Go to Site http://sis.dla.go.th/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
New โครงการแท็บแล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย -- รายชื่อโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายชื่อโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 -- คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์ม หนังสือสั่งการ สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น online รายงานข้อมูลล่าสุดให้ผู้บริหารตรวจสอบสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หนังสือจัดสรรเงินอุดหนุด ข่าวประชาสัมพันธ์ -- -- เนื่องจากถึงรอบทำการ Maintenance Server ดังนั้นจึงขอปิดระบบในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และระบบจะกลับมาใช้งานได้ปกติในวันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ที่นี้ด้วย ผู้ดูแลระบบ -- -- SIS CCIS ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 02-6616609-10 ต่อ 13 E-mail SIS@depthfirst co th หรือ CCIS@depthfirst co th --