนที่เปิดสูงปิดต่ำ ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ อีกทั้งดัชนีปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 21 จึงมีแนวโน้มลง ตามหลักของฟีโบนัชชีพบว่า SET น่าจะมีโอกาสย่อตัวลงที่ระดับต่างๆ ดังนี้ 0.236 ที่ 1,562.15 , และ 0.382 ที่ 1,526.57  ซึ่งในภาพดัชนีอยู่ที่ 1,531.04 ดังนั้น แนวรับที่ต้องติดตามว่าจะสามารถรับอยู่หรือไม่คือ 1,526.57 หากรับไม่อยู่ ดัชนีก็มีโอกาสลงต่อไปที่เป้าหมายถัดไป ที่ 1,497.82 ,1,469.07, 1,428.13 และ 1,375.99  แม้แนวโน้มใหญ่ของ SET ยังมีโอกาสไปต่อ แต่การเข้าซื้อควรทยอยซื้อที่แนวรับของดัชนีค่าต่างๆ และสังเกตจุดกลับตัวด้วย หากยังไม่มีจุดกลับตัวเกิดขึ้น ก็ให้ชะลอการเข้าลงทุนไปก่อน จนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวในแท่งเทียนโดยต้องเปิดต่ำปิดสูง คำแนะนำ หากมีหุ้นอยู่ในพอร์ตจำนวนมาก ถ้าขาดทุนยังคงถือต่อได้ เนื่องจากดัชนีแค่ปรับตัว แต่ตัวไหนที่กำไร ให้ทยอยขายทำกำไร ถือเงินสดเพื่อมาแก้ไขหุ้นที่ยังขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากมีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามา ตามการอัดฉีดเม็ดเงินของทางยุโรป มีความเป็นไปได้ที่ช่วงเดือนเมษายนจะมีแรงซื้อดันดัชนีขึ้นไปได้ โดยถ้า SET ไม่ต่ำกว่า 1,526 และกลับตัวขึ้นไปทะลุ 1,620 ได้ จะทำให้เกิดรูปแบบหัวและไหล่ แบบกลับหัว ดัชนีจะมีเป้าหมายที่หนึ่งเท่า บริเวณ 1,865 จุด ดังนั้นควรทยอยซื้อเมื่อราคาปรับลง และถือเงินสดอย่างน้อย 50% มีหุ้น 50% จนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจน
       ก่อนที่จะเข้าหุ้นรายตัว ขอตรวจสอบหุ้นที่แนะนำในฉบับก่อน พบว่า เกินเป้าหมายไปหลายตัว เช่น NMG (สูงสุด 2.92) TPIPL (สูงสุด 3.62)   ส่วนหุ้นตัวอื่นๆ ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนหุ้นรายตัวฉบับนี้ ขอแนะนำหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้น มีผลประกอบการที่ดี มีกำไร มีปันผล แต่มีโอกาสขึ้นในสามเดือนข้างหน้า ประกอบไปได้หุ้นดังนี้ AEC, FIRE, JSP, RICHY, RML, SALEE, SIRI, TWZ ถ้าชอบหุ้นตัวไหนลองศึกษาดูอีกรอบก่อนซื้อ และซื้อแบบไม่ไล่ราคาเพราะจะทำให้ติดหุ้นได้หรือต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น
AEC ซื้อ 1.20-1.36 เป้าหมาย 2.00-2.80
       บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้านปัจจัยพื้นฐานไม่มีปัญหา มีกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวอลุ่มการซื้อขายติดอันดับ 1 ใน 10 อย่างสม่ำเสมอ ปีนี้มีหุ้น IPO อย่างน้อย 5-10 บริษัท ที่จะจัดทำเข้าตลาด และมีแบบร่วมจัดทำอีกหลายบริษัท  ส่วนภาพทางเทคนิค ดูรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า ราคาหุ้น AEC ปรับลงมาจาก 2.80 บาท มาต่ำสุดที่ 1.14 บาท จากนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาแถว 2.02 แล้วย่อตัวลง 1.20 ลักษณะการเคลื่อนไหวมีการสร้างฐานราคาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีนิวโลวใหม่ ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1.35-1.40 ในกราฟรายสัปดาห์ราคาหุ้นยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 ที่ 1.50 ได้ ทำให้แนวโน้มสร้างฐานต่อไป ส่วน MACD มีค่าเป็นลบ  RSI น้อยกว่า 50 ดังนั้น หุ้น AEC จึงมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้น AEC สามารถยืน 1.50 ได้ ถือเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ เพื่อไปทดสอบไฮเดิม บริเวณ 2.02 และ 2.80 ตามลำดับ คำแนะนำ น่าซื้อสะสมบริเวณ.....

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ "Fibonacci Update" โดย ชยุต จึงภักดี (ผู้ดูแล FB : กลุ่ม Fibonacci Trading)

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

คัมภีร์ชีวิต 2558

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

พยากรณ์รายวัน 2558

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2558 ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2558-59 เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

โฆษณากับดวงประกาศิต

AD-MTS-GOLD-thumb

AD-Kasikorn-Bank-thumb

AD-KIMHENG-thumb

AD-Foundation-Blind-thumb

AD-RAK-ASSET-thumb

เชิญคลิก บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการ ซิค่ะ

AD-BullGuard-thumb

เชิญคลิก ลีม่า โคโค่ รีสอร์ท หาดส่วนตัวบนอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday283
mod_vvisit_counterYesterday1253
mod_vvisit_counterThis week8366
mod_vvisit_counterLast week18710
mod_vvisit_counterThis month99632
mod_vvisit_counterLast month83864
mod_vvisit_counterAll days5974210

We have: 11 guests, 22 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: พ.ค. 29, 2015
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!

id class 519lokju ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ทีมงานดวงประกาศิต บรรณาธิการ หน้าหลัก ห้องสมุดวารสาร ดวงประกาศิต ปี 2555 ดวงประกาศิต ปี 2554 ดวงประกาศิต ปี 2553 ดวงประกาศิต ปี 2552 ดวงประกาศิต ปี 2551 ดวงประกาศิต ปี 2550 ทำนายดวงชะตา กระดานสนทนา อัตราค่าโฆษณา บทความเด่น   หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558 M illionaires don’t use Astrologers B illionaires do J P Morgan การแถลงของ FED เมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาที่ยังยืนยันไม่ขึ้นดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายในตลาดหุ้นทั่วโลก ผสมกับการทำ QE ในตลาดยูโรโซน จึงมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งของไทย ฉบับนี้เป็นวารสารประจำไตรมาสสอง ปี 2558 เป็นการคาดคะเนตลาดตลอดทั้งช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งคาดว่าช่วง ครึ่งแรกของไตรมาส ตลาดจะเป็นกระทิงแต่ต้องระวังครึ่งหลังที่ผู้เขียนหวั่นใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ กระทบ ตลาดหุ้นทำให้หุ้นตกหนักๆ ได้ จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดระมัดระวังตัว สุดท้ายขอให้ท่านนักลงทุน มีความสุข และมีผลตอบแทนดีในการลงทุนทุกท่าน   สถิติ SET INDEX ที่ท่านอาจไม่รู้ พัฒ นาการของตลาดทุนไทย เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฏาคม 2505 โดยได้มีการจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ BANGKOK STOCK EXCHANGE ซึ่งเริ่มต้นจากจดทะเบียนในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด แล้วมาจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นรูปบริษัทจำกัดในปีต่อมา โดยในสมัยนั้นมีมูลค่าซื้อขายที่น้อยมาก เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จนปี 2511 มีมูลค่าการซื้อขายทั้งปีเป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท แล้วค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 28 ล้านบาทในปี 2513 จนในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ปิดตัวลงในปี 2515 โดยมีมูลค่าซื้อขายในปีนั้นเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับมูลค่าซื้อขายในปัจจุบันซึ่งตกวันละประมาณ 40 000-60 000 ล้านบาทต่อวัน เหมือนดูหนังคนละม้วนเลยทีเดียว การที่ตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นเพราะประชาชนในสมัยนั้นยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องตลาดหุ้น อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ แม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ได้รับความนิยมก็ตาม แต่ภาครัฐก็เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของตลาดทุน จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 2510-2514 ซึ่งได้เสนอแผนจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีมาตรการในการกำกับดูแลและเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ จนกระทั้งปี 2517 จึงได้มีประกาศใช้ พรบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนแก่ ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนในการประกอบการ และเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดทำการวันแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 โดยชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ THE SECURITIES EXCHANGE OF THAILAND ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND SET เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534 เมื่อเรารู้จักที่มาที่ไปของตลาดหลักทรัพย์กันแล้ว เรามาดูสถิติย้อนหลังที่น่าสนใจว่ามีการขึ้นลงอย่างไรกันครับ SET INDEX ที่เริ่มต้นจากฐานที่ 100 จุด เมื่อวันแรกเปิดตลาด ได้ไปสร้างจุดสูงสุดที่ 1 789 16 จุด ในเดือนมกราคม 2537 นับว่าเป็นการขึ้นที่ดีมาก คือขึ้นไปถึง 1 689 16 จุดภายในเวลา 18 ปี 9 เดือน เท่านั้น คิดเป็นผลตอบแทนในการลงทุนแบบทบต้นประมาณ 16 50 % นั่นหมายความว่าถ้าท่านลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถสร้างผลกำไรตอบแทนจากการลงทุนได้เทียบเท่าการขึ้นมาของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้รับผลตอบแทนดังกล่าว บวกกับอัตราเงินปันผลที่ท่านได้รับจากการถือครองหุ้นเหล่านี้อีก ซึ่งปกติ DIVIDEND YIELD เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-4% ดังนั้นผลตอบแทนรวมที่ท่านได้รับจะเท่ากับ 20% แบบทบต้น โดยประมาณ และถ้าท่านสามารถบริหารพอร์ทการลงทุนของท่านได้ดี โดยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่า SET INDEX ที่ผมใช้เป็น BENCHMARK ผลตอบแทนยิ่งจะสูงขึ้นไปอีก นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดึงดูดผู้มีเงินออมให้นำเงินออมมาลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางตรง ลงทุนซื้อหุ้นเอง และทางอ้อม ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์ BLACK MONDAY ตุลาทมิฬ ที่สร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งไทย ที่มีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาที่มีการเทขายอย่างหนักหน่วง ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาตกระเนระนาด พลอยทำให้ตลาดอื่นๆ ทั่วโลกต้องพลอยถูกแรงขายเทกระหน่ำ ราวกับว่าตลาดหลักทรัพย์จะเจ๊ง โดยเฉพาะ SET INDEX ของเราลงจาก 472 86 จุด ไปทำจุดต่ำสุดที่ 243 97 จุด คิดเป็น 48 41 % ภายในเวลาเพียง 2 เดือน ลองคิดดูเล่นๆ ครับ ถ้าท่านมีพอร์ทลงทุน 1 ล้านบาท ท่านจะขาดทุนเท่าใด ลองเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการลงทุนครั้งต่อๆ ไปของท่าน เพื่อให้การลงทุนของท่านมี โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ โดย กิติชัย เตชะงามเลิศ สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 สินค้าอุปโภคบริโภคจะเป็นตัวเด่นที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่พืชผลการเกษตรจะตรงกันข้ามจากการขายได้ราคาต่ำและคุณภาพต่ำทำให้เสียหายและเสียชื่อประเทศได้ มีการทำโครงการทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการตกลงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้ร่วมกัน รวมทั้งมีการรื้อฟื้นแผนงานโครงการด้านโทรคมนาคมในอดีตที่ทำไม่ได้เช่น โครงการไฟเบอร์ออฟติก จะเริ่มโครงการได้ในรัฐบาลชุดนี้ การถกปัญหาโครงการ งบประมาณ รายจ่ายของภาครัฐ ในเดือนนี้ค่อนข้างจะดุเดือด ถึงขั้นมีปากเสียงกัน ถึงความเหมาะสม ควรหรือไม่ควร ของค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในภาครัฐ ฝนตกหนักมากในเดือนนี้เกินค่าเฉลี่ยมากทำให้เกิดน้ำท่วม การช่วยเหลือเกษตรกรต้องใช้เงินภาครัฐมาก เป็นสัญญาณว่าอุทกภัยจะเป็นปัญหาหนักในปีนี้ เริ่มเกิดโรคระบาดทางเพศสัมพันธ์ในเดือนนี้และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในเดือนต่อไป โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา หุ้น เล็กผลประกอบการเด่น เล่นรอบได้ ตลาดหุ้นไทยในไตรมาสแรกยังไม่สามารถปรับตัวเหนือ 1 620 ได้ ทำให้เกิดแรงขายเพื่อย่อตัวเข้าหาแนวรับที่ 1 520-1 530 รอกลับเข้าตลาดอีกครั้งเมื่อมีสัญญาณกลับตัวแถวดัชนีดังกล่าว แนะเลือกหุ้นรายตัวที่มีผลประกอบการเติบโต มี Story และยังปรับขึ้นไม่มาก ควรทยอยสะสมโดยถือเงินสดอย่างน้อย 50% ตลอดเวลาตราบใดที่ดัชนียังไม่ทำนิวไฮสูงกว่า 1 620 ตลาด หุ้นไทยในช่วงสามเดือนแรก สามารถทำจุดสูงสุดได้ที่ 1 619 65 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ทางเทคนิคแล้วเกิดสัญญาณขายในแท่งเทียน โดยวันต่อมาตลาดได้ปรับตัวลดลง และปรับลงอย่างต่อเนื่อง จนหลุด 1 600 จุด เหตุปัจจัยที่นักลงทุนกังวลมีหลายเรื่อง เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หนี้ภาคครัวเรือน การส่งออกที่ยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น ค่าเงินบาทแข็งค่า การไม่ลดดอกเบี้ยนโยบาย การเลื่อนประมูล 4G กระทบหุ้นกลุ่มสื่อสาร และปัญหายุโรป การอัดฉีดเงิน QE เข้ามา ราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ กระทบหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างมาก ปัจจัยอีกประการคือ หลังประกาศงบประจำปีจบแล้ว จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในหุ้นหลัก ทำให้ราคาปรับตัวลดลง กดดันดัชนีได้ โดยในปีนี้ มีหลายบริษัทจ่ายหุ้นปันผล จะทำให้มีผลกับดัชนีในระยะต่อไป เนื่องจากจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น หากรายได้และกำไรของบริษัทไม่เติบโต ราคาหุ้นจะลดลงมากกว่าที่จ่ายปันผล ส่วนหุ้นตัวที่ไม่ค่อยมีผลกับดัชนี หรือหุ้นขนาดเล็กก็สามารถปรับขึ้นลงได้ตามปัจจัยของตัวเองเป็นหลัก จากรูปที่ 1 เป็นกราฟสัปดาห์ของ SET เมื่อดูจำนวน 100 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 1 375 99 มาทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1 619 65 หลังจากนั้นมีสัญญาณขายในแท่งเทียนที่เปิดสูงปิดต่ำ ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ อีกทั้งดัชนีปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 21 จึงมีแนวโน้มลง ตามหลักของฟีโบนัชชีพบว่า SET น่าจะมีโอกาสย่อตัวลงที่ระดับต่างๆ ดังนี้ 0 236 ที่ 1 562 15 และ 0 382 ที่ 1 526 57 ซึ่งในภาพดัชนีอยู่ที่ 1 531 04 ดังนั้น แนวรับที่ต้องติดตามว่าจะสามารถรับอยู่หรือไม่คือ 1 526 57 หากรับไม่อยู่ ดัชนีก็มีโอกาสลงต่อไปที่เป้าหมายถัดไป ที่ 1 497 82 1 469 07 1 428 13 และ 1 375 99 แม้แนวโน้มใหญ่ของ SET ยังมีโอกาสไปต่อ แต่การเข้าซื้อควรทยอยซื้อที่แนวรับของดัชนีค่าต่างๆ และสังเกตจุดกลับตัวด้วย หากยังไม่มีจุดกลับตัวเกิดขึ้น ก็ให้ชะลอการเข้าลงทุนไปก่อน จนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวในแท่งเทียนโดยต้องเปิดต่ำปิดสูง คำแนะนำ หากมีหุ้นอยู่ในพอร์ตจำนวนมาก ถ้าขาดทุนยังคงถือต่อได้ เนื่องจากดัชนีแค่ปรับตัว แต่ตัวไหนที่กำไร ให้ทยอยขายทำกำไร ถือเงินสดเพื่อมาแก้ไขหุ้นที่ยังขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากมีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามา ตามการอัดฉีดเม็ดเงินของทางยุโรป มีความเป็นไปได้ที่ช่วงเดือนเมษายนจะมีแรงซื้อดันดัชนีขึ้นไปได้ โดยถ้า SET ไม่ต่ำกว่า 1 526 และกลับตัวขึ้นไปทะลุ 1 620 ได้ จะทำให้เกิดรูปแบบหัวและไหล่ แบบกลับหัว ดัชนีจะมีเป้าหมายที่หนึ่งเท่า บริเวณ 1 865 จุด ดังนั้นควรทยอยซื้อเมื่อราคาปรับลง และถือเงินสดอย่างน้อย 50% มีหุ้น 50% จนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจน ก่อนที่จะเข้าหุ้นรายตัว ขอตรวจสอบหุ้นที่แนะนำในฉบับก่อน พบว่า เกินเป้าหมายไปหลายตัว เช่น NMG สูงสุด 2 92 TPIPL สูงสุด 3 62 ส่วนหุ้นตัวอื่นๆ ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนหุ้นรายตัวฉบับนี้ ขอแนะนำหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้น มีผลประกอบการที่ดี มีกำไร มีปันผล แต่มีโอกาสขึ้นในสามเดือนข้างหน้า ประกอบไปได้หุ้นดังนี้ AEC FIRE JSP RICHY RML SALEE SIRI TWZ ถ้าชอบหุ้นตัวไหนลองศึกษาดูอีกรอบก่อนซื้อ และซื้อแบบไม่ไล่ราคาเพราะจะทำให้ติดหุ้นได้หรือต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น AEC ซื้อ 1 20-1 36 เป้าหมาย 2 00-2 80 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด มหาชน ดำเนินธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้านปัจจัยพื้นฐานไม่มีปัญหา มีกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวอลุ่มการซื้อขายติดอันดับ 1 ใน 10 อย่างสม่ำเสมอ ปีนี้มีหุ้น IPO อย่างน้อย 5-10 บริษัท ที่จะจัดทำเข้าตลาด และมีแบบร่วมจัดทำอีกหลายบริษัท ส่วนภาพทางเทคนิค ดู รูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า ราคาหุ้น AEC ปรับลงมาจาก 2 80 บาท มาต่ำสุดที่ 1 14 บาท จากนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาแถว 2 02 แล้วย่อตัวลง 1 20 ลักษณะการเคลื่อนไหวมีการสร้างฐานราคาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีนิวโลวใหม่ ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1 35-1 40 ในกราฟรายสัปดาห์ราคาหุ้นยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 ที่ 1 50 ได้ ทำให้แนวโน้มสร้างฐานต่อไป ส่วน MACD มีค่าเป็นลบ RSI น้อยกว่า 50 ดังนั้น หุ้น AEC จึงมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้น AEC สามารถยืน 1 50 ได้ ถือเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ เพื่อไปทดสอบไฮเดิม บริเวณ 2 02 และ 2 80 ตามลำดับ คำแนะนำ น่าซื้อสะสมบริเวณ โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ โดย ชยุต จึงภักดี ผู้ดูแล FB กลุ่ม Fibonacci Trading บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ #dinabar position absolute width 500px border 1px solid #000000 background-color #299f04 font 14px Arial Helvetica sans-serif color #FFFFFF padding 1px visibility hidden z-index 999 #dinaclose #dinaclose a #dinaclose a link #dinaclose a visited text-align right color #9C1C1F font 10px Trebuchet MS Arial Helvetica sans-serif JavaScript Documentvar persistclose 1 var startX 1 var startY 1 var verticalpos function iecompattest return document compatMode document compatMode document documentElement document body function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function closebar if persistclose document cookie document getElementById style visibility function staticbar barheight document getElementById offsetHeight var ns navigator appName indexOf -1 window opera var d document function ml id var el d getElementById id if persistclose persistclose get_cookie el style visibility if d layers el style el el sP function x y el x startX if verticalpos el y startY else el y ns pageYOffset innerHeight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight el y - startY return el window stayTopLeft function if verticalpos var pY ns pageYOffset iecompattest scrollTop ftlObj y pY startY - ftlObj y 8 else var pY ns pageYOffset innerHeight - barheight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight - barheight ftlObj y pY - startY - ftlObj y 8 ftlObj sP ftlObj x ftlObj y setTimeout 10 ftlObj ml stayTopLeft if window addEventListener window addEventListener staticbar false else if window attachEvent window attachEvent staticbar else if document getElementById window onload staticbar Dhonishow requires Javascript เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Click to close คัมภีร์ชีวิต 2558 คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 แนะนำหุ้นเด่น พยากรณ์รายวัน 2558 นิตยสารดวงประกาศิต มิติอมตะ ถกปัญหาโหร รอบโต๊ะ รอบโลก มองโลกผ่านโหร ขอบฟ้าชะตาเมือง ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง โหรเลขศาสตร์ 8 เทวดา 9 อรหันต์ บทความเด่น ดูดวงกับโหรดัง โชคชะตาฟ้าลิขิต ดวงเด่นประเด็นดัง เศรษฐกิจและน้ำมัน กินดีมีสุข ศาสตร์โหงวเฮ้ง โลกย้อนยุค 3 พันปี วันสิ้นโลก คัมภีร์ธาตุเจ้าเรือน นิตยสารคนรวยหุ้น รวยหุ้น รวยทองคำ รวยน้ำมัน รวยเงิน Investment Analysis Fibonacci Update World economic amp Financial up date เปรียบเทียบหุ้นคู่แข่ง โชคชะตาคนรวยหุ้น เรื่องเล่าชาวหุ้น ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนด้วยใจ หนังสือแนะนำ โฆษณากับดวงประกาศิต เว็บเพื่อนบ้าน สถิติผู้เข้าชม Today 283 Yesterday 1253 This week 8366 Last week 18710 This month 99632 Last month 83864 All days 5974210 We have 11 guests 22 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 29 2015 บทความเด่น หาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง พิธีกรรมเบื้องต้นในการออกรถ เรียนถูกทาง อาชีพถูกโฉลก มีโชคร่ำรวย วิเคราะห์ดวงทักษิณ ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน เลือกสีรถตามราศีเกิด บทความมาใหม่ คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 28 พฤษภาคม 2558 ลือชาประกาศิต 28 พฤษภาคม 2558 คัมภีร์ดวงประกาศิต 28 พฤษภาคม 2558 คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 27 พฤษภาคม 2558 ลือชาประกาศิต 27 พฤษภาคม 2558 วารสารดวงประกาศิต บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย นิตยสารดวงประกาศิต var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _setDomainName pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err