Go to Site http://ppb.moi.go.th/midev03/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร
นายปิติ จันทระ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก

<< March 2015 >>
S M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

จำนวนผู้เยี่ยมชม    02/03/2015 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา  
    26/02/2015 การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558  
    19/02/2015 สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส.  
    19/02/2015 สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    17/02/2015 ที่ ยธ ๑๑๒๒/๒๒๕๗ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ข่าวอื่นๆ...

    03/03/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๒ มีนาคม  
    02/03/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ ก.พ. ๕๘  
    02/03/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๕๘  
    26/02/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๕๘  
    25/02/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๕๘  
ข่าวอื่นๆ...

 

 
ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*
leftmargin topmargin marginwidth marginheight background -- ผู้บริหาร นายปิติ จันทระ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ March 2015 S M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ตารางอบรมสัมมนา -- จำนวนผู้เยี่ยมชม function high which object which highlight setInterval 50 function highlightit which if which filters alpha opacity 100 which filters alpha opacity 5 else if window highlight clearInterval highlight function low which clearInterval highlight which filters alpha opacity 40 -- The GREATEST of the KINGS The GREETINGS of the LAND พระราชปณิธาน สานสุขเพื่อปวงไทย เทิดไท้พระภูมินทร์ -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- -- img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT img src WIDTH HEIGHT BORDER ALT -- -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- A HREF onMouseOut onMouseOver -- 02 03 2015 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑ ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา 26 02 2015 การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558 19 02 2015 สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS วันที่ 31 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน 19 02 2015 สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS วันที่ 31 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 17 02 2015 ที่ ยธ ๑๑๒๒ ๒๒๕๗ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข่าวอื่นๆ 03 03 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ - มีนาคม 02 03 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ ๕๘ 02 03 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๕ - ๒๖ ๕๘ 26 02 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๕ ๕๘ 25 02 2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ ๕๘ ข่าวอื่นๆ   -- -- ภาพกิจกรรม หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด ภาพกิจกรรมทั้งหมด กระทรวงต่างๆ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต กระทรวงเทคโนโลยีฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บจังหวัด select name onChange size -- ภาคกลาง -- กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง -- ภาคเหนือ -- กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิดถ์ อุทัยธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี -- ภาคใต้ -- กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ลิงค์ต่างๆ -- เกี่ยวกับ สกพ Link ทีวี -- -- ส่วนกิจการพิเศษ สกพ แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi go th copyright 2008 สนผ Allrights reserved*