Go to Site http://arunee.net/index.php?option=com_docman

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ดาวน์โหลด

ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 2 SAR-2556

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 3 SAR-2555

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 23 การประเมินภายนอกฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ.

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ. เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการเตรียมประเมินที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด หรือมีข้อคำถามใด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ 
ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ สมศ. ครับ

folder icon 15 แบบฟอร์ม และแบบบันทึกต่างๆ(ปรับปรุง/เพิ่มเติมจาก CD)


 ทีมงาน arunee.net จะทำการปรับปรุง/เพิ่มเติม  แบบบันทึก-แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและเห็นว่าควรปรับปรุง/เพิ่มเติม จากที่มีใน CD และไม่มีใน CD เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมงานที่ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
@ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาครับ @ 

folder icon 9 คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการงานในหน้าที่ หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อคำถามใด โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ

 

เส้นทางครูมืออาชีพ

คู่มือปารปฏิบัติงานครู


id class @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา ---- -- @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา -- var CurrentFontSize parseInt หน้าแรก ดาวน์โหลด หน่วยงาน อบต ทุ่งก่อ กรมส่งเสริมฯ ท้องถิ่นเชียงราย พัฒนาชุมชนเชียงราย สาธารณสุขเชียงราย สพป เชียงรายเขต 1 สพป ชร 1 สหกรณ์ฯค รูเชียงราย สำนักงาน สมศ คุรุสภา ราชภัฏสวนดุสิต โครงการความร่วมมือฯ สกสก เชียงราย ราชภัฏเชียงราย สมาคมพนักงานเทศบาล คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง กฏหมายฯ เว็บบอร์ด Smf-boad บริหารฯ แบบทดสอบออนไลน์-1 e-mail paypal com ebay co th กบข มติฯ ผู้ดูแลระบบ K-cyber paypal com ระบบสารสนเทศยาเสพติดฯ DATA นิเทศออนไลน์ kruchiangrai net ไลออนแอร์ Smf download ติดตั้ง Smf เพิ่มขนาดฟ้อนต์ ป้องกันสแปม ตั้งกระทู้ยาวๆ ปรับแต่ง Smf_1 ใส่แบรนเน่อร์ Smf_1 ใส่ยูทูปใน Smf hostinglotus com admin-arunee net_Vps_56 CSBox-adminkrucyber csbox com logout การจัดการโดเมนเนม Hotmail com Gmail com facebook com อื่นๆ มากมาย cloudbox 3bb co th AppServ Airasia com flyorientthai com ระบบสารสนเทศเงินเดือน กพ 7 ระบบเลื่อนเงินเดือน free-counter com Webmasters-tools งาน กจ นครเชียงราย สร้างรายได้_yengo com NiPa_สร้างรายได้ แบรนเนอร์_BumQ Adyim_แบรนเนอร์ แนะนำเว็บฯจูมล่า2 ทำ Url ให้สั้นลง Site-map ยื่นภาษีออนไลน์ thaiadobeuser com จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ป้องกันสแปม joomla 3bb co th Google AdSense แนะนำเว็บฯจูมล่า ส่วนเสริมจูมล่า ปรึกษาทำเว็บ ฟรีโฮมเพจ โปรแกรมแต่งภาพจีน ดาวน์โหลด แบบ ประเมิน 2 ยื่นภาษีออนไลน์ เชียงรายโฟกัส Sweet Genius วิทยฐานะครูเทศบาล หน้าหลัก ดาวน์โหลด ค้นหาเอกสาร ประเภทต่างๆ ไฟล์ 2 เกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ 21 เครือข่าย arunee net 0 เอกสารเพิ่มเติม CD-10 เตรียมประเมิน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ 1 มาตรฐานฯ ปฐมวัย 2 เอกสารสำหรับเตรียมประเมินวิทยฐานะ 1 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ดีเด่น 0 หลักสูตรสถานศึกษา 3 มติฯ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ ศพด 9 แนวปฏิบัติฯ ค่านิยมหลักของไทย12 ประการ 2 ประกาศคณะกรรมกลางฯ 1 แผนฯ โครงการ 2558 1 รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯ 2 แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ปริญญาโท 10 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ครู-2558 115 ปฏิทินการประเมินฯ ศพด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 2 2 สมศ ประเมิน ศพด ระยะที่สอง ปีงบ 2558 4 ระเบียบการลาของข้าราชการ 2 สอบบรรจุครู สพฐ 2558 2 ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย กรมส่งเสริมฯ 0 บัณฑิต ที่ มท 0809 9-ว12 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 2 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ - 2557 13 ตัวอย่างการเขียน SAR REA 43 ตัวอย่างงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม Full text 1 ข่าว-เอกสารจากคุรุสภา 2 จัดสรรตำแหน่ง ผดด ปี ๒๕๕๗ 4 ประเมินแผนฯ-โครงการ 1 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน 6 การย้าย-โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ประกาศรับสมัคร-สอบ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครู ผดด -2557 2 เกี่ยวกับเงินเดือนครูฯ 4 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ดูแลเด็ก 6 ไฟล์เสียงการอบรมเตรียมประเมินภายนอก ศพด 19-21พ 2556 2 SAR-2556 ทีมงาน arunee net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับปรับปรุง ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง แก้ไข ตามสะดวกครับ 3 SAR-2555 ทีมงาน arunee net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 ฉบับปรับปรุง ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง แก้ไข ตามสะดวกครับ 0 ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ศพด ประจำปีงบประมาณ 2557 ช่วงการประเมินระยะที่ 1 2 มาตรฐานตำแหน่ง 3 เกี่ยวกับเงินโบนัส 5 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครู ผดด 1 แผนยุทธศาสตร์ 8 การนำ 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ สู่การปฏิบัติ 23 การประเมินภายนอกฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ ทีมงาน arunee net จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา เป็นแนวทางในการเตรียมประเมินที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด หรือมีข้อคำถามใด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก โปรดแจ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ สมศ ครับ 12 วิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 3 ประเมินฯ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 16 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 1 รายงานการประชุม อบรม สัมมนาฯ 15 แบบฟอร์ม และแบบบันทึกต่างๆ ปรับปรุง เพิ่มเติมจาก CD ทีมงาน arunee net จะทำการปรับปรุง เพิ่มเติม แบบบันทึก-แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและเห็นว่าควรปรับปรุง เพิ่มเติม จากที่มีใน CD และไม่มีใน CD เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมงานที่ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก @ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาครับ @ 10 ระเบียบ กฏหมาย แนวปฏิบัติ ฯลฯ 13 วิทยฐานะครู และผู้บริหารสถานศึกษา 57 ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียน สำหรับครูปฐมวัย 5 แผนฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 14 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก ทีมงาน arunee net จะรวบรวมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา เป็นแนวทางในการงานในหน้าที่ หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อคำถามใด โปรดแจ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ 4 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ดูแลเด็ก เส้นทางครูมืออาชีพ คู่มือปารปฏิบัติงานครู ลิขสิทธิ์ #169 2015 arunee net อรุณีพิมพิลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด Joomla เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GPL License เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย ----