Go to Site http://agdept.rta.mi.th/kkp/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
::กองการกำลังพล::กรมสารบรรณทหารบก
Image1 Image2

 

การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 

ด้วย กกพ.สบ.ทบ. ได้รับมอบสัญญาบัตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ครั้งที่ 1 ต.ค.49 เพื่อจ่ายให้กับกำลังพล จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยและกำลังพลทั่วไปกรุณาตรวจสอบ สำหรับการติดต่อขอรับ สามารถรับเป็นส่วนรวมของหน่วยโดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งให้ หรือไปรับด้วยตนเองได้ที่แผนก

จัดการกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. ในกองบัญชาการกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(ก.ค.57-ส.ค.57) (สัญญาบัตรยศตามราชกิจจายศทหาร) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/002/85.PDF

การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2557 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน  
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
เงินรางวัล ประจำปี 2555 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557 
                                                                                                   

  

สัมมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ. 22 ส.ค. 57 

ร.อ.ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล 

ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่ ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค.-17 ก.ค. 57

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ

กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค.57

กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก ร่วมทำบุญ

ในวันสงกรานต์ เม.ย.2557                                           

พ.ท.หญิง สมัย  แย้มมะณีชัย และ พ.ต.หญิง สิมาภา 

จันทร์หอมกุล ร่วมเป็นผู้บรรยายชุดอบรมเคลื่อนที่

งานธุรการ วันที่ 21 ม.ค.-ก.พ.57

                                                                                               >>ภาพย้อนหลัง

 

ผู้บังคับบัญชา

    

          พ.อ.สุรพงษ์    ชำนิยันต์

               ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Loginmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4931
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1988
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6919
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา28278
mod_vvisit_counterเดือนนี้4931
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว119292
mod_vvisit_counterทุกวัน555532

 

 

 

 

                                

                                                               

... หน้าหลัก ภารกิจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ระเบียบกองทัพบก เรื่องที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด เบอร์โทร ติดต่อ แผนกภายในกอง บก กอง แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แผนกบำเหน็จและเงินเพิ่ม แผนกจัดการกำลังพล แผนกทำเนียบ คำสั่ง ทบ ราชกิจจา ว่าที่ยศ แต่งตั้งยศ บำเหน็จประจำปี เม 57 บำเหน็จเพิ่มเติม ปรับ ปรับย้าย สัญญาบัตร ปรับย้าย ประทวน แก้และยกเลิกคำสั่ง ทบ เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย งินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ปูนบำเหน็จพิเศษ รกจ ยศและเครื่องราช อิสริยาภรณ์ Link   ดูทีวีออนไลน์ gt gt ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9 ช่องThai PBS ************************************************ Memory Scroller script- © Dynamic Drive DHTML code library www dynamicdrive com * This notice MUST stay intact for legal use* Visit Dynamic Drive at http www dynamicdrive com for full source code*********************************************** var memorywidth scroller widthvar memoryheight scroller heightvar memorybgcolor scroller backgroundvar memorypadding padding applied to the scroller 0 for non var borderCSS Border CSS applied to scroller to give border var memoryspeed Scroller speed larger is faster 1-10 var pauseit Pause scroller onMousever 0 no 1 yes var persistlastviewedmsg 1 should scroller s position persist after users navigate away 1 yes 0 no var persistmsgbehavior set to or Specify the scroller t delete tag Keep all content on ONE line and backslash any single quotations ie that s great var memorycontent NO NEED TO EDIT BELOW THIS LINE var combinedcssTable parseInt memorywidth 6 memorybgcolor memorypadding borderCSS var combinedcss memorywidth memoryheight var divonclick persistlastviewedmsg persistmsgbehavior memoryspeed document all memoryspeed Math max 1 memoryspeed-1 slow speed down by 1 for NSvar copyspeed memoryspeedvar pausespeed pauseit 0 copyspeed 0var iedom document alldocument getElementByIdif iedom document write memorycontent var actualwidth var memoryscrollerif window addEventListener window addEventListener populatescroller false else if window attachEvent window attachEvent populatescroller else if document all document getElementById window onload populatescrollerfunction populatescroller memoryscroller document getElementById document getElementById document all memoryscrollermemoryscroller style left parseInt memorywidth 8 if persistlastviewedmsg get_cookie revivelastmsg memoryscroller innerHTML memorycontentactualwidth document all temp offsetWidth document getElementById offsetWidthlefttime setInterval 20 function get_cookie Name var search Name var returnvalue if document cookie length 0 offset document cookie indexOf search if offset -1 offset search lengthend document cookie indexOf offset if end -1 end document cookie length returnvalue unescape document cookie substring offset end return returnvalue function savelastmsg document cookie memoryscroller style left function revivelastmsg lastscrollerpos parseInt get_cookie memoryscroller style left parseInt lastscrollerpos if persistlastviewedmsg persistmsgbehavior window onunload savelastmsgfunction scrollmarquee if parseInt memoryscroller style left actualwidth* -1 8 memoryscroller style left parseInt memoryscroller style left -copyspeed elsememoryscroller style left parseInt memorywidth 8 if iedom with document document write write write write document write การรวบรวมคำสั่ง กห เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ ภายใน 1 57 การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี ด้วย กกพ สบ ทบ ได้รับมอบสัญญาบัตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1 49 เพื่อจ่ายให้กับกำลังพล จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยและกำลังพลทั่วไปกรุณาตรวจสอบ สำหรับการติดต่อขอรับ สามารถรับเป็นส่วนรวมของหน่วยโดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งให้ หรือไปรับด้วยตนเองได้ที่แผนก จัดการกำลังพล กกพ สบ ทบ ในกองบัญชาการกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 57-ส 57 สัญญาบัตรยศตามราชกิจจายศ ทหาร http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2550 B 002 85 PDF การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ขอให้ นขต ทบ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2557 ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็น นายทหารประทวน การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร ผนวก ผนวก เงินรางวัล ประจำปี 2555 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 สัมมนา รร จปร ของ สบ ทบ 22 57 ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล ให้แก่ กำลังพลบรรจุใหม่ ศม วันที่ 16 -17 57 สบ ทบ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 57 กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก ร่วมทำบุญ ในวันสงกรานต์ เม 2557 หญิง สมัย แย้มมะณีชัย และ หญิง สิมาภา จันทร์หอมกุล ร่วมเป็นผู้บรรยายชุดอบรมเคลื่อนที่ งานธุรการ วันที่ 21 -ก 57 gt gt ภาพย้อนหลัง ผู้บังคับบัญชา สุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ กอง สบ ทบ Login ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อเข้าใช้งาน ลงทะเบียน var flashvars var params wmode var attributes swfobject embedSWF false flashvars params attributes วันนี้ 4931 เมื่อวาน 1988 สัปดาห์นี้ 6919 สัปดาห์ที่ผ่านมา 28278 เดือนนี้ 4931 เมื่อเดือนที่แล้ว 119292 ทุกวัน 555532 Visitors Counter กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนน ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 แผนกจัดการกำลังพล Designed by free-templates lt