Go to Site http://ppb.moi.go.th/midev03/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร
นายปิติ จันทระ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก

<< July 2014 >>
S M Tu W Th F Sa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

จำนวนผู้เยี่ยมชม


    28/07/2014 แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)  
    24/07/2014 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558  
    22/07/2014 โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)  
    21/07/2014 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท)/ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย  
    17/07/2014 สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    15/07/2014 เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
    04/07/2014 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    20/06/2014 แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
    17/06/2014 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  
    17/06/2014 ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)  
ข่าวอื่นๆ...

    21/07/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
    21/07/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕  
    21/07/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕  
    24/06/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕  
    20/06/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕  
ข่าวอื่นๆ...

 

 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*
leftmargin topmargin marginwidth marginheight background -- ผู้บริหาร นายปิติ จันทระ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ July 2014 S M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ตารางอบรมสัมมนา -- จำนวนผู้เยี่ยมชม function high which object which highlight setInterval 50 function highlightit which if which filters alpha opacity 100 which filters alpha opacity 5 else if window highlight clearInterval highlight function low which clearInterval highlight which filters alpha opacity 40 The GREATEST of the KINGS The GREETINGS of the LAND พระราชปณิธาน สานสุขเพื่อปวงไทย เทิดไท้พระภูมินทร์ -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- -- พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- 28 07 2014 แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน ค-ก 2557 24 07 2014 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558 22 07 2014 โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา หลักสูตรวิทยากรครู 21 07 2014 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑ ศพส มท ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช กระทรวงมหาดไทย 17 07 2014 สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15 07 2014 เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 04 07 2014 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 06 2014 แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 17 06 2014 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 17 06 2014 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑ ๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ศพส ข่าวอื่นๆ 21 07 2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 21 07 2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕ 21 07 2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕ 24 06 2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ 20 06 2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕ ข่าวอื่นๆ   พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- ภาพกิจกรรม บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน ภาพกิจกรรมทั้งหมด -- กระทรวงต่างๆ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต กระทรวงเทคโนโลยีฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บจังหวัด select name onChange size -- ภาคกลาง -- กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง -- ภาคเหนือ -- กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิดถ์ อุทัยธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี -- ภาคใต้ -- กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ลิงค์ต่างๆ -- เกี่ยวกับ สกพ Link ทีวี -- -- ส่วนกิจการพิเศษ สกพ แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi go th copyright 2008 สนผ Allrights reserved*