Go to Site http://arunee.net/index.php?option=com_docman

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ดาวน์โหลด

ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 2 SAR-2556

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 3 SAR-2555

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 23 การประเมินภายนอกฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ.

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ. เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการเตรียมประเมินที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด หรือมีข้อคำถามใด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ 
ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ สมศ. ครับ

folder icon 10 แบบฟอร์ม และแบบบันทึกต่างๆ(ปรับปรุง/เพิ่มเติมจาก CD)


 ทีมงาน arunee.net จะทำการปรับปรุง/เพิ่มเติม  แบบบันทึก-แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและเห็นว่าควรปรับปรุง/เพิ่มเติม จากที่มีใน CD และไม่มีใน CD เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมงานที่ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
@ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาครับ @ 

folder icon 9 คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการงานในหน้าที่ หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อคำถามใด โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ

 

id class @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา ---- -- @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา -- var CurrentFontSize parseInt หน้าแรก ดาวน์โหลด หน่วยงาน อบต ทุ่งก่อ กรมส่งเสริมฯ ท้องถิ่นเชียงราย พัฒนาชุมชนเชียงราย สาธารณสุขเชียงราย สพป เชียงรายเขต 1 สพป ชร 1 สหกรณ์ฯค รูเชียงราย สำนักงาน สมศ คุรุสภา ราชภัฏสวนดุสิต โครงการความร่วมมือฯ สกสก เชียงราย ราชภัฏเชียงราย สมาคมพนักงานเทศบาล คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง ศพด ศพด ทต ทากาศ ศพด ทต หนองขาว ศพด ทต ป่าแดด ศพด ทต ปากพนัง ศพด บ้านสว่าง ศพด วัดเนินพระ ศพด บ้านกระจาย ศพด ทต อากาศอำนวย กฏหมายฯ เว็บบอร์ด Smf-boad บริหารฯ แบบทดสอบออนไลน์-1 e-mail paypal com ebay co th กบข ผู้ดูแลระบบ K-cyber paypal com ระบบสารสนเทศยาเสพติดฯ DATA Smf download ติดตั้ง Smf เพิ่มขนาดฟ้อนต์ ป้องกันสแปม ตั้งกระทู้ยาวๆ ปรับแต่ง Smf_1 ใส่แบรนเน่อร์ Smf_1 ใส่ยูทูปใน Smf hostinglotus com admin-arunee net_Vps_56 CSBox-adminkrucyber csbox com logout การจัดการโดเมนเนม Hotmail com Gmail com facebook com อื่นๆ มากมาย cloudbox 3bb co th AppServ Airasia com flyorientthai com ระบบสารสนเทศเงินเดือน กพ 7 ระบบเลื่อนเงินเดือน free-counter com Webmasters-tools งาน กจ นครเชียงราย สร้างรายได้_yengo com NiPa_สร้างรายได้ แบรนเนอร์_BumQ Adyim_แบรนเนอร์ แนะนำเว็บฯจูมล่า2 ทำ Url ให้สั้นลง Site-map ยื่นภาษีออนไลน์ thaiadobeuser com จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ป้องกันสแปม joomla 3bb co th Google AdSense แนะนำเว็บฯจูมล่า ส่วนเสริมจูมล่า ปรึกษาทำเว็บ ฟรีโฮมเพจ โปรแกรมแต่งภาพจีน ดาวน์โหลด แบบ ประเมิน 2 ยื่นภาษีออนไลน์ เชียงรายโฟกัส Sweet Genius วิทยฐานะครูเทศบาล หน้าหลัก ดาวน์โหลด ค้นหาเอกสาร ประเภทต่างๆ ไฟล์ 2 ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย กรมส่งเสริมฯ 0 บัณฑิต ที่ มท 0809 9-ว12 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 1 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ - 2557 13 ตัวอย่างการเขียน SAR REA 43 ตัวอย่างงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม Full text 1 ข่าว-เอกสารจากคุรุสภา 2 จัดสรรตำแหน่ง ผดด ปี ๒๕๕๗ 4 ประเมินแผนฯ-โครงการ 1 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน 2 การย้าย-โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ประกาศรับสมัคร-สอบ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครู ผดด -2557 2 เกี่ยวกับเงินเดือนครูฯ 4 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ดูแลเด็ก 6 ไฟล์เสียงการอบรมเตรียมประเมินภายนอก ศพด 19-21พ 2556 2 SAR-2556 ทีมงาน arunee net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับปรับปรุง ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง แก้ไข ตามสะดวกครับ 3 SAR-2555 ทีมงาน arunee net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 ฉบับปรับปรุง ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง แก้ไข ตามสะดวกครับ 0 ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ศพด ประจำปีงบประมาณ 2557 ช่วงการประเมินระยะที่ 1 2 มาตรฐานตำแหน่ง 3 เกี่ยวกับเงินโบนัส 5 การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครู ผดด 1 แผนยุทธศาสตร์ 7 การนำ 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ สู่การปฏิบัติ 23 การประเมินภายนอกฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ ทีมงาน arunee net จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา เป็นแนวทางในการเตรียมประเมินที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด หรือมีข้อคำถามใด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก โปรดแจ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ สมศ ครับ 12 วิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก 3 ประเมินฯ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 16 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 1 รายงานการประชุม อบรม สัมมนาฯ 10 แบบฟอร์ม และแบบบันทึกต่างๆ ปรับปรุง เพิ่มเติมจาก CD ทีมงาน arunee net จะทำการปรับปรุง เพิ่มเติม แบบบันทึก-แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและเห็นว่าควรปรับปรุง เพิ่มเติม จากที่มีใน CD และไม่มีใน CD เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมงานที่ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก @ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาครับ @ 10 ระเบียบ กฏหมาย แนวปฏิบัติ ฯลฯ 13 วิทยฐานะครู และผู้บริหารสถานศึกษา 57 ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียน สำหรับครูปฐมวัย 5 แผนฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 14 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก ทีมงาน arunee net จะรวบรวมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา เป็นแนวทางในการงานในหน้าที่ หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อคำถามใด โปรดแจ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ 4 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ดูแลเด็ก ลิขสิทธิ์ #169 2014 arunee net อรุณีพิมพิลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด Joomla เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GPL License เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย ----