Go to Site http://www.duangprakasit.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
วารสารดวงประกาศิต - วารสารทางพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์ ภูมิลักษณ์ศาสตร์ (ฮวงจุ้ย) นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ฉบับมาตรฐาน

เชิญคลิกชม หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ฉบับมาตรฐาน ซิค่ะ

       ตามที่เคยกล่าวว่า การศึกษาโหราศาสตร์ให้เชี่ยวชาญจนสามารถพยากรณ์เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตรงวัน ตรงเดือน ตรงปีนั้น ผู้ศึกษาต้องมีครูดีหรือตำราดี เป็นประการแรก และประการที่สอง ต้องใช้ปฏิทินที่ถูกต้อง แม่นยำตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้านั้น หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เป็นไปตามที่กล่าวไว้ทั้ง 2 ประการ กล่าวคือ เป็นตำราที่เป็นตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้า เพราะการพยากรณ์ต้องมีที่มาและต้นเหตุ ประการที่สอง ปฏิทินเล่มนี้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี (Fixed Zodiac) ที่บอกถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าที่ตรงกับในปฏิทินที่จัดทำขึ้น
       ผู้จัดทำ มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า วิชาโหราศาสตร์ไทย มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีเหตุผล มีที่มาที่ไป ไม่ใช่วิชาลึกลับหรือเป็นไสยศาสตร์ จึงจัดทำอย่างปราณีต มีผลของการพยากรณ์ที่เป็นจริงตรงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหมือนกับวิชาที่เกี่ยวกับการพยากรณ์แขนงอื่นๆ ที่เรียนในมหาวิทยาลัย เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ ผลงานย่อมเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น และขอกำลังใจจากท่านนักอ่านที่รักและนับถือทุกท่าน ในการจรรโลงวิชานี้ให้เชิดหน้าชูตา อยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง
       ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นปฏิทินสำหรับการพยากรณ์ต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่นให้หนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์กว้างขวางแก่ทุกชนชั้นในสังคมจึงได้บรรจุสาระต่างๆ ในการพยากรณ์ให้ทันสมัย สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอุบัติภัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบสัมมาชีพรวมทั้งการทำธุรกิจทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ๆ นับเป็นการขยายตัวของวิชาโหราศาสตร์ให้กว้างขวางออกไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมมากขึ้น ถือเป็นการพัฒนาการในมิติใหม่ของวิชาโหราศาสตร์ไทยได้อย่างดียิ่ง

 

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                    J.P. Morgan

       การแถลงของ FED เมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาที่ยังยืนยันไม่ขึ้นดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายในตลาดหุ้นทั่วโลก ผสมกับการทำ QE ในตลาดยูโรโซน จึงมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งของไทย
       ฉบับนี้เป็นวารสารประจำไตรมาสสอง ปี 2558 เป็นการคาดคะเนตลาดตลอดทั้งช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งคาดว่าช่วงครึ่งแรกของไตรมาส ตลาดจะเป็นกระทิงแต่ต้องระวังครึ่งหลังที่ผู้เขียนหวั่นใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ กระทบตลาดหุ้นทำให้หุ้นตกหนักๆ ได้ จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดระมัดระวังตัว
       สุดท้ายขอให้ท่านนักลงทุน มีความสุข และมีผลตอบแทนดีในการลงทุนทุกท่าน

 

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ

เล่นหุ้น แบบทำธุรกิจ

เล่นหุ้น แบบทำธุรกิจ

       การทำธุรกิจ เป็นการนำเงินไปลงทุนกับโครงการใดโครงการหนึ่ง เพื่อต่อยอดกิจการค้าขายให้ขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น เช่น สร้างโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต ทำมาค้าขาย หรือกิจกรรมใดก็ตามที่นำเงินไปลงทุน แล้วเกิดเงินงอกเงยมากกว่าเดิม นั่นแหละคือเป้าหมายหลักของคำว่า ทำธุรกิจ

       กิจกรรมของธุรกิจมีทั้งการผลิต การซื้อ การขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า ขนส่ง ธนาคาร ประกันภัย และอื่นๆ เรียกว่า มีทั้งสินค้าและบริการ
       จุดมุ่งหมายของธุรกิจ คือ ต้องการให้ได้กำไรมากที่สุดจากกิจการที่ทำ โดยลงทุนลงแรงกับกิจการ แต่ถ้าเราลงทุนอย่างเดียวโดยไม่ได้ลงแรง เราจะเรียกว่า ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุน หรือหุ้นส่วนก็ได้ ดังนั้น ในตลาด ถ้าเราซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็เท่ากับว่าเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทนั้นด้วยสัดส่วนตามที่เราลงทุน ในเมื่อเราลงทุน แต่ไม่ได้ลงแรง เราจึงจำเป็นจะต้องรู้ราย    ละเอียดการบริหารจัดการภายในบริษัทที่จะเป็นตัวผลัก ตัวดันราคาหุ้น ให้วิ่งสูงขึ้นในอนาคต นั่นคือ กิจการจะต้องมีกำไรมากกว่าเดิม จ่ายปันผลมากกว่าเดิมและต่อเนื่องไปอีกหลายปี บริษัทแบบนี้เราจึงจะกล้านำเงินไปร่วมลงทุนด้วย
       เมื่อกิจการมีกำไรมากกว่าเดิม ราคาหุ้นก็จะมีทิศทางวิ่งไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน ถ้าเราร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว เราก็จะมีส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain) ที่น่าสนใจและยังได้ปันผล แบบนี้แหละ ผมเรียกว่า เล่นหุ้นแบบทำธุรกิจ
       ธุรกิจที่น่าลงทุน สรุปง่ายๆดังนี้
       1. กิจการเติบโตต่อเนื่อง ยอดขายและกำไรเติบโตไปอีกหลายปีอย่างสม่ำเสมอ
       2. กิจการจ่ายปันผลได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
       3. ราคาหุ้นตอนที่เข้าซื้อราคาถูกกว่ามูลค่าที่เป็นจริง ซึ่งจะเกิดชั่วขณะใดขณะหนึ่งจากความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนกับธุรกิจดีๆ ที่มีราคาถูก เรียกว่าซื้อตอนลดราคาจากสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อราคาหุ้นให้ตกต่ำลง แต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ราคาหุ้นก็จะกลับไปจุดที่เหมาะสมของมัน
       จากหลักการดังกล่าว ก่อนลงทุนร่วมกับกิจการใดกิจการหนึ่ง จำเป็นจะต้อง ค้นหา วิเคราะห์ เสาะหา หุ้นของกิจการนั้นๆ จนกว่าโอกาสจะวิ่งมาชน เราจึงค่อย....

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ "ลงทุนด้วยใจ" โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล
สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน มิถุนายน 2558

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน มิถุนายน 2558

         มีข่าวดีจากการค้นพบปิโตรเลียม ประเภทน้ำมันและก๊าซในทะเลโดยเฉพาะในอ่าวไทย แต่จะมีการกั๊กข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและแหล่งค้นพบ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลบางฝ่าย และจะมีการออกกฎหมายทางทะเลเพื่อกันพื้นที่ในบริเวณที่ค้นพบ และ/หรือ ที่จะมีการสำรวจต่อ
       งบประมาณภาครัฐค่อนข้างฝืดเคืองโดยเฉพาะภาครายจ่ายสูงกว่ารายรับ จำเป็นต้องกู้เงินมาโปะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแผนที่เคยประมาณการเอาไว้
       ฝนฟ้ายังคงตกหนัก บ่งบอกถึงปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าปีนี้น้ำมากจะเกิดปัญหาน้ำท่วมหรืออุทกภัยไปทั่วโรคระบาดทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่ๆ ติดต่อง่ายอาจเกิดจากการสัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกันหรือใช้ห้องน้ำร่วมกัน จะระบาดต่อเนื่องไปอีก 3-4 เดือน

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558  โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา
เพิ่มทุน แจกหุ้นปันผล แจก Warrantเพิ่มทุน
แจกหุ้นปันผล
แจก Warrant 

       การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คือ การซื้อความเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าบริษัทมีกำไรเราก็จะได้ปันผลจากกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น และถ้ากำไรของบริษัทเติบโตราคาหุ้นก็จะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน แต่ในบางครั้งบริษัทขาดสภาพคล่องมีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือมีโครงการลงทุนที่ใหญ่ อาจมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่ม มีการเรียกเพิ่มทุน หรืออยู่ดีๆ บริษัทก็ประกาศแจก warrant หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอนาคต นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร ใส่เงินเพิ่มทุนหรือไม่ ขายหรือถือไว้ดี ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักคิดที่ชัดเจนว่าการเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างไร
รู้จักประเภทของการเพิ่มทุน
       การเพิ่มทุนเป็นการเรียกระดมทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่นักลงทุนไม่ค่อยชอบเพราะจะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มและกำไรต่อหุ้นลดลง กระทบต่อราคาหุ้นและเงินปันผลในอนาคตได้ สำหรับการเพิ่มทุนหลักๆ มีสามประเภทคือ การเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)ประเภท ที่สอง คือ จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) ลักษณะเป็นการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดคือ จำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ราย หรือภายในรอบ 12 เดือน หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และแบบสุดท้าย คือ จัดสรรให้กับประชาชน (Public Offering: PO) แต่ส่วนใหญ่นักลงทุนจะคุ้นเคยกับประเภทที่3 คือ จัดสรรให้กับประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)ตอนที่บริษัทพาหุ้นเข้าตลาดมากกว่า โดยการเรียกเพิ่มทุนจะบอกเป็นอัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ว่าเป็นเท่าไร เช่นเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่เป็นต้น ในการคำนวณผลกระทบต่างๆ เอาให้เร็วที่สุดจะให้อัตราส่วนตรงนี้ในการคำนวณ
รูปแบบการเพิ่มทุน จะแบ่งเป็นสองประเภท คือ 1) แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน โดยระบุจำนวนหุ้นที่ออกและการจัดสรรไว้ชัดเจน และ 2) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจะทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจำนวนหุ้น) แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่น ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเมื่อจัดสรรในแต่ละคราวต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปบางคนมองว่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่บริษัทจะเรียกเพิ่มทุนเมื่อไรก็ได้
การวิเคราะห์หุ้นเพิ่มทุน
       โดยทั่วไปก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเพิ่มทุน ราคามักจะขึ้นมารับข่าวก่อน แต่หลังจากประกาศแล้ว การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบ 2 ประการ คือ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาหุ้น(Price Dilution) โดยบทความนี้จะยกตัวอย่างการเพิ่มทุนของหุ้น ABC อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)1 : 2 และราคาจองซื้อที่ 0.1 บาทต่อหุ้น สามารถคำนวณผลกระทบและแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
       1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนจะมีจำนวนหุ้นมากขึ้นทำให้กำไรต่อหุ้นต่ำลง นักลงทุนต้องมองไปในอนาคตว่าเพิ่มทุนแล้วอนาคตบริษัทสามารถทำกำไรได้โตทันจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ถ้ากำไรโตไม่ทัน กำไรต่อหุ้นก็จะลดลงและหุ้นหลังจากเพิ่มทุนก็จะไม่ขึ้นต่อ
       ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้
       Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
                  โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นเดิม 1 หุ้น
                           Qe = จำนวนหุ้นใหม่ 2 หุ้น
       Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
                                 = 2 / (1 + 2) 
                                 = 66.6%

       จะเห็นว่าหลังจากที่ประกาศเพิ่มทุน จำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 66.6% ของหุ้นทั้งหมดหลังเพิ่มทุน ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใส่เงินเพิ่มก็จะเสียสัดส่วนการถือหุ้นลงไปมาก แนวทางการวิเคราะห์ต้องมองว่า จากสัดส่วนการเพิ่มทุนที่ 2 ต่อ 1 แสดงว่ามีหุ้นเพิ่มมาเท่ากับ 2/1 = 200% จะทำกำไรให้เติบโตมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร เรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลว่าเงินที่เข้าบริษัทจะเอาไปลงทุนกับอะไร ตลาดมีช่องว่างให้เติบโตแค่ไหน กำไรจะโตได้ถึง 200% ในกี่ปี คุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่
       2.ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)จากการที่จำนวนหุ้นมากขึ้น ในวันที่ตลาดขึ้นเครื่องหมาย XR วันนี้นักลงทุนไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้นที่จะลดลงนักลงทุนต้องพิจารณา....

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับมิถุนายน  2558 คอลัมน์ "ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน" โดย ภัทธธร ช่อวิชิต

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

คัมภีร์ชีวิต 2558

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

พยากรณ์รายวัน 2558

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2558 ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 30 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 50 ปี (พ.ศ. 2501 - 2550) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2558-59 เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

โฆษณากับดวงประกาศิต

AD-MTS-GOLD-thumb

AD-Kasikorn-Bank-thumb

AD-KIMHENG-thumb

AD-Foundation-Blind-thumb

AD-RAK-ASSET-thumb

เชิญคลิก บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการ ซิค่ะ

AD-BullGuard-thumb

เชิญคลิก ลีม่า โคโค่ รีสอร์ท หาดส่วนตัวบนอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday432
mod_vvisit_counterYesterday1457
mod_vvisit_counterThis week7558
mod_vvisit_counterLast week12499
mod_vvisit_counterThis month1889
mod_vvisit_counterLast month47499
mod_vvisit_counterAll days6026155

We have: 14 guests, 5 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: ก.ค. 02, 2015
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!

id class 519lokju ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ทีมงานดวงประกาศิต บรรณาธิการ หน้าหลัก ห้องสมุดวารสาร ดวงประกาศิต ปี 2555 ดวงประกาศิต ปี 2554 ดวงประกาศิต ปี 2553 ดวงประกาศิต ปี 2552 ดวงประกาศิต ปี 2551 ดวงประกาศิต ปี 2550 ทำนายดวงชะตา กระดานสนทนา อัตราค่าโฆษณา บทความเด่น   หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 ฉบับมาตรฐาน ตามที่เคยกล่าวว่า การศึกษาโหราศาสตร์ให้เชี่ยวชาญจนสามารถพยากรณ์เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตรงวัน ตรงเดือน ตรงปีนั้น ผู้ศึกษาต้องมีครูดีหรือตำราดี เป็นประการแรก และประการที่สอง ต้องใช้ปฏิทินที่ถูกต้อง แม่นยำตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้านั้น หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เป็นไปตามที่กล่าวไว้ทั้ง 2 ประการ กล่าวคือ เป็นตำราที่เป็นตัวอย่างให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้า เพราะการพยากรณ์ต้องมีที่มาและต้นเหตุ ประการที่สอง ปฏิทินเล่มนี้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี Fixed Zodiac ที่บอกถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าที่ตรงกับในปฏิทินที่จัด ทำขึ้น ผู้จัดทำ มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า วิชาโหราศาสตร์ไทย มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีเหตุผล มีที่มาที่ไป ไม่ใช่วิชาลึกลับหรือเป็นไสยศาสตร์ จึงจัดทำอย่างปราณีต มีผลของการพยากรณ์ที่เป็นจริงตรงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหมือนกับวิชาที่เกี่ยวกับการพยากรณ์แขนงอื่นๆ ที่เรียนในมหาวิทยาลัย เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ ผลงานย่อมเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น และขอกำลังใจจากท่านนักอ่านที่รักและนับถือทุกท่าน ในการจรรโลงวิชานี้ให้เชิดหน้าชูตา อยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นปฏิทินสำหรับการพยากรณ์ต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่นให้หนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์กว้างขวางแก่ทุกชนชั้นในสังคมจึงได้บรรจุสาระต่างๆ ในการพยากรณ์ให้ทันสมัย สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอุบัติภัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบสัมมาชีพรวมทั้งการทำธุรกิจทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ๆ นับเป็นการขยายตัวของวิชาโหราศาสตร์ให้กว้างขวางออกไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมมากขึ้น ถือเป็นการพัฒนาการในมิติใหม่ของวิชาโหราศาสตร์ไทยได้อย่างดียิ่ง   คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2558 M illionaires don’t use Astrologers B illionaires do J P Morgan การแถลงของ FED เมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาที่ยังยืนยันไม่ขึ้นดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายในตลาดหุ้นทั่วโลก ผสมกับการทำ QE ในตลาดยูโรโซน จึงมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งของไทย ฉบับนี้เป็นวารสารประจำไตรมาสสอง ปี 2558 เป็นการคาดคะเนตลาดตลอดทั้งช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งคาดว่าช่วง ครึ่งแรกของไตรมาส ตลาดจะเป็นกระทิงแต่ต้องระวังครึ่งหลังที่ผู้เขียนหวั่นใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ กระทบ ตลาดหุ้นทำให้หุ้นตกหนักๆ ได้ จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดระมัดระวังตัว สุดท้ายขอให้ท่านนักลงทุน มีความสุข และมีผลตอบแทนดีในการลงทุนทุกท่าน   เล่นหุ้น แบบทำธุรกิจ การ ทำธุรกิจ เป็นการนำเงินไปลงทุนกับโครงการใดโครงการหนึ่ง เพื่อต่อยอดกิจการค้าขายให้ขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น เช่น สร้างโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต ทำมาค้าขาย หรือกิจกรรมใดก็ตามที่นำเงินไปลงทุน แล้วเกิดเงินงอกเงยมากกว่าเดิม นั่นแหละคือเป้าหมายหลักของคำว่า ทำธุรกิจ กิจกรรมของธุรกิจมีทั้งการผลิต การซื้อ การขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า ขนส่ง ธนาคาร ประกันภัย และอื่นๆ เรียกว่า มีทั้งสินค้าและบริการ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ คือ ต้องการให้ได้กำไรมากที่สุดจากกิจการที่ทำ โดยลงทุนลงแรงกับกิจการ แต่ถ้าเราลงทุนอย่างเดียวโดยไม่ได้ลงแรง เราจะเรียกว่า ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุน หรือหุ้นส่วนก็ได้ ดังนั้น ในตลาด ถ้าเราซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็เท่ากับว่าเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทนั้นด้วยสัดส่วนตามที่เราลงทุน ในเมื่อเราลงทุน แต่ไม่ได้ลงแรง เราจึงจำเป็นจะต้องรู้ราย ละเอียดการบริหารจัดการภายในบริษัทที่จะเป็นตัวผลัก ตัวดันราคาหุ้น ให้วิ่งสูงขึ้นในอนาคต นั่นคือ กิจการจะต้องมีกำไรมากกว่าเดิม จ่ายปันผลมากกว่าเดิมและต่อเนื่องไปอีกหลายปี บริษัทแบบนี้เราจึงจะกล้านำเงินไปร่วมลงทุนด้วย เมื่อกิจการมีกำไรมากกว่าเดิม ราคาหุ้นก็จะมีทิศทางวิ่งไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน ถ้าเราร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว เราก็จะมีส่วนต่างราคาหุ้น Capital Gain ที่น่าสนใจและยังได้ปันผล แบบนี้แหละ ผมเรียกว่า เล่นหุ้นแบบทำธุรกิจ ธุรกิจที่น่าลงทุน สรุปง่ายๆดังนี้ 1 กิจการเติบโตต่อเนื่อง ยอดขายและกำไรเติบโตไปอีกหลายปีอย่างสม่ำเสมอ 2 กิจการจ่ายปันผลได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3 ราคาหุ้นตอนที่เข้าซื้อราคาถูกกว่ามูลค่าที่เป็นจริง ซึ่งจะเกิดชั่วขณะใดขณะหนึ่งจากความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนกับธุรกิจดีๆ ที่มีราคาถูก เรียกว่าซื้อตอนลดราคาจากสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อราคาหุ้นให้ตกต่ำลง แต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ราคาหุ้นก็จะกลับไปจุดที่เหมาะสมของมัน จากหลักการดังกล่าว ก่อนลงทุนร่วมกับกิจการใดกิจการหนึ่ง จำเป็นจะต้อง ค้นหา วิเคราะห์ เสาะหา หุ้นของกิจการนั้นๆ จนกว่าโอกาสจะวิ่งมาชน เราจึงค่อย โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน มิถุนายน 2558 มีข่าวดีจากการค้นพบปิโตรเลียม ประเภทน้ำมันและก๊าซในทะเลโดยเฉพาะในอ่าวไทย แต่จะมีการกั๊กข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและแหล่งค้นพบ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลบางฝ่าย และจะมีการออกกฎหมายทางทะเลเพื่อกันพื้นที่ในบริเวณที่ค้นพบ และ หรือ ที่จะมีการสำรวจต่อ งบประมาณภาครัฐค่อนข้างฝืดเคืองโดยเฉพาะภาครายจ่ายสูงกว่ารายรับ จำเป็นต้องกู้เงินมาโปะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแผนที่เคยประมาณการเอาไว้ ฝนฟ้ายังคงตกหนัก บ่งบอกถึงปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าปีนี้น้ำมากจะเกิดปัญหาน้ำท่วมหรืออุทกภัยไปทั่วโรคระบาดทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่ๆ ติดต่อง่ายอาจเกิดจากการสัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกันหรือใช้ห้องน้ำร่วมกัน จะระบาดต่อเนื่องไปอีก 3-4 เดือน โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา เพิ่มทุน แจกหุ้นปันผล แจก Warrant การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คือ การซื้อความเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าบริษัทมีกำไรเราก็จะได้ปันผลจากกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น และถ้ากำไรของบริษัทเติบโตราคาหุ้นก็จะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน แต่ในบางครั้งบริษัทขาดสภาพคล่องมีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือมีโครงการลงทุนที่ใหญ่ อาจมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่ม มีการเรียกเพิ่มทุน หรืออยู่ดีๆ บริษัทก็ประกาศแจก warrant หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอนาคต นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร ใส่เงินเพิ่มทุนหรือไม่ ขายหรือถือไว้ดี ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักคิดที่ชัดเจนว่าการเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างไร รู้จักประเภทของการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนเป็นการเรียกระดมทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่นักลงทุนไม่ค่อยชอบเพราะจะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มและกำไรต่อหุ้นลดลง กระทบต่อราคาหุ้นและเงินปันผลในอนาคตได้ สำหรับการเพิ่มทุนหลักๆ มีสามประเภทคือ การเพิ่มทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น Right Offering RO ประเภท ที่สอง คือ จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด Private Placement PP ลักษณะเป็นการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดคือ จำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ราย หรือภายในรอบ 12 เดือน หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และแบบสุดท้าย คือ จัดสรรให้กับประชาชน Public Offering PO แต่ส่วนใหญ่นักลงทุนจะคุ้นเคยกับประเภทที่3 คือ จัดสรรให้กับประชาชนครั้งแรก Initial Public Offering IPO ตอนที่บริษัทพาหุ้นเข้าตลาดมากกว่า โดยการเรียกเพิ่มทุนจะบอกเป็นอัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ว่าเป็นเท่าไร เช่นเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่เป็นต้น ในการคำนวณผลกระทบต่างๆ เอาให้เร็วที่สุดจะให้อัตราส่วนตรงนี้ในการคำนวณ รูปแบบการเพิ่มทุน จะแบ่งเป็นสองประเภท คือ 1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน โดยระบุจำนวนหุ้นที่ออกและการจัดสรรไว้ชัดเจน และ 2 แบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจะทราบกรอบการจัดสรร ประเภทและจำนวนหุ้น แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่น ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเมื่อจัดสรรในแต่ละคราวต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปบางคนมองว่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่บริษัทจะเรียกเพิ่มทุนเมื่อไรก็ได้ การวิเคราะห์หุ้นเพิ่มทุน โดยทั่วไปก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเพิ่มทุน ราคามักจะขึ้นมารับข่าวก่อน แต่หลังจากประกาศแล้ว การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบ 2 ประการ คือ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution และผลกระทบต่อราคาหุ้น Price Dilution โดยบทความนี้จะยกตัวอย่างการเพิ่มทุนของหุ้น ABC อัตราส่วน เดิม ใหม่ 1 2 และราคาจองซื้อที่ 0 1 บาทต่อหุ้น สามารถคำนวณผลกระทบและแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนจะมีจำนวนหุ้นมากขึ้นทำให้กำไรต่อหุ้นต่ำลง นักลงทุนต้องมองไปในอนาคตว่าเพิ่มทุนแล้วอนาคตบริษัทสามารถทำกำไรได้โตทันจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ถ้ากำไรโตไม่ทัน กำไรต่อหุ้นก็จะลดลงและหุ้นหลังจากเพิ่มทุนก็จะไม่ขึ้นต่อ ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ Control Dilution Qe Qo Qe โดยที่ Qo จำนวนหุ้นเดิม 1 หุ้น Qe จำนวนหุ้นใหม่ 2 หุ้น Control Dilution Qe Qo Qe 2 1 2 66 6% จะเห็นว่าหลังจากที่ประกาศเพิ่มทุน จำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 66 6% ของหุ้นทั้งหมดหลังเพิ่มทุน ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใส่เงินเพิ่มก็จะเสียสัดส่วนการถือหุ้นลงไปมาก แนวทางการวิเคราะห์ต้องมองว่า จากสัดส่วนการเพิ่มทุนที่ 2 ต่อ 1 แสดงว่ามีหุ้นเพิ่มมาเท่ากับ 2 1 200% จะทำกำไรให้เติบโตมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร เรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลว่าเงินที่เข้าบริษัทจะเอาไปลงทุนกับอะไร ตลาดมีช่องว่างให้เติบโตแค่ไหน กำไรจะโตได้ถึง 200% ในกี่ปี คุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่ 2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น Price Dilution จากการที่จำนวนหุ้นมากขึ้น ในวันที่ตลาดขึ้นเครื่องหมาย XR วันนี้นักลงทุนไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้นที่จะลดลงนักลงทุนต้องพิจารณา โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับมิถุนายน 2558 คอลัมน์ โดย ภัทธธร ช่อวิชิต บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ #dinabar position absolute width 500px border 1px solid #000000 background-color #299f04 font 14px Arial Helvetica sans-serif color #FFFFFF padding 1px visibility hidden z-index 999 #dinaclose #dinaclose a #dinaclose a link #dinaclose a visited text-align right color #9C1C1F font 10px Trebuchet MS Arial Helvetica sans-serif JavaScript Documentvar persistclose 1 var startX 1 var startY 1 var verticalpos function iecompattest return document compatMode document compatMode document documentElement document body function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function closebar if persistclose document cookie document getElementById style visibility function staticbar barheight document getElementById offsetHeight var ns navigator appName indexOf -1 window opera var d document function ml id var el d getElementById id if persistclose persistclose get_cookie el style visibility if d layers el style el el sP function x y el x startX if verticalpos el y startY else el y ns pageYOffset innerHeight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight el y - startY return el window stayTopLeft function if verticalpos var pY ns pageYOffset iecompattest scrollTop ftlObj y pY startY - ftlObj y 8 else var pY ns pageYOffset innerHeight - barheight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight - barheight ftlObj y pY - startY - ftlObj y 8 ftlObj sP ftlObj x ftlObj y setTimeout 10 ftlObj ml stayTopLeft if window addEventListener window addEventListener staticbar false else if window attachEvent window attachEvent staticbar else if document getElementById window onload staticbar Dhonishow requires Javascript เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Click to close คัมภีร์ชีวิต 2558 คัมภีร์ดวงประกาศิต 2558 แนะนำหุ้นเด่น พยากรณ์รายวัน 2558 นิตยสารดวงประกาศิต มิติอมตะ ถกปัญหาโหร รอบโต๊ะ รอบโลก มองโลกผ่านโหร ขอบฟ้าชะตาเมือง ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง โหรเลขศาสตร์ 8 เทวดา 9 อรหันต์ บทความเด่น ดูดวงกับโหรดัง โชคชะตาฟ้าลิขิต ดวงเด่นประเด็นดัง เศรษฐกิจและน้ำมัน กินดีมีสุข ศาสตร์โหงวเฮ้ง โลกย้อนยุค 3 พันปี วันสิ้นโลก คัมภีร์ธาตุเจ้าเรือน นิตยสารคนรวยหุ้น รวยหุ้น รวยทองคำ รวยน้ำมัน รวยเงิน Investment Analysis Fibonacci Update World economic amp Financial up date เปรียบเทียบหุ้นคู่แข่ง โชคชะตาคนรวยหุ้น เรื่องเล่าชาวหุ้น ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนด้วยใจ หนังสือแนะนำ โฆษณากับดวงประกาศิต เว็บเพื่อนบ้าน สถิติผู้เข้าชม Today 432 Yesterday 1457 This week 7558 Last week 12499 This month 1889 Last month 47499 All days 6026155 We have 14 guests 5 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 02 2015 บทความเด่น หาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง พิธีกรรมเบื้องต้นในการออกรถ เรียนถูกทาง อาชีพถูกโฉลก มีโชคร่ำรวย วิเคราะห์ดวงทักษิณ ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน เลือกสีรถตามราศีเกิด บทความมาใหม่ คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 1 กรกฏาคม 2558 คัมภีร์ดวงประกาศิต 1 กรกฏาคม 2558 ลือชาประกาศิต 1 กรกฏาคม 2558 หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 30 ปี หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 50 ปี วารสารดวงประกาศิต บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย นิตยสารดวงประกาศิต var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _setDomainName pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err