Go to Site http://ppb.moi.go.th/midev03/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร
นายปิติ จันทระ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก

<< May 2015 >>
S M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

จำนวนผู้เยี่ยมชม    28/05/2015 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558  
    26/05/2015 มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา  
    25/05/2015 มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด  
    22/05/2015 หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)  
    21/05/2015 ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558  
ข่าวอื่นๆ...

    28/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๕๘  
    28/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๕๘  
    28/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๕๘  
    22/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๕๘  
    22/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๕๘  
ข่าวอื่นๆ...

 

 
ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*
leftmargin topmargin marginwidth marginheight background -- ผู้บริหาร นายปิติ จันทระ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ May 2015 S M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ตารางอบรมสัมมนา -- จำนวนผู้เยี่ยมชม function high which object which highlight setInterval 50 function highlightit which if which filters alpha opacity 100 which filters alpha opacity 5 else if window highlight clearInterval highlight function low which clearInterval highlight which filters alpha opacity 40 -- The GREATEST of the KINGS The GREETINGS of the LAND พระราชปณิธาน สานสุขเพื่อปวงไทย เทิดไท้พระภูมินทร์ -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- 28 05 2015 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน BLO ปี 2558 26 05 2015 มท 0211 1 ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 25 05 2015 มท 0211 1 ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด 22 05 2015 หนังสือกองคลัง สป มท แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน Mobile Team 21 05 2015 ที่ มท 0211 1 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 2558 ข่าวอื่นๆ 28 05 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๕๘ 28 05 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๕๘ 28 05 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๕๘ 22 05 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๕๘ 22 05 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๕๘ ข่าวอื่นๆ   -- -- ภาพกิจกรรม หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด ภาพกิจกรรมทั้งหมด กระทรวงต่างๆ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต กระทรวงเทคโนโลยีฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บจังหวัด select name onChange size -- ภาคกลาง -- กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง -- ภาคเหนือ -- กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิดถ์ อุทัยธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี -- ภาคใต้ -- กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ลิงค์ต่างๆ -- เกี่ยวกับ สกพ Link ทีวี -- -- ส่วนกิจการพิเศษ สกพ แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi go th copyright 2008 สนผ Allrights reserved*