Go to Site http://www.duangprakasit.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
วารสารดวงประกาศิต - วารสารทางพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์ ภูมิลักษณ์ศาสตร์ (ฮวงจุ้ย) นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

        หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย
       สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
       ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ นิตยสารดวงประกาศิต

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                   J.P. Morgan

       คนรวยหุ้นฉบับนี้เป็นเล่มสุดท้ายประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีคอลัมน์ที่ครบครันมองภาพการลงทุนโดยรวมและเจาะลึกถึงหุ้นแต่ละตัว ใช้วิชาความรู้ทั่วไปในท้องตลาดผสมผสานกับศาสตร์พิเศษ คือวิชาโหราศาสตร์ที่วิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แม่นยำ
       ตลาดหุ้นโดยรวม (Set) ในไตรมาสนี้คงปรับฐานก่อนในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมวิ่งโดดแรงๆ ในเดือนต่อๆ ไป ท่านผู้มีอุปการะพึงระมัดระวังตัวถ้าช่วงต้นเดือนตุลาคมหุ้นโดดแรงๆ ก็จะปรับฐานได้แรงๆ เช่นกัน
       มีผู้แอบอ้างนำชื่อ “คนรวยหุ้น” ไปทำหลักสูตรอบรมตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครเพื่อจับเหยื่อนักลงทุนที่หลงเชื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพงๆ เป็นหลักแสนบาทขอเรียนให้ทราบว่า นิตยสารคนรวยหุ้น มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใด ได้เคยเตือนไว้ในนิตยสารฉบับก่อนๆ ยังไม่ได้ผลจึงต้องทำเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ากลุ่ม “เครือข่ายแฉกลโกงนักลงทุน”

ธุรกิจ Health care ดีจริงหรือ? (ตอนที่ 1)

ธุรกิจ Health care ดีจริงหรือ? (ตอนที่ 1)
ธุรกิจ Health care
ดีจริงหรือ (ตอนที่ 1)

       จากวิทยาการที่ก้าวหน้าในหลายๆ ด้านในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจ Health care และความรู้ที่ประชากรโลกมีต่อโรคภัยไข้เจ็บ และโภชนาการที่ดีขึ้น ทำให้อายุขัยของคนในยุคปัจจุบันยืนยาวขึ้น ทำให้ประชากรทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่วัยชรามีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3 เท่าในทุกๆ  50 ปี โดยคาดว่าจะมีจำนวนถึง 2,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 36 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีประชากรประมาณ 800 ล้านคนที่มีอายุ 60 ปี หรือคิดเป็น 11% ของประชากรโลกที่มีอยู่มากกว่า 7,250 ล้านคน โดยมีประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ 1,394 ล้านกว่าคน ตามมาติดๆ คือ อินเดีย ซึ่งมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1,268 ล้านคน คาดว่าอีกไม่กี่ปี อินเดียจะเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก จากอัตราการเพิ่ม (เกิดใหม่-ตายไป) สูงกว่าของประเทศจีน ที่มีอัตราการเกิดต่ำจากนโยบายลูกคนเดียว แต่ความที่คนจีนมีอายุยืนมากขึ้น ปัจจุบันคนจีนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมี 129 ล้านคนคิดเป็น 9.60% ของประชากร ทำให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของคนจีนสูง รัฐบาลจีนเริ่มตระหนักถึงปัญหาข้อนี้อยู่เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเชิญจากธนาคารซิตี้แบงค์ เข้าฟัง Dinner talk มีหัวข้อหนึ่งในสัมมนาที่น่าสนใจคือ ธุรกิจ Health care โดยมีผู้บริหารจาก บลจ.กรุงศรีอยุธยาเป็นวิทยากร รู้สึกได้ความรู้มากมาย จึงอยากนำเนื้อหาบางส่วนมาแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน ระหว่างที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ ผมได้เข้า www.worldometers.info/world-population/ นั่งดูตัวเลขแล้วเพลินดี เพราะว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกเสี้ยววินาทีแบบ Real time เลยทีเดียวอดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมเว็บไซต์นี้ถึงได้รู้ดี และ Update ได้แบบนี้ ผมคาดว่าน่าจะเป็นการคาดการณ์ว่ามีเด็กเกิดใหม่ในปีนี้กี่คนแล้วก็มาหารเฉลี่ยต่อวินาทีกระมัง
       อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอยู่ที่ 1.90% ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรรวมเพียง 1.20% นี่คือเหตุผลที่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในโลกนี้มีมากขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกเท่ากับ 73.70 ปีในปี พ.ศ. 2560 จากเดิม 72.60 ปีเมื่อปี พ.ศ.2555 เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความต้องการในด้าน Health care ก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน ปัจจุบันยุโรปเป็นทวีปที่มีอัตราส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คาดว่า 37% ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2593 ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือมีประชากรถึง 1 ใน 4 ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและคาดว่าจะมีจำนวนถึง 35 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 จากโครงสร้างของประชากรแบบนี้บางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมัน ก็มีการเกษียณงานตอนอายุ 65 ปีมากขึ้น น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี เสมือนกับเรามีแรงงาน....
       .....จากสัดส่วนประชากรของไทยเราที่มีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี เกิน 10% ไปหลายปีก่อนแล้ว และคาดว่าจะมีคนไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีเป็น 20% ของประชากรทั้งหมดในเวลาอีก 10 ปีนับจากนี้  นั่นหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเหล่านี้น่าจะมีอนาคตที่สดใสตามไปด้วย เท่าที่ผมคิดดูธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงค์มีดังต่อไปนี้
       1) ธุรกิจประกันชีวิต แน่นอนฐานอายุเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้น ย่อมทำให้ความต้องการที่จะทำประกันชีวิตเพื่อความมั่นคงของชีวิตมีมากขึ้น จำนวนคนไทยที่ทำประกันชีวิตยังมีเพียง 33% เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่ทำประกันชีวิตมากกว่า 100% (บางคนทำประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์) ดังนั้นโอกาสเติบโตยังมีอีกสูงมาก แต่น่าเสียดายที่บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเพียง 3 บริษัท ซึ่ง 1 บริษัทกำลังจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ตามนโยบายของธนาคารที่เป็นบริษัทแม่ ผมอยากให้คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับและดูแลทั้งบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต นอกจากบังคับให้บริษัทประกันเหล่านี้เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) อย่างที่เป็นอยู่แล้ว น่าจะผลักดันให้ทุกบริษัทต้องเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากนี้ เพราะว่าการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนทำให้ต้องทำงบการเงินที่โปร่งใส ต้องมีการตั้งกรรมการอิสระที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ เพราะว่าบริษัทประกันเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเงินออมระยะยาวและการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์เป็นจำนวนมาก ถ้ามีความไม่มั่นคง ไม่โปร่งใส ผลกระทบย่อมเกิดในวงกว้างเป็นแน่ ถึงแม้คปภ. จะมีการกำกับดูแลที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าได้หน่วยงานอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์และกลต. ช่วยกำกับดูแลเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ถือกรมธรรม์
       2) ธุรกิจ Health Care ซึ่งพอจะแบ่งเป็น 4 ประเภทได้ดังนี้
          2.1) PHARMA เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค ซึ่ง
รวมทั้งอาหารเสริมที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมทานกันเพื่อสุขภาพ และเพื่อลดโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ ธุรกิจยาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มหาศาล  ลองดูตัวอย่างยารักษาโรคต่างๆ ช่วงที่มีการออกยาตัวใหม่ๆ มา ราคาจะแพงมาก เม็ดหนึ่งอาจจะตกถึง 200-300 บาท เนื่องจากได้จดลิขสิทธิ์ไว้ พอลิขสิทธิ์หมดอายุ บริษัทยาอื่นๆ สามารถผลิตได้ ราคาบางครั้งเหลือเม็ดละไม่ถึง 1 บาท Margin มหาศาลเพียงไหน ถึงแม้พอจะเข้าใจได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการทำ LAB วิจัยเพื่อค้นคว้าผลิตยาเพื่อรักษาโรคร้ายต่างๆ จะมีมากก็จริง แต่กำไรก็ยังมหาศาลอยู่ดี ลองดูจากงบการเงินของบริษัทยาข้ามชาติใหญ่ๆ ดูสิครับ ธุรกิจยาและอาหารเสริม ซึ่งประเทศไทยเรายังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนายาของเราเองยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยธุรกิจนี้ในต่างประเทศ หุ้นกลุ่มนี้จะซื้อขายกันที่ P/E เฉลี่ยประมาณ 16-17% แต่บางช่วงก็ขึ้นไปถึงเกือบ 40 เท่า แต่ช่วงที่เกิด Hamburger crisis ก็เคยเห็นซื้อขายกันที่ P/E ต่ำกว่า 10 เท่ามาแล้วในบ้านเรา ดูเหมือนมีอยู่บริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่ทำธุรกิจที่พออนุโลมเข้ามาในหมวดนี้ได้เช่นกัน
          2.2) BIO TECH เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางชีวภาพ พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ ช่วยลดการติดเชื้อของโรคต่างๆ เช่นวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ หรือการค้นพบวิธีการผลิตและใช้ STEM CELL เพื่อบำบัดโรคหรือ อาการผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ....

โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส ธันวาคม 2557 คอลัมน์ "INVESTMENT ANALYSIS" โดย กิติชัย เตชะงามเลิศ
สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

    พระราหูและดาวเสาร์ (พระราหู+ดาวเสาร์/๘+๗) โคจรสถิตราศีตุลย์ (ราศีตุลย์) มายาวนาน 2-3 ปีแล้ว ในขณะที่พระราหูได้จรจากไปสถิตราศีกันย์ (ราศีกันย์) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 และดาวเสาร์โคจรย้ายราศีสถิตราศีพิจิก (ราศีพิจิก) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ย่อมหมายถึง เศรษฐกิจและการเงินของโลกและของประเทศไทยที่เกิดวิกฤติมายาวนานหลายปี จะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นได้ชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557  โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

   สถานการณ์ของโลกโดยรวม : การค้า-การพาณิชย์ และเศรษฐกิจทั่วโลก ชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะทวีปยุโรป ได้แก่ สเปน อิตาลี และฝรั่งเศส เป็นต้น
   ด้านการเมืองการปกครอง : ปัญหาการเมือง-การปกครองทั้งระบบเกิดความยุ่งเหยิง แก้ไม่ตก
   ด้านสังคม : ผู้นำของนานาประเทศ ไม่อยู่ในความพร้อมจะแก้ปัญหา เราจะเห็นแนวทาง หรือทฤษฎีที่ขาดหลักการ สังคมจึงประสบปัญหาซ้ำซ้อน-วกวน ซอยเท้าอยู่กับที่
   ด้านอุบัติภัย : ภัยธรรมชาติยังสร้างความฝันร้ายอย่างต่อเนื่อง แผ่นดินไหวในทะเลไม่มีทีท่าที่จะสงบ โดยเฉพาะซีกโลกเอเชียอย่างประเทศจีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิตามไหล่ทวีปได้ ...ช่วงต้นเดือน มีโอกาสเกิดอัคคีภัยในตึกระฟ้า ทั้งจากไฟฟ้าลัดวงจรและก่อวินาศกรรม รวมทั้งฟ้าผ่า นอกจากนั้นการคมนาคมทางกากาศแถบทวีปยุโรป จะเกิดอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง สร้างความโกลาหลและสูญเสีย

 

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557
ในเดือนพฤศจิกายน

สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 เดือนพฤศจิกายน

1. มีกลุ่มคนที่เป็นระบบครอบครัว ยอมอุทิศตนไปอยู่ในอวกาศอย่างถาวร เจตนาเพียงต้องการให้มีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์
2. จะมีบางประเทศที่กล้าตรากฎหมายซึ่งมีผลในอนาคต เช่น การเปลี่ยนประวัติการเกิดของคนที่แปลงเพศแล้วฯ
3. จะมีการพบแร่ธาตุหรือพลังงานทดแทน จากการขุดเจาะในความลึกที่เป็นสถิติใหม่


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

คัมภีร์ชีวิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์รายสัปดาห์ ซิค่ะ

พยากรณ์รายวัน 2557

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2557 ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2557-58 เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2558 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ

Scriptures-Duangprakasit-book2557-thumb

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กรกฏาคม-ธันวาคม 2557 เชิญคลิกซิค่ะ

โฆษณากับดวงประกาศิต

AD-MTS-GOLD-thumb

AD-Kasikorn-Bank-thumb

AD-KIMHENG-thumb

AD-Foundation-Blind-thumb

AD-RAK-ASSET-thumb

เชิญคลิก บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการ ซิค่ะ

AD-BullGuard-thumb

เชิญคลิก ลีม่า โคโค่ รีสอร์ท หาดส่วนตัวบนอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1864
mod_vvisit_counterYesterday3476
mod_vvisit_counterThis week5340
mod_vvisit_counterLast week29185
mod_vvisit_counterThis month76818
mod_vvisit_counterLast month69450
mod_vvisit_counterAll days5460896

We have: 23 guests, 25 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: พ.ย. 24, 2014
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!

id class 519lokju ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ทีมงานดวงประกาศิต บรรณาธิการ หน้าหลัก ห้องสมุดวารสาร ดวงประกาศิต ปี 2555 ดวงประกาศิต ปี 2554 ดวงประกาศิต ปี 2553 ดวงประกาศิต ปี 2552 ดวงประกาศิต ปี 2551 ดวงประกาศิต ปี 2550 ทำนายดวงชะตา กระดานสนทนา อัตราค่าโฆษณา บทความเด่น   หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2558 หนังสือฤกษ์งามยามมงคลฉบับนี้ เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เวลามีความสำคัญกับชีวิตที่เร่งรีบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการลงทุนสมัยใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกด้วย สำหรับวาระปี 2558 ผู้เขียนขอเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องฤกษ์อุปสมบทและฤกษ์ผ่าคลอด เพราะต้องการให้ผู้อุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ดีที่มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยาวสืบไป ส่วนฤกษ์ผ่าคลอดนั้นผู้เขียนเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิดและสติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ผู้เขียนและคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาโหราศาสตร์ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนี้จะส่งเสริมและธำรงให้คนไทยและประเทศชาติโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมั่งคั่ง ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์จากการทุ่มเท และทำงานหนักเพื่อพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส ธันวาคม 2557 M illionaires don’t use Astrologers B illionaires do J P Morgan คนรวยหุ้นฉบับนี้เป็นเล่มสุดท้ายประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีคอลัมน์ที่ครบครันมองภาพการลงทุนโดยรวมและเจาะลึกถึงหุ้นแต่ละตัว ใช้วิชาความรู้ทั่วไปในท้องตลาดผสมผสานกับศาสตร์พิเศษ คือวิชาโหราศาสตร์ที่วิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แม่นยำ ตลาดหุ้นโดยรวม Set ในไตรมาสนี้คงปรับฐานก่อนในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมวิ่งโดดแรงๆ ในเดือนต่อๆ ไป ท่านผู้มีอุปการะพึงระมัดระวังตัวถ้าช่วงต้นเดือนตุลาคมหุ้นโดดแรงๆ ก็จะปรับฐานได้แรงๆ เช่นกัน มีผู้แอบอ้างนำชื่อ “คนรวยหุ้น” ไปทำหลักสูตรอบรมตามจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครเพื่อจับเหยื่อนักลงทุนที่หลงเชื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพงๆ เป็นหลักแสนบาทขอเรียนให้ทราบว่า นิตยสารคนรวยหุ้น มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใด ได้เคยเตือนไว้ในนิตยสารฉบับก่อนๆ ยังไม่ได้ผลจึงต้องทำเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ากลุ่ม “เครือข่ายแฉกลโกงนักลงทุน” ธุรกิจ Health care ดีจริงหรือ ตอนที่ 1 ธุรกิจ Health care ดีจริงหรือ ตอนที่ 1 จาก วิทยาการที่ก้าวหน้าในหลายๆ ด้านในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจ Health care และความรู้ที่ประชากรโลกมีต่อโรคภัยไข้เจ็บ และโภชนาการที่ดีขึ้น ทำให้อายุขัยของคนในยุคปัจจุบันยืนยาวขึ้น ทำให้ประชากรทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่วัยชรามีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3 เท่าในทุกๆ 50 ปี โดยคาดว่าจะมีจำนวนถึง 2 000 ล้านคนในปี 2593 หรืออีก 36 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีประชากรประมาณ 800 ล้านคนที่มีอายุ 60 ปี หรือคิดเป็น 11% ของประชากรโลกที่มีอยู่มากกว่า 7 250 ล้านคน โดยมีประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ 1 394 ล้านกว่าคน ตามมาติดๆ คือ อินเดีย ซึ่งมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1 268 ล้านคน คาดว่าอีกไม่กี่ปี อินเดียจะเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก จากอัตราการเพิ่ม เกิดใหม่-ตายไป สูงกว่าของประเทศจีน ที่มีอัตราการเกิดต่ำจากนโยบายลูกคนเดียว แต่ความที่คนจีนมีอายุยืนมากขึ้น ปัจจุบันคนจีนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมี 129 ล้านคนคิดเป็น 9 60% ของประชากร ทำให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของคนจีนสูง รัฐบาลจีนเริ่มตระหนักถึงปัญหาข้อนี้อยู่เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเชิญจากธนาคารซิตี้แบงค์ เข้าฟัง Dinner talk มีหัวข้อหนึ่งในสัมมนาที่น่าสนใจคือ ธุรกิจ Health care โดยมีผู้บริหารจาก บลจ กรุงศรีอยุธยาเป็นวิทยากร รู้สึกได้ความรู้มากมาย จึงอยากนำเนื้อหาบางส่วนมาแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน ระหว่างที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ ผมได้เข้า www worldometers info world-population นั่งดูตัวเลขแล้วเพลินดี เพราะว่าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกเสี้ยววินาทีแบบ Real time เลยทีเดียวอดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมเว็บไซต์นี้ถึงได้รู้ดี และ Update ได้แบบนี้ ผมคาดว่าน่าจะเป็นการคาดการณ์ว่ามีเด็กเกิดใหม่ในปีนี้กี่คนแล้วก็มาหารเฉลี่ยต่อวินาทีกระมัง อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอยู่ที่ 1 90% ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรรวมเพียง 1 20% นี่คือเหตุผลที่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในโลกนี้มีมากขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกเท่ากับ 73 70 ปีในปี 2560 จากเดิม 72 60 ปีเมื่อปี 2555 เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความต้องการในด้าน Health care ก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน ปัจจุบันยุโรปเป็นทวีปที่มีอัตราส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คาดว่า 37% ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2593 ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือมีประชากรถึง 1 ใน 4 ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและคาดว่าจะมีจำนวนถึง 35 ล้านคนในปี 2568 จากโครงสร้างของประชากรแบบนี้บางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมัน ก็มีการเกษียณงานตอนอายุ 65 ปีมากขึ้น น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี เสมือนกับเรามีแรงงาน จากสัดส่วนประชากรของไทยเราที่มีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี เกิน 10% ไปหลายปีก่อนแล้ว และคาดว่าจะมีคนไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีเป็น 20% ของประชากรทั้งหมดในเวลาอีก 10 ปีนับจากนี้ นั่นหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเหล่านี้น่าจะมีอนาคตที่สดใสตามไปด้วย เท่าที่ผมคิดดูธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงค์มีดังต่อไปนี้ 1 ธุรกิจประกันชีวิต แน่นอนฐานอายุเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้น ย่อมทำให้ความต้องการที่จะทำประกันชีวิตเพื่อความมั่นคงของชีวิตมีมากขึ้น จำนวนคนไทยที่ทำประกันชีวิตยังมีเพียง 33% เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่ทำประกันชีวิตมากกว่า 100% บางคนทำประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์ ดังนั้นโอกาสเติบโตยังมีอีกสูงมาก แต่น่าเสียดายที่บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเพียง 3 บริษัท ซึ่ง 1 บริษัทกำลังจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ตามนโยบายของธนาคารที่เป็นบริษัทแม่ ผมอยากให้คปภ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับและดูแลทั้งบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต นอกจากบังคับให้บริษัทประกันเหล่านี้เป็นบริษัทจำกัด มหาชน อย่างที่เป็นอยู่แล้ว น่าจะผลักดันให้ทุกบริษัทต้องเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากนี้ เพราะว่าการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนทำให้ต้องทำงบการเงินที่โปร่งใส ต้องมีการตั้งกรรมการอิสระที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ เพราะว่าบริษัทประกันเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเงินออมระยะยาวและการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์เป็นจำนวนมาก ถ้ามีความไม่มั่นคง ไม่โปร่งใส ผลกระทบย่อมเกิดในวงกว้างเป็นแน่ ถึงแม้คปภ จะมีการกำกับดูแลที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าได้หน่วยงานอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์และกลต ช่วยกำกับดูแลเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ถือกรมธรรม์ 2 ธุรกิจ Health Care ซึ่งพอจะแบ่งเป็น 4 ประเภทได้ดังนี้ 2 1 PHARMA เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค ซึ่ง รวมทั้งอาหารเสริมที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมทานกันเพื่อสุขภาพ และเพื่อลดโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ ธุรกิจยาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มหาศาล ลองดูตัวอย่างยารักษาโรคต่างๆ ช่วงที่มีการออกยาตัวใหม่ๆ มา ราคาจะแพงมาก เม็ดหนึ่งอาจจะตกถึง 200-300 บาท เนื่องจากได้จดลิขสิทธิ์ไว้ พอลิขสิทธิ์หมดอายุ บริษัทยาอื่นๆ สามารถผลิตได้ ราคาบางครั้งเหลือเม็ดละไม่ถึง 1 บาท Margin มหาศาลเพียงไหน ถึงแม้พอจะเข้าใจได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการทำ LAB วิจัยเพื่อค้นคว้าผลิตยาเพื่อรักษาโรคร้ายต่างๆ จะมีมากก็จริง แต่กำไรก็ยังมหาศาลอยู่ดี ลองดูจากงบการเงินของบริษัทยาข้ามชาติใหญ่ๆ ดูสิครับ ธุรกิจยาและอาหารเสริม ซึ่งประเทศไทยเรายังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนายาของเราเองยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยธุรกิจนี้ในต่างประเทศ หุ้นกลุ่มนี้จะซื้อขายกันที่ P E เฉลี่ยประมาณ 16-17% แต่บางช่วงก็ขึ้นไปถึงเกือบ 40 เท่า แต่ช่วงที่เกิด Hamburger crisis ก็เคยเห็นซื้อขายกันที่ P E ต่ำกว่า 10 เท่ามาแล้วในบ้านเรา ดูเหมือนมีอยู่บริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่ทำธุรกิจที่พออนุโลมเข้ามาในหมวดนี้ได้เช่นกัน 2 2 BIO TECH เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางชีวภาพ พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ ช่วยลดการติดเชื้อของโรคต่างๆ เช่นวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ หรือการค้นพบวิธีการผลิตและใช้ STEM CELL เพื่อบำบัดโรคหรือ อาการผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส ธันวาคม 2557 คอลัมน์ โดย กิติชัย เตชะงามเลิศ สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 พระราหูและดาวเสาร์ โคจรสถิตราศีตุลย์ มายาวนาน 2-3 ปีแล้ว ในขณะที่พระราหูได้จรจากไปสถิตราศีกันย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 และดาวเสาร์โคจรย้ายราศีสถิตราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ย่อมหมายถึง เศรษฐกิจและการเงินของโลกและของประเทศไทยที่เกิดวิกฤติมายาวนานหลายปี จะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นได้ชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 2557 โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ สถานการณ์ของโลก ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 สถานการณ์ของโลกโดยรวม การค้า-การพาณิชย์ และเศรษฐกิจทั่วโลก ชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะทวีปยุโรป ได้แก่ สเปน อิตาลี และฝรั่งเศส เป็นต้น ด้านการเมืองการปกครอง ปัญหาการเมือง-การปกครองทั้งระบบเกิดความยุ่งเหยิง แก้ไม่ตก ด้านสังคม ผู้นำของนานาประเทศ ไม่อยู่ในความพร้อมจะแก้ปัญหา เราจะเห็นแนวทาง หรือทฤษฎีที่ขาดหลักการ สังคมจึงประสบปัญหาซ้ำซ้อน-วกวน ซอยเท้าอยู่กับที่ ด้านอุบัติภัย ภัยธรรมชาติยังสร้างความฝันร้ายอย่างต่อเนื่อง แผ่นดินไหวในทะเลไม่มีทีท่าที่จะสงบ โดยเฉพาะซีกโลกเอเชียอย่างประเทศจีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิตามไหล่ทวีปได้ ช่วงต้นเดือน มีโอกาสเกิดอัคคีภัยในตึกระฟ้า ทั้งจากไฟฟ้าลัดวงจรและก่อวินาศกรรม รวมทั้งฟ้าผ่า นอกจากนั้นการคมนาคมทางกากาศแถบทวีปยุโรป จะเกิดอุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง สร้างความโกลาหลและสูญเสีย โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประาศิต 2557 ฉบันมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ สิ่งดีๆ ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ตลอดปี 2557 ในเดือนพฤศจิกายน 1 มีกลุ่มคนที่เป็นระบบครอบครัว ยอมอุทิศตนไปอยู่ในอวกาศอย่างถาวร เจตนาเพียงต้องการให้มีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ 2 จะมีบางประเทศที่กล้าตรากฎหมายซึ่งมีผลในอนาคต เช่น การเปลี่ยนประวัติการเกิดของคนที่แปลงเพศแล้วฯ 3 จะมีการพบแร่ธาตุหรือพลังงานทดแทน จากการขุดเจาะในความลึกที่เป็นสถิติใหม่ โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 ฉบับมาตรฐาน โดย โหราจารย์สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย และเพิ่มสิน เลิศรัฐการ บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ #dinabar position absolute width 500px border 1px solid #000000 background-color #299f04 font 14px Arial Helvetica sans-serif color #FFFFFF padding 1px visibility hidden z-index 999 #dinaclose #dinaclose a #dinaclose a link #dinaclose a visited text-align right color #9C1C1F font 10px Trebuchet MS Arial Helvetica sans-serif JavaScript Documentvar persistclose 1 var startX 1 var startY 1 var verticalpos function iecompattest return document compatMode document compatMode document documentElement document body function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function closebar if persistclose document cookie document getElementById style visibility function staticbar barheight document getElementById offsetHeight var ns navigator appName indexOf -1 window opera var d document function ml id var el d getElementById id if persistclose persistclose get_cookie el style visibility if d layers el style el el sP function x y el x startX if verticalpos el y startY else el y ns pageYOffset innerHeight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight el y - startY return el window stayTopLeft function if verticalpos var pY ns pageYOffset iecompattest scrollTop ftlObj y pY startY - ftlObj y 8 else var pY ns pageYOffset innerHeight - barheight iecompattest scrollTop iecompattest clientHeight - barheight ftlObj y pY - startY - ftlObj y 8 ftlObj sP ftlObj x ftlObj y setTimeout 10 ftlObj ml stayTopLeft if window addEventListener window addEventListener staticbar false else if window attachEvent window attachEvent staticbar else if document getElementById window onload staticbar Dhonishow requires Javascript เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Click to close คัมภีร์ชีวิต 2557 คัมภีร์ดวงประกาศิต 2557 แนะนำหุ้นเด่น พยากรณ์ล่าสุด รายสัปดาห์ พยากรณ์รายวัน 2557 นิตยสารดวงประกาศิต มิติอมตะ ถกปัญหาโหร รอบโต๊ะ รอบโลก มองโลกผ่านโหร ขอบฟ้าชะตาเมือง ดวงโลก ดวงเมือง และดวงคนเด่นคนดัง โหรเลขศาสตร์ 8 เทวดา 9 อรหันต์ บทความเด่น ดูดวงกับโหรดัง โชคชะตาฟ้าลิขิต ดวงเด่นประเด็นดัง เศรษฐกิจและน้ำมัน กินดีมีสุข ศาสตร์โหงวเฮ้ง โลกย้อนยุค 3 พันปี วันสิ้นโลก คัมภีร์ธาตุเจ้าเรือน นิตยสารคนรวยหุ้น รวยหุ้น รวยทองคำ รวยน้ำมัน รวยเงิน Investment Analysis Fibonacci Update World economic amp Financial up date เปรียบเทียบหุ้นคู่แข่ง โชคชะตาคนรวยหุ้น เรื่องเล่าชาวหุ้น ติดปีกแมงเม่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนด้วยใจ หนังสือแนะนำ โฆษณากับดวงประกาศิต เว็บเพื่อนบ้าน สถิติผู้เข้าชม Today 1864 Yesterday 3476 This week 5340 Last week 29185 This month 76818 Last month 69450 All days 5460896 We have 23 guests 25 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 24 2014 บทความเด่น หาเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง พิธีกรรมเบื้องต้นในการออกรถ เรียนถูกทาง อาชีพถูกโฉลก มีโชคร่ำรวย วิเคราะห์ดวงทักษิณ ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน เลือกสีรถตามราศีเกิด บทความมาใหม่ คัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต 24 พฤศจิกายน 2557 ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 24 พฤศจิกายน 2557 ตลาดหุ้น สัปดาห์ที่ 48 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ทองคำ สัปดาห์ที่ 48 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 น้ำมัน สัปดาห์ที่ 48 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 วารสารดวงประกาศิต บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย นิตยสารดวงประกาศิต var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _setDomainName pageTracker _trackPageview catch err var gaJsHost document location protocol document write unescape try var pageTracker _gat _getTracker pageTracker _trackPageview catch err