Go to Site http://actcorner.com/

bidtohome.com Is not related to their content.


 
แอ๊คกรุ๊ป ACTGROUP actcorner.com งานราชการเปิดรับสมัครสอบ - ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2557 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2556 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2556แอ๊คกรุ๊ป ACTGROUP actcorner.com งานราชการเปิดรับสมัครสอบ

      

งานราชการที่น่าสนใจ

Read feed

งานราชการอัพเดต

Read feed

ติวสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ติวสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คอร์สติวพิชิตข้อสอบเด็ดขาด เตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ. EA) เน้นหนักเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ คอร์สไปรษณีรูปแบบ DVD พร้อมชีทเจาะเล็งเป้าข้อสอบ

DVD+ชุดคู่มือ กฎหมายการศึกษา

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

กฎหมายการศึกษา

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา เฉพาะกฎหมายการศึกษา สำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ

กำหนดการสอบตำรวจ 5,910 อัตรา

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

สอบตำรวจ

กองการสอบ ประกาศและเปิดระบบรับสมัครแล้วสำหรับการสอบตำรวจ 910 อัตรา บรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ติดยศ ร.ต.ต.

โดยจัดสอบสำหรับบุคคลภายในก่อน 410 อัตรา

รับ สมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น

DVD+ชุดคู่มือ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สำหรับเตรียมสอบงานราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

DVD พร้อมชุดคู่มือ รายวิชา หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งชุดมี 2 แผ่น เกือบ 6 ชั่วโมง สำหรับเตรียมสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานที่บรรจุหัวข้อ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรการสอบ

DVD+ชุดคู่มือ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

DVD+ชุดคู่มือ เจาะเฉพาะ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ บริสุทธิ์ ไร้มีสิ่งเจือปน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงานที่บรรจุ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ไว้ในหลักสูตรการสอบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานใดๆ

แจกฟรี!! แนวข้อสอบตำรวจ (นสต.,ศชต.,กลุ่มงานเทคนิค)

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ข้อสอบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจแจกฟรี และคอร์สติวสอบตำรวจ ทั้งติวเข้มรูปแบบใหม่ ทั้งเข้ารับฟังการบรรยายสด พร้อมรับ DVD หลังติวสำหรับทบทวนเนื้อหา ทั้งกลุ่มงานเทคนิค และสายปราบปราม แต่หากท่านไม่มีเวลามาฟังการบรรยายด้วยตนเอง คอร์สติวทางไปรษณีย์ DVD+ชุดคู่มือ หรือ เฉพาะชุดคู่มือไม่มี DVD อาจจะเป็นคำตอบ โดย DVD จะแบ่งการจัดส่งหลังจากการบรรยายแต่ละสัปดาห์

**สมัครวันนี้พร้อมรับ DVD ก่อนเลย 7-8 แผ่น (แผ่นละประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นบันทึกการบรรยายสำหรับส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะทะยอยนำส่งต่อไป (เนื่องด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สยาว อาจจะมีการจัดส่งมากกว่า 2-3 รอบจึงจะครบโดส :lol: )

คอร์สเตรียมสอบ กรมสรรพากร (DVD/ชุดคู่มือ)

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

สอบกรมสรรพากร

กรมสรรพากรประกาศรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงานโดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-19 ก.ย. 57 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 9 ต.ค.57 เฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส. และผ่านการสอบภาค ก. ก.พ. แล้ว

DVD+ชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์สำหรับสอบงานราชการ

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ติวสอบงานราชการ คอมพิวเตอร์

DVD พร้อมชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างทุกประเภท

DVD+ชุดคู่มือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11

DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับเตรียมสอบงานราชการแบบแยกรายวิชา หัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สำหรับเตรียมสอบในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ภาษาอังกฤษ สอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับสอบงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งชุดประกอบด้วย DVD จำนวน 5 แผ่น (แผ่นละ 2-3.5 ชม.) สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสมัครสอบงานราชการ และงานรัฐวิสาหกิจ

สดจากเว็บบอร์ด

เรื่องล่าสุด

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube
id class data-config 03 2014 แอ๊คกรุ๊ป ACTGROUP actcorner com งานราชการเปิดรับสมัครสอบ หน้าแรก แอ๊คกระซิบ งานราชการเปิดสอบ กระดานข่าว แนวข้อสอบฟรี แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาค ภาค ท้องถิ่น สถ ปลัดอำเภอ กรุงเทพมหานคร กทม สอบตำรวจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพากร คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป ดูทั้งหมดคลิก ประกาศยกเลิกคอร์สติว รูปแบบการติว สถานที่บรรยาย เกี่ยวกับแอ๊คกรุ๊ป ติวฟรีออนไลน์ วิธีการสมัครติว แผนที่-การเดินทาง --google_ad_client * AD1 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 -- script type src งานราชการที่น่าสนใจ โรงเรียน นายเรืออากาศ เปิดรับสมัครสอบ 1 -31 2557  โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2558 กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -26 2557  นิติกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -26 2557  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -26 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 -4 2557  สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 -05 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อบต บ้านยา อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -26 2557  จพ ธุรการ จพ พัสดุ จพ การเงินและบัญชี จพ จัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา นิติกร จท วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เทศบาลหนองผือ อุบลฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 -17 2557  จพ ป้องกันฯ จพ งานทะเบียน จพ ธุรการ นายช่างโยธา นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เปิดรับสมัครสอบ ภาค รอบ 2 ภาษาอังกฤษ 29 -18 2557 กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -19 2557  เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน Read feed งานราชการอัพเดต ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน  หลายตำแหน่ง ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 2557  เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development Supply chain ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 2557  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการธนบัตรสงขลา ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Channel Support Officer ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 2557  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -14 2557  เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต Fraud Risk Management and Assessment Department ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -1 2557  เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า Read feed ติวสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย สอบภาค เมื่อ 22 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 22 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป -- คอร์สติวพิชิตข้อสอบเด็ดขาด เตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ EA เน้นหนักเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ คอร์สไปรษณีรูปแบบ DVD พร้อมชีทเจาะเล็งเป้าข้อสอบ อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ กฎหมายการศึกษา โดย สอบภาค เมื่อ 2 กันยายน 2014 สอบภาค เมื่อ 2 กันยายน 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา เฉพาะกฎหมายการศึกษา สำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ อ่านต่อ ความเห็น กำหนดการสอบตำรวจ 5 910 อัตรา โดย สอบภาค เมื่อ 25 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 25 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- กองการสอบ ประกาศและเปิดระบบรับสมัครแล้วสำหรับการสอบตำรวจ 910 อัตรา บรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว ติดยศ โดยจัดสอบสำหรับบุคคลภายในก่อน 410 อัตรา รับ สมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2546 โดย สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 สำหรับเตรียมสอบงานราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่างๆ อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ รายวิชา หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งชุดมี 2 แผ่น เกือบ 6 ชั่วโมง สำหรับเตรียมสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานที่บรรจุหัวข้อ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรการสอบ อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ โดย สอบภาค เมื่อ 22 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 22 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป -- DVD ชุดคู่มือ เจาะเฉพาะ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ บริสุทธิ์ ไร้มีสิ่งเจือปน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงานที่บรรจุ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ ไว้ในหลักสูตรการสอบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานใดๆ อ่านต่อ ความเห็น แจกฟรี แนวข้อสอบตำรวจ นสต ศชต กลุ่มงานเทคนิค โดย สอบภาค เมื่อ 26 มิถุนายน 2014 สอบภาค เมื่อ 26 มิถุนายน 2014 หมวดหมู่ คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป -- แนวข้อสอบนายสิบตำรวจแจกฟรี และคอร์สติวสอบตำรวจ ทั้งติวเข้มรูปแบบใหม่ ทั้งเข้ารับฟังการบรรยายสด พร้อมรับ DVD หลังติวสำหรับทบทวนเนื้อหา ทั้งกลุ่มงานเทคนิค และสายปราบปราม แต่หากท่านไม่มีเวลามาฟังการบรรยายด้วยตนเอง คอร์สติวทางไปรษณีย์ DVD ชุดคู่มือ หรือ เฉพาะชุดคู่มือไม่มี DVD อาจจะเป็นคำตอบ โดย DVD จะแบ่งการจัดส่งหลังจากการบรรยายแต่ละสัปดาห์ **สมัครวันนี้พร้อมรับ DVD ก่อนเลย 7-8 แผ่น แผ่นละประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นบันทึกการบรรยายสำหรับส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะทะยอยนำส่งต่อไป เนื่องด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สยาว อาจจะมีการจัดส่งมากกว่า 2-3 รอบจึงจะครบโดส อ่านต่อ ความเห็น คอร์สเตรียมสอบ กรมสรรพากร DVD ชุดคู่มือ โดย สอบภาค เมื่อ 1 กันยายน 2014 สอบภาค เมื่อ 1 กันยายน 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- กรมสรรพากรประกาศรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-19 57 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 9 57 เฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส และผ่านการสอบภาค แล้ว อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์สำหรับสอบงานราชการ โดย สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างทุกประเภท อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดย สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับเตรียมสอบงานราชการแบบแยกรายวิชา หัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สำหรับเตรียมสอบในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ อ่านต่อ ความเห็น DVD ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 สอบภาค เมื่อ 23 สิงหาคม 2014 หมวดหมู่ คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป -- DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับสอบงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งชุดประกอบด้วย DVD จำนวน 5 แผ่น แผ่นละ 2-3 5 ชม สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสมัครสอบงานราชการ และงานรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ ความเห็น 1 2 3 4 » หน้าสุดท้าย --google_ad_client * AD1 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 -- script type src --google_ad_client * AD1 * google_ad_slot google_ad_width 728 google_ad_height 90 -- script type src โทรสอบถาม 091-304-2181 089-816-7804 081-445-1423 รายละเอียดคลิกที่นี่ คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป -- -- DVD ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ -- DVD ชุดคู่มือ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ -- ติวสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -- ติวสอบ สำนักงาน -- ติวสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม #8220 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ #8221 -- ติวสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ -- ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยการเงิน -- ติวสอบตำรวจ ไม่มียศ สายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยี -- ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน อก -- ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม -- ตารางติวสอบ นสต ศชต และขรก ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มเทคนิค -- ติวสอบ กระทรวงการต่างประเทศ #8220 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ #8221 -- ติวสอบ สำนักงบประมาณ 2557 -- ติวสอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 -- คืน หอน สอบนายอำเภอ 2557 -- ติวสอบ กรมบัญชีกลาง 2557 ติวทางไปรษณีย์ -- ติวสอบกรมพัฒนาชุมชน ภาค -- ดูคอร์สติวทั้งหมดคลิกที่นี คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป ดูคอร์สติวทั้งหมดคลิกที่นี คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป หางาน นะจ๊ะ ค้นหาสำหรับ สดจากเว็บบอร์ด เรื่องล่าสุด DVD ชุดคู่มือ กฎหมายการศึกษา คอร์สเตรียมสอบ กรมสรรพากร DVD ชุดคู่มือ กำหนดการสอบตำรวจ 5 910 อัตรา DVD ชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์สำหรับสอบงานราชการ DVD ชุดคู่มือ พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2546 DVD ชุดคู่มือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 DVD ชุดคู่มือ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง DVD ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ DVD ชุดคู่มือ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ ติวสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกคอร์สติว ครู อบจ ชัยภูมิ ขึ้นเงินเดือน ขรก 8% ทัั้งระบบไม่ทันปีนี้ เช็คงานราชการ เปิดรับสมัครสอบให้น้อง ติวสอบ สำนักงาน ติวสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” ติวฟรีออนไลน์ ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 1 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 2 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 3 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 4 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 5 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 6 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 7 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 8 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 9 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 ติวสอบตำรวจ อังกฤษ 10 12-แอ๊คกรุ๊ป - Actgroup9 Read feed สังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สศค กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร บริหารหนี้สาธารณะ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ----รัฐวิสาหกิจในสังกัด ------ เพื่อการส่งออกและนำเข้า ออมสิน กรุงไทย สลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ บตท SMC องค์การสุรา SME Bank บสย SBCG กยศ studentloan or th ธพส ธนารักษ์พัฒนาฯ ธนาคารอิสลามฯ โรงงานไพ่ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย บสท ฺTAMC สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขษธิการสภาการศึกษา สังกัด สพฐ สำนักอำนวยการ -กลุ่มประชาสัมพันธ์ -กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง -สำนักงานลูกเสือ สพฐ -กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผน -กลุ่มสารสนเทศ -โปรแกรม EIS -ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ -โครงการพระราชดำริ -โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหาร -กลุ่มประเมินผลงานทางวิชาการ -ศูนย์ประสานราชการฯ -กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ -กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีฯ -ห้องเรียนทันข่าว สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ -กลุ่มสารสนเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา -ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ สำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่ กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี เขต 3 กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ เขต 3 กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ชุมพร เขต 1 ชุมพร เขต 2 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 ตรัง เขต 1 ตรัง เขต 2 ตราด ตาก เขต 1 ตาก เขต 2 นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี1 ปราจีนบุรี2 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 พังงา พัทลุง1 พัทลุง2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยโสธร เขต 1 ยโสธร เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 3 ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลำพูน เขต 1 ลำพูน เขต 2 เลย เขต 1 เลย เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สกลนคร เขต 3 สงขลา เขต 1 สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สตูล สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขต 2 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สิงห์บุรี สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อุทัยธานี1 อุทัยธานี2 อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี เขต 5 ท่องเว็บจังหวัดทั่วไทย ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี onchange เว็บไซต์กระทรวง มหาดไทย กลาโหม คลัง ต่างประเทศ เกษตร คมนาคม พาณิชย์ ยุติธรรม แรงงาน ศึกษาธิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรม พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การท่องเที่ยวและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม ข่าวหนังสือพิมพ์ ทีวี ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สยามธุรกิจ Bangkok Post The Nation Facific Business Day ---- ข่าวทีวี ----- TV 3 TV 5 TV 7 TV 9 TV 11 ITV CNN CNBC BBC ABC HBO การเงิน ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย อาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารมหานคร ธนาคารนครธน ธนาคารนครหลวงไทย Exim Bank ธนาคารซิตี้แบงค์ ********* สถาบันการศึกษา เชียงใหม่ แม่โจ้ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ รามคำแหง สุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น มหิดล ศิลปากร ศรีนครินวิโรฒน์ สงขลานครินทร์ นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง อุบลราชธานี บูรพา มหาสารคาม นเรศวร ทักษิณ เทคโนโลยีสุรนารี วลัยลักษณ์ พระจอมเกล้าธนบุรี แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ ธุรกิจบัณฑิตย์ เกริก เกษมบัณฑิต พายัพ เซ็นต์จอห์น ณิวัฒนา เทคโนโลยีมหานคร รังสิต วงษ์ชวลิตกุล วิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย ศรีปทุม สยาม หอการค้าไทย หัวเฉียวฯ อัสสัมชัญ อีสเทิร์นเอเชีย เอเชียอาคเนย์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ วิทยาลัยโยนก สถาบันราชภัฏ นครสวรรค์ ลำปาง สวนดุสิต เว็บไซต์หน่วยงานสังกัด มท สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการปกครอง กรมโยธาฯ ผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาฯ กรมส่งเสริมการปกครองฯ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด กรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ปัจจุบัน นะจ๊ะ -- -- สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน โอลิมปิก 2012 -- สรุปความรู้พื้นฐาน ประชาคมอาเซียน เหตุการณ์ปัจจุบัน -- เครือข่ายแอ๊คกรุ๊ป นะจ๊ะ ข่าวงานราชการ เว็บหลัก เว็บบอร์ด ติวฟรีออนไลน์ twitter com actgroup facebook com actgroup youtube com actgroup9 ข้อมูลเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ นะจ๊ะ กฎหมายหลัก ติวฟรีออนไลน์ แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร กทม แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ แนวข้อสอบ ข้าราชการทหาร แนวข้อสอบ ครูทุกสังกัด แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ แนวข้อสอบ ภาค ภาค ท้องถิ่น แนวข้อสอบ หน่วยงานอื่นๆ งาน กทม กทม เปิดสอบแข่งขัน หนังสือ ติว กทม สอบ กรุงเทพมหานคร สอบกรุงเทพมหานคร แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบตำรวจ ปี 55 สอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ผลสอบ กพ ติวสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบ กพ ข้อสอบ กพ ติวสอบ งานราชการ เปิดสอบ 2555 2556 สอบ กพ สอบท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ติว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอบครู สอบตำรวจ ติวสอบ กพ 56 สอบ สถ อบจ สอบ กทม สอบ กพ 56 คู่มือ กทม เปิดสอบ กทม ติวกรุงเทพมหานคร อบต ข้าราชการ กรุงเทพ เปิดสอบ งานราชการที่เปิดสอบ Powered by actcorner com http www actcorner com สถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป ACT GROUP โทร 081-445-1423 081-362-9602 ภายใต้การบริหารงานคุณภาพ โดย วีทอลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ติวเข้ม งานราชการ เทศบาล นายสิบตำรวจ ครู ตำรวจ สตง ภาค ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พนักงานราชการส่วนตำบล ทั้งภาค ภาค ติวสดและติวทางไปรษณีย์ VCD แจ้งข่าวรับสมัครสอบ ประกาศเปิดสอบ ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ www Stats in th * CDATA * var FB_WP FB_WP flush function FB_WP queue flushed true window fbAsyncInit function if FB_WP FB_WP queue FB_WP queue flush * * function d s id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document var ns navigator appName indexOf -1 var d document var px document layers px function JSFX_FloatDiv id sx sy var el d getElementById d getElementById id d all d all id d layers id window id el if d layers el style el el cx el sx sx el cy el sy sy el sP function x y el flt function var pX pY pX this sx 0 0 ns innerWidth document documentElement document documentElement clientWidth document documentElement clientWidth document body clientWidth pY ns pageYOffset document documentElement document documentElement scrollTop document documentElement scrollTop document body scrollTop if this sy 0 pY ns innerHeight document documentElement document documentElement clientHeight document documentElement clientHeight document body clientHeight this cx pX this sx - this cx 8 this cy pY this sy - this cy 8 this sP this cx this cy setTimeout this id 40 return el JSFX_FloatDiv -190 -135 flt var _gaq _gaq _gaq push _gaq push _gaq push function var ga document createElement ga type ga async true ga src document location protocol var s document getElementsByTagName 0 s parentNode insertBefore ga s