Go to Site http://www.brm3.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ผอ.สพป.บร. 3นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บร.3
 
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานในสังกัด
บริการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร
 แบบฟอร์มขอย้ายครู
 แบบคำร้องขอตัดโอน
 แบบฟอร์ม OBEC 53_2
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
    ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข
 คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
    สถานศึกษา(เพิ่มเติม)

 หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ
 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
 แบบฟอร์มสอบราคา
 แบบฟอร์มของบประมาณ
 แบบฟอร์มM_OBEC
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงาน สพฐ.

 รายงาน EMIS
 รายงานข้อมูล DMC 2558
 รายงานข้อมูล DMC 2557
 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555  
  DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา  รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC
 รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC
  การรับนักเรียน 2557 สพฐ.
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    Education For All:EFA
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระบบติดตามรายงานผลฯ
   KRS รายงานคำรับรอง
   ARS รายงานกลยุทธ์
   E-me รายงานผลและติดตาม   
 รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ : Inimitable quality service with integrity
- ข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์ -


 ขอเชิญคณะกรรมการชมรมปฐมวัยและครูปฐมวัย เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ.หอประชุมอาคารวิจิตรประสานใจ ร.ร. อนุบาลนางรอง

 เชิญประชุมคณะวิทยากรอบรมลูกเสือวิสามัญผู้ต้องขังวัยนหนุ่ม เอกสารแนบ
 ม.ราชภัฎมหาสารคาม กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ
เอกสารแนบ
 ขอเชิญประชุม (โรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ/โนนดินแดง) เอกสารแนบ
 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนบ
 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล EMIS ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 ก.ค. 58 ที่เว็บ
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู"
เอกสารแนบ
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย
เอกสารแนบ
 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู เอกสารแนบ
 ม.ราชภัฎสุรินทร์ กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ
เอกสารแนบ
 ขอให้โรงเรียนในฝัน กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2556-2557 ที่เว็ปไซต์
www.labschools.net ด่วน

รอบรั้ว สพป.บร.3
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ... รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ...
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่... รูปภาพ จำนวน 28 รูป ฮิต RSS Feed
เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่...
   นางสุนิดา ศุภอักษร และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง แล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่าย “ยุวบรรณารักษ์” ประจำปี ๒๕... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่าย “ยุวบรรณารักษ์” ประจำปี ๒๕...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายยุวบรรณา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร... รูปภาพ จำนวน 21 รูป RSS Feed
บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร...
  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาทุกเครือข่าย เพ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ...
  นายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่อง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทั่วไป » มูลนิธิติยะวานิช มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี และย... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feed
มูลนิธิติยะวานิช มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี และย...
   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาติยะวานิช ครั้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ข่าว / กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.3 (E-News)

หนังสือราชการ สพป.บร. 3

หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวสารการศึกษา
บริการดาวน์โหลดข้อมูล

  
facebook
Education Policy
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ

   อำเภอนางรอง
Web Link
  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ
  ประชาคมอาเซี่ยน 2558
  สำนักงานลูกเสือ สพป.บุร 3   
   เอกสารการรับนักเรียน 2556    
  การรับนักเรียน 2556  
  ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL
  BET-OBEC  
  จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด
  KM การจัดการความรู้ 
  Salary Report 
  การแนะแนวการศึกษา  
   E-report
  Buriram United
  อาเซี่ยนออนไลน์
  สถานศึกษาพอเพียง
  โรงเรียนวิถีพุทธ
 กีฬาสพป. บร. 3
  งานศิลปหัตถกรรม 64
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
 ชมรมครูปฐมวัย สพป.บร.3
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
   - เครื่องมือวัดแวว
 B-CM Model
QR Code สพป.บุรีรัมย์เขต 3


Theme design by Krunangrong.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร.0-4463-3691 โทรสาร.0-4463-1548
ศูนย์ ITEC
โทร.0-4463-3691 ต่อ 122
background leftmargin topmargin marginwidth marginheight function high which2 theobject which2highlighting setInterval 50 function low which2 clearInterval highlighting if which2 style MozOpacity which2 style MozOpacity 0 3else if which2 filters which2 filters alpha opacity 00 function highlightit cur2 if cur2 style MozOpacity 1 cur2 style MozOpacity parseFloat cur2 style MozOpacity 0 1else if cur2 filters cur2 filters alpha opacity 100 cur2 filters alpha opacity 10else if window highlighting clearInterval highlighting -- -- IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 130 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 149 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT IMG onmouseover high this style onmouseout low this border 0 SRC WIDTH 136 HEIGHT 44 BORDER 0 ALT -- ผอ สพป บร 3 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บร 3   -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- ข้อมูลสารสนเทศ -- Hide script from old browsers function bid_togglelist img var ulReturn img parentNode parentNode parentNode parentNode parentNode getElementsByTagName if ulReturn 0 style display img src ulReturn 0 style display else img src ulReturn 0 style display End -- สำนักงาน ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา -- Hide script from old browsers function bid_getCookie name Get cookie routine by Shelley Powers var search name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search If cookie exists if offset -1 offset search length Set index of beginning of value end document cookie indexOf offset Set index of end of cookie value if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue var bid_foldinglistarray new Array if document getElementsByTagName Build array of elements for i 0 i document getElementsByTagName length i if document getElementsByTagName i className Append element to list bid_foldinglistarray bid_foldinglistarray concat document getElementsByTagName i Restore menu state if bid_foldinglistarray length if bid_getCookie if bid_getCookie var bid_opennodes bid_getCookie split for i 0 i bid_opennodes length i bid_foldinglistarray bid_opennodes i style display Firefox doesn t properly return previousSibling so use parentNode firstChild instead So much for browser superiority bid_foldinglistarray bid_opennodes i parentNode firstChild firstChild firstChild firstChild firstChild src function bid_saveState var opennodes for i 0 i bid_foldinglistarray length - 1 i if bid_foldinglistarray length bid_foldinglistarray i style display opennodes i document cookie opennodes document cookie IE doesn t support the addEventListener method so just wrap the onunload method to keep compatability with other scripts that may be running on the page var bid_oldOnUnload window onunload window onunload function window onunload function End -- -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- กลุ่มงานในสังกัด   กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มงานวินัยและนิติกร     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ศูนย์อาเซียน -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหาร แบบฟอร์มขอย้ายครู แบบคำร้องขอตัดโอน แบบฟอร์ม OBEC 53_2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูล     ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบเสนอของบประมาณ 55 แก้ไข คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คำร้องขอย้ายผู้บริหาร     สถานศึกษา เพิ่มเติม หนังสือยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน แบบขอให้ออกหนังสือรับรอง แบบคำขอมีบัตรประจำตัว แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบเบิกค่าศึกษาบุตร แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบคำขอเปลี่ยนประวัติ แบบคำขอเพิ่มวุฒิ แบบฟอร์มสอบราคา แบบฟอร์มของบประมาณ แบบฟอร์มM_OBEC สัญญาจ้างพนักงานราชการ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ     ผู้บริหารสถานศึกษา -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- รายงาน สพฐ รายงาน EMIS รายงานข้อมูล DMC 2558 รายงานข้อมูล DMC 2557 DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556   DMC ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555     DMC ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา รายงานครุภัณฑ์   M_OBEC รายงานสิ่งก่อสร้าง B_OBEC   การรับนักเรียน 2557 สพฐ   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา     Education For All EFA   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ระบบติดตามรายงานผลฯ   KRS รายงานคำรับรอง   ARS รายงานกลยุทธ์   E-me รายงานผลและติดตาม    รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน   -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ table activeshow -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash -- บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพ Inimitable quality service with integrity - ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญคณะกรรมการชมรมปฐมวัยและครูปฐมวัย เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 58 เวลา 09 00 - 12 00 หอประชุมอาคารวิจิตรประสานใจ อนุบาลนางรอง เชิญประชุมคณะวิทยากรอบรมลูกเสือวิสามัญผู้ต้องขังวัยนหนุ่ม เอกสารแนบ ราชภัฎมหาสารคาม กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ เอกสารแนบ ขอเชิญประชุม โรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ โนนดินแดง เอกสารแนบ ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 เวลา 09 00 โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เอกสารแนบ แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล EMIS ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 58 ที่เว็บ http data bopp-obec info emis index php ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย เอกสารแนบ กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู เอกสารแนบ ราชภัฎสุรินทร์ กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญชาญ เอกสารแนบ ขอให้โรงเรียนในฝัน กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556-2557 ที่เว็ปไซต์ www labschools net ด่วน รอบรั้ว สพป บร 3 ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เน ทั่วไป #187 เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่ นางสุนิดา ศุภอักษร และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง แล ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต เปิดค่าย “ยุวบรรณารักษ์” ประจำปี ๒๕ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายยุวบรรณา ทั่วไป #187 บุรีรัมย์ เขต จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเคร นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต พบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาทุกเครือข่าย เพ ทั่วไป #187 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนดินแดง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ นายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่อง ทั่วไป #187 มูลนิธิติยะวานิช มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี และย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ สพป บุรีรัมย์ เขต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาติยะวานิช ครั้ ข่าว กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป บร 3 E-News อ่านข่าว-กิจกรรมทั้งหมด หนังสือราชการ สพป บร 3 iframe marginwidth marginheight src frameborder noresize width scrolling height อ่านทั้งหมด หนังสือราชการ สพฐ ข่าวสารการศึกษา บริการดาวน์โหลดข้อมูล facebook Education Policy แนะนำ รมว ศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ แนะนำ รมว ช่วยศึกษาธิการ นโยบาย รมว ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2558 สพฐ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ 2558 สพป บุรีรัมย์ เขต 3 -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- โรงเรียนในสังกัด อำเภอนางรอง บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ศูนย์แนะแนว สฟป บร 3 อนุบาลนางรอง วัดก้านเหลือง บ้านหนองกง บ้านหนองถั่วแปบ บ้านวังกระโดน บ้านหนองงิ้วหนองไทร วัดน้ำไหล บ้านแพงพวย บ้านทุ่งใหญ่ บ้านหนองยาง บ้านถนน บ้านโคกยางหนองตาสี บ้านถนนหัก บ้านหนองโบสถ์ บ้านสิงห์ฯ บ้านหนองปรือ บ้านนางรอง ยุทธกาจ บ้านหนองพลวง ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บ้านไร่โคกหนองปรือ บ้านก้านเหลือง บ้านโคกยางหนองถนน บ้านเสลา บ้านโคกหลวงพ่อ บ้านหนองเสม็ด บ้านคอกควาย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ทีโอเอวิทยา บ้านหนองรี บ้านหนองหญ้าวัว บ้านเสลาโสรง ชุมชนบ้านกระเดื่อง บ้านสวายสอ บ้านหนองกก บ้านสระประดู่หนองมะค่า บ้านสองพี่น้อง อนุบาลกมลลักษณ์ บ้านสะเดา บ้านหนองโสน บ้านนิคมเขต บ้านหนองยายพิมพ์ บ้านหนองไทร ชุมชนวัดบ้านหนองกง บ้านตลาดแย้ บ้านชุมแสง บ้านโคกมะค่า บ้านทุ่งโพธิ บ้านหนองแช่ไม้ บ้านบุตาเวสน์ บ้านหนองกราด บ้านระนามพลวง บ้านหนองทองลิ่ม บ้านตะกุดตาสา บ้านโคกสูง บ้านบุตาสุ่มหนองโจด บ้านโคกตะโก มารีพิทักษ์ บ้านหนองบัว บ้านแท่นบัลลังก์ บ้านจาน บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา บ้านสระปะดู่หนองมะค่า บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ อำเภอละหานทราย ชุมชนบ้านโคกว่าน บ้านหงอนไก่ ชุมชนวัดชุมพร บ้านหนองกราด บ้านหนองหมี บ้านโคกขาม บ้านหนองตะครอง บ้านโคกตาพรม บ้านหนองตาเยา บ้านโคกเฟือง บ้านหนองถนน บ้านโคกไม้แดง บ้านหนองโบสถ์ บ้านตากอง บ้านหนองมดแดง บ้านเทพพยัคฆ์ บ้านหนองยาง บ้านแท่นทัพไทย บ้านหนองละหานทราย บ้านน้อยหนองหว้า บ้านหนองแวง บ้านบุ บ้านหนองหว้า บ้านบาระแนะ บ้านปากช่อง บ้านปรือพวงสำราญ บ้านผไทรวมพล วัดกัลยาณธรรมาราม บ้านราษฎ์รักแดน อนุบาลโคกใหม่ฯ บ้านละหานทราย เทคโนฯไทยรักไทย บ้านสมจิต อนุบาลแสนสุข บ้านสว่างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันติสุข อำเภอหนองกี่ บ้านสระตะเคียน ชุมชนบ้านดอนอะราง บ้านสะเดาหวาน บ้านสระสะแก นิภาศิริ บ้านหนองกราด บ้านขามน้อย บ้านหนองกี่ประชาฯ บ้านคูขาดน้อย บ้านหนองกี่สุขสำราญ บ้านโคกกระชาย บ้านหนองตาดำ บ้านโคกกระพี้หนองนกฯ บ้านหนองไผ่ บ้านโคกลอย บ้านหนองมัน บ้านโคกสว่าง บ้านหนองม่วง บ้านโคกสะอาด บ้านหนองหัวหมู บ้านโคกสูงคูขาด บ้านหนองหว้า บ้านตะกรุมทอง บ้านเพชรเจริญพัฒนา บ้านนาจาน มิตรภาพโนนสมบูรณ์ บ้านโนนขี้เหล็ก ไตรคาม บ้านโนนพะไล วัดเย้ยปราสาท บ้านบุกระสัง จตุคามราษฏร์วิทยา บ้านสระขาม อนุบาลหนองกี่ บ้านสระขุด วรเวทวิทยา บ้านลุงขี้หนู เทคโนโลยีรักไทย เทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ ชุมชนบ้านดอนนางงาม บ้านเทพพัฒนา ดงใหญ่พัฒนาฯ บ้านปลื้มพัฒนา บ้านสุขสำราญ บ้านกองพระทราย บ้านหนองต้อ บ้านโคกเขาพัฒนา บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านโคกงิ้ว บ้านหินโคน บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง บ้านหูทำนบ บ้านโคกลอย บ้านโคกสมบูรณ์ มารดาวนารักษ์ บ้านทุ่งไผ่ อนุบาลปะคำ บ้านไทยเจริญ อำเภอโนนดินแดง บ้านป่าไม้สหกรณ์ อนุบาลโนนดินแดง บ้านลำนางรอง บ้านหนองบอน บ้านหนองเสม็ด บ้านทรัพย์สมบูรณ์ รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง มูลนิธิรุ่งนภา บ้านน้อยสะแกกวน รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บ้านคลองหิน ร่มเกล้าบุรีรัมย์ บ้านคลองโป่ง บ้านหนองกกตะแบงฯ บ้านส้มป่อย บ้านซับคะนึง อำเภอโนนสุวรรณ บ้านม่วงงาม บ้านโกรกแก้ว บ้านอุบลสามัคคี บ้านขลุงไผ่ วราวัฒนา บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บ้านดอนสมบูรณ์ อนุบาลโนนสุวรรณ บ้านทุ่งจังหัน อำเภอหนองหงส์ บ้านขามเสม็ดบำรุง บ้านหนองกก บ้านชุมแสง บ้านหนองกวางทอง บ้านฝ้าย บ้านหนองโคลน วัดห้วยหิน บ้านหนองตะคร้อ บ้านโคกป**** บ้านหนองเต่า บ้านกระเบื้อง บ้านหนองบัวลี บ้านไทยสามัคคี บ้านหนองเพชร บ้านไทรออ บ้านหนองย่างหมู บ้านนายาวสามัคคี บ้านห้วยก้อม บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่ฯ เบญจมาศกุญชร บ้านโนนสูงน้อย วัดโนนศรีคูณ ชุมชนวัดโคกกลาง วัดบ้านหนองตราดใหญ่ บ้านโคกโสนทองวิทยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านศรีภูมิ โคกปราสาท บ้านศรีม่วงแดง อนุบาลหนองหงส์ บ้านสำราญ อนุบาลชนิดา บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ภรภัทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไทยรัฐวิทยา 26 บ้านโนนศิลา ไทยรัฐวิทยา 90 บ้านบัวตะเคียน บ้านเขว้า บ้านพูนสุข บ้านโคกยาง บ้านยายคำ บ้านโคกสำราญหินฯ บ้านสี่เหลี่ยม บ้านเจริญสุข บ้านหนองสะแก บ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม บ้านตะโก วันครู 2501 วัดสุขสำราญ บ้านถาวร อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนทอง ObecLms e-Learning ศูนย์สื่อเทคโนฯ สพป บุรีรัมย์ เขต 3 กลุ่มเมืองนางรอง กลุ่มนครนางรอง กลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง กลุ่มสะเดาไทรงาม กลุ่มหนองยายพิมพ์ กลุ่มลุ่มลำมาศ หนองกี่ปราสาทพัฒนา กลุ่มสว่างสูงกระสัง กลุ่มดอนอะราง ทุ่งกระเต็น กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย กลุ่มละหานทราย กลุ่มตาจง กลุ่มหนองแวง กลุ่มสำโรงใหม่ กลุ่มมะม่วงเจริญ กลุ่มปะคำ กลุ่มหนองหงส์ กลุ่มฝ้าย-ไทย กลุ่มห้วยหิน กลุ่มเสาทอง กลุ่มโนนสุวรรณ กลุ่มโนนดินแดง กลุ่มพนมรุ้ง กลุ่มถาวรพัฒนา -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- เว็บไซต์น่าสนใจ -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- พยากรณ์อากาศ อำเภอนางรอง -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- Web Link   ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้าง สอบครูผู้ช่วย ธุรการ   ประชาคมอาเซี่ยน 2558   สำนักงานลูกเสือ สพป บุร 3       เอกสารการรับนักเรียน 2556       การรับนักเรียน 2556      ใช้งาน-สมัครOBEC-MAIL   BET-OBEC     จัดซื้อจัดจ้าง ในสังกัด   KM การจัดการความรู้     Salary Report    การแนะแนวการศึกษา     E-report   Buriram United   อาเซี่ยนออนไลน์   สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวิถีพุทธ กีฬาสพป บร 3   งานศิลปหัตถกรรม 64   เขตพื้นที่ ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ชมรมครูปฐมวัย สพป บร 3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ    - เครื่องมือวัดแวว B-CM Model -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- QR Code สพป บุรีรัมย์เขต 3 -- ส่วนท้าย block ที่เป็น flash จบส่วนทั้ง flash -- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 0-4463-3691 โทรสาร 0-4463-1548 ศูนย์ ITEC โทร 0-4463-3691 ต่อ 12 2