แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บล็อกเพื่อนครู

แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.2

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ
หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ
หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต

หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ฯ
หน่วยที่ 2 มารยาทไทย
หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ
หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ

 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ
หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ
หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ

 • สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ
หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link : 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น


Posted on เมษายน 12, 2011, in คลังแผนการจัดการเรียนรู้ and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 18 ความเห็น.

 1. ถึง ป5 เองหรอคะ ป6 มีมั้ยคะ ขอบคุณคะ

 2. อยากได้แผนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรปี 2551 สาระภาษาต่างประเทศ ม.1 – 3 ค่ะ

 3. ขอแผนการสอน สังคมฯ ป.6 หลักสูตร 51 ได้ไหมค่ะ..

 4. ขออนุญาตใช้แผนและข้อสอบขอบคุณค่ะ

 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.๓

  ขอชั้นป.๓ บ้างนะคะ

 6. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้สังคม ป.6 หลักสูตร 51 ค่ะ
  ส่ง E-mail ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  nipl2501@gmail.com

 7. ขอแผน ป.3-4 – 6 ด้วยคับ
  ส่ง e_mail
  phirom66@hotmail.com

  ขอบคุณล่วงนะคับ

 8. อยากได้ ป. 3 4 6 ค้วยคับ

  หาไม่ได้คับ

 9. อยากได้แผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

 10. อยากได้แผนสังคมฯ ม.1 อ่ะ

 11. ขอแผนการสอน ม. 1 ด้วยคะ สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง สถาบันการเงิน กับ เศรษฐกิจประเทศไทย การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 12. ขอบคุณมาก ๆ ที่มีข้อสอบให้ครู เพราะครูทำงานหลายกระทรวงเหลือเกิน

 13. ขอแผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ค่ะ

 14. เกตุสุดา แสนประดิษฐ์

  ขอแผนการสอนสังคมศึกษา ม.2

 15. ขอแผนการจัดการเรียนรู้ของป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุนมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers

%d bloggers like this:
class Skip to navigation ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก Skip to primary sidebar Skip to secondary sidebar Skip to footer บล็อกเพื่อนครู แหล่งแบ่งปันข้อมูลดีๆ สำหรับเพื่อนครูทั่วไทย หน้าแรก ฟรี ClipArt ฟรี Software ฟรี Wallpaper เพลง เพลงเกี่ยวกับครู เพลงเกี่ยวกับแม่ วิธีดาวน์โหลด larr ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น 1-6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร51 พร้อมเฉลย rarr แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เม 12 Posted by Krunoi แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น 1 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนผังห้องเรียนของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิประเทศและภูมิอากาศฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิ่งแวดล้อม แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น 2 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ หน่วยที่ 2 มารยาทไทย หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ link หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง link หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวั ติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกร ณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น function g window Share this Facebook Twitter Email Print Google Like this Like กำลังโหลด Related Posted on เมษายน 12 2011 in คลังแผนการจัดการเรียนรู้ and tagged ตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด แผนการสอนตามตัวชี้วัด 51 แผนการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด แผนจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด Bookmark the permalink 18 ความเห็น larr ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น 1-6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร51 พร้อมเฉลย rarr ใส่ความเห็น Comments 18 pim พฤษภาคม 30 2011 ที่ 10 09 am ถึง ป5 เองหรอคะ ป6 มีมั้ยคะ ขอบคุณคะ ตอบกลับ ดาวสีฟ้า กรกฎาคม 7 2011 ที่ 10 41 pm อยากได้แผนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรปี 2551 สาระภาษาต่างประเทศ 1 #8211 3 ค่ะ ตอบกลับ ปุณ ปุณ กรกฎาคม 23 2011 ที่ 6 09 am ขอแผนการสอน สังคมฯ 6 หลักสูตร 51 ได้ไหมค่ะ ตอบกลับ ครูป 5 ตุลาคม 4 2011 ที่ 4 12 am ขออนุญาตใช้แผนและข้อสอบขอบคุณค่ะ ตอบกลับ pissi กุมภาพันธ์ 13 2012 ที่ 8 46 am ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้แผนการสอนตรงตามตัวชี้วัด หลักสูตร 51 ตอบกลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ตุลาคม 17 2011 ที่ 9 55 am ขอชั้นป บ้างนะคะ ตอบกลับ นิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์ พฤศจิกายน 11 2011 ที่ 9 57 am อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้สังคม 6 หลักสูตร 51 ค่ะ ส่ง E-mail ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ nipl2501@gmail com ตอบกลับ phirom66 ธันวาคม 15 2011 ที่ 8 04 pm ขอแผน 3-4 #8211 6 ด้วยคับ ส่ง e_mail phirom66@hotmail com ขอบคุณล่วงนะคับ ตอบกลับ phirom66 ธันวาคม 15 2011 ที่ 9 50 pm อยากได้ 3 4 6 ค้วยคับ หาไม่ได้คับ ตอบกลับ เบน มกราคม 11 2012 ที่ 1 40 pm อยากได้แผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอบกลับ ืีำืnueng มกราคม 13 2012 ที่ 9 58 am อยากได้แผนสังคมฯ 1 อ่ะ ตอบกลับ ืีำืnueng มกราคม 13 2012 ที่ 10 00 am ขอบคุณ ที่นี้ด้วย ตอบกลับ pp กุมภาพันธ์ 1 2012 ที่ 10 45 am ขอแผนการสอน 1 ด้วยคะ สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง สถาบันการเงิน กับ เศรษฐกิจประเทศไทย การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตอบกลับ ครูป 1 มีนาคม 3 2012 ที่ 1 01 pm ขอบคุณมาก ที่มีข้อสอบให้ครู เพราะครูทำงานหลายกระทรวงเหลือเกิน ตอบกลับ ครูสังคม เมษายน 15 2012 ที่ 7 49 pm ขอแผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ค่ะ ตอบกลับ เกตุสุดา แสนประดิษฐ์ เมษายน 8 2013 ที่ 1 20 pm ขอแผนการสอนสังคมศึกษา 2 ตอบกลับ สมลักษณ์ มาตชัยเคน ธันวาคม 12 2013 ที่ 3 39 pm ขอแผนการสอนสังคมศึกษา 2 ทั้ง 2 ภาคเรียนค่ะ ตอบกลับ Nuyyzzz พฤษภาคม 30 2013 ที่ 12 37 pm ขอแผนการจัดการเรียนรู้ของป 6 ด้วยค่ะ ขอบคุนมากค่ะ ตอบกลับ ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in อีเมล์ ต้องการ Address never made public ชื่อ ต้องการ เว็บไซท์ You are commenting using your WordPress com account Log Out เปลี่ยนแปลง You are commenting using your Twitter account Log Out เปลี่ยนแปลง You are commenting using your Facebook account Log Out เปลี่ยนแปลง You are commenting using your Google account Log Out เปลี่ยนแปลง ยกเลิก Connecting to %s var highlander_expando_javascript function var input document createElement comment jQuery if in input comment attr jQuery remove text Expando Mode start small then auto-resize on first click text length jQuery hide jQuery hide jQuery hide comment css one function var timer setInterval HighlanderComments resizeCallback 10 jQuery this animate delay 100 queue function n jQuery slideDown jQuery slideDown jQuery slideDown jQuery document ready highlander_expando_javascript Notify me of new comments via email Krunoi Blog Stats 6 587 575 hits หมวดหมู่ ข้อสอบ O-Net ข้อสอบตามหลักสูตร 2551 คลังข้อสอบ ต้น คลังข้อสอบมาตรฐาน คลังแผนการจัดการเรียนรู้ บทความ ประชาสัมพันธ์ มุมครูประถม มุมครูมัธยม ลูกเสือ วิจัยในชั้นเรียน วิทยฐานะ เพลง แนวข้อสอบครู โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใบงานนักเรียน ไม่มีหมวดหมู่ My Facebook My Facebook function d s id document ความเห็นล่าสุด Popular Posts คลังเก็บ ป้ายกำกับ หมวดหมู่ Krunoi ขออภัยอย่างยิ่งครับ ไม่ได้มาตอบคอมเม้นท์ซะนานเลย เพลงลูกเสือชุด 7 ตามลิ้งก์ใหม่นี้่ไปเลยนะครับ ขอบคุ นัท โหลดยังไง สมลักษณ์ มาตชัยเคน ขอแผนการสอนสังคมศึกษา 2 ทั้ง 2 ภาคเรียนค่ะ kungza ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆ นะคะ นายกมล สินเปรม ขอบคุณ Krunoi ผมได้ DOWNLOAD เพลงชุดลูกเสือแล้ว ยกเว้นชุดที่ 7 ไม่สามารถโหลดได้ ผมทำลิ้งแชร์ให้ท Krunoi จร๊ san salwa ดีมากค่ะ นัท toonอยากเห็นหน้าวะส่งรูปให้ดูน่อยจิ ข้อสอบนักเรียน 1-ป 6 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 146 รวมข้อสอบระดับชั้นม ต้น 1-3 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 34 แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 ดาวน์โหลดใบงานสาระการเรียนรู้ 13 ดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ MP3 11 ดาวน์โหลดคณิตคิดเลขเร็ว 6 ข้อสอบ Pre O-Net 6 และ 3 ปีการศึกษา 2554 สพฐ 6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น 1-6 5 MV #8220 รางวัลของครู #8221 ขับร้องโดย ปาน ธนพร 3 ยินดีต้อนรับ 3 ธันวาคม 2013 3 พฤศจิกายน 2013 1 มิถุนายน 2013 1 เมษายน 2012 1 กุมภาพันธ์ 2012 4 มกราคม 2012 4 ธันวาคม 2011 3 พฤศจิกายน 2011 2 พฤษภาคม 2011 1 เมษายน 2011 3 ตุลาคม 2010 4 มีนาคม 2010 1 มกราคม 2010 4 O-net 52 O-Net 53 O-net คณิตศาสตร์ O-Net 6 O-net 3 O-net 6 ข้อมูลสำหรับครู ข้อสอบ O-Net ข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบช่วงชั้นที่ 1 ข้อสอบช่วงชั้นที่ 6 ข้อสอบ 1 ข้อสอบ 4 ข้อสอบ 5 ข้อสอบ 6 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข้อสอบพระุพุทธศาสนา ข้อสอบภาษาอังกฤษ 3 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ข้อสอบหลักสูตร 2551 ครู ดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ดาวน์โหลดข้อสอบนักเรียน ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนักเรียน ดาวน์โหลดโครงงาน วงการครู สอบ ผอ สอบผอ โรงเรียน สอบผู้บริหาร ภาค สอบ รองผอ เพลงครู เพลงเกี่ยวกับครู แชร์ไฟล์ แนวข้อสอบ O-net แนวข้อสอบนักเรียน แนวข้อสอบผู้บริหาร แนวข้อสอบวัดผลประเมินผล แบ่งปันข้อมูล โครงงาน โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-Net 5 ข้อสอบตามหลักสูตร 2551 2 คลังข้อสอบ ต้น 2 คลังข้อสอบมาตรฐาน 6 คลังแผนการจัดการเรียนรู้ 4 บทความ 1 ประชาสัมพันธ์ 3 มุมครูประถม 2 มุมครูมัธยม 1 ลูกเสือ 1 วิจัยในชั้นเรียน 1 วิทยฐานะ 1 เพลง 1 แนวข้อสอบครู 2 โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 1 ใบงานนักเรียน 1 ไม่มีหมวดหมู่ 4 เมษายน 2011 อา พฤ laquo raquo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Top Posts รวมข้อสอบระดับชั้นม ต้น 1-3 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 ข้อสอบนักเรียน 1-ป 6 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ 1-6 พร้อมเฉลย ตามหลักสูตร 2551 แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฟรี ClipArt O-net 52 O-Net 53 O-net คณิตศาสตร์ O-Net 6 O-net 3 O-net 6 ข้อมูลสำหรับครู ข้อสอบ 8 สาระ ข้อสอบ O-Net ข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบคิดเลขเร็ว ข้อสอบช่วงชั้นที่ 1 ข้อสอบช่วงชั้นที่ 6 ข้อสอบนักเรียน ข้อสอบ 1 ข้อสอบ 4 ข้อสอบ 5 ข้อสอบ 6 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข้อสอบพระุพุทธศาสนา ข้อสอบภาษาอังกฤษ 3 ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ข้อสอบมาตรฐานตัวชี้วัด ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ข้อสอบหลักสูตร51 ข้อสอบหลักสูตร 2551 คณิตคิดเลขเร็ว ครู ดาวน์โหลดข้อสอบ O-net ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบนักเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบประถม ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ดาวน์โหลดเพลงครู ดาวน์โหลดเพลงครูในดวงใจ ดาวน์โหลดเพลงชุดครูในดวงใจ ดาวน์โหลดเพลงแม่พิมพ์ของชาติ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนักเรียน ดาวน์โหลดโครงงาน ดาวน์โหลดใบงาน ตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 วงการครู สอบ ผอ สอบผอ โรงเรียน สอบผู้บริหาร ภาค สอบ รองผอ เพลงขออยู่ตรงนี้ เพลงครู เพลงครูในดวงใจ เพลงนักสู้ครูไทย เพลงเกี่ยวกับครู แชร์ไฟล์ แนวข้อสอบ O-net แนวข้อสอบนักเรียน แนวข้อสอบผู้บริหาร แนวข้อสอบมาตรฐานชั้นปี แนวข้อสอบวัดผลประเมินผล แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว แบ่งปันข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด แผนการสอนตามตัวชี้วัด 51 แผนการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด แผนจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด โครงงาน โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ ใบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใบงานนักเรียน บลอกที่ WordPress com The Mystique Theme * CDATA * var WPGroHo * * initialize and attach hovercards to all gravatars jQuery document ready function $ if typeof Gravatar return if typeof Gravatar init return Gravatar profile_cb function hash id WPGroHo syncProfileData hash id Gravatar my_hash WPGroHo my_hash Gravatar init * CDATA * var HighlanderComments * * ติดตาม Follow ldquo บล็อกเพื่อนครู rdquo Get every new post delivered to your Inbox Join 81 other followers Build a website with WordPress com window WPCOM_sharing_counts window WPCOM_jetpack false window WPCOM_site_ID 11422713 var windowOpen jQuery document on function jQuery on function if typeof windowOpen If there s another sharing window open close it windowOpen close windowOpen window open jQuery this attr return false var windowOpen jQuery document on function jQuery on function if typeof windowOpen If there s another sharing window open close it windowOpen close windowOpen window open jQuery this attr return false Send to Email Address ชื่อของคุณ Your Email Address document getElementById value ยกเลิก Post was not sent - check your email addresses Email check failed please try again Sorry your blog cannot share posts by email var windowOpen jQuery document on function jQuery on function if typeof windowOpen If there s another sharing window open close it windowOpen close windowOpen window open jQuery this attr return false %d bloggers like this CDATA var jetpackLikesWidgetQueue var jetpackLikesWidgetBatch var jetpackLikesMasterReady false function JetpackLikespostMessage message target if typeof message try message JSON parse message catch e return pm target target type data message origin function JetpackLikesBatchHandler var requests jQuery each function i if jetpackLikesWidgetBatch indexOf this id -1 return jetpackLikesWidgetBatch push this id var regex like- postcomment -wrapper- d - d - w var match regex exec this id if match match length 5 return var info blog_id match 2 width this width if match 1 info post_id match 3 else if match 1 info comment_id match 3 info obj_id match 4 requests push info if requests length 0 JetpackLikespostMessage window frames function JetpackLikesMessageListener event if typeof event event return if event event jQuery document ready function jetpackLikesMasterReady true var stylesData event if jQuery length 0 JetpackLikespostMessage window frames stylesData adminBarStyles background jQuery css isRtl jQuery css if window addEventListener jQuery hide stylesData textStyles color jQuery css fontFamily jQuery css fontSize jQuery css direction jQuery css fontWeight jQuery css fontStyle jQuery css textDecoration jQuery css stylesData linkStyles color jQuery css fontFamily jQuery css fontSize jQuery css textDecoration jQuery css fontWeight jQuery css fontStyle jQuery css JetpackLikespostMessage stylesData window frames JetpackLikesBatchHandler jQuery document on function jetpackLikesWidgetQueue push this id if event event jQuery event id fadeOut function jQuery event id fadeIn function JetpackLikespostMessage window frames if event event wpcom_reblog toggle_reblog_box_flair event obj_id if event event var $container jQuery var $list $container find $container hide $list html $container find text event total jQuery each event likers function i liker $list append var offset jQuery offset $container css offset left event position left - 10 $container css offset top event position top - 33 var rowLength Math floor event width 37 var height Math ceil event likers length rowLength * 37 13 if height 204 height 204 $container css height $container css rowLength * 37 - 7 $list css rowLength * 37 $container fadeIn var scrollbarWidth $list 0 offsetWidth - $list 0 clientWidth if scrollbarWidth 0 $container width $container width scrollbarWidth $list width $list width scrollbarWidth pm bind function e jQuery document click function e var $container jQuery if $container has e target length 0 $container fadeOut function JetpackLikesWidgetQueueHandler var wrapperID if jetpackLikesMasterReady setTimeout JetpackLikesWidgetQueueHandler 500 return if jetpackLikesWidgetQueue length 0 We may have a widget that needs creating now var found false while jetpackLikesWidgetQueue length 0 Grab the first member of the queue that isn t already loading wrapperID jetpackLikesWidgetQueue splice 0 1 0 if jQuery wrapperID hasClass found true break if found setTimeout JetpackLikesWidgetQueueHandler 500 return else if jQuery length 0 Grab any unloaded widgets for a batch request JetpackLikesBatchHandler Get the next unloaded widget wrapperID jQuery first 0 id if wrapperID Everything is currently loaded setTimeout JetpackLikesWidgetQueueHandler 500 return if typeof wrapperID setTimeout JetpackLikesWidgetQueueHandler 500 return var $wrapper jQuery wrapperID $wrapper find remove if $wrapper hasClass $wrapper find after else $wrapper find after $wrapper removeClass addClass $wrapper find load function e var $iframe jQuery e target $wrapper removeClass addClass JetpackLikespostMessage window frames if $wrapper hasClass $wrapper find Jetpack setTimeout JetpackLikesWidgetQueueHandler 250 JetpackLikesWidgetQueueHandler * CDATA * var JetpackEmojiSettings * * * CDATA * var sharing_js_options * * CDATA function try if window external in window external if window external msIsSiteMode var jl document createElement jl type jl async true jl src var s document getElementsByTagName 0 s parentNode insertBefore jl s catch e var skimlinks_pub_id var skimlinks_sitename _tkq window _tkq _stq window _stq _tkq push _stq push _stq push _stq push if typeof wpcom_mobile_user_agent_info wpcom_mobile_user_agent_info init var mobileStatsQueryString if false wpcom_mobile_user_agent_info matchedPlatformName mobileStatsQueryString wpcom_mobile_user_agent_info matchedPlatformName if false wpcom_mobile_user_agent_info matchedUserAgentName mobileStatsQueryString wpcom_mobile_user_agent_info matchedUserAgentName if wpcom_mobile_user_agent_info isIPad mobileStatsQueryString if mobileStatsQueryString new Image src document location protocol mobileStatsQueryString Math random