Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 เม.ย. 2557

ด้วย เมื่อวันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗ จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์  นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลหนองควาย จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

รณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลท่าวังตาลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล(หลักเมือง) ... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทอง"... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมช่วงเทศกาลปี๋ใหม๋เมือง ของชาวเมืองแม่เหียะ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557... [13 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลสองแควจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2557... [13 เม.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557... [11 เม.ย. 2557]


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2557... [11 เม.ย. 2557]


โครงการเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ปู๋จาพระเครื่อง ฟังเรื่องจ๊อยซอ ผ่อฟ้อนล้านนา... [11 เม.ย. 2557]


โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร... [11 เม.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการหลอกลวงและสวมสิทธิคนพิการ (ที่ ชม ๐๐๐๕/๒๖๖๑) [18 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด คลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ GPP จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (รหัส L) ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ให้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : cmi@cgd.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-5311-2398-401 ต่อ 19


ด่วนที่สุด ให้ อปท. รายงานข้อมูลการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ชอง อปท. (e - LAAS) ทาง FAX. 053-112636 หรือ e-mail: cmlocal11@gmail.com โดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด อปท. ใด ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม e - LAAS ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น และให้ส่งเงิน ณ กลุ่มงานการเงินในวันที่ 18 เมษายน 2557 [11 เม.ย. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๓๔๐๗ อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 เม 2557 ด้วย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แ อ่านต่อ เทศบาลตำบลหนองควาย จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน 21 เม 2557 การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล 21 เม 2557 รณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลท่าวังตาลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 21 เม 2557 กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 18 เม 2557 -- เทศบาลตำบลหนองควาย จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน 21 เม 2557 การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล 21 เม 2557 รณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลท่าวังตาลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 21 เม 2557 กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 18 เม 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล หลักเมือง 18 เม 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล quot สิงห์ทอง quot 18 เม 2557 ทต ชมภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 17 เม 2557 กิจกรรมช่วงเทศกาลปี๋ใหม๋เมือง ของชาวเมืองแม่เหียะ 17 เม 2557 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 13 เม 2557 เทศบาลตำบลสองแควจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 13 เม 2557 อบต ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 11 เม 2557 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2557 11 เม 2557 โครงการเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ปู๋จาพระเครื่อง ฟังเรื่องจ๊อยซอ ผ่อฟ้อนล้านนา 11 เม 2557 โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร 11 เม 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการหลอกลวงและสวมสิทธิคนพิการ ที่ ชม ๐๐๐๕ ๒๖๖๑ 18 เม 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด คลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ อปท ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ GPP จังหวัดเชียงใหม่ 17 เม 2557 เอกสารประกอบ สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ รหัส L ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓ ๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ให้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail cmi@cgd go th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-5311-2398-401 ต่อ 19 ด่วนที่สุด ให้ อปท รายงานข้อมูลการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ชอง อปท e - LAAS ทาง FAX 053-112636 หรือ e-mail cmlocal11@gmail com โดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน ก่อนเวลา 12 00 17 เม 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด อปท ใด ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม e - LAAS ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น และให้ส่งเงิน กลุ่มงานการเงินในวันที่ 18 เมษายน 2557 11 เม 2557 อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคลลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ กำหนด ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๑๓๗๖๒ 23 เม 2557 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิเชียร คุ้มเนตร 23 เม 2557 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ฝาง แม่วาง สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๑๔๐๕๗ 23 เม 2557 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ ที่ ๑๓ ๕๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๔๐๕๕ 23 เม 2557 ถึง อำเภอแม่วาง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๓๖๔๘ 23 เม 2557 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ริม แม่แตง พร้าว ฝาง หางดง สันป่าตอง จอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า ไชยปราการ แม่วาง และแม่ออน นายกทน เชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๑๔๐๔๑ 23 เม 2557 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ริม แม่แตง พร้าว ฝาง หางดง สันป่าตอง จอมทอง แม่แจ่ม สะเมิง ฮอด ไชยปราการ แม่วาง และแม่ออน นายกทน เชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๑๔๐๔๔ 23 เม 2557 เรียน นายอำเภอสารภี หางดง ดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๔๐๔๖ 22 เม 2557 เรียน อำเภอฝาง หางดง สารภี สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายกทน เชียงใหม่ และนายกทม แม่โจ้ เรื่อง ประกาสให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๔๐๔๗ 22 เม 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมขอสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 22 เม 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลขี้เหล็ก แม่ตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 23 เม 2557 ทต เชียงดาว เชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 23 เม 2557 ทต ป่าตุ้ม พร้าว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล 23 เม 2557 ทต ท่าผ่า แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 146 รายการ 23 เม 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 23 เม 2557 ทต สันทราย ฝาง เรื่องสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 22 เม 2557 ทต เหมืองแก้ว แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้าง 22 เม 2557 อบต แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 22 เม 2557 เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 21 เม 2557 ทต ขี้เหล็ก แม่แตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 เม 2557 ทต ท่าผา แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การณ์การศึกษา จำนวน 146 รายการ 21 เม 2557 ทต แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศาลาที่ประทับองค์เจ้าแม่มะลิกา 21 เม 2557 ทต แม่นะ เชียงดาว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 เม 2557 ทต เวียงพร้าว พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 21 เม 2557 ทต จอมทอง จอมทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล 21 เม 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th