Go to Site http://ranonline.exteen.com/category/skill

bidtohome.com Is not related to their content.


 
skill | เทคนิค การเล่นแรน สอนเล่นเกมส์แรน แรนออนไลน์ วิธีทำเควส แรน สอนเล่นแรนจริง Club Ran Online by อิฟฟี่

กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

skill

รับที่ครูแนะแนว ในตลาด ข้างป้ายรถเมล์  แล้วไปฆ่ายามRobot ให้ครบ10ตัว ที่โรงไฟฟ้า จะเกิดบริเวณ จุดเกิดเอสจีในไฟฟ้า

ใครอยากปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับเกมส์แรนหรือบอทแรน

กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

 
ผมได้รวบรวมคำแนะนำของผู้ใช้โปรแกรม PSsix Auto Path Click ในเวอร์ชันเดิม เพื่อนำมาปรับปรุงในเวอร์ชันใหม่นี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

- สามารถตั้งให้คลิกซ้าย, ขวา หรือแดร็กเม้าส์ เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
- กำหนดจำนวนคลิกในแต่ละตำแหน่ง
- ปรับลำดับการคลิก (คลิกที่หน้าตัวเลขลำดับให้เป็นสีน้ำเงิน แล้วคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลง)
- บันทึกข้อมูลการคลิกเป็นไฟล์ และสามารถโหลดมาใช้ได้
- ปรับหน้าต่างหลักการทำงานของโปรแกรมให้เล็กลง ซ่อนหน้าต่างการปรับแต่งไว้ในปุ่มตั้งค่า


โปรแกรม PSsix Auto Path Click V 1.4 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีจากลิงก์ด้านล่างนี้

แบบ 32 บิต PSautoClickPathx32_14.zip (ใช้ได้ทั้งวินโดวส์ 32 บิตและ 64 บิต)
แบบ 64 บิต PSautoClickPathx64_14.zip (ใช้ได้เฉพาะวินโดวส์แบบ 64 บิต)

วิธีใช้งานโปรแกรม PSsix Auto Path Click v 1.4

1. คลิกปุ่ม “ตั้งตำแหน่ง”

2. ตั้งค่าปุ่มที่จะใช้คลิก จำนวนการคลิก (ตั้งเป็น 2 คือดับเบิลคลิก) และการหน่วงเวลาหลังคลิก (หลังคลิกแล้วจะหยุดนานเท่าไหร่ก็ตั้งได้ตรงนี้ครับ 1000 เท่ากับ 1 วินาที ถ้าจะให้หยุด 2 วินาทีหลังคลิกตำแหน่งนั้นก็ตั้งเป็น 2000 ถ้าตั้งเป็น 0 จะขยับไปคลิกตำแหน่งถัดไปเร็วมาก)

3. เลื่อนเม้าส์ไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการบันทึกตำแหน่งคลิก แล้วกด ปุ่ม F2 ที่แป้นพิมพ์เพื่อนบันทึกตำแหน่ง
    ขั้นตอนนี้ต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆ ตามตำแหน่งที่คุณจะขยับไปคลิก  อยากจะเพิ่มตำแหน่งอื่นๆ ก็เลื่อนเม้าส์ไป แล้วกดปุ่ม F2 ไปเรื่อยๆ ตามจำนวนตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก (เพื่อนำมาสั่งให้คลิกทีหลัง)

4. สุดท้ายคลิกปุ่ม “เริ่มคลิก” โปรแกรมจะคลิกตามตำแหน่งที่คุณตั้งไว้ให้ทันทีหมายเหตุ 1
     จะหยุดคลิกชั่วคราวกดปุ่ม F1 (กด F1 ซ้ำอีกครั้งจะเริ่มคลิกต่อจากที่ค้างไว้) จะปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็วกดปุ่ม ESC ครับ

หมายเหตุ 2
   การตั้งค่า จำนวนการคลิกมากเกินไป แม้คุณจะเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ตำแหน่งอื่น แต่จุดที่ตั้งคลิกจำนวนมากก็อาจยังรับการคลิกอยู่ไม่หยุด ดังนั้นจึงอย่าตั้งจำนวนมากๆ เช่น ตั้งคลิกไว้ 1000 ครั้ง แม้จะปิดโปรแกรม PSsix Auto Path Click แต่ตัวโปรแกรมที่รับการคลิกอาจจะยังรับการคลิกอยู่ (คลิกไม่ครบ 1000 ก็รับอยู่เรื่อยๆ จนครบ )

การเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งเอาไว้
 
1. คลิกกา “ถูก” หน้าตัวเลขลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่า สามารถเปลี่ยนค่าพร้อมกันได้ตามที่คลิกเลือก

2. เปลี่ยนค่าที่ต้องการจากส่วนตั้งค่าด้านบน

3. คลิกปุ่ม “แก้ไข” โปรแกรมจะเปลียนแปลงค่าให้ทันที
 

 
หมายเหตุ
     หากต้องการเปลี่ยนลำดับการคลิก คุณต้องคลิกไปยังตัวเลขลำดับให้มีสีน้ำเงิน (ไม่ใช่คลิกกา ถูก) จากนั้นคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เพื่อเลื่อนลำดับการคลิกตามต้องการ


การตั้งค่าแดร็กเม้าส์

1. คลิกเลือก “3.แดร็ก” จากนั้นขยับเม้าส์ไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการแดร็ก แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง

2. คลิกเลือก “1.คลิกซ้าย” จากนั้นขยับเม้าส์ไปยงจุดสิ้นสุดของการแดร็กเม้าส์ แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง

3. ทดสอบกดปุ่ม เริ่มคลิก โปรแกรมจะขยับเม้าส์ไปแดร็กตามตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้ทันที
 

 
หมายเหตุ
    ความเร็วในการขยับเม้าส์แดร็ก จะวัดจากค่าหน่วงเวลาของแถว คลิกเม้าส์ซ้าย ที่อยู่ด้านล่างแถวแดร็กเม้าส์ หากคุณต้องการเปลี่ยนให้แดร็กเร็วขึ้นก็ลดตัวเลข หรือแดร็กช้าก็เพิ่มตัวเลข ซึ่งตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 – 10000 (หนึ่งหมื่น)
 
 
สำหรับการตั้งค่าบันทึกไฟล์ และโหลดไฟล์คลิก
    ในการใช้งานคลิกเม้าส์แต่ละครั้ง อาจนำไปใช้กับโปรแกรมหลายประเภทที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน ผมจึงเพิ่มส่วนบันทึกตำแหน่งคลิกแยกออกเป็นไฟล์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้โปรแกรมนี้ เพื่อคลิกอย่างเดียว ไม่ได้มีการใช้งานที่หลากหลาย ก็ไม่จำเป็นต้องต้องบันทึกเป็นไฟล์ครับ เพราะการบันทึกตำแหน่งคลิกโปรแกรมจะจดจำตำแหน่งล่าสุดที่ใช้งานให้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาบันทึกและโหลดไฟล์แต่อย่างใด
 
ตั้งค่าบันทึกไฟล์คลิก
1. คลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์”

2. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก ข้อมูลการคลิกที่จะบันทึกนั้น จะนำมาจากตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมขณะนั้น

3. คลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์”โหลดค่าไฟล์ ที่บันทีกเอาไว้

1. คลิกเลือกชื่อไฟล์บันทึก ที่คุณต้องการโหลดนำค่าคลิกมาใช้

2. คลิกปุ่ม โหลดไฟล์ โปรแกรมจะโหลดตำแหน่งการคลิกมาใช้ทันทีหมายเหตุ
    ตำแหน่งที่ถูกโหลดมาใช้ตามขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะเก็บไว้อัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดโปรแกรมมาครั้งใหม่สามารถเรียกใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลามาโหลดไฟล์อีก (ยกเว้นคุณจะเลือกโหลดไฟล์คลิกอื่นมาใช้)ข้อควรรู้ หากจะนำโปรแกรมไปใช้กับเกมส์ออนไลน์

     วินโดวส์ XP อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 32 บิต ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมแบบ 32 บิตเท่านั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับเกมออนไลน์ เนื่องจากในตัวเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะติดตั้งตัวป้องกันไม่ให้ใช้โปรแกรมคลิ กเม้าส์ หรือกดปุ่มคีย์บอร์ดแบบออโต้
     หากคุณต้องการให้โปรแกรมทำงานในเกมส์ได้อย่างไม่มีปัญหา คุณต้องใช้วินโดวส์ 7 หรือ Vista ที่เป็นแบบ 64 บิตแทนวินโดวส์ XP จากนั้นก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ 64 บิตไปใช้ ถึงจะใช้งานโปรแกรมในเกมออนไลน์ได้ไม่มีปัญหา ในกรณีที่คุณติดตั้งวินโดวส์ 7 หรือ Vista แบบ 64 บิตไม่เป็น ต้องหาร้านคอมพ์ให้ช่วยติดตั้งเข้าไปใหม่แทนวินโดวส์ XP เดิม
 
 
 
 
 
 
ติดตามชมการอัพเดทโปรแรน โดยการกดไลค์(ถูกใจ)ได้ที่ https://www.facebook.com/pages/ranonlineexteencom/214596271896212
 
ด้านบนเป็นโปรคลิกขวาครับ ต้องใช้ร่วมกับโปรปั้มยา ใส่ตัวเลขสกิลที่ต้องการบอท โดยโหลดโปรนี้ได้ที่ http://goo.gl/X3gBaI
 
(บอทเก็บของ ให้ใช้โปรปั้มยา ช่องใส่ตัวเลข ให้ใช้ปุ่มเคาะเว้นวรรค1ที)
 
ปลอดภัย ครับ  
 
บอทตัวนี้ไม่ดีเรย์  แต่ไม่มีหลุด ตามเทคนิคด้านล่างนี้
หลักการเรียงสกิลสำหรับบอท ควรตั้งค่าสกิลสำรอง ไว้ในF3
ควรเรียงแค่6สกิล   ในช่องสกิล1- 6      7-10 เป็นสกิลที่แรงสุดและดีเลย์ช้า สามารถซ้ำกับสกิลที่1-6ได้ยิ่งดี
 
แค่นี้ก็ป้องกันหลุดขณะใช้บอทได้แบบชัวร์
 
 
 
บอทนี้มีความสามารถดังนี้
 
ปั้มยาได้
บอทสกิลได้หมด
บอทฮิล
บอทเก็บของได้
หยุดการกระทำได้
 
 
วิธีบอทสกิล ให้กด เมนูด้านบน 2อัน คือ   ใช้สกิลเอง กับ  คลิกขวา
 

edit @ 6 Sep 2013 11:34:55 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 7 Sep 2013 09:24:12 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 9 Oct 2013 09:28:34 by นักเรียนฟีนิค

 

 

 

 

edit @ 14 Dec 2013 09:54:49 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 7 Jan 2014 19:36:17 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 13 Jan 2014 06:55:14 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 26 Feb 2014 15:52:52 by นักเรียนฟีนิค

 

id class -- function var em document createElement em type em async true em src document location protocol var s document getElementsByTagName 0 s parentNode insertBefore em s -- เทคนิค การเล่นแรน สอนเล่นเกมส์แรน แรนออนไลน์ วิธีทำเควส แรน สอนเล่นแรนจริง Club Ran Online by อิฟฟี่ เรียนรู้ ขั้นตอน การเล่นแรนออนไลน์ เทคนิคการเล่นเกมส์ แรน รายละเอียดการทำเควสแรนออนไลน์ ข้อมูล สอนเล่นแรน สูตรตีบวก การทำเควส วิธีลัดเก็บเวล Pages Home ติดต่อเจ้าของเว็บ หนังสั้นแรนออนไลน์ Facebookปรึกษาเรื่องแรน โหลดโปรแรนและบอทคลิกที่นี่ ProRan รายชื่อนักโทษ กติกาผ่านกลาง กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https www facebook com groups 207121706151609 Previous RAN แพทใหม่ในอนาคต การต่อสู้ชิงธง พร้อมวิธีเล่นแบบละเอียด มาแล้วคลิปเต็มอาชีพใหม่เมจิเซี่ยนของเกมส์แรน รวมทุกสกิลของทุกสาย วิเคราะห์สายอาชีพสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังลังเล ทัวร์แรนออนไลน์ของอเมริกา กับอาชีพใหม่ เมจิเซี่ยน วิเคราะห์นักดาบ หลังมีการอัพเดทแพทนักดาบรีบูท Recommend RAN แพทใหม่ในอนาคต การต่อสู้ชิงธง พร้อมวิธีเล่นแบบละเอียด มาแล้วคลิปเต็มอาชีพใหม่เมจิเซี่ยนของเกมส์แรน รวมทุกสกิลของทุกสาย วิเคราะห์สายอาชีพสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังลังเล ทัวร์แรนออนไลน์ของอเมริกา กับอาชีพใหม่ เมจิเซี่ยน วิเคราะห์นักดาบ หลังมีการอัพเดทแพทนักดาบรีบูท วิธีแก้ d3d9 application error หลังลงวินโด้วมาใหม่แล้วเข้าแรนไม่ได้ มาลองวัดระดับแฟนพันธ์แท้เกมส์แรน กันนะครับ วิธีแก้บัคพอเข้าเกมส์แรนแล้วเด้ง a crash has been detected by bugtrap วิธีห่อไอเท็มที่เดลไม่ได้ ด้วยไอเท็มกระดาษห่อของ คัมภีร์ ทำตัวนักหมัดPowอย่างไร ให้เทพสุดจี๊ด วิธีแก้แพทExtreme reboot ที่เด้งและError by อิฟฟี่ ย้อนรอยไปทัวร์ แมพเกาะหายนะ ข้อมูลมอนสเตอร์เกาะหายนะ RAN TV รายการ แรน มัน ฮา ตอน ทริปสกิลอาชีพใหม่และสัมภาษณ์เอ็กซ์ตริมรีบูท extream reboot รายละเอียด Extreme Reboot เอ็กตริมรีบูท สกิลใหม่ เผยเคล็ดลับการเล่นแมพใหม่ Forbidden Tower ผ่านด่านกระจุยกับแมพใหม่ของแรน อาวุธจากแพทใหม่ The Forbidden Tower วิธีเล่น Forbidden Tower วิธีผ่านด่าน ฟอร์บิดเด้น ทาวเวอร์ แนวการเล่น นักธนูสายpow dex เทคนิคการอัพลงสกิลนูสายเพาผสมเด๊ก วิธีตรวจสอบว่าเล่นแรนแล้วแลค หลุดบ่อย ค้างบ่อย เพราะอะไร ข้อมูลอาชีพใหม่เอ็กตริมรีบูท เด็ดกว่าเอ็กตริมธรรมดาแน่นอน และการเล่นเอ็กตริมรีบูท แนะนำเอ็กตริมสายใหม่ Extreme Reboot สายนินจาและสายปืน พาทัวร์แมพใหม่ สนามบิน mapสนามบิน แมพใหม่ที่ชาวแรนรอคอย วิธีแก้เข้าแรนไม่ได้ แล้วมันขึ้นว่า The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect วิธีแก้ปัญหา สำหรับผู้เล่นแรน เข้าปุ๊ปแล้วขึ้น ขาดการเชื่อมต่อ สถานที่ดรอป สร้อย Soul Absorbing Rosary Lv 180 วิธีผสม อาวุธมังกรดำ อาวุธมังกรควันดำ วิธีผสมไอเท็มใหม่ แพท2557 วิธีใช้บัตรล็อคเรท การใช้บัตรล็อกเรท วิเคราะห์นักหมัด สายไหนเหมาะสำหรับตัวเองที่สุด เทคนิคการคอมโบปืนสายpow ตัวต่อตัวไม่มีวันแพ้ วิธีการแก้ไขปัญหาเข้าเล่นเกมแล้วหลุดออกจากเกม รายละเอียดแมพEP9 และแนะนำมอนสเตอร์ในแมพเมืองร้าง วิธีแก้ปัญหาแพทใหม่EP9ไม่อัพเดท สำหรับคนที่ยังเข้าเกมส์ไม่ได้ ในขณะนี้ เควสใหม่ เอาแต้มสกิล23แต้ม สำหรับไว้อัพสกิลเลเวล217 -เควสสกิล217 อาวุธแสงดาวก็เท่และเทพแล้ว เจอแสงทอง มังกรควันดำ หน่อยไหม ไวๆนี้มาแน่นอน โหลดโปรปั้มยา แรน แบบพิมพ์คุยได้ ของทั้งเชิพจริงและเถื่อน proran รายละเอียดเควสแหวน 210 สร้อย 210 แจกบอทแรน สำหรับใช้เก็บเลเวล โหลดบอทแรน ฟรี บอทแรนจริง แจกโปรแรน โหลดโปรแรน รวมโปรและบอทต่างๆของแรนออนไลน์ ที่ไม่ผิดกฎ Proran วิธีแก้เข้าเกมส์ไม่ได้ และตัวละครค้าง หลังแรนมีการอัพเดทpatch คลิปสกิลเลเวล 227 237 ในอนาคตของแรนประเทศไทย คลิป รวมสกิลเลเวล217 ที่จะเข้าแรนไทย ไวๆนี้ รวมหนังสั้นแรน ที่ทุกคนห้ามพลาด เทคนิคบอทฮีล แพทนินจา การหาสกิล แพทใหม่อาชีพนินจา วิธีอัพสกิล สอนเก็บเวลที่เขตวินาศภัย หลักในการเวลง่ายๆ ลากมอนเขตวินาศภัยด้วยการชนแม่มอน ข้อมูล สกิล ของอาชีพนินจา เรียนรู้ก่อนเล่นนินจา หลักในการเวลง่ายๆ ลากมอนคุกด้วยการชนแม่มอน วิธีทำเควสแหวนเลเวล200 คลิปรายการแรนแฟนคลับแอคชั่น ตอนที่1 ตอนอาชีพนินจา 2 3 2556 อาชีพนินจา อาชีพใหม่ที่กำลังมาไวๆนี้ในแรนเชิพจริง อัพเดทชุดเลเวล 220 สกิล207 และสัตว์เลี้ยงใหม่ของแรน วิธีแก้ปัญหาเข้าเกมส์ran ไม่ได้ ที่เกิดจากอาการบัค error วิธีเล่นแรนมากกว่า2จอ โปร3จอ 4จอ 5จอ มากสุดได้50จอ วิธีกลับจุดเกิด ด้วยวิธีโกงๆ วิธีแก้ไขเปิดโปรแกรมปั้มยาและบอทไม่ได้ บน Windows7 จากปัญหา User Account Control เว็บแรนจริง เว็บแรนออนไลน์ไทย เว็บran online บอทแรน เวอร์ชั่นเก่า Auto Skill And Auto Bot Ran Online การเปลี่ยนข้อมูลการสมัครไอดีแรน และชื่อตัวละคร วิธีการทำเอกสารไอดีแรน แหล่งดรอปชุดตั้งแต่เวล 135 -200 แหวน ใช้อะไรตีบวก วิธีตีบวกแหวน บอสใหม่บนศูนย์วิจัย กล่องลุ้นไอเท็มอาวุธธาตุเฟรนท์ เควสเอาแหวน203 แหล่งดรอปสกิลเลเวล132 ของ เอ็มตริม สกิลที่หายากที่สุด รวมเควสที่ได้แต้มสกิล ไม่รวมเควสน้องหมวย หนังสั้นแรนออนไลน์ที่ชาวแรนทุกคนห้ามพลาด วิธี รวมปาร์ตี้ และ โชว์ไอเท็มเป็นลิงค์ สอนเล่นแรน สำหรับคนเล่นใหม่ ที่ไม่รู้จะเก็บเลเวลที่ไหนดี ข้อมูลสกิล วิธีทำเควส เลเวล177และ187 สกิลใหม่ของแรนออนไลน์ โปรคำนวณสเตตัส ของแรนออนไลน์ พาเที่ยว ศูนย์วิจัย และเส้นทางไปmap ศูนย์วิจัย ๛วิธี ทำให้บอสแดนเทพ ราฟาเอล ไม่ออกสกิล ฤดูกาล ในแรน มีผลกับธาตุของอาวุธ อย่างชัดเจน วิธี ใช้อักษรพิเศษ ตั้งชื่อ ในแรน และสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หลักการเรียงสกิล ปืน สายPow ไม่รวมสกิลCP สูตร คอมโบ combo ปืน pow เทคนิคการอัพสกิลสายดาบ ผสม Extreme วิธีทำ เควสเอาสกิลเลเวล197 และ วิธีเดินทางไปศูนย์วิจัย ข้อมูล สกิล ชุด ไอเท็ม และเควสเอาสกิล ของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักปืน ข้อมูลเบื้องต้นของอาชีพสายใหม่ SCIENCE นักวิทยาศาสตร์ นักปืน เทคนิคการตีบวก7 ไม่100เปอร์เซน แต่ติดง่ายขึ้น สอนทำเควสตั้งแต่เวล164เป็นต่อไป และเควสเพชรญ่า ของระดับเลเวลนี้ สอนทำเควสทุกเควสตั้งแต่ระดับเลเวล140-163 สอนทำเควสทุกเควสตั้งแต่ระดับเลเวล115-135 สอนทำเควสทุกเควสตั้งแต่ระดับเลเวล66-114 สอนทำเควสทุกเควสตั้งแต่ระดับเลเวล47-65 วิธีเวลดัน205ให้เปลืองยาน้อยลง วิธีลากมอนที่ดัน การบอทฮิลจอที่ 2 บอทฮิล2จอ วิธีบอทฮิลหลายจอ เทคนิคการเก็บเลเวลให้ไว เควสเอาสกิล ตั้งแต่เวล47-197 แบบละเอียด สอนหาบอสของเควสเอาแต้มสกิล กับน้องหมวย Mix Item ตารางผสมไอเทม ที่ไม่มีใครรู้ SPI ซ่า ฟ้าสั่งข้ามาเกิด สายสปินเทพอย่างไร แฉลึกทุกรูขุมขน Fighter NewSkill 157 เจาะสกิลที่โลกลืม ของ Ran Online ขั้นต้น เควสสกิลเลเวล97 เควสชุดเลเวล155 เปอร์เซนการตีบวก5-บวก10 ในปัจจุบัน อัพเดทใหม่ ตำแหน่งเกิดบอสเตี้ยและรายละเอียด ลูกแก้วลูกที่ 8 สกิลเวล 77 ที่บางคนเล่นใหม่แล้วไม่รู้ โปร2จอ ไม่ผิดกฎ 100% ใช้กันทั้งเกมส์ ธาตุหินรุนแรง เทพทุกสภาวะ 9ก็เทพ ถ้า 12 14 จะเทพขนาคไหน มาดูกัน เทคนิคการเล่นแรนแบบเทพด้วยการวางนิ้วแบบเทพๆในคีย์บอร์ด บอทสก๊อตเทป ที่ใช้เป็นบอทในแรน ถูกกฎจริงหรือ วัดกันตัวต่อตัวสายธนูเทพ อยากเทพต้องอย่างนี้ ดับเครื่องชน เทคนิคลากแบบระดับเซียน แนะนำ NPC ทั้งหมดใน Ran Online ข้อมูลBoss ระดับกลาง ไม่รวมบอสเทพ ตีบวกติดง่ายเพราะอะไร ติดยากเพราะอะไร แก้ไขได้ อาวุธที่ว่าแรง อาจไม่แรงจริงเสมอไป หมัดสปินอาชีพที่อย่ามองข้าม เคล็ดลับการปาร์ตี้ Exp พุ่งกระฉูด ถอดรหัส Archery Code ประหยัด Status ด้วย Item ตัวช่วย เจาะลึกทุกซอก เขตทดสอบเรือนจำ พระ Extreme โหดกว่าอาชีพอื่นได้ นักดาบ Extreme สกิลดี ทั้งโหดทั้งแรง ธนูExtremeโหด ดุกว่าเดิม Fighter Extreme สกิลใหม่ แรงจริง สกิลโจมตีไกลช่วยอะไรได้ นักรบผมแดง บอสโหด น่าสนใจ สุดยอดสาย Extreme สายไหนถึงดี ไล่ล่าหาของ จากบอสโหด ดรอป ร้อยล้าน เควสต์น้องหมวยให้โชค หมดปัญหาแต้มสกิลไม่พอ โตเกียว2เป็นอย่างไร มารู้จักกับmapนี้กัน ภารกิจรับสกิลบัฟใหม่ ของเลเวล175 แผนที่โตเกียว 3 ของดี สำหรับคนอยากเทพ เควสต์สร้างสุดยอดตัวละคร Extreme เควสสร้างเอ็กตริม ความแตกต่างระหว่าง Extreme และตัวละครแบบเก่า ค่าประสบการณ์ตั้งแต่เลเวล170-210 วิธีทำรูปกิล แรน พร้อม รูป กิล #10047 #65377 #10047 แจกรูปกิลแรน โหลดรูปกิลแรน #8226 แนะแนววิธีการเล่นQigongสายสนับสนุน #8226 updated การอัพสกิลสำหรับ ธนู สายDEX เบื้องต้น ทริปของนักดาบ อย่างละเอียด ถี่ยิบ Tips ดีๆสำหรับ SwordMan สายPow ให้ตีมิสน้อยลง เทคนิค การ COMBO Skill Swordman ของแต่ละสาย เทคนิคการอัพของนักหมัด แต่ละสาย รวมถึงสายผสม npcที่เราต้องไปรับเควส ตั้งแต่ท่าเืรือจนถึงกรีน เควสลานจอดรถ เควสต์สร้างสุดยอดตัวละคร Extreme เควส สร้อย 7 เควสชุดเวล111-114 เควสท์เข้า เขตธรณีพิบัติ เลเวล 162 เควสนอก รร บางส่วน เควสลูกแก้วจิตวิญญาณที่ 16 เควสแลกลูกแก้ววิญญาณ ตั้งแต่ลูกแรก ไว้แลกสกิล เควสท์เข้า ไทเกอร์ Tiger ใต้ดินชั้น3 อย่างละเอียด การคำนวณค่าสเตตัส ในการอัพของแต่ละอาชีพ หลักการอัพ str ที่ชัวและมีความแน่นอนที่สุดคับ รายละเอียดบอส และเวลาการเกิดของบอส แหล่งดรอปสกิลต่างๆ วิธีหา สกิล ตัวละครธรรมดา และ เอ็กตริม Extream จุดมุ่งหมาย ในการสร้างเว็บแห่งนี้ Links facebookสอบถามปัญหาแรน เว็บซื้อขายไอดีแรนออนไลน์ รายชื่อนักโทษหัวเกรียน กติกาผ่านกลางกับอิฟฟี่ Latest Comments แจกโปรแรน โหลดโปรแรน รวมโปรและบอทต่างๆของแรนออนไลน์ ที่ไม่ผิดกฎ Proran วิเคราะห์สายอาชีพสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังลังเล แนะนำเอ็กตริมสายใหม่ Extreme Reboot สายนินจาและสายปืน บอทแรน เวอร์ชั่นเก่า Auto Skill And Auto Bot Ran Online เควสใหม่ เอาแต้มสกิล23แต้ม สำหรับไว้อัพสกิลเลเวล217 -เควสสกิล217 นักเรียนฟีนิค View my profile Archives Jul 2015 Jul 2015 Jun 2015 May 2015 Apr 2015 more Categories data item map monster npc orther qu skill skill เควสใหม่ เอาแต้มสกิล23แต้ม สำหรับไว้อัพสกิลเลเวล217 -เควสสกิล217 posted on 23 Jan 2014 12 27 by ranonline in skill รับที่ครูแนะแนว ในตลาด ข้างป้ายรถเมล์ แล้วไปฆ่ายามRobot ให้ครบ10ตัว ที่โรงไฟฟ้า จะเกิดบริเวณ จุดเกิดเอสจีในไฟฟ้า Tags ranสกิลเวล217 เควสสกิล217 เควสแต้มสกิล 5 Comments แจกบอทแรน สำหรับใช้เก็บเลเวล โหลดบอทแรน ฟรี บอทแรนจริง posted on 06 Sep 2013 11 23 by ranonline in skill ใครอยากปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับเกมส์แรนหรือบอทแรน กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https www facebook com groups 207121706151609 ผมได้รวบรวมคำแนะนำของผู้ใช้โปรแกรม PSsix Auto Path Click ในเวอร์ชันเดิม เพื่อนำมาปรับปรุงในเวอร์ชันใหม่นี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ - สามารถตั้งให้คลิกซ้าย ขวา หรือแดร็กเม้าส์ เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ - กำหนดจำนวนคลิกในแต่ละตำแหน่ง - ปรับลำดับการคลิก คลิกที่หน้าตัวเลขลำดับให้เป็นสีน้ำเงิน แล้วคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลง - บันทึกข้อมูลการคลิกเป็นไฟล์ และสามารถโหลดมาใช้ได้ - ปรับหน้าต่างหลักการทำงานของโปรแกรมให้เล็กลง ซ่อนหน้าต่างการปรับแต่งไว้ในปุ่มตั้งค่า โปรแกรม PSsix Auto Path Click V 1 4 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีจากลิงก์ด้านล่างนี้ แบบ 32 บิต PSautoClickPathx32_14 zip ใช้ได้ทั้งวินโดวส์ 32 บิตและ 64 บิต แบบ 64 บิต PSautoClickPathx64_14 zip ใช้ได้เฉพาะวินโดวส์แบบ 64 บิต วิธีใช้งานโปรแกรม PSsix Auto Path Click v 1 4 1 คลิกปุ่ม ldquo ตั้งตำแหน่ง rdquo 2 ตั้งค่าปุ่มที่จะใช้คลิก จำนวนการคลิก ตั้งเป็น 2 คือดับเบิลคลิก และการหน่วงเวลาหลังคลิก หลังคลิกแล้วจะหยุดนานเท่าไหร่ก็ตั้งได้ตรงนี้ครับ 1000 เท่ากับ 1 วินาที ถ้าจะให้หยุด 2 วินาทีหลังคลิกตำแหน่งนั้นก็ตั้งเป็น 2000 ถ้าตั้งเป็น 0 จะขยับไปคลิกตำแหน่งถัดไปเร็วมาก 3 เลื่อนเม้าส์ไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการบันทึกตำแหน่งคลิก แล้วกด ปุ่ม F2 ที่แป้นพิมพ์เพื่อนบันทึกตำแหน่ง ขั้นตอนนี้ต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆ ตามตำแหน่งที่คุณจะขยับไปคลิก อยากจะเพิ่มตำแหน่งอื่นๆ ก็เลื่อนเม้าส์ไป แล้วกดปุ่ม F2 ไปเรื่อยๆ ตามจำนวนตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก เพื่อนำมาสั่งให้คลิกทีหลัง 4 สุดท้ายคลิกปุ่ม ldquo เริ่มคลิก rdquo โปรแกรมจะคลิกตามตำแหน่งที่คุณตั้งไว้ให้ทันที หมายเหตุ 1 จะหยุดคลิกชั่วคราวกดปุ่ม F1 กด F1 ซ้ำอีกครั้งจะเริ่มคลิกต่อจากที่ค้างไว้ จะปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็วกดปุ่ม ESC ครับ หมายเหตุ 2 การตั้งค่า จำนวนการคลิกมากเกินไป แม้คุณจะเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ตำแหน่งอื่น แต่จุดที่ตั้งคลิกจำนวนมากก็อาจยังรับการคลิกอยู่ไม่หยุด ดังนั้นจึงอย่าตั้งจำนวนมากๆ เช่น ตั้งคลิกไว้ 1000 ครั้ง แม้จะปิดโปรแกรม PSsix Auto Path Click แต่ตัวโปรแกรมที่รับการคลิกอาจจะยังรับการคลิกอยู่ คลิกไม่ครบ 1000 ก็รับอยู่เรื่อยๆ จนครบ การเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งเอาไว้ 1 คลิกกา ldquo ถูก rdquo หน้าตัวเลขลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่า สามารถเปลี่ยนค่าพร้อมกันได้ตามที่คลิกเลือก 2 เปลี่ยนค่าที่ต้องการจากส่วนตั้งค่าด้านบน 3 คลิกปุ่ม ldquo แก้ไข rdquo โปรแกรมจะเปลียนแปลงค่าให้ทันที หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนลำดับการคลิก คุณต้องคลิกไปยังตัวเลขลำดับให้มีสีน้ำเงิน ไม่ใช่คลิกกา ถูก จากนั้นคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เพื่อเลื่อนลำดับการคลิกตามต้องการ การตั้งค่าแดร็กเม้าส์ 1 คลิกเลือก ldquo 3 แดร็ก rdquo จากนั้นขยับเม้าส์ไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการแดร็ก แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง 2 คลิกเลือก ldquo 1 คลิกซ้าย rdquo จากนั้นขยับเม้าส์ไปยงจุดสิ้นสุดของการแดร็กเม้าส์ แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง 3 ทดสอบกดปุ่ม เริ่มคลิก โปรแกรมจะขยับเม้าส์ไปแดร็กตามตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้ทันที หมายเหตุ ความเร็วในการขยับเม้าส์แดร็ก จะวัดจากค่าหน่วงเวลาของแถว คลิกเม้าส์ซ้าย ที่อยู่ด้านล่างแถวแดร็กเม้าส์ หากคุณต้องการเปลี่ยนให้แดร็กเร็วขึ้นก็ลดตัวเลข หรือแดร็กช้าก็เพิ่มตัวเลข ซึ่งตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ndash 10000 หนึ่งหมื่น สำหรับการตั้งค่าบันทึกไฟล์ และโหลดไฟล์คลิก ในการใช้งานคลิกเม้าส์แต่ละครั้ง อาจนำไปใช้กับโปรแกรมหลายประเภทที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน ผมจึงเพิ่มส่วนบันทึกตำแหน่งคลิกแยกออกเป็นไฟล์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้โปรแกรมนี้ เพื่อคลิกอย่างเดียว ไม่ได้มีการใช้งานที่หลากหลาย ก็ไม่จำเป็นต้องต้องบันทึกเป็นไฟล์ครับ เพราะการบันทึกตำแหน่งคลิกโปรแกรมจะจดจำตำแหน่งล่าสุดที่ใช้งานให้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาบันทึกและโหลดไฟล์แต่อย่างใด ตั้งค่าบันทึกไฟล์คลิก 1 คลิกปุ่ม ldquo บันทึกไฟล์ rdquo 2 พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก ข้อมูลการคลิกที่จะบันทึกนั้น จะนำมาจากตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมขณะนั้น 3 คลิกปุ่ม ldquo บันทึกไฟล์ rdquo โหลดค่าไฟล์ ที่บันทีกเอาไว้ 1 คลิกเลือกชื่อไฟล์บันทึก ที่คุณต้องการโหลดนำค่าคลิกมาใช้ 2 คลิกปุ่ม โหลดไฟล์ โปรแกรมจะโหลดตำแหน่งการคลิกมาใช้ทันที หมายเหตุ ตำแหน่งที่ถูกโหลดมาใช้ตามขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะเก็บไว้อัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดโปรแกรมมาครั้งใหม่สามารถเรียกใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลามาโหลดไฟล์อีก ยกเว้นคุณจะเลือกโหลดไฟล์คลิกอื่นมาใช้ ข้อควรรู้ หากจะนำโปรแกรมไปใช้กับเกมส์ออนไลน์ วินโดวส์ XP อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 32 บิต ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมแบบ 32 บิตเท่านั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับเกมออนไลน์ เนื่องจากในตัวเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะติดตั้งตัวป้องกันไม่ให้ใช้โปรแกรมคลิ กเม้าส์ หรือกดปุ่มคีย์บอร์ดแบบออโต้ หากคุณต้องการให้โปรแกรมทำงานในเกมส์ได้อย่างไม่มีปัญหา คุณต้องใช้วินโดวส์ 7 หรือ Vista ที่เป็นแบบ 64 บิตแทนวินโดวส์ XP จากนั้นก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ 64 บิตไปใช้ ถึงจะใช้งานโปรแกรมในเกมออนไลน์ได้ไม่มีปัญหา ในกรณีที่คุณติดตั้งวินโดวส์ 7 หรือ Vista แบบ 64 บิตไม่เป็น ต้องหาร้านคอมพ์ให้ช่วยติดตั้งเข้าไปใหม่แทนวินโดวส์ XP เดิม ติดตามชมการอัพเดทโปรแรน โดยการกดไลค์ ถูกใจ ได้ที่ https www facebook com pages ranonlineexteencom 214596271896212 ด้านบนเป็นโปรคลิกขวาครับ ต้องใช้ร่วมกับโปรปั้มยา ใส่ตัวเลขสกิลที่ต้องการบอท โดยโหลดโปรนี้ได้ที่ http goo gl X3gBaI บอทเก็บของ ให้ใช้โปรปั้มยา ช่องใส่ตัวเลข ให้ใช้ปุ่มเคาะเว้นวรรค1ที ปลอดภัย ครับ บอทตัวนี้ไม่ดีเรย์ แต่ไม่มีหลุด ตามเทคนิคด้านล่างนี้ หลักการเรียงสกิลสำหรับบอท ควรตั้งค่าสกิลสำรอง ไว้ในF3 ควรเรียงแค่6สกิล ในช่องสกิล1- 6 7-10 เป็นสกิลที่แรงสุดและดีเลย์ช้า สามารถซ้ำกับสกิลที่1-6ได้ยิ่งดี แค่นี้ก็ป้องกันหลุดขณะใช้บอทได้แบบชัวร์ บอทนี้มีความสามารถดังนี้ ปั้มยาได้ บอทสกิลได้หมด บอทฮิล บอทเก็บของได้ หยุดการกระทำได้ วิธีบอทสกิล ให้กด เมนูด้านบน 2อัน คือ ใช้สกิลเอง กับ คลิกขวา edit @ 6 Sep 2013 11 34 55 by นักเรียนฟีนิค edit @ 7 Sep 2013 09 24 12 by นักเรียนฟีนิค edit @ 9 Oct 2013 09 28 34 by นักเรียนฟีนิค edit @ 14 Dec 2013 09 54 49 by นักเรียนฟีนิค edit @ 7 Jan 2014 19 36 17 by นักเรียนฟีนิค edit @ 13 Jan 2014 06 55 14 by นักเรียนฟีนิค edit @ 26 Feb 2014 15 52 52 by นักเรียนฟีนิค Tags บอทran บอทเฟรน บอทแรน บอลแรนฮิล แจกบอทฟรี โหลดบอทแรน 54 Comments คลิปสกิลเลเวล 227 237 ในอนาคตของแรนประเทศไทย posted on 17 Jun 2013 20 07 by ranonline in skill Tags คลิปสกิลเวล217แรน คลิปสกิลแรน237 227 วีธีหาสกิล สกิลเลเวล227 เควสสกิล237 7 Comments First Previous Next Last bad credit credit cards document write unescape try Histats start 1 297685 4 408 270 55 Histats track_hits catch err Powered by exteen blog You may view this blog RSS or ATOM function i s o g r a m i r i r i r function i r q i r q push arguments i r l 1*new Date a s createElement o m s getElementsByTagName o 0 a async 1 a src g m parentNode insertBefore a m window document ga ga