Go to Site http://arunee.net/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา
 


  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  ความเหมือนที่แตกต่างของครู "ผู้ดูแลเด็ก"

  ครูผู้ดูแลเด็ก : สู่วิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" อย่างไร !?

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
     การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล


 ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สมศ.

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการประเมินภายนอกโดย สมศ.

 

  ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.


...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม


.............................................................................
 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
 บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

CD-krucyberท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้...

1. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในเว็บบอร์ดhttp://goo.gl/NA4n58
ทางอีเมล์ krucyber@hotmail.com หรือโทร.09 7965 6069
หรือ  http://goo.gl/2akW9l
2. แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขบัญชี 4552136018
ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา
** เมื่อโอนฯแล้ว โทร.แจ้งที่ 09 7965 6069 ** ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนฯเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 
 

หนังสือราชการ

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  
สำรวจครู ผดด. ที่มีคุณสมบัติฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก
  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกฯที่จะเข้าประเมิน ศพด. ปี 2556-2557
  รายชื่อ ศพด.ที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม(ปีงบฯ 2556)

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงาน ศพด.

วันสำคัญทางศาสนา

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.ทุ่งก่อ 
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

บุคคลออนไลน์

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4513
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25120
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว27274
mod_vvisit_counterเดือนนี้97201
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว146310
mod_vvisit_counterยอดรวม1865493

เรามี: 43 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: เม.ย. 24, 2014

id class # อย่ามัวโกรธ โทษใคร ในยามทุกข์ จงปลอบปลุก จิตใจ ให้แกล้วกล้า ใช่อินทร์พรหม เกณฑ์กฏ กำหนดมา ตนนั้นหนา ผู้ลิขิต ชีวิตตน -- Popular การนำ23 มาตรฐานฯ สู่การปฏิบัติ 2 ดาวน์โหลดงานวิจัยปฐมวัย อบรมครู ผดด บรรจุใหม่ฯ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูอรุณี ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ -- -- # อย่ามัวโกรธ โทษใคร ในยามทุกข์ จงปลอบปลุก จิตใจ ให้แกล้วกล้า ใช่อินทร์พรหม เกณฑ์กฏ กำหนดมา ตนนั้นหนา ผู้ลิขิต ชีวิตตน -- var CurrentFontSize parseInt หน้าแรก ดาวน์โหลด หน่วยงาน อบต ทุ่งก่อ กรมส่งเสริมฯ ท้องถิ่นเชียงราย พัฒนาชุมชนเชียงราย สาธารณสุขเชียงราย สพป เชียงรายเขต 1 สหกรณ์ฯค รูเชียงราย สำนักงาน สมศ คุรุสภา ราชภัฏสวนดุสิต โครงการความร่วมมือฯ สกสก เชียงราย ราชภัฏเชียงราย สมาคมพนักงานเทศบาล คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง ศพด ศพด ทต ทากาศ ศพด ทต หนองขาว ศพด ทต ป่าแดด ศพด ทต ปากพนัง ศพด บ้านสว่าง ศพด วัดเนินพระ ศพด บ้านกระจาย ศพด ทต อากาศอำนวย กฏหมายฯ เว็บบอร์ด Smf-boad บริหารฯ แบบทดสอบออนไลน์-1 e-mail paypal com ebay co th ผู้ดูแลระบบ K-cyber paypal com Smf download ติดตั้ง Smf เพิ่มขนาดฟ้อนต์ ป้องกันสแปม ตั้งกระทู้ยาวๆ ปรับแต่ง Smf_1 ใส่แบรนเน่อร์ Smf_1 ใส่ยูทูปใน Smf hostinglotus com admin-arunee net_Vps_56 CSBox-adminkrucyber csbox com logout การจัดการโดเมนเนม Hotmail com Gmail com facebook com อื่นๆ มากมาย cloudbox 3bb co th AppServ Airasia com flyorientthai com ระบบสารสนเทศเงินเดือน กพ 7 ระบบเลื่อนเงินเดือน free-counter com Webmasters-tools งาน กจ นครเชียงราย สร้างรายได้_yengo com NiPa_สร้างรายได้ แบรนเนอร์_BumQ Adyim_แบรนเนอร์ แนะนำเว็บฯจูมล่า2 ทำ Url ให้สั้นลง Site-map ยื่นภาษีออนไลน์ thaiadobeuser com จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ป้องกันสแปม joomla 3bb co th Google AdSense แนะนำเว็บฯจูมล่า ส่วนเสริมจูมล่า ปรึกษาทำเว็บ ฟรีโฮมเพจ โปรแกรมแต่งภาพจีน ดาวน์โหลด แบบ ประเมิน 2 ยื่นภาษีออนไลน์ ครูผู้ดูแลเด็ก arunee net อรุณี พิมพิลา หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ความเหมือนที่แตกต่างของครู ครูผู้ดูแลเด็ก สู่วิทยฐานะ อย่างไร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ หรือ อบต รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สมศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการประเมินภายนอกโดย สมศ ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บฯ สำนักงาน การจัดทำแผนพัฒนาฯ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่ หน ศพด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่ครู ผดด ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม การประกันคุณภาพฯ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม window addEvent kokpith function kokpith pithpith new karush width height duration 1000 changeTransition Fx Transitions Expo easeOut animType CD-krucyber ท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้ 1 แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในเว็บบอร์ด http goo gl NA4n58 ทางอีเมล์ krucyber@hotmail com หรือโทร 09 7965 6069 หรือ http goo gl 2akW9l 2 แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา ** เมื่อโอนฯแล้ว โทร แจ้งที่ 09 7965 6069 ** เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มฯ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค การสร้างเกณฑ์ประเมิน Rubric Sampler ตัวอย่างเอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน คุรุสภาเปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานฯ 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 ตรวจสอบคุณวุฒิฯที่ รับรอง หลักเกณฑ์ฯการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯเป็นข้าราชการครูฯ ครูผู้ดูแลเด็ก สู่วิทยฐานะ อย่างไร ความเหมือนที่แตกต่างของครู ประเมินวิทยฐานะ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนฯเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปีงบประมาณ 2557 ว21 2556 กำหนดอัตราเงินเดือนฯที่ รับรอง ว17 2552หลักเกณฑ์ฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สรุป คุณสมบัติฯการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ หนังสือราชการ ประกาศ และ อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 ประกาศ และ อบต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉบับที่ 3 สำรวจครู ผดด ที่มีคุณสมบัติฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก รายชื่อผู้ประเมินภายนอกฯที่จะเข้าประเมิน ศพด ปี 2556-2557 รายชื่อ ศพด ที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบฯ 2556 บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท อ่านเพิ่มเติม อัตลักษณ์ ศพด การกำหนดอัตลักษณ์ ศพด การเล่านิทานสำหรับเด็ก เผยแพร่ผลงาน ศพด วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ นางอรุณี พิมพิลา ครูผู้ดูแลเด็ก อบต ทุ่งก่อ นายเข็มชาติ พิมพิลา รอง ผอ เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชำนาญการพิเศษ สพป เชียงราย เขต 1 บุคคลออนไลน์ เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ สถิติฯ นับ 1 56 วันนี้ 4639 เมื่อวานนี้ 4513 สัปดาห์นี้ 25120 สัปดาห์ที่แล้ว 27274 เดือนนี้ 97201 เดือนที่แล้ว 146310 ยอดรวม 1865493 เรามี 43 บุคคลทั่วไป 3 bots ออนไลน์ Your IP 119 59 102 107 Today เม 24 2014 Visitors Counter ลิขสิทธิ์ #169 2014 arunee net อรุณีพิมพิลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด Joomla เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GPL License เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย ----